Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(20)
Author
Balcerowicz-Szkutnik Maria
(2)
Szkutnik Włodzimierz
(2)
Trzaskalik Tadeusz
(2)
Acedański Jan
(1)
Bernais Jolanta
(1)
Danowska-Prokop Barbara
(1)
Dudzińska-Baryła Renata
(1)
Dyduch Wojciech
(1)
Gamrot Wojciech
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Kolonko Józef
(1)
Kończak Grzegorz
(1)
Kubicka Jolanta
(1)
Pańkowska Małgorzata
(1)
Przybylska-Mazur Agnieszka
(1)
Przybyła Helena
(1)
Sarna Paweł
(1)
Smejda Maria
(1)
Sowińska Anna
(1)
Sołtysik Marian
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Sroka Henryk
(1)
Tworek Piotr
(1)
Zagóra-Jonszta Urszula
(1)
Ziarkowski Rafał
(1)
Świerczek Artur
(1)
Żabiński Leszek
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Rachunek prawdopodobieństwa
(2)
Statystyka
(2)
Badania operacyjne
(1)
Budownictwo
(1)
Controlling
(1)
Ekonomia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kadry
(1)
Koszty pracy
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Metoda Monte Carlo
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Psychologia
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rachunkowość
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
SAS (informat.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(6)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
20 results Filter
Book
In basket
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach])
Koszty pracy stanowią istotny element rachunku ekonomicznego i z tego powodu powinny być przedmiotem obserwacji i szczegółowych analiz dotyczących wskaźników struktury, natężenia i dynamiki. Gruntowna analiza i ocena kosztów prac pozwala na podejmowanie właściwych decyzji personalnych. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono istotę, zadania, organizację i wykorzystanie controllingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Controlling personalny ma na celu aktywne kształtowanie zarządzania ludźmi oraz ograniczenie kosztów pracy i ich pochodnych. Służy ponadto ilościowemu i jakościowemu zabezpieczaniu potencjału pracy niezbędnego do realizacji strategii firmy. Druga część zawiera przegląd zagadnień związanych z kategorią kosztów i wyników pracy. Obok analizy struktury i przeglądu czynników kształtujących ich poziom, zwrócono uwagę na sposoby racjonalnego kształtowania wysokości poszczególnych składników kosztów pracy, a w szczególności na wartościowanie pracy jako jeden ze sposobów optymalizacji płacy zasadniczej, która stanowi podstawowy składnik kosztów pracy. Omówiono pojęcie, miary i czynniki determinujące poziom efektywności pracy oraz główne założenia koncepcji karty wyników zarządzania zasobami ludzkimi jako narzędzia przydatnego do projektowania i wdrażania strategicznych systemów pomiaru zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowanie ma charakter teoretyczny. Powstało na podstawie studiów literatury jako pomoc do studiowania przedmiotu controlling personalny i koszty pracy w ramach specjalności "zarządzanie zasobami ludzkimi".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105918 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; Informatyka w Badaniach Operacyjnych / pod red. Tadeusza Trzaskalika)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98504 (1 egz.)
Book
In basket
Praca składa się z trzech rozdziałów z czego dwa są teoretyczne, a trzeci przedstawia wyniki przeprowadzonych badań. W pierwszym rozdziale podjęto próbę uporządkowania definicji koncepcji i modeli twórczości organizacyjnej. W drugim rozdziale rozwinięto koncepcję twórczej strategii i opisano jej teoretyczne wymiary. Rozważania w tym rozdziale skupiły się wokół teoretycznego modelu powiązań: twórczość-wymiary twórczej strategii-efektywność. Trzeci rozdział zawiera empiryczną analizę wymiarów twórczej strategii. Zidentyfikowane relacje teoretyczne pomiędzy zmiennymi stały się podstawą do zbudowania modelu badawczego oraz wprowadzenia hipotez badawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109179 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.)
Statystyka jest nauką dojrzałą. Wyrazem tego jest m.in. postępująca specjalizacja poszczególnych kierunków dociekań badawczych, które w jej nurcie można zidentyfikować. Kierunki te charakteryzują się na ogół szczególnym przedmiotem dociekań lub też wykorzystaniem specyficznych metod badawczych opartych na różnych systemach założeń o charakterze otaczającej rzeczywistości. Struktura książki w pewnym stopniu odzwierciedla ten podział. Opracowanie bowiem składa się z czterech części. Część pierwsza poświęcona jest ogółowi zagadnień związanych z analizą szeregów czasowych i pomiarem ryzyka. W drugiej części skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących rozmaitych zagadnień demograficznych. Trzecia część opracowania dotyczy wykorzystania metod statystycznych do oceny stanu środowiska i pomiaru jakości życia. Na ostatnią najbardziej zróżnicowaną część publikacji składają się zarówno prace o charakterze teoretycznym, jak też przykłady praktycznych zastosowań narzędzi statystyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105913 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.)
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98305 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.)
Opracowanie stanowi analizę wybranych aspektów rozwoju gospodarczego Chin w kontekście globalizacji, ze szczególnym naciskiem na nowe zjawiska, mogące zadecydować o dalszym rozwoju Chin. Praca składa się z ośmiu obszernych rozdziałów. W pierwszym omówiono najbardziej podstawowe zmiany w gospodarce Chin. Rozdział drugi porusza kwestie otwierania się Chin na gospodarkę światową, liberalizację handlu oraz efekty członkostwa Chin w WTO. Kwestie tworzenia się "klasy średniej" w Chinach i zmiany wzorców konsumpcji porusza rozdział trzeci. W rozdziale czwartym opisano boom w napływie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Rozdział piąty porusza problematykę internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej R&D w kontekście przenoszenia jej do Chin i efektów tego zjawiska. Zjawiska związane z działalnością przedsiębiorstw w Chinach zawarto w rozdziale szóstym. Ostatnie rozdziały publikacji skoncentrowały się na znaczeniu sektora usług oraz dalszych perspektywach rozwoju gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105933 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106648 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego ; 58.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111777 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105973 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach])
Podręcznik obejmuje sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i traktuje o ewolucji form organizacji przepływu dóbr materialnych w gospodarce. W rozdziale drugim zaprezentowano koncepcję łańcuchów dostaw. Wyróżniono tu trzy podstawowe rodzaje przepływów: produktów, informacji i pieniędzy w aspektach integracyjnych. Przedstawiono też podejście sieciowe w tworzeniu łańcuchów dostaw, a także łańcuchów logistycznych. Rozdział trzeci prezentuje konfigurację łańcuchów dostaw oraz ich strukturę podmiotową, którą opisuje "ostateczny łańcuch dostaw". W rozdziale czwartym omówiono różne poglądy dotyczące definiowania pojęcia zarządzania łańcuchem dostaw. W rozdziale piątym omówiono podstawy teoretyczne strategii łańcuchów dostaw. Skoncentrowano się w nim na wyjaśnieniu założeń metodologicznych związanych z formułowaniem i wdrażaniem strategii. Rozdział szósty poświęcono procesom organizowania łańcuchów dostaw. Szczególny nacisk położono na przedstawienie problemu władzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105895 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach])
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105931 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104003 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zastosowanie Matematyki w Ekonomii i Zarządzaniu ; z. 10.)
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach])
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106609 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zastosowanie Matematyki w Ekonomii i Zarządzaniu ; z. 11.)
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach])
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106608 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.)
Pozycja ta to kolejny tom prac naukowych związanych z optymalizacją decyzji. Monografia powstała na bazie prac zgłoszonych na konferencje naukową MPaR'09, która odbyła się w Ustroniu. Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli na temat najnowszych osiągnięć dotyczących ryzyka w procesie podejmowania decyzji. Artykuły pogrupowane zostały w pięć bloków tematycznych: ryzyko na rynku kapitałowym; ryzyko w ubezpieczeniach i ryzyko bankowe; modelowanie preferencji; ryzyko w organizacjach i przedsiębiorstwach; ryzyko - ekonomia, matematyka i ekonometria.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104387 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.)
Prezentowaną publikację poświęcono problematyce ryzyka w budownictwie. W szczególności podjęto w niej próbę dokładnego sprecyzowania istoty i określenia natury samego zjawiska ryzyka, jakie występuje w procesie realizacji inwestycji budowlanych, czyli w miarę dokładnego rozpoznania trudności i zagrożeń, jakie niesie ten rodzaj aktywności gospodarczej. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcono kwestii ustalenia aktualnego studium literatury. W rozdziale drugim wyjaśniono koncepcję samego ryzyka wykonawcy budowlanego. Z kolei rozdziały trzeci i czwarty to próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaka jest możliwa formuła zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104018 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112008 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego ; 27.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105974 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103082/Cz.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113183 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again