Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(26)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bębas Sylwester
(11)
Jasiuk Ewa
(3)
Bednarek Józef
(2)
Plis Jerzy
(2)
Adamczyk Dariusz
(1)
Adamczyk-Bębas Wioleta
(1)
Czerwiński Paweł
(1)
Kupczyk Teresa
(1)
Piekara Andrzej
(1)
Płużański Tadeusz
(1)
Sadowski Wiesław
(1)
Wodejko Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Internet
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Więźniowie
(4)
Jan Paweł
(3)
Patologia społeczna
(3)
Kobieta
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Administracja
(1)
Aborcja
(1)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Filozofia
(1)
Homoseksualizm
(1)
Kariera
(1)
Kolonie letnie
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkubinat
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Menedżerowie
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Prakseologia
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Płaca
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorealizacja
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stalking
(1)
Statystyka
(1)
Sukces
(1)
Turystyka
(1)
Więzienie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zabójstwo
(1)
Zakłady poprawcze
(1)
Zarządzanie
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
1989-
(4)
Genre/Form
Encykliki
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Rewolucja informatyczna (informacyjno-komunikacyjna), nazywana „trzecią rewolucją przemysłową", zmieniła radykalnie komunikację międzyludzką. Wskutek gwałtownego rozwoju mediów elektronicznych, dynamicznej ekspansji technologii informacyjno-komunikacyjnych pojawiły się nowe możliwości wymiany informacji i porozumiewania się ludzi. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, mając świadomość nowych szans, wyzwań i zagrożeń komunikacji w świecie wirtualnym, zebrali i przygotowali do druku teksty badaczy i praktyków licznych środowisk akademickich oraz innych instytucji Polski i innych krajów. Poszczególni Autorzy podejmują niezmiernie ważkie, nowe i jednocześnie bieżące oraz perspektywiczne kwestie dotyczące pedagogicznych aspektów komunikowania w wirtualnym świecie. Autorzy poszczególnych opracowań podejmują w nich wielowątkowe analizy zamieszczone w trzech częściach pracy. W części pierwszej przedstawiono wychowawczy kontekst wirtualnego komunikowania się. Kształcenie do bezpiecznego korzystania z mediów i cyberprzestrzeni to część druga. W trzeciej zaś scharakteryzowano empiryczne aspekty kształtowania postaw dzieci i młodzieży. W każdej z tych części jest po kilka lub kilkanaście opracowań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108353 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48778 (1 egz.)
Book
In basket
Nowe media (media telematyczne) m.in. komputer, Internet, telefon komórkowy zmieniły sposób funkcjonowania człowieka. Niosą one wiele dobrego, ale budzą też szereg obaw i kontrowersji. Są niewątpliwie wspaniałym wynalazkiem. Ze swej natury nie są ani dobre, ani złe. Ich charakter zależy od tego, do czego służą człowiekowi. Dzięki dostępowi do Internetu możliwe stało się funkcjonowanie człowieka w dwóch alternatywnych światach - realnym i wirtualnym. Oba światy dają możliwość prezentacji własnych poglądów, rozwijania zainteresowań czy też nawiązywania kontaktów, ale w zupełnie innych warunkach. Cyberświat rządzi się bowiem bardziej liberalnymi prawami, większą swobodą wypowiedzi i prawie niczym nieskrępowaną wolnością jednostki. Anonimowość cyberprzestrzeni łagodzi ryzyko związane z działaniami w niej podejmowanymi. Postęp technologiczny zmienił nie tylko ludzkie przyzwyczajenia, ale również sposób, w jaki dochodzą do głosu patologie. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zebrali i przygotowali do druku teksty badaczy i praktyków licznych środowisk akademickich i innych instytucji Polski oraz krajów europejskich. Poszczególni Autorzy podejmują niezmiernie ważkie, nowe i jednocześnie bieżące oraz perspektywiczne kwestie dotyczące pedagogicznych aspektów patologii w wirtualnym świecie. Czynią bardzo ciekawe, rzetelne i przydatne analizy, w kontekście podstaw teoretycznych, przyjętych założeń metodologicznych i przeprowadzonych badań zarówno w kraju, jak i za granicą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108352 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48781 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja może służyć jako pomoc - przewodnik dla wychowawców kolonijnych, dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Jest napisana językiem przystępnym dla wszystkich, dlatego może służyć także rodzicom, którzy są pierwszymi wychowawcami dziecka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47804 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana publikacja powstała z inicjatywy dwóch środowisk naukowych: przedstawicieli Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz przedstawicieli Instytutu Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest to pierwsza w Polsce publikacja ujmująca w niezmiernie szeroki sposób kwestię małżeństwa i rodziny. Publikacja jest odpowiedzią na zadawane przez współczesnych ludzi pytania o sens małżeństwa, o sposób utrzymania go, a być może także ratowania rodziny. W całej tej problematyce w sposób niezmiernie dobitny przewija się kwestia macierzyństwa i wychowania dzieci w duchu miłości do Boga oraz szacunku dla Państwa i jego tradycji. W publikacji wypowiadają się przede wszystkim praktycy zarówno z zakresu małżeńskiego prawa kanonicznego, jak i świeckiego prawa rodzinnego. Dla wielu Czytelników może się ona stać istotnym drogowskazem przy pokonywaniu niezwykle skomplikowanych trudności, jakie stawia przed nami wszystkimi codzienne życie. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Wrzoska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105177/T.1 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest drugim tomem rozważań dotyczących sytuacji rodziny we współczesnym społeczeństwie. Jest to zarówno kontynuacja podjętej wcześniej inicjatywy, jak również przedstawienie nowych innych koncepcji, które nie znalazły się w poprzednim, pierwszym tomie opracowania. Zamieszczone artykuły świadczą o dużej znajomości przez autorów analizowanych zagadnień. Zaletą recenzowanego zbioru artykułów jest nawiązanie do praktyki działania. Pozwoli to z całą pewnością czytelnikom wykorzystać przedstawione w artykułach doświadczenia w pracy zawodowej. Być może przemyślenia zawarte w książce zostaną wykorzystane także przez polityków w okresie sprawowania przez Polskę prezydencji w UE, ponieważ jednym z najważniejszych zadań w tym zakresie powinno być ustalenie zasad prowadzenia polityki prorodzinnej. Na podkreślenie zasługuje także dobre dopasowanie różnorodnych w swej treści artykułów do poszczególnych części publikacji. Reasumując wysoko oceniam zarówno inicjatywę wydania drugiego tomu publikacji Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, jak i samą realizację tego projektu. Uważam, że jako zbiór niezwykle interesujących rozważań o charakterze teoretycznym i praktycznym w pełni zasługuje na wydanie oraz spotka się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. [z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Wrzoska]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105178/T.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48770 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47829 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31815 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja uzupełnia teoretyczno-praktyczny wymiar procesu resocjalizacji penitencjarnej oraz resocjalizacji młodzieży. Omawiane w tej monografii zagadnienia są na czasie, gdyż aktualne stany cywilizacyjne i społeczne niosą dla młodzieży wiele istotnych zagrożeń. Autorzy szczegółowo omawiają te dewiacje, wskazują też na zagrożenia w rozwoju rodziny m.in.: rozluźnienie i zanik więzi emocjonalnych, zaburzenia moralnego, brak poszanowania tradycji i uniwersalnych wartości. Na tle tych i innych zaburzeń rozwoju społecznego odczuwa się zapotrzebowanie na działania profilaktyczne i innowacyjne w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Książka ta wskazuje na potrzebę doskonalenia i kompetencji pedagogów resocjalizujących. Opracowanie stanowi interesującą pozycję, która wzbogaci zasób publikacji w procesie studiowania resocjalizacji przez pedagogów, psychologów i praktyków. [z recenzji wydawniczej prof. nadzw. dr hab. Józefa Sowy]: Książka stanowi interesującą i wartościową jednocześnie próbę rozwiązania niektórych problemów związanych z przedmiotem analiz zawartych w tytule. Autorzy treści, poprzez interdyscyplinarne podejście do wielu modeli, teorii i koncepcji dążą do pogłębionych poszukiwań oraz modelowych rozwiązań organizacyjnych a także metodycznych. Rzetelność i otwartość podejmowanych uniwersalnych analiz, stosowane terminy i przystępny pragmatyczny język oraz przyjmowane założenia metodologiczne stanowią o wartości recenzowanej książki. [z recenzji wydawniczej prof. APS dr hab. Józefa Bednarka]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105176 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31955 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
Z powyższego przeglądu wyłania się obraz pracy bogatej w różnorodne typy refleksji nad jakością działania administracji i jej wpływem na jakość życia społeczeństwa, w szczególności na obszarze aktywności samorządu terytorialnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W samym tytule pracy sygnalizowany jest jej niepełny zakres przedmiotowy - obejmuje ona tylko wybrane aspekty prawne i społeczne omawianych problemów. W wielu opracowaniach widać konstruktywny niepokój poznawczy, świadomość Autorów, że podjęli się badania materii bardzo złożonej, wymagającej jeszcze dalszych, niejednokrotnie wielodyscyplinarnych studiów. To bardzo cenna zaleta pracy. Jej lektura właśnie inspiruje do dalszych dociekań naukowych, tym bardziej, że niektóre z wypowiedzianych przez poszczególnych Autorów opinii prowokują do podjęcia tak potrzebnej w nauce dyskusji. Pobudzają także do pogłębienia dialogu między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów zapewnienia oczekiwanej jakości działania administracji publicznej. Zastosowane w pracy podejścia badawcze mają w pełni uświadomiony cel praktyczny, a ich nieuchronny eklektyzm jest ceną, którą warto zapłacić uzyskując niesłychanie rozwinięty zespół twierdzeń dotyczących opisywanej rzeczywistości działania administracji publicznej i wskazań - jak wpływ tych działań na jakość życia społecznego udoskonalić. Jest to więc dzieło o wartości znacznie wykraczającej ponad przeciętny poziom produkcji naukowej, godne szerokiego upowszechnienia w środowiskach ludzi zainteresowanych teorią i praktyką publicznego administrowania. [z recenzji prof. nadzw. UŁ dr. hab. Michała Kasińskiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105216 (1 egz.)
Book
In basket
Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów / Teresa Kupczyk. - Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, cop. 2009. - 195 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Książka diagnozuje sytuację kobiet w zarządzaniu oraz determinanty mające wpływ na osiągane przez kobiety sukcesy zawodowe.Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na równe szanse i traktowanie kobiet i mężczyzn również w zarządzaniu. Publikacja upowszechnia bariery rozwoju kariery kierowniczej kobiet i determinanty ich sukcesów, co przyczynia się do większego udziału w życiu gospodarczym i społecznym.Autorka zwraca uwagę na ogromne znaczenie przedsiębiorczości kobiety i ich udział w zarządzaniu dla rozwoju regionów i Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44076 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji autor stara się odpowiedzieć na pytania: od czego zależy jakość naszej współczesnej administracji publicznej i jaki ona ma wpływ na jakość życia. Ponadto zajmuje się wybranymi, podstawowymi problemami aktywności społecznej, zakładając, że kreatywność ludzka determinowana jest, w znacznym stopniu, przez otoczenie instytucjonalne człowieka, a w tym przez administrację publiczną. Kolejnym poruszonym problemem jest jakość czynnika ludzkiego w administracji samorządowej, jakości intelektualnej, profesjonalnej i etycznej. Książka jest polecana studentom administracji oraz działaczom i urzędnikom administracji lokalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105173 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33640 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82996/Cz.1, 82995/Cz.1 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82994, 82993 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82992 P (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again