Form of Work
Książki
(14)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(1)
Czytelnia Złotów
(1)
Author
Stworowa Barbara
(4)
Bojanowicz-Pollak Anna
(2)
Orlicka Maria
(2)
Czarnecki Paweł
(1)
Dobosz Józef
(1)
Fabijański Jan
(1)
Grzelczak Piotr
(1)
Kowalski Wiesław
(1)
Labuda Gerard
(1)
Makara-Studzińska Marta
(1)
Makowski Krzysztof A
(1)
Potyrała Katarzyna
(1)
Szymanis Eligiusz
(1)
Walosik Alicja
(1)
Wroczyński Tomasz
(1)
Żebrowski Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(2)
190 - 199
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Język polski
(6)
Literatura polska
(5)
Literatura
(4)
Egzaminy szkolne
(2)
Architektura sakralna
(1)
Autodestruktywność
(1)
Benedyktyni
(1)
Bolesław Chrobry
(1)
Bolesław Śmiały
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Feudalizm
(1)
Kazimierz Odnowiciel
(1)
Kobieta
(1)
Koronacja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Matematyka
(1)
Mieszko II Lambert
(1)
Monarchia
(1)
Młodzież trudna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Państwo
(1)
Piastowie
(1)
Pisanie
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poznański Czerwiec 1956 r.
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Rocznice
(1)
Rody
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Władcy
(1)
Władysław Herman
(1)
Własność
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Złotów (woj. wielkopolskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Przewodniki turystyczne
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39325 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39326 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39322 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39323 (1 egz.)
Book
In basket
Matematyka / Jan Fabijański. - Warszawa : Wydawnictwo "Fundacja Innowacja", 1989. - 116 s. ; 27 cm.
(Przedmaturalne repetytorium III)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 26838, 26837, 26836 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 26834 (1 egz.)
Book
In basket
Trudno przecenić dorobek Gerarda Labudy, jego wszechstronny wkład w poznawanie przeszłości Polski, jej miejsca na arenie europejskiej, jej ustroju, gospodarki, a szczególnie w odtwarzanie najdawniejszych kart jej historii. Dzięki temu Uczonemu z rozrzuconych, niejasnych fragmentów dziejowych możemy odtwarzać spójny obraz naszych początków, obraz nie tylko pełniejszy, szerszy niż ukazywany w dotychczasowych dziełach, lecz także inspirujący do dalszych dociekań. (ů)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45462 (1 egz.)
Book
In basket
Praca opublikowana została w związku z przygotowywaną syntezą dziejów kobiet na ziemiach polskich. Autorzy poszczególnych artykułów dzielą się swymi refleksjami nad stanem badań nad dziejami kobiet w Polsce w poszczególnych epokach oraz nad problemami metodologicznymi. Artykuły mają układ chronologiczny - od średniowiecza po współczesność - i podobną strukturę wewnętrzną. Książka stanowi też ważny przyczynek do dziejów historiografii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108780 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Informator turystyczny : powiat Złotów. - Bydgoszcz : Wydawnictwo D&W "Innowacje-Bis", 2001. - 58 s. : il., mapka powiatu ; 21 cm.
Tyt. równ. Touristeninformator - Kreis Złotów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46144 pr, 39799 pr (2 egz.)
Book
In basket
(Konferencje Naukowe WSEI)
Pomaganie człowiekowi potrzebującemu, a więc główny cel pracy socjalnej opiera się dzisiaj mocnym fundamencie naukowym i jest poddawane ciągłej refleksji. Czynniki, które determinują warunki pracy socjalnej są związane z aktualnymi przemianami w Polsce i na świecie i wpływają na transformację modelu pracy socjalnej. Zawód pracownika socjalnego cieszy się coraz większą popularnością i wzrasta jego prestiż społeczny. Stad też celowa wydaje się troska o profesjonalizację pracy socjalnej i rozszerzanie oferty socjalnej. Publikacja stanowi pokłosie Międzynarodowej Konferencji pt: Praca socjalna, zorganizowanej w dniu 14 września 2008 roku przez Wydział Pedagogiki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W czasie konferencji wygłoszono czternaście referatów, których autorami są reprezentanci ośrodków naukowych z Polski i Słowacji. Celem konferencji było przedyskutowanie problemów wynikających dla pracy socjalnej wskutek zmian w sposobie funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Wartością szczególną przeprowadzonej konferencji jest fakt, iż większość prelegentów to praktycy, przedstawiciele sektora fachowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106467 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Wioski Dziecięce SOS to jedna z rodzinnych form funkcjonujących w polskim systemie opieki zastępczej. Idea Wiosek Dziecięcych SOS powstała w 1949 r. w Austrii. W ciągu minionych 60 lat dynamicznie rozwinęła się na wszystkich kontynentach. Aktualnie funkcjonuje ponad 500 Wiosek w 132 krajach świata. Znajduje w nich opiekę niemal 60 tysięcy dzieci. W Polsce powstały w latach 1984-2005 cztery Wioski Dziecięce SOS: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie oraz Dom Młodzieży SOS w Lublinie. Wioski Dziecięce SOS w naszym kraju prowadzone są przez organizację pozarządową pod nazwą Krajowe Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie. [Wiesław Kowalski] Jest to opracowane cenne pod każdym względem, a szczególnie w zakresie pracy socjalnej. Porządkuje ono dotychczasowy stan wiedzy dotyczący funkcjonowania Wiosek Dziecięcych SOS. Praca zawiera także nowe elementy oparte przede wszystkim na doświadczeniach wyniesionych z praktycznej ich działalności. Należy sądzić, że zainteresuje ona badaczy podejmujących problematykę szeroko rozumianych kwestii opiekuńczo-wychowawczych oraz znajdzie należyte miejsce w procesie kształcenia słuchaczy kierunków pedagogicznych i pracy socjalnej. [prof. zw. dr hab. Pavol Dancák z fragmentu recenzji] Praca należy do bardzo wartościowych i potrzebnych opracowań poświęconych funkcjonowaniu Wiosek Dziecięcych SOS. Autor wykorzystał dostępną literaturę przedmiotu oraz wyniki badań własnych, a także bogate doświadczenie zdobyte w procesie tworzenia i kierowania Wioską Dziecięcą SOS w Kraśniku. Praca posiada walory teoretyczne, jak i wartości praktyczne dające możliwości wykorzystania przeprowadzonych analiz w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104526 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38520 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Wydziału Pedagigiki [!] i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.)
Książka stanowi kompendium wiedzy z dziedziny przemocy wobec dzieci. Dostarcza bowiem informacji o stanie aktualnych badań, jak i strukturze oraz skali zjawiska przemocy wobec dzieci na świecie i w Polsce. Autorka prezentuje nowatorską empiryczną typologię przemocy wczesnodziecięcej, uzyskaną w oparciu o analizy statystyczne, co stanowi cenny wkład w wiedzę dotycząca konsekwencji przemocy domowej oraz w polską literaturę przedmiotu. Dr hab. Marta Makara-Studzińska jest znawcą problematyki przemocy, stąd też przedstawione wyniki badań na tle literatury światowej stanowią ważny i oryginalny wkład w rozwój badań interdyscyplinarnych - zarówno psychologicznych, pedagogicznych, jak i z dziedziny zdrowia publicznego, psychiatrii i wiktymologii. Należy podkreślić walory encyklopedyczne tego opracowania, poprawność metodologiczną projektu badawczego oraz interdyscyplinarny charakter badań naukowych. [z recenzji prof. dr hab. n. med. Anny Grzywy] [...] książka jest dziełem oryginalnym, wnoszącym istotny wkład w dziedzinę badań nad tym niekorzystnym zjawiskiem. W realizacji programu badań oraz redagowaniu tekstu Autorka wykazała się doskonałym rozeznaniem zastanej wiedzy, oraz dojrzałością warsztatu badawczego i edytorskiego. Ukazała też pasję i zainteresowania klinicysty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104769 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38497 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38523 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Rozprawy / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centrum "Instytut Wielkopolski" ; 6)
Przygotowana przez Piotra Grzelczaka rozprawa stanowi pierwszą całościową próbę, dodam, moim zdaniem próbę nad wyraz udaną, przedstawienia fascynującej historii zmagań o pamięć o Poznańskim Czerwcu w okresie PRL. Zmagań, których jedną ze stron był szeroko rozumiany aparat władzy wraz z częścią środowiska literackiego i historycznego, a drugą kontestujące w większym bądź mniejszym stopniu oficjalną narrację społeczeństwo. Autor nie poprzestaje na zebraniu i usystematyzowaniu dotychczasowego, mocno rozproszonego materiału wspomnieniowego, przywołaniu licznych artykułów prasowych, dzieł literackich oraz niezwykle bogatej spuścizny archiwalnej, ale idzie o krok dalej, krytycznie analizując zebrane informacje i stawiając własne tezy. Wydaje się, że tytuł trafnie oddaje zawartość dzieła, zastrzeżeń nie budzą także ani przyjęte cezury czasowe, ani konstrukcja pracy. Ciekawie prowadzona narracja, bogate słownictwo i ładny przejrzysty styl to kolejne zalety pracy. (Konrad Białecki - z okł.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112027 (1 egz.)
E-book
In basket
Nowoczesny podręcznik akademicki, który jest skierowany zarówno do studentów kierunków przyrodniczych przygotowujących się do zawodu nauczyciela, jak i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dydaktyki. Omawia takie zagadnienia, jak: – teoria i praktyka kształcenia przyrodniczego w obliczu zmian, jakie zachodzą w nauce, technice i kulturze, – edukacyjne znaczenie mediów i Internetu, – problemy bio- i ekoetyczne stanowiące żywotne problemy współczesnego świata, – możliwości i sposoby dostosowania nauczania przyrody, biologii oraz ochrony środowiska do współczesnych potrzeb. Ponadto zawiera: – przykłady praktycznych rozwiązań dydaktycznych oraz – wskazówki dla nauczycieli odnoszące się do ich rozwoju zawodowego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again