Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(4)
Status
available
(37)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Author
Ogrodzka-Mazur Ewa
(8)
Szuścik Urszula
(8)
Lewowicki Tadeusz
(3)
Oelszlaeger-Kosturek Beata
(3)
Gajdzica Anna
(2)
Grabowska Barbara
(1)
Klajmon-Lech Urszula
(1)
Kozieł Beata
(1)
Minczanowska Aleksandra
(1)
Różańska Aniela
(1)
Suchodolska Jolanta
(1)
Szafrańska-Gajdzica Anna
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Zalewska-Bujak Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Nauczanie początkowe
(7)
Wychowanie przedszkolne
(7)
Edukacja międzykulturowa
(4)
Nauczyciele
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Matematyka
(2)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Rodzice
(2)
Uczniowie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Cyberprzestrzeń
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Gordon, Edwin
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Kreatywność
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Metody nauczania
(1)
Muzyka
(1)
Muzykoterapia
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczanie
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Regionalizm
(1)
Religia
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Socjalizacja
(1)
Sztuka
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczucia
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Zabawa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
Book
In basket
(Edukacja Międzykulturowa)
Zawarte w tomie scenariusze zajęć [ů] inspirują do samodzielnych dopełnień i modyfikacji. [ů] nauczyciele mogą je modyfikować stosowanie do lokalnych okoliczności. Należy zarazem zwrócić uwagę na to, że propozycje metodyczne są silnie zorientowane na aktywny, twórczy i uspołeczniający udział dzieci i uczniów w zajęciach. Poza tym zadbano o warstwę erudycyjną zajęć, umieszczając załączniki informujące między innymi o obyczajach związanych z różnymi kulturami. W propozycjach metodycznych rozwiązań wyraźnie przewija się idea edukacji wielostronnej aktywizującej dzieci i uczniów pod względem poznawczym, emocjonalnym, społecznym oraz praktycznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31718 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44419 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Międzykulturowa)
Publikacja oddaje szerokie zainteresowanie kulturą, wykracza poza typowe pola rozważań nauk pedagogicznych. Teksty w niej zawarte prezentują perspektywy: filozoficzną, psychologiczną, socjologiczną, pokazują rozmaite kulturowe uwarunkowania współczesnych procesów kształcenia i wychowania. Pracę cechuje różnorodność tematyki i form zgromadzonych w niej opracowań. Na zbiór składają się teksty z trzech kręgów tematycznych: Międzykulturowość jako kategoria kultury i edukacji; Kultura w życiu duchowym i rodzinnym oraz Kultura w edukacji i życiu młodzieży - konteksty wielokulturowe. Zamieszczone w nim artykuły i komunikaty z badań niosą ważne przesłanie dla pedagogiki i dla praktyki oświatowej. To właśnie w kulturze i w edukacji międzykulturowej pokłada się duże nadzieje na tworzenie ładu społecznego sprzyjającego kształtowaniu warunków umożliwiających nieskrępowany rozwój osobowości, kształtowanie tożsamości i samorealizacji. fragment wprowadzenia]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107705 (1 egz.)
Book
In basket
Pięknym odwiecznym marzeniem uczniów, a także nauczycieli i rodziców, jest szkoła, w której panuje radosna atmosfera poznawania świata, która jest miejscem wspólnej przygody, zdobywania wiedzy, nawiązywania kontaktów społecznych, dociekania sensu życia i dochodzenia do własnych wizji godnych czerpania wartości, nabywania wielu potrzebnych umiejętności. Bywa, że marzenie to spełnia się - przynajmniej w jakiejś mierze. Często jednak nauka szkolna przynosi nadmierne trudności, niesie rozmaite niepowodzenia i przykrości. Niepowodzenia w nauce szkolnej były i wciąż są dokuczliwym problemem - dotykającym poszczególne jednostki i społeczeństwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105170 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48315 (1 egz.)
Book
In basket
Kontekstom teoretycznym, tendencjom i problemom edukacji małego dziecka poświęcone są opracowania zamieszczone w tym tomie. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102869/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47095 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37757 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31522 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67602 P 3,3 (1 egz.)
Book
In basket
Tom 2. Edukacja małego dziecka. Wychowanie i kształcenie w praktyce jest kontynuacją refleksji teoretycznych i badawczych nad problematyką przysposabiania dziecka do rozwoju w toku jego edukacji i wychowania w różnych obszarach działań pedagogicznych. Prezentowane teksty kierują uwagę Czytelnika na praktyczne wykorzystanie teorii w praktyce nauczycielskiej. Jest to umiejętność ważna w pracy pedagogicznej, ponieważ pozwala na potwierdzenie przydatności teorii, jej żywotności oraz twórczego podejścia nauczyciela.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103261/T.2 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47096 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37780 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31523 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67603 P 3,3 (1 egz.)
Book
In basket
Tom 9 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji, kontynuuje zagadnienia dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym i zarazem poszerza dotychczasowe rozważania o kwestie związane z postrzeganiem współczesnej szkoły jako środowiska służącego uczeniu się i poznawaniu świata.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109590/T.9 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39782 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32843 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46073 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64657 P 2,6 (1 egz.)
Book
In basket
Studia i wyniki badań prezentowane w 10 tomie serii Edukacja małego dziecka warunkowane są z jednej strony krytyczną oceną wprowadzanych reform systemu edukacji w Polsce i realizacji kolejnych etapów proponowanych zmian strukturalnych oraz programowych w niższych klasach szkoły podstawowej. Natomiast z drugiej strony - w kontekście zachodzących współcześnie przemian społecznych i kulturowych - są próbą wskazania podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz ich perspektyw. Kierując się tymi założeniami, autorzy poszczególnych tekstów wskazują między innymi na kulturowe i poznawcze konteksty pedagogiki wczesnoszkolnej, która - powracając "do korzeni", do paradygmatów wczesnej edukacji dziecka, do "nieobecnych dyskursów" - powinna reorganizować pracę pedagogiczną z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym, interpretowaną w kategoriach pomocy w rozwoju, pomocy wzajemnej oraz kształcenia dla rozwoju.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113995 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51239 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41199 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34037 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47679 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66571 P 3,2 (1 egz.)
Book
In basket
Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Nauczyciel i dziec­ko w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. Teksty mają charakter teoretyczny, empiryczny i praktyczny. Stanowią wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możliwościami jej modyfikacji zgodnie z uniwersalnym systemem wartości w perspektywie kształcenia młodych pokoleń i budowania wartościowego społeczeństwa. W szerszej perspektywie - dotyczą dylematów kształcenia nauczycieli. W części pierwszej - Współczesny nauczyciel wobec zmiany w edukacji - autorzy tekstów podejmują ważne kwestie związane z budowaniem autorytetu nauczyciela, ze stylami i metodami jego pracy pedagogicznej zarówno w przedszkolach, jak i szkołach. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wskazują w swoich artykułach na sposoby ich rozpoznania oraz uwzględniania w praktyce pedagogicznej. Podkreślają wagę właściwej komunikacji między nauczycielami, rodzicami i dziećmi. Przedstawiają możliwości wdrożenia w polskich szkołach wartościowych koncepcji i systemów kształcenia, mniej lub bardziej znanych w światowych systemach edukacyjnych. Teksty zawarte w części drugiej, zatytułowanej Rodzic - dziecko - nauczyciel w aktualnej przestrzeni wychowawczo-edukacyjnej, odnoszą się do zagadnienia współpracy rodziców (i rodziny) z nauczycielami pracującymi w przedszkolach i szkołach. Ukazano w nich znaczenie dzieciństwa spędzanego w rodzinie, przedszkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edukacji dzieci. Przedstawiono dylematy rodziców związane z pójściem dziecka do przedszkola, podjęciem przez nie obowiązku szkolnego oraz ich poglądy na temat osoby nauczyciela. Podjęto wątek zmiany w komunikacyjnej przestrzeni edukacji, a także problematykę uwarunkowań i implikacji współczesnego wychowania w rodzinie w kontekście „zatracenia” w cyberprzestrzeni czy nieharmonijnego rozwoju dzieci oraz zagadnienie kryteriów oceny warunków rozwoju dzieci w rodzinie. Oddając do rąk Czytelników ten tom, wyrażamy nadzieję, że jego lektura będzie przyczynkiem do podjęcia lub pogłębienia badań nad dzieciństwem i edukacją małego dziecka. Beata Oelszlaeger-Kosturek.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113996 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51021 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33930 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47680 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66061 P 3,2 (1 egz.)
Book
In basket
Tom 12 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka. Czas, w jakim dokonują się zmiany, jest okresem szczególnym, który prowadzi do zmiany myślenia o dziecku, jego rozwoju i stymulacji twórczości. Zmiany w edukacji powinny warunkować rozwój dziecka, tzn. takie „odczytanie” jego możliwości znanych i niepoznanych jeszcze, które znajdują się w strefie jego najbliższego rozwoju, jak je określał Lew S. Wygotski. Tematyka opracowań tomu skupia się wokół strony osobowej dziecka, warunków, przestrzeni jego rozwoju twórczego oraz twórczości w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Omówiono obszary aktywności dziecka w zakresie jego twórczości językowej, artystycznej, technologicznej. Zwrócono uwagę na stymulację jego osobowości poprzez właściwy dobór metod, technik, które wyzwalają jego twórcze podejście do rozwiązywania zadań i problemów pojawiających się w różnych sytuacjach, zarówno edukacyjnych, jak i życiowych. Proces kształtowania u dziecka twórczego podejścia do wszelkiego rodzaju działań pozwoli mu na bycie refleksyjnym, tzn. umiejącym się zatrzymać i zadawać pytania, poszukiwać rozwiązań i odpowiedzi, które będą wyłamywały się z powszechnie obowiązujących, krępujących swobodę standardów. Bycie twórczym w przedszkolu czy szkole jest trudne dla dziecka, ponieważ jest ono cały czas obciążone nowymi zadaniami, wymaganiami i nie zostawia mu się przestrzeni, aby samo dostrzegło problem i próbowało go rozwiązać. A przecież może samodzielnie i w sposób oryginalny (tylko z dyskretnym wsparciem dorosłego) rozwiązać określony problem, na poziomie swoich możliwości, swojego rozumienia świata. W edukacji powinniśmy stwarzać warunki do wyzwalania twórczości. To pozwoli dzieciom na kształtowanie mądrego i wolnego w ich wyborach życia w przyszłości. Mam nadzieję, że teksty zawarte w tym tomie zainspirują czytelnika do szukania i tworzenia rozwiązań innowacyjnych w pracy z małym artystą – odkrywcą świata – oraz zmuszą do stawiania pytań, które przyczynią się do nowego spojrzenia na dziecko, jego świat i możliwości. Urszula Szuścik.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51760 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47678 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Międzykulturowa)
Społeczność pedagogów zajmujących się edukacją w środowiskach wielokulturowych, a przede wszystkim edukacją międzykulturową, od lat przejawia starania o respektowanie wymogów metodologicznych i wysoki poziom metodologiczny studiów i badań. […] Dowody dbałości o metodologiczną stronę badań znajdują się w licznych publikacjach z zakresu pedagogiki międzykulturowej. W serii „Edukacja Międzykulturowa”, w której ukazuje się niniejszy tom, różnym sprawom metodologii poświęcone zostały odrębne prace, ale zagadnienia metodologiczne znajdują odzwierciedlenie we wszystkich tomach wspomnianej serii. Teraz oddajemy do rąk Czytelników kolejny zbiór tekstów dotyczących w znacznej mierze tematyki metodologicznej. prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki (fragment Wprowadzenia)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40852 (1 egz.)
Book
In basket
Tom 14 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Konteksty społeczne i międzykulturowe, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka. Kontekstom społecznym i międzykulturowym oraz tendencjom i problemom edukacji małego dziecka poświęcone są opracowania zamieszczone w tej publikacji. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Prezentowany tom składa się z dwóch części. W pierwszej, noszącej tytuł Społeczne konteksty dziecka i dzieciństwa – propozycje teoretyczne i rozwiązania praktyczne, autorzy zwracają uwagę m.in. na potrzebę opracowania metodologii badań nad dzieciństwem. Jak podkreśla Danuta Waloszek, na świecie, obok nas dorosłych, jest konkretny, rozwijający się człowiek – dziecko/uczeń z imienia i nazwiska oraz z własną biografią, któremu należy się uwaga i powaga. Jest swoiście wyposażoną, wartościową, fascynującą „cząstką elementarną” ludzkości. Uchwycenie niezwykłości „nowego, kolejnego powołanego do życia człowieka”, jego indywidualności i ustosunkowanie się do nich jest podstawowym zadaniem dorosłej części społeczeństwa, w tym nauczyciela. Autorzy poszczególnych tekstów opisują dzieciństwo z dwóch perspektyw: a) węższej – obejmującej indywidualny dziecięcy świat przeżyć, znaczeń, wartości, doświadczeń, aktywności, którego centrum stanowi rodzina, szkoła, rówieśnicy, codzienne kontakty społeczne, oraz b) szerszej – rozumianej jako historyczno-społeczno-kulturowa kategoria, odnosząca się do statusu społecznego dziecka, ukazująca jego położenie w grupie społecznej. Wskazują także na potrzebę edukacji refleksyjnej w pracy pedagogicznej, opartej m.in. na dialogowaniu z dziećmi. Druga część, zatytułowana Wychowanie międzykulturowe małego dziec­ka – doświadczenia polskie i zagraniczne, zawiera zarówno teoretyczną, jak i praktyczną egzemplifikację zagadnień związanych z edukacją międzykulturową. W kontekście polskich, słowackich, czeskich, duńskich i niemieckich doświadczeń prezentowane są zagadnienia dotyczące nabywania kompetencji społecznych przez uczniów żyjących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo czy funkcjonowania w szkołach większościowych dzieci wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych. Tę część zamyka przewodnik bibliograficzny, obejmujący najważniejsze lektury do edukacji międzykulturowej dla dzieci. Przemysław P. Grzybowski, autor przewodnika, słusznie zaznacza, że przemyślana praca z lekturami do edukacji międzykulturowej uświadamia, iż każdy z ich bohaterów – nawet najbardziej niezwykły, wręcz dziwaczny – jest wartościowy i przez to godzien szacunku, a jedną z cech konstytuujących jego wartość stanowi właśnie odmienność, różnica, dzięki której świat młodego czytelnika ulega wzbogaceniu o nowe idee, poglądy, wzory postępowania. Ewa Ogrodzka-Mazur
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52208 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41959 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again