Form of Work
Książki
(45)
Status
available
(77)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(18)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(17)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(18)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Author
Karolak Wiesław
(3)
Ogińska-Bulik Nina
(3)
Szczepanik Renata
(3)
Wlaźlik Barbara
(3)
Baranowska Wanda
(2)
Chomczyńska-Rubacha Mariola
(2)
Czerniawska Olga
(2)
Florkiewicz Violetta
(2)
Gołembski Franciszek
(2)
Wawrzyniak Joanna
(2)
Zaorski-Sikora Łukasz
(2)
Bohdziewicz Piotr
(1)
Bolanowski Bolesław
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borkowski Piotr
(1)
Budzyńska-Jewtuch Izabela
(1)
Chmielewska Iwona
(1)
Choraś Ryszard S
(1)
Chudzik Aleksandra
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Dzięgielewska Małgorzata
(1)
Gasparski Wojciech
(1)
Gelpi Ettore
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Jagodzińska Renata
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Karkowska Magda
(1)
Klepaczko Anna
(1)
Koziej Stanisław
(1)
Lewicka-Strzałecka Anna
(1)
Marfo-Yiadom Edward
(1)
Miller Danuta
(1)
Misztela Jakub
(1)
Morawiec Arkadiusz
(1)
Obuchowski Kazimierz
(1)
Palczewski Marek
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Przeradzki Feliks
(1)
Przygońska Ewa
(1)
Rudowski Robert
(1)
Stasiak Makary Krzysztof
(1)
Steiner Rudolf
(1)
Tadeusiewicz Ryszard
(1)
Tokarski Stanisław
(1)
Tokarski Zbigniew
(1)
Urbański Maciej
(1)
Wandzioch Dariusz
(1)
Worsowicz Monika
(1)
Woźnicka Elżbieta
(1)
Świderska Mariola
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(36)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(44)
unknown (po)
(1)
Subject
Dziecko
(4)
Socjalizacja
(4)
Agresywność
(3)
Starość
(3)
Stres
(3)
Tożsamość płciowa
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Zespół ADHD
(3)
Dziecko z ADHD
(2)
Etyka biznesu
(2)
Gerontologia
(2)
Kobieta
(2)
Lateralizacja
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Pamięć wzrokowa
(2)
Patologia społeczna
(2)
Przemoc
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Płeć
(2)
Rola społeczna
(2)
Samorealizacja
(2)
Sprawność motoryczna
(2)
Słuch
(2)
Twórczość
(2)
Wolontariusze
(2)
Wychowanie
(2)
Wzrok
(2)
Alkoholizm
(1)
Antropozofia
(1)
Arabskie, kraje
(1)
Arteterapia
(1)
Bajkoterapia
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Biblioterapia
(1)
Budownictwo inteligentne
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Dobro
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Dziennikarze
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emerytura
(1)
Feminizm
(1)
Francja
(1)
Gospodarka
(1)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
(1)
Heurystyka
(1)
Hobbes, Thomas (1588-1679)
(1)
Indie
(1)
Innowacje
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Internet
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kształcenie
(1)
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Menedżerowie
(1)
Metoda projektów
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obuchowski, Kazimierz
(1)
Odpowiedzalność
(1)
Odpowiedzialność społeczna
(1)
Okrucieństwo
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Ontogeneza
(1)
Organizacje
(1)
Orientacja przestrzenna
(1)
Osoba
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pamięć słuchowa
(1)
Państwo
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pisanie
(1)
Policja
(1)
Polska
(1)
Postmodernizm (ponowoczesność)
(1)
Praca
(1)
Prawa człowieka
(1)
Produktywność (ekonomia)
(1)
Przemoc u dzieci
(1)
Przemoc w środowisku pracy
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Przestępczość
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Psychoterapia
(1)
Sieć elektryczna
(1)
Subject: time
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
Genre/Form
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(3)
Podręczniki akademickie
(2)
Literatura
(1)
Literatury europejskie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Programy wychowania przedszkolnego
(1)
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego
(1)
Słowniki angielsko-polskie
(1)
Słowniki terminologiczne
(1)
45 results Filter
Book
In basket
Nasilającym się problemem zarówno w rodzinach, jak i placówkach przedszkolnych i szkolnych [...] jest obecnie nadpobudliwość, impulsywność oraz zespół nadpobudliwości psychoruchowej określanych skrótem ADHD. Problem ten zaczyna być nie tylko zauważany, ale podejmuje się coraz szersze działania zmierzające do wczesnego objęcia opieką dzieci z tym zespołem, jak również stworzenia im odpowiednich warunków, aby mogły w sposób jak najpełniejszy stać się współuczestnikami życia społecznego. Książka ta może spełnić to zadanie - poza informacyjnym, teoretycznym został podjęty przez współautorów trud zaprezentowania indywidualnie przedstawionych prób rozwiązań trudności występujących w pracy z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Praktyczna część stanowi istotny wkład w niesienie pomocy nauczycielom, terapeutom i rodzicom w pokonywaniu trudności i wyznaczaniu celów działań wspomagających. Jestem pewien, iż książka będzie istotnym wkładem z jednej strony w przedstawienie w oparciu o rzetelne opracowania najnowszych i bardzo konkretnych czynników mogących mieć wpływ na występowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, z drugiej strony - ukazaniem możliwości i perspektywy praktycznie ukierunkowanej modelowej pracy z dzieckiem i jego rodziną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104737 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43330 (1 egz.)
Book
In basket
Książka porusza między innymi takie praoblemy, jak: etyczny wymiar oceny społecznej dzieci i rodziców dotkniętych ADHD, ocena współwystępowania zaburzeń i chorób u dzieci i młodzieży z ADHD, postrzeganie sytuacji szkolnej uczniów z ADHD przez matki, psychokorekcyjny trening zdolności poznawczych dziecka z ADHD.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101463 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45249, 43329 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61919 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102390 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39173 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36172 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiot badań pedagogiki to nie tylko procesy edukacyjne w dosłownym technicznym rozumieniu, ale także ludzie im poddani oraz ich sprawcy. Badania nad uczniami i nauczycielami jako uczestnikami praktyk edukacyjnych związanych z płcią najczęściej nawiązują do pełnionych przez nich ról płciowych. Czy zanotowane w badaniach zachowania egalitarne jakiejś grupy uczniów można wyłącznie przypisać przeprowadzonym w szkole programom profilaktycznym dotyczącym równości płci? Nawet jeśli taką zależność potwierdzają wyniki badań empirycznych, zawsze pozostaje pytanie o udział innych zmiennych, np. mediów, grup rówieśniczych, rodziny, itp. Krytyczne studia nad edukacją rodzajową nie służą jedynie odkrywaniu nierówności, ale także odkrywaniu obszarów, w których edukacja szkolna może zawiesić jedne z opisanych wyżej funkcji, a wzmocnić inne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105106 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104112 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38204 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31613 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63442 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34007 (1 egz.)
Book
In basket
Celem skryptu jest nakreślenie właściwego kierunku pracy z uczniami o różnych dysfunkcjach rozwojowych i pomoc w realizacji procesu terapeutycznego. Nacisk położony jest na najczęściej spotykane zaburzenia, które wpływają niekorzystnie na proces zdobywania umiejętności szkolnych: opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej, opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej, zaburzenia procesu lateralizacji, deficyt pamięciowy, deficyt uwagi powiązany z nadmierną ruchliwością, opóźnienia i zaburzenia mowy.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 115084 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50327, 47996 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40578 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32180 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46017 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64003, 63898 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34008 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39177, 39176 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34016 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39171 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45755 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100906 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31042 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64623 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43354 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30877 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111646 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again