Form of Work
Książki
(28)
Status
available
(28)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(22)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Author
Karpuś Piotr
(4)
Węcławski Jerzy
(4)
Kubinowski Dariusz
(3)
Adamowski Jan Antoni
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Borys Grażyna
(1)
Bulanda Maria
(1)
Drabarek Anna
(1)
Duliniec Aleksandra
(1)
Dzwonkowski Henryk
(1)
Dębowski Józef
(1)
Hetmański Marek
(1)
Ivčenko Anatolij Oleksandrovič
(1)
Kusio Urszula
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Mieczkowska-Czerniak Katarzyna
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Niczyporuk Danuta
(1)
Orłowski Ryszard
(1)
Pankowska Dorota
(1)
Polit Krzysztof
(1)
Popek Stanisław
(1)
Radzik-Maruszak Katarzyna
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Skrzypek Elżbieta
(1)
Sobczyk Mieczysław
(1)
Symotiuk Stefan
(1)
Taracha Marta
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Wójcicka Marta
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(26)
unknown (po)
(2)
Subject
Filozofia
(3)
Pedagogika kultury
(3)
Rynek finansowy
(3)
Budżety terenowe
(2)
Młodzież
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Tradycja
(2)
Alokacja
(1)
Analiza transakcyjna
(1)
Budżety gminne
(1)
Cackowski, Zdzisław
(1)
Chłopi a społeczeństwo
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Egzaminy do szkół wyższych
(1)
Estetyka
(1)
Etyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Facebook
(1)
Filozofia dialogu
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grzybowski, Wacław
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Historiozofia
(1)
Innowacje
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internaty
(1)
Jedynak, Stanisław
(1)
Jellinek, Georg
(1)
Kapitał
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Korupcja
(1)
Kosikowski, Cezary
(1)
Kryzys
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Lebenstein, Jan
(1)
Ludowość
(1)
Marketing
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marx, Karl
(1)
Narracja
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauka
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Oceny pracowników
(1)
Opieka społeczna
(1)
Ortega y Gasset, José
(1)
Pamięć
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pocałunek
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Politycy
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polskie Stronnictwo Ludowe (1989- )
(1)
Prawo
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa) a Żydzi
(1)
Rachunkowość
(1)
Roch
(1)
Rzeczywistość
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd terytorialny a polityka
(1)
Samorząd wiejski
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo a chłopi
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Statystyka
(1)
Struktura społeczna
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Tocqueville, Alexis de
(1)
Tradycja ustna
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś polska
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Żydzi a przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Subject: time
1989-2000
(4)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Norwegia
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(3)
Księga pamiątkowa
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Słowniki ukraińsko-polskie
(1)
28 results Filter
Book
In basket
(Tradycja dla Współczesności : ciągłość i zmiana ; t. 6)
Całość tekstu łączy wspólna idea pamięci społecznej i jednostkowej wyrażonej przez różne kategorie rzeczywistości kulturowej i społecznej, dzięki której można mówić o istnieniu różnych aspektów tradycji kulturowej istniejącej dzięki pamięci potraktowanej jako czynnik (działanie) ją utrwalający..
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45056 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111780 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111950 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96865 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113163 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111840 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113189 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96508 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100900/T.3 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100901/T.5 (1 egz.)
Book
In basket
Autorka podjęła się ambitnego zadania przedstawienia statusu komunikacji międzykulturowej jako szczególnej dyscypliny wiedzy. Podeszła do tego tematu w sposób autorski, proponując pojęcie dialogu jako tę ramę, która może być jednym ze sposobów realizacji postulatu maksymalnie niezakłóconej i autentycznej komunikacji pomiędzy jednostkami wywodzącymi się z odrębnych kultur mentalnych. Udało jej się pokazać, że dialog może być osią myślową komunikacji międzykulturowej, choć jest to tylko jedna z możliwości, której sens bywa jednak nadinterpretowany (co autorka zauważa). Jest to ciekawa propozycja, której siłą jest mocne zaplecze etyczno-aksjologiczne. Pytanie główne brzmi zatem: jak uprawiać dialog w świecie zdominowanym przez polilogi, w świecie, w którym wszyscy mówią jednocześnie, zdominowanym przez zapośredniczone technologiczne formy interpretacji, w których język przedmiotowy i metajęzykowa obróbka "odmienności kulturowej" niełatwo dają się rozdzielić?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104735 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie. Rozprawa wzbogaca nie tylko literaturę z zakresu psychologii i pedagogiki, lecz również wiktymologii oraz kryminologii. Podejmuje ważny temat zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej. Działania restytucyjne nieletnich mają być pomocne w korygowaniu własnego postępowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110050 (1 egz.)
Book
In basket
Rozważania zawarte w książce koncentrują się wokół czterech obszarów tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy szeroko rozumianej roli samorządu terytorialnego w systemie politycznym. Odnaleźć tu można teksty odnoszące się zarówno do filozofii działania samorządu, jak i rozwoju poszczególnych jego szczebli. Z kolei w części drugiej zawarte są refleksje skupiające się na funkcjonowaniu samorządów w wybranych krajach. Poszczególni autorzy prezentują doświadczenia amerykańskie i zachodnioeuropejskie w reformowaniu samorządów oraz problemy związane z restytucją administracji lokalnej w innych państwach byłego bloku wschodniego. W trzeciej części pracy dokonano analizy zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego. Autorzy zawartych w niej artykułów koncentrują się przede wszystkim na problemie efektywności działania polskich jednostek samorządowych, wskazując zarówno dobre praktyki, jak i obszary wymagające dalszych reform. Publikację zamykają rozważania dotyczące relacji między samorządem a społeczeństwem. Podnoszone tu kwestie odnoszące się do problemu braku zaufania obywateli wobec instytucji samorządu, jak i trudnych relacji między lokalnymi władzami a mediami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 105812 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45002 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112966 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112868 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101718 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62671 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100683 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again