Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Author
Auleytner Julian
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Agresywność
(1)
Opieka społeczna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Opracowanie zawiera wprowadzenie do problematyki pomocy społecznej oraz analizę empiryczną możliwości wsparcia osób i rodzin dysfunkcyjnych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w opinii pracowników socjalnych. Autorzy oparli się na analizie dokumentów, badaniach ankietowych i szczegółowych opiniach pracowników socjalnych. Przedstawione zostały problemy i grupy społeczne, z którymi najczęściej stykają się pracownicy socjalni. Omówiono przyczyny powstawania dysfunkcjonalności, formy działań pomocowych oraz zakres czasowy przeznaczony na ich realizację. Dokonano także analizy skuteczności podejmowanych działań i zwrócono uwagę na współpracę Ośrodków Pomocy Społecznej z innymi instytucjami i organizacjami o charakterze pomocowym. Wśród rozważanych problemów omówiono także postulaty zgłaszane przez pracowników socjalnych w zakresie zmian w funkcjonowaniu pomocy społecznej w odniesieniu do jej efektywności. "Na wstępie recenzji książki chcę podkreślić jej niekwestionowany walor, jakim jest wybór tematu. Autorzy opracowania podjęli bowiem niezwykle ciekawy poznawczo i ważny społecznie, a dotąd rzadko przedstawiany w Polsce, problem pomocy społecznej. Książkę można umieścić w nurcie analiz empirycznych i studiów teoretycznych prowadzonych przez polityków społecznych, socjologów, politologów i ekonomistów zainteresowanych problematyką instytucji polityki społecznej, systemu zabezpieczenia społecznego i instrumentu tego systemu, jakim jest pomoc społeczna. [...] książka jest rzetelnym, niezwykle bogatym w wątki, a przy tym dobrze udokumentowanym opracowaniem wnoszącym wkład do wiedzy w zakresie pomocy społecznej" [fragment recenzji prof. dra hab. Jerzego Krzyszkowskiego]. "Zaletą opracowania jest skoncentrowanie się na części badawczej [...]. Autorzy nie roszczą sobie pretensji do dokonania pełnej diagnozy funkcjonowania OPS, ani też roli pracowników socjalnych, w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jednak odwołując się bezpośrednio do opinii pracowników socjalnych wskazują na konieczne zmiany w systemie pomocy społecznej, których deklarowanie ma miejsce już od wielu lat, a jest jedynie politycznym sloganem. Lektura opracowania pozwala spojrzeć na problem pomocy społecznej oczami pracownika socjalnego i zaobserwować podstawową sprzeczność polegającą na pokładaniu dużych nadziei związanych z działaniami prowadzonymi przez pracowników socjalnych, z jednoczesnym znacznym ograniczaniem ich samodzielności w codziennej pracy" [fragment recenzji prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104684 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47899 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104687, 104686, 99767 (3 egz.)
Book
In basket
Zamysłem tej pracy jest najpierw przypomnieć polską tradycję polityki społecznej. Wydaje się to konieczne dlatego, że istnieje pewna maniera fascynacji poglądami anglosaskimi, których istota zasadniczo odbiega od naszego rozumienia tytułowego pojęcia. Poglądy w krajach anglosaskich kształtowały się na zupełnie odmiennym podłożu kulturowo-ekonomicznym, na którym wychowywały się całe pokolenia. Różnice w zbiorowościach ujawniały się w takich cechach charakteru, jak przezorność, ale i skłonność do ryzyka, pracowitość itp. Ani oni nas, ani my ich do końca nie rozumiemy, choć poglądy szanujemy. Przypominanie naszej tradycji naukowej pozwala widzieć ciągłość procesów społecznych. Ponadto w wielu podręcznikach, które studiują politycy społeczni, spotykamy teksty odzwierciedlające w większym stopniu doraźne zjawiska aniżeli procesy. Doraźność jest wyrazem subiektywnych i krótkotrwałych obserwacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103941 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again