Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(10)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(23)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(16)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Marzec Helena
(3)
Wiśniewski Czesław
(2)
Łączek Tomasz
(2)
Forma Paulina
(1)
Gawęcka Mirosława
(1)
Hanyga-Janczak Patrycja
(1)
Jabłońska Anna
(1)
Jarocki Tomasz
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Klimek Rudolf (1932- )
(1)
Kominek Andrzej
(1)
Kopik Aldona
(1)
Malarewicz Andrzej (1940-2019)
(1)
Malinowski Witold (1947- )
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Małolepszy Eligiusz
(1)
Parkita Anna
(1)
Parkita Ewa
(1)
Pasìčnik Volodimir Romanovič
(1)
Plaskura Paweł
(1)
Rogozińska Katarzyna
(1)
Ruszkiewicz Dorota
(1)
Soszka Tomasz (1947-2018)
(1)
Stefański Ryszard
(1)
Szplit Agnieszka
(1)
Szymczyk Katarzyna
(1)
Szymkiewicz Jadwiga
(1)
Treliński Gustaw
(1)
Walasek-Jarosz Barbara
(1)
Wilczkowska Anastazja
(1)
Wilczkowski Edward
(1)
Winiarczyk Anna
(1)
Wojciechowska Mariola
(1)
Zając Anna (logopeda)
(1)
Zyzik Elżbieta
(1)
Łyjak Wiktor
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Audience Group
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Trenerzy i instruktorzy sportowi
(1)
Subject
Rodzina
(5)
Dziecko
(3)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(3)
Młodzież
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Dojrzałość szkolna
(2)
Rodzice
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Socjalizacja
(2)
Studenci
(2)
Sukces
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Autyzm
(1)
Bezrobocie
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Ciąża
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
E-learning
(1)
Edukacja artystyczna
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Globalizacja
(1)
Internet
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Kobieta
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Kryzys
(1)
Kształcenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Matematyka
(1)
Małżeństwo
(1)
Multimedia
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Opieka pielęgniarska operacyjna
(1)
Opieka zdrowotna nad matką
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika personalistyczna
(1)
Pielęgniarstwo położnicze
(1)
Podmiotowość
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Położnictwo
(1)
Praca
(1)
Praca socjalna
(1)
Praca umysłowa
(1)
Pragmatyka lingwistyczna
(1)
Problemy społeczne
(1)
Program nauczania
(1)
Przedszkola
(1)
Przekonania
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rozwój osobisty
(1)
Rytmika (przedmiot szkolny)
(1)
Strategie uczenia się
(1)
Symulatory
(1)
System wartości
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Teoria umysłu
(1)
Ubóstwo
(1)
Uzależnienia
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Wykorzystywanie seksualne dzieci
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(12)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Europa
(1)
Powiat kielecki (woj. świętokrzyskie)
(1)
Powiat skarżyski (woj. świętokrzyskie)
(1)
Powiat staszowski (woj. świętokrzyskie)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(5)
Raport z badań
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki [Typ publikacji]
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Historia
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Psychologia
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Opracowanie stanowi zbiór artykułów, które dotyczą przebiegu procesów socjalizacji dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym. Analizie poddano wybrane czynniki rodzinne (m.in. status społeczno-zawodowy rodziców, sytuację materialno-bytową, realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dziecka i inne), które wpływają na uspołecznienie dziecka (jego społeczne funkcjonowanie). Drugim środowiskiem, które przeanalizowane zostało w aspekcie socjalizacji dziecka jest szkoła (sytuacja dziecka w szkole, pełnienie przez niego roli ucznia, kolegi, członka społeczności szkolnej). Celem publikacji jest przedstawienie czynników (w skali makro- i mikro-), które pozytywnie i negatywnie wpływają na proces socjalizacji dziecka. W przypadku tych drugich chodzi o podanie środków zapobiegawczych i sformułowanie konkretnych programów pomocy. Wśród autorów opracowania znajdują się pracownicy naukowi z różnych ośrodków uniwersyteckich i akademickich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108333 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja posiada układ treści podzielony tematycznie. Pierwszy rozdział dotyczy rodziny jako miejsca socjalizacji dziecka oraz czynników determinujących wewnątrzrodzinną socjalizację. Można stwierdzić, że problematyka znajdująca się w tym rozdziale opisuje proces socjalizacji pierwotnej (rodzinnej). W rozdziale drugim zaprezentowano proces socjalizacji wtórnej wyrażonej poprzez wewnątrzszkolną socjalizację dziecka. Biorąc pod uwagę, iż przestrzeń szkoły stanowiła jednocześnie teren badań, określono także miejsce szkoły w przestrzeni społecznej, szkolne czynniki warunkujące socjalizację (kultura szkoły, klimat szkoły, symbolizacja i szkolne normy) oraz mechanizmy socjalizacji dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole. Trzeci rozdział poświęcono szczegółowej charakterystyce społecznych ról dziecka z rodziny wielodzietnej w gimnazjum, tj. roli ucznia, kolegi, członka szkolnej zbiorowości, z uwzględnieniem społecznych partnerów gimnazjalisty (rodziców, nauczycieli, grupy rówieśniczej). Kolejny rozdział koncentruje się na metodologicznych podstawach przeprowadzonych badań. Uzasadniono w nim zastosowanie badań ilościowych i jakościowych. W rozdziale piątym przedstawiona została analiza uzyskanych wyników badań. Dokonano w nim charakterystyki szkoły jako miejsca uspołecznienia dziecka, wyróżniając wypełnianie przez dziecko z rodziny wielodzietnej roli ucznia, kolegi oraz członka szkolnej zbiorowości. Wyselekcjonowano również indywidualne przypadki (specyficzne profile) dzieci z rodzin wielodzietnych. Opracowanie kierowane jest do szerokiego grona odbiorców teoretyków i praktyków, zarówno do studentów kierunków społecznych, jak i pracowników oświaty, rodziców, wychowawców placówek socjalizacyjnych, nauczycieli i wielu innych, którzy zajmują się socjalizacją dziecka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 108337 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39798 (1 egz.)
Book
In basket
Praca stanowi nowe podejście do problematyki czasu wolnego. Autorka zajmuje się kwestią podejmowania pracy zarobkowej, a także zaangażowaniem w wolontariat w czasie wolnym studentów. Badania empiryczne prowadzone były wśród studentów Akademii Świętokrzyskiej (371 osób) i Politechniki Świętokrzyskiej (363). Rozdziały teoretyczne stanowią wprowadzenie do problematyki badań. Dotyczą one wybranych aspektów teoretycznych czasu wolnego wśród których szczególne miejsce przypada pracy zarobkowej, kwestii wolontariatu, a także młodzieży studenckiej jako kategorii społeczno-pedagogicznej. W rozdziałach tych uwzględniono bogatą literaturę przedmiotu: polską i obcojęzyczną. Rozdział empiryczny zawiera analizę zebranego materiału badawczego. Omówiono tutaj takie komponenty czasu jak pracę zarobkową oraz wolontariat studentów studiów stacjonarnych. Przeprowadzone badania dostarczyły interesującego materiału do analizy własnej oraz skłoniły do wysunięcia wniosków związanych z wymienionymi wyżej komponentami czasu wolnego młodzieży studiującej w systemie stacjonarnym, które również w tej części zostały zamieszczone.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108339 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana monografia jest próbą odpowiedzi na wybrane zagrożenia bezpieczeństwa społecznego. Została ona podzielona na trzy części odzwierciedlające wyniki badań poszczególnych autorów: Problemy ludnościowe, Problemy rynku pracy oraz Zagrożenia ładu społecznego i rodzinnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116404 (1 egz.)
Book
In basket
OPIS KATEGORIE SPIS TREŚCI RECENZJE Problemy autoedukacji nabierają szczególnego znaczenia w społeczeństwie wiedzy, realizującego ideę uczenia się przez całe życie. Obecnie warto podejmować refleksję nad praktyką studiów wyższych z perspektywy nauk pedagogicznych, z uwagi na to, że procesy przemian nie ominęły szkoły wyższej, wręcz daje o sobie znać potrzeba rozważań nad warsztatem pracy i nauki studentów pedagogiki. Niniejsze opracowanie wpasowuje się w te potrzeby. W rozdziale pierwszym przedmiotem rozważań stała się szkoła wyższa jako środowisko pracy studenta, formy i metody kształcenia na szczeblu akademickim oraz kwestia nauki studiowania. W rozdziale drugim ukazane zostało szerokie tło warsztatu pracy, na jego kształt wpływają bowiem wartości, postawy, aspiracje życiowe studentów oraz specyficzny etap ich rozwoju psychofizjologicznego; została w nim też podjęta próba sporządzenia szkicu studenta jako ucznia i nauczyciela samego siebie. W rozdziale trzecim omówiona została istota oraz integralnie z sobą związane składniki warsztatu pracy – najpierw materialne, organizacyjne, a następnie samokształceniowe, osobowe. Całość dopełnia Aneks w postaci programów wybranych przedmiotów kształcenia na kierunku pedagogika, wykazy podstawowych pojęć pedagogicznych oraz recenzji prac o zastosowaniu podejścia systemowego w pedagogice.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115310 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108335 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39799 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział I EDUKACJA SZKOLNA W KONTEKŚCIE ZACHODZĄCYCH ZMIAN SYSTEMOWYCH Maria Janas, Beata Sufa, Innowacje w edukacji, czyli o przygotowaniu uczniów do współczesności i przyszłości, s. 13 Beata Bugajska-Jaszczołt, Rozwijanie myślenia matematycznego dzieci – wybór czy konieczność? s. 25 Paulina Ożegalska, Potencjał Bajek z Auschwitz w kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich, s. 37 Anna Ozga, Drogi budowania sukcesu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zadania rodziny i szkoły, s. 47 Rozdział II MŁODZIEŻ AKADEMICKA W DOBIE POSTMODERNISTYCZNEGO PRZEŁOMU Krzysztof Czekaj, Realizacja idei uczenia się przez całe życie wśród studentów jako sposób dążenia do sukcesu życiowego, s. 63 Iwona Maciejewska, Niewidoczne drogi Flaneura – miejsca odosobnienia jednostki w ponowoczesności, s. 77 Anna Brojek, Maria Anna Turosz, Krzysztof Sychowicz, Czynniki determinujące proces adaptacji społeczno-edukacyjnej do studiów studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, s. 89 Rozdział III EWOLUCJA NA RYNKU PRACY A SUKCES ŻYCIOWY MŁODZIEŻY Andrzej Świerczek, Wczesne planowanie kariery zawodowej jako aspekt determinujący osiągnięcie sukcesu, s. 105 Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Katarzyna Nawrot, Elastyczne formy zatrudnienia komponentem sukcesu kobiety na rynku pracy, s. 117 Renata Kowal, Wolontariat – drogą do „sukcesu” zawodowego i życiowego (w tym rodzinnego), s. 135 Rozdział IV POPULARNOŚCINTERNETU WŚRÓD MLODZIEŻY – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Ryszard Błaszkiewicz, Anonimowość w sieci DarkNet – szansa czy zagrożenie dla społeczeństwa, s. 147 Dariusz Łuczak, Internet jako źródło zagrożenia sukcesu życiowego dzieci i młodzieży, s. 159 Rafał Kołodziejczyk, Budowanie pozytywnych wartości u młodzieży w obliczu ewentualnego konfliktu hybrydowego, s. 169 Rozdział V WIELOWYMIAROWOŚĆ SUKCESU ŻYCIOWEGOW UJĘCIU INTERDYSCYOLINARNYM Tomasz Łączek, Sukces życiowy młodzieży we współczesnej przestrzeni wychowania, s. 181 Lidia Sałata-Zasacka, Droga do sukcesu – pragmatyka i aksjologia, s. 193 Beata Sufa, Maria Janas, O rozwijaniu inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym, s. 207 Joanna Zemlik, Zdrowie jako kapitał warunkujący jakość życia i sukces życiowy, s. 217 Elżbieta Klima, Rozwój psychiczny jednostki a sukces życiowy – wpływ wychowania i edukacji, s. 229.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41391 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana monografia naukowa o charakterze interdyscyplinarnym – z pogranicza kultury, wiedzy o sztuce, pedagogiki medialnej, edukacji muzycznej – stanowi oryginalne i wartościowe uzupełnienie stanu wiedzy na temat kultury muzycznej, jej dziedzictwa, mechanizmów funkcjonowania, zarówno w świecie realnym, jak i w cyberprzestrzeni, organizacji życia muzycznego, budownictwa organowego, edukacji muzycznej w oparciu o współczesne badania naukowe, wzbogacone źródłami internetowymi. Teksty autorstwa specjalistów pozwalają na interdyscyplinarną penetrację tego obszaru dociekań naukowych, proponując odbiorcy wieloaspektowe spojrzenie na podejmowaną problematykę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115656 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja ukazuje włączanie przez nauczycieli multimediów oraz mediów w praktyczne działania w obszarze aktywności artystycznej dzieci. Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których opisano świat mediów, w którym żyje i którego doświadcza dziecko, poruszono w nich również problematykę wychowania przedszkolnego. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia ekspresji artystycznej i aktywności twórczej dzieci. W publikacji przedstawiono także problem kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w cyfrowej rzeczywistości. Książkę zamyka opracowanie wyników przeprowadzonych badań z uwzględnieniem dwóch obszarów – aktywności muzycznej i plastyczno-technicznej. Publikacja dedykowana jest nie tylko czynnym zawodowo nauczycielom wychowania przedszkolnego, którzy każdego dnia stają w obliczu kreowania przestrzeni edukacyjnej swoim wychowankom, ale również studentom kierunku pedagogicznego.Zapraszamy do wypożyczenia!
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116390 (1 egz.)
Book
In basket
Pozycja dotyczy problematyki wartości, które stanowią kluczową kategorię nauk o edukacji i przedstawiane sa jako system norm wpływających na poczynania przedmiotów edukacyjunych. W recenzowanej pracy zostały podjete wazne i aktualne problemy aksjologiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115658 (1 egz.)
Book
In basket
Celem publikacji jest próba przedstawienia kompetencji komunikacyjnej dzieci wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu. Książka podzielona jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich starano się odpowiedzieć na pytanie czym jest autyzm, zgodnie z najnowszymi ustaleniami badaczy. Kolejny rozdział traktuje o kompetencji komunikacyjnej oraz kompetencji językowej. Przedstawiono tu periodyzację rozwoju mowy dzieci. Dokonano porównania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci neurotypowych oraz ze spektrum autyzmu. Trzeci rozdział wyjaśnia czytelnikowi czym jest teoria umysłu i jaki ma związek z kompetencją komunikacyjną. Każdy z powyższych rozdziałów został wzbogacony o przykłady potwierdzające teoretyczne założenia, pochodzące z literatury i doświadczeń zawodowych autorów w terapii z dziećmi z autyzmem. W części praktycznej zawarto dwa ostatnie rozdziały. W rozdziale czwartym przeanalizowano 15 rozmów z wysokofunkcjonujacymi dziećmi z autyzmem. Teoretyczną bazą tych badań stały się teorie z zakresu pragmalingwistyki: teoria aktów mowy Johna L. Austina, rozwijana przez Johna R. Searle’a, oraz zasada kooperacji Paula Grice’a. Rozdział piąty powstał w wyniku kompilacji założeń pragmalingwistycznych związanych z zasadą kooperacji i implikatur Grice’a oraz teorii umysłu i wynikających z niej procesów mentalizowania. Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych zagadnieniem autyzmu, a szczególnie kompetencją komunikacyjną dzieci z ASD: teoretycznymi podstawami badań pragmalingwistycznych i praktycznymi wnioskami, jak można te wyniki wykorzystywać w praktyce logopedycznej i psychoterapeutycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116399 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza praca zbiorowa, adresowana jest przede wszystkim do studentów studiów licencjackich i magisterskich kierunku „położnictwo”, zawiera zagadnienia wykładane na tym kierunku w ramach przedmiotu „Podstawy opieki położniczej”. Autorzy, przygotowując podręcznik, wykorzystali wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. W podręczniku dużo uwagi poświęcono nie zawsze dotychczas uwzględnianym w tego typu wydawnictwach zagadnieniom roli, zadań i miejsca położnych w świadczeniu nowoczesnej opieki pielęgnacyjnej i terapeutycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116394 (1 egz.)
Book
In basket
Coraz częściej słyszy się, że uczniowie są traktowanii przedmiotowo, że nie zwraca się uwagi na ich potrzeby.Mimo to większość nauczycieli podkreśla indywidualność dziecka, dba o jego rozwój, a nie tylko o przekazanie "programowej wiedzy". Nauczyciele coraz częściej są zdania, że należy rozwijać predyspozycje i pasje uczniów, uczyć ich nie tylkowiedzy encyklopedycznej, ale również umiejętności praktycznych, które przydadzą im sie w przyszłum życiu. - Marcelina Kacprzak.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 115851 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101179 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62302 (1 egz.)
Book
In basket
W monografii przedstawiono nowe podejście do problemu wykorzystania technologii informacyjnych jako środka modelowania i monitorowania jakości procesu dydaktycznego. Pokazano, że do opisu procesu dydaktyczno-poznawczego można wykorzystać opracowaną przez autora sieć edukacyjną złożoną z elementów reprezentujących poszczególne elementy całego procesu. Modeluje ona przepływ informacji, jej gromadzenie i zapominanie w dynamicznym procesie uczenia. Można ją przedstawić w postaci schematu graficznego. Z matematycznego punktu widzenia modele elementów reprezentują równania różniczkowe wykorzystane do opisu ww. procesów. Opracowane technologie zostały zaimplementowane na platformie obsługi procesu dydaktycznego Quela. Do symulacji i optymalizacji ww. sieci wykorzystano symulator mikrosystemów Dero. Realizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem opracowanych technologii umożliwia projektowanie i ocenę procesu dydaktycznego, co zostało pokazane w pracy. Stworzona przez autora platforma Quela jest oryginalnym podejściem do rozwiązania celów badawczych. W pracy omówiono dodatkowo szereg zagadnień mających istotne znaczenie dla omawianej tematyki, w tym zagadnienia ergonomii i bezpieczeństwa. Zamieszczono także rekomendacje dotyczące oprogramowania wspomagającego tworzenie wsadu dla platform zdalnego nauczania. Praca przeznaczona jest dla osób zainteresowanych zagadnieniami modelowania, symulacji i optymalizacji procesu dydaktycznego. Może być także wykorzystywana przez studentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115846 (1 egz.)
Book
In basket
W latach 90-tych XX wieku w większości krajów świata przeprowadzono reformy oświatowe. Istotnym komponentem systemu edukacji szkolnej jest wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży, skierowane na wzmocnienie zdrowia, polepszenie rozwoju fizycznego i sprawności ruchowej uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115853 (1 egz.)
Book
In basket
Rodzina pełni misję społeczną. Wyraża się ona przede wszystkim w tym, że stanowi fundament, warunek i wzorzec ładu społecznego oraz wspólnotę (jedność) leżącą u podstaw rozwoju kultury w ogóle. Rodzina (w zależności od społeczeństwa, w którym występuje) posiada różne formy, różny zakres i kształt, ale zawsze stanowi swoistą całość, swoistą jedność, o wyraźnie określonych cechach, które decydują o jej wewnętrznej spoistości i odrębności. Ta wspólnotowa jedność rodzinna obejmuje biologiczne, psychiczne, kulturowe i społeczne aspekty życia. Jest to wspólnota, w której przychodzi się na świat, uzyskuje tożsamość oraz kształtuje podmiotowość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107120 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37463 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again