Form of Work
Książki
(27)
Czasopisma
(2)
Status
available
(46)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(26)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(9)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Kaja Barbara
(5)
Marzec-Holka Krystyna
(2)
Chrapkowska-Zielińska Aldona
(1)
Cierzniewska Ryszarda
(1)
Czupryńska Joanna
(1)
Dyrka Tomasz
(1)
Dyszak Andrzej
(1)
Dyszak Andrzej S
(1)
Gerlach Ryszard
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa
(1)
Jakóbowski Jan
(1)
Kozubska Alicja
(1)
Lach Jan
(1)
Leppert Roman
(1)
Maciołek Ryszard
(1)
Majmeskulov Anna
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Michalski Andrzej
(1)
Molesztak Aldona
(1)
Napierała Marek Paweł
(1)
Nawrocka Zofia
(1)
Ostoja-Zagórski Janusz
(1)
Popielińska Miłosława
(1)
Ratyńska Halina
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Tchorzewski Andrzej Michał
(1)
Woźny Jacek
(1)
Zasada Mariusz
(1)
Zieliński Marek Grzegorz
(1)
Zwolińska Ewa A
(1)
Zwolińska Ewa Anna
(1)
Żenkiewicz Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(28)
Russian
(1)
Subject
Osobowość
(6)
Psychologia rozwojowa
(5)
Psychoterapia
(5)
Młodzież
(3)
Nauczanie
(3)
Językoznawstwo
(2)
Muzyka
(2)
Szkolnictwo
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bhp
(1)
Białko
(1)
Biegi
(1)
Chronometraż
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Eschatologia
(1)
Faryno, Jerzy
(1)
Gimnastyka sportowa
(1)
Groby
(1)
Inżynieria powierzchni
(1)
Język arabski
(1)
Język polski
(1)
Kapłaństwo
(1)
Kultura
(1)
Lekkoatletyka
(1)
Logika
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Mitologia
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Nazwiska
(1)
Niewydolność krążenia
(1)
Ochrona krajobrazu
(1)
Ochry
(1)
Odżywianie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Piłka nożna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Poetyka
(1)
Poezja polska
(1)
Pogrzeb
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Przekleństwa i wulgaryzmy
(1)
Pływanie
(1)
Religia ludów pierwotnych
(1)
Rodzina
(1)
Rogalski, Eugeniusz
(1)
Rytmika
(1)
Siła robocza
(1)
Skarga, Piotr
(1)
Socjalizacja
(1)
Sport
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Starość
(1)
Stopa
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Tramwaje
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Uczniowie
(1)
Upośledzenie lekkie
(1)
Wiara
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wysiłek aerobowy
(1)
Wysiłek fizyczny
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Zboże
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Główna (dorzecze)
(1)
Polska
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Literatura rosyjska
(1)
Podręczniki
(1)
Spisy
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
Zebrane w niniejszym tomie opracowania obejmują szerokie konteksty ewaluacji jakości pracy nauczyciela i są kierowane do teoretyków i praktyków edukacji oraz studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich. Prezentowane teksty uporządkowano od analiz teoretycznych do prezentacji doświadczeń. Zawierają podstawowe pojęcia i poglądy związane z ewaluacją. Prezentują założenia teoretyczne ewaluacji jakości pracy nauczyciela w kontekście jego rozwoju zawodowego oraz rozważania dot. ewaluacji jakości pracy nauczyciela akademickiego. Podejmują próbę diagnozy wybranych fragmentów rzeczywistości edukacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106259 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44212 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98467, 98466 (2 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tom zawiera wiele wartościowych artykułów, których autorami są pracownicy naukowi UKW, naukowcy z zagranicy, a także artykuły młodych ludzi nauki - doktorantów. Przedstawiono również sprawozdania z ogólnopolskiej konferencji naukowej Język - Natura - Cywilizacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45178 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98515 (1 egz.)
Book
In basket
Praca została podzielona na cztery części. W pierwszej z nich przedstawiono relację pomiędzy edukacją äw ogóle" a potrzebami rynku pracy. Ta część opracowania stanowi wprowadzenie do dalszych, bardziej szczegółowych rozważań. Wśród nich gros miejsca zajmują problemy dotyczące edukacji zawodowej oraz szkolnictwa wyższego, dla których podstawowym, ale - jak podkreślono - nie jedynym, wyznacznikiem jest rynek pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106298, 106297 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106368 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44213 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Artykuły zebrane w tomie obrazują teoretyczne aspekty wspomagania rozwoju (są to prace z zakresu psychologii klinicznej dziecka w Polsce oraz artykuły dot.: przeglądu badań amerykańskich nt. ADHD, osobowości pogranicznej - borderline, koncepcji tożsamości i Ja-fizycznego, przystosowania dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną), różne aspekty analizy mowy pisanej dziecka (w oparciu o koncepcję Wygotskiego), narzędzia do badania świadomości fonologicznej, zastosowanie gier społecznych w diagnozie i interwencji psychologicznej, badania empiryczne związane ze wspomaganiem rozwoju (dot. roli obrazu samego siebie w tworzeniu orientacji życiowych młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, radzenia sobie młodzieży lekko upośledzonej umysłowo w sytuacji zagrożenia i deprywacji, stopnia aprobaty przemocy w rodzinie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106349/T.4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zbiór artykułów dot. teoretycznych podstaw wspomagania rozwoju, problemów wspomagania rozwoju, metod wspomagania rozwoju. Przedstawienie możliwości wspomagania rozwoju w świetle badań empirycznych. Prace dot. np.: systemowej terapii rodzin,poczucia humoru, asertywności, profilaktyki zaburzeń percepcji własnego ciała u nastolatek, programu pomocy dziecku z nadpobudliwością w USA, strategicznej kontroli uczenia się u młodych dorosłych chorych na schizofrenię, wpływu socjoterapii na rozwój uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, psychospołecznego funkcjonowania młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106350/T.5 (1 egz.)
Book
In basket
W części dot. teoretycznych podstaw wspomagania rozwoju poruszono zagadnienia: przyjaźni, seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie, choroby przewlekłej dziecka, zmęczenia u dzieci niepełnosprawnych. Ukazano także zagadnienia: etiologii anorexia nervosa, uczenia się dzieci z wadą słuchu, kinezjologii edukacyjnej w zastosowaniu do osób w podeszłym wieku, bajek terapeutycznych. Zamieszczono też omówienia wyników badań empirycznych dot.: uczniów upośledzonych umysłowo, dzieci rozpoczynających naukę szkolną, dzieci w wieku 12-17 lat chorych na nowotwór, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dzieci niewidomych z klas 0-III.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106352/T.6, 106351/T.6 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97531, 97517 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98469, 98468 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45180 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98507 (1 egz.)
Book
In basket
Na polskim rynku wydawniczym jest to jedna z pierwszych pozycji, zajmujących się tą problematyką. Jest to opracowanie, jakie powinno zainteresować wszystkich, którzy dysponując podstawową wiedzą ogólną, mają na uwadze troskę o bezpieczeństwo człowieka w jego obszernym obszarze znaczeniowym. Książka powstała w Polsce, więc dotyczy przede wszystkim zagadnień nam istotnych. Recenzowana publikacja, napisana przy udziale kilkunastu wybitnych specjalistów: filozofów, dydaktyków i ekspertów od problemów bezpieczeństwa, stanowi, opartą na solidnych podstawach teoretycznych, próbę syntezy zagadnień składających się na jej treść. Głównym jej celem [...] jest kompleksowe przedstawienie oraz wyjaśnienie zjawisk i procesów postrzegania problematyki bezpieczeństwa człowieka na tle różnych form kryzysów i sposobów podejścia do ich rozwiązania. Podmiotem rozważań jest ogólnie pojmowany wymiar edukowania społeczności dla bezpieczeństwa, traktowany nie jako jeszcze jedna kategoria typologiczna, ale jako odrębny, unikatowy system o skomplikowanych zależnościach i związkach interdyscyplinarnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106270, 95274, 95273 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44208 (1 egz.)
Book
In basket
Analiza wyników badań empirycznych i ich interpretacja dot. sylwetek dzieciobójczyń młodocianych, jak i dojrzałych kobiet. Termin "dzieciobójstwo" obejmuje przypadki zabójstw noworodków zaraz po urodzeniu. Próba odpowiedzi na pytanie dlaczego kobieta podejmuje decyzję o zabiciu lub porzuceniu dziecka na pewną śmierć czy śmierć przez zaniechanie opieki. Ukazanie badanej problematyki w wymiarze interdyscyplinarnym (z punktu widzenia kryminologii, pedagogiki, prawa karnego, psychologii społecznej klinicznej, socjologii, medycyny sądowej oraz psychiatrii).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106275 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44216 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106159, 106158 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45175 (1 egz.)
Book
In basket
Autor podjął próbę zaprezentowania nowego ujęcia najdawniejszych dziejów ziem polskich. W części pierwszej omówił przedmiot i zakres archeologii, typy źródeł archeologicznych, metody badań archeologicznych oraz datowania zabytków archeologicznych. Przedstawił także periodyzację i chronologię starożytnych dziejów ziem Polski. W części drugiej opisał działalność człowieka pradziejowego na etapie gospodarki przyswajalnej i wytwórczej. Omówił: sposoby zdobywania i produkcji środków żywnościowych, zakres wykorzystywanych przez człowieka surowców, formy osad oraz rodzaje różnego typu budynków mieszkalnych i gospodarczych, sposoby transportu i komunikacji, organizację społeczną, kulturę symboliczną. Część trzecia została poświęcona prezentacji przemian kulturowych, zachodzących na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. W części czwartej autor zajął się zagadnieniami etnicznymi. Uzupełnieniem pracy jest część piąta - encyklopedyczna, w której przedstawiono w formie haseł charakterystykę wszystkich wyróżnianych przez archeologów kultur, występujących w pradziejach i we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106195 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106196 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98514 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107360, 107359 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44219 (1 egz.)
Book
In basket
Autor podjął temat niezwykle fascynujący. Zajął się symboliką odrodzenia w mitach i obrzędach pradziejowych kultur międzymorza bałtycko-pontyjskiego. Pierwszy rozdział stanowi przegląd dotychczasowych poglądów na temat symboliki odrodzenia zmarłych w pradziejach. W drugim badacz podjął mitologiczne konteksty symboliki odrodzenia zmarłych. W trzecim i czwartym rozdziale pracy, przeprowadzona została analiza źródłowa struktury symboliki odrodzenia zmarłych, najpierw w aspekcie roli czerwonej ochry w rytuałach pogrzebowych, później natomiast ziaren zbóż i pokrewnych im symboli wegetacyjnych. Kluczową rolę w całym procesie interpretacyjnym odegra reguła głosząca konieczność rozważania każdego szczegółu w odniesieniu do całości, natomiast całości w odniesieniu do tego szczegółu. Dlatego właśnie czerwona ochra i ziarna zbóż włączane są w rozleglejszy kontekst symboli rezurekcyjnych, a jednocześnie analizowane w otoczeniu innych zabytków, które w grobach powielały i ugruntowywały ich odrodzeniową symbolikę. W monografii autor starał się wskazać możliwość poszukiwania w źródłach archeologicznych śladów głębokich treści symbolicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106302, 106301 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again