Form of Work
Książki
(57)
Status
available
(73)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(42)
Czytelnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Author
Śliwa Sławomir
(5)
Denek Kazimierz
(4)
Apanowicz Jerzy
(2)
Czepczarz Jarosław
(2)
Duczmal Wojciech
(2)
Kapica Marian
(2)
Knapik Mirosława
(2)
Kubielski Wiesław
(2)
Lewandowski Henryk
(2)
Malik Krzysztof
(2)
Miszewski Maciej
(2)
Olewicz Tadeusz
(2)
Pecyna Maria Bogumiła
(2)
Sacher Wiesława Aleksandra
(2)
Wąsiński Arkadiusz
(2)
Bernatová Renáta
(1)
Bisaga Anna
(1)
Buczkowski Jerzy
(1)
Buczkowski Łukasz
(1)
Budzeń Henryk
(1)
Cyboran Beata
(1)
Czarny Ryszard Michał
(1)
Czerewacz Katarzyna
(1)
Czudek-Ślęczka Sonia
(1)
Czupryna Krzysztof
(1)
Duczmal Marian
(1)
Dusza Dominika
(1)
Dzienis Paweł
(1)
Eckhardt Krzysztof
(1)
Fabiś Artur
(1)
Filipowski Henryk
(1)
Gajda Janusz
(1)
Gardocka Teresa
(1)
Gawlik Zdzisław
(1)
Górski Adam
(1)
Janik Wiesław
(1)
Jałoszyński Kuba
(1)
Jonkisz Adam
(1)
Karlikowska Maria
(1)
Kobes Paweł
(1)
Koprowiak Ewa
(1)
Korzeniowska Agnieszka
(1)
Korzeniowska-Polak Agnieszka
(1)
Kowalska Dorota
(1)
Krauze-Sikorska Hanna
(1)
Krzywiecka Ewa
(1)
Kubiak Iwona Anna
(1)
Kucyper Krzysztof
(1)
Kuszak Kinga
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Marek Franciszek
(1)
Marek Franciszek Antoni
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Nowak Zenona Maria
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Piontek Franciszek
(1)
Pokusa Tadeusz
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Rogala Stanisław
(1)
Rottermund Jerzy
(1)
Rydzewski Paweł
(1)
Sidorowicz Leszek
(1)
Sitniewski Piotr
(1)
Stankowski Adam
(1)
Strzelczyk-Radula Urszula
(1)
Sulmicki Jan
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szewc Tomasz
(1)
Szostak Jacek
(1)
Szuścik Urszula
(1)
Szyszka Michał
(1)
Terelak Jan Feliks
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Świerczyńska-Głownia Weronika
(1)
Year
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(1)
190 - 199
(1)
Country
Poland
(57)
Language
Polish
(56)
Subject
Młodzież
(5)
Dziecko
(4)
Nauczanie początkowe
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Unia Europejska
(4)
Niepełnosprawni
(3)
Pedagogika
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Arteterapia
(2)
Finanse
(2)
Internet
(2)
Ludzie starzy
(2)
Nadzór administracyjny
(2)
Obozy wędrowne
(2)
Odpoczynek
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Radni
(2)
Rehabilitacja medyczna
(2)
Starość
(2)
Starzenie się
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie pozaszkolne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Wycieczki szkolne
(2)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Banki
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyganie
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Facebook
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Globalizacja
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(1)
Integracja europejska
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Logika
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Maslow, Abraham Harold (1908-1970)
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauczanie
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedeutologia
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Policja
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Programowanie liniowe
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samorealizacja
(1)
Samowychowanie
(1)
Schizofrenia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Statystyka
(1)
Stres oksydacyjny
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Teatr młodzieżowy
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Subject: time
1989-2000
(4)
2001-
(3)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(7)
Encyklopedie
(1)
Graffiti
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
57 results Filter
Book
In basket
Wybrane zagadnienia i problemy z pedeutologii / Henryk Budzeń. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009. - 110, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Temat: Pedeutologia
Opracowanie jest próbą przedstawienia w ogólnym zarysie niezbędnej wiedzy z zakresu pedeutologii, a więc wiedzy o nauczycielu. Autor jest świadomy tego, że nie jest ono wolne od wad i niedoskonałości. Stąd też będzie wdzięczny za wnikliwe i rzeczowe uwagi. Praca zawiera wykaz literatury, z której korzystano przy jej opracowaniu i która powinna posłużyć do pogłębienia wiedzy o nauczycielu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104605 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47806 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103744 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100728 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111379 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103754 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98044 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie stanowi kolejny głos w publicznej dyskusji na temat przeciwdziałania temu społecznie nieakceptowanemu zjawisku, a jakże często występującemu we wszystkich warstwach społecznych, jakim jest przemoc domowa, z jednoczesnym zgłoszeniem postulatów dotyczących zmian ustawodawczych, które mogłyby skuteczniej przeciwdziałać omawianemu zjawisku. Co wydaje się nabierać doniosłości dzisiaj, kiedy to toczy się publiczna dyskusja na temat zakazu karcenia dzieci i lepszego zagwarantowanie ochrony ofierze przemocy. Publikacja zawiera dwa zasadnicze obszary rozważań. Pierwszy z nich dotyczy prawnokanej oceny pewnych zachowań, które mieszczą się w pojęciu przemocy przeciwko rodzinie. Natomiast drugi obszar obejmuje ramy administracyjnoprawne, w których funkcjonują wybrane instytucje administracyjne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym kontekście zwrócono także uwagę na pewne postulaty dotyczące wprowadzenia prawnego zakazu karcenia dzieci. Tłem do tych wszystkich rozważań jest analiza funkcjonowania rodziny, jej problemów, a także istoty przemocy w rodzinie. Poza zakresem tej publikacji znalazły się zagadnienia dotyczące proceduralnych rozwiązań prawnych w zakresie pomocy udzielanej ofiarom przemocy w rodzinie. Książka składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy istoty przemocy w rodzinie, jej źródeł oraz skali tego negatywnego zjawiska. Analiza tych aspektów została dokonana na tle rozważań dotyczących roli rodziny w kształtowaniu rozwoju psychospołecznego człowieka. Kolejna część traktuje o prawnokarnym aspekcie przemocy w rodzinie. Omówione zostały w tym miejscu czyny zabronione ujęte w kodeksie karnym, które swym opisem odpowiadają zachowaniom mieszczącym się w pojęciu przemocy w rodzinie. W trzeciej części książki przedstawione zostały zagadnienia administracyjnoprawne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W tym miejscu wyeksponowano instytucje funkcjonujące w sferze lokalnej, które są zorientowane na pomoc rodzinom w przeciwdziałaniu opisaniu zjawisku i usuwaniu jego skutków. Ostatnia część prezentuje przykładowe strategie i działania wybranych jednostek samorządowych w obszarze zwalczania przemocy w rodzinie. Całość została zwieńczona wnioskami końcowymi, w których zawarte zostały uwagi de lega lata dotyczące obowiązującego obecnie stanu prawnego i postulaty de lege ferenda dotyczące zmian ustawodawczych w zakresie polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105169 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104604 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47810 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38413 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31808 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100748 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47821 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106844 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98053 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104810 (1 egz.)
Book
In basket
Celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytania skoncentrowane wokół determinantów, modeli oraz zmian dokonujących się we współczesnej komunikacji ludzi młodych: Jaki jest obraz młodych ludzi żyjących we współczesnym świecie, jaki jest obraz medialny młodego człowieka? Czy wyznawaną przez niego filozofią jest konsumpcjonizm? Czy posługuje się językiem skrótów? Czy swoją wartość mierzy ilością znajomych na portalach społecznościowych? Czy pozostaje we władaniu komunikatów reklamowych? Jak pojmuje sferę Sacrum?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108687 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
W nowej Europie : słownik terminologiczny / Ryszard M. Czarny. - Wyd. 2. - Kielce : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005. - 245 s. : il. (gł. kolor.), fot., mapy, rys., wykr. ; 23 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111183 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsze opracowanie stanowi próbę analizy struktury organizacyjnej, funkcji i działań podejmowanych przez poszczególne instytucje. Autorzy nie opowiedzieli się po stronie przeciwników bądź też zwolenników dalszego funkcjonowania prezentowanych instytucji, główny nacisk kładąc na przedstawienie podejmowanych działań oraz ich bezpośrednich efektów. Mamy nadzieję, że niniejsza monografia przyczyni się do bliższego poznania analizowanych przez nas zagadnień, a także będzie impulsem do dalszych poszukiwań, W tym celu, na końcu pracy, zamieściliśmy literaturę przedmiotu, której lektura umożliwi zgłębienie poruszanych przez nas problemów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105654 (1 egz.)
Book
In basket
Prof. Aleksander Maksimczuk w "Przedmowie" napisał: "... monografia dr. Leszka Sidorowicza stanowi oryginalne i nietypowe spojrzenie na problem funkcjonowania granic państwowych w nowej zmieniającej się rzeczywistości. W szczególności - w dobie postępującej integracji gospodarczej. Przygotowanie tej książki świadczy też o ogromnej wiedzy teoretycznej i praktycznej Autora (...). Jednocześnie, zaproponowanie koncepcji, zgromadzenie i opracowanie obszernego materiału badawczego oraz jego prezentacja dowodzi ogromnych umiejętności Autora w zakresie samodzielnego realizowania pracy badawczej w dziedzinie nie tylko ekonomii, lecz także w układzie interdyscyplinarnym. Jest to wyjątkowo cenna i oryginalna pozycja, prawdopodobnie też pierwsza w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że będzie ona wielce przydatna zwłaszcza studentom - ale też i innym czytelnikom."
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105651 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30326 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59426 P 1,2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39164 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne RP : (instytucje wybrane) / Jerzy Buczkowski (red.), Łukasz Buczkowski, Krzysztof Eckhardt. - Wyd. 6 poszerz. i uaktual., stan prawny na dzień 30 czerwiec 2007 r. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 2007. - 452 s. ; 24 cm.
(Podręczniki Uczelniane - Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, nr 90)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98310 P (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again