Form of Work
Książki
(43)
Status
available
(60)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(25)
Czytelnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Hołyst Brunon
(4)
Rączka Krzysztof
(3)
Cieślak Zbigniew
(2)
Izdebski Hubert
(2)
Niewiadomski Zygmunt
(2)
Sagan Stanisław
(2)
Serzhanova Viktoriya
(2)
Wierzbowski Marek
(2)
Adamczyk Andrzej
(1)
Banasiński Cezary
(1)
Barcz Jan
(1)
Bieluk Jerzy
(1)
Bogucka Iwona
(1)
Bojarski Marek
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Czechowski Paweł
(1)
Czerederecka Alicja
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Ernst Ulrich
(1)
Florek Ludwik
(1)
Gersdorf Małgorzata
(1)
Giezek Jacek
(1)
Gluza Paulina
(1)
Gomułowicz Andrzej
(1)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(1)
Gródecka Magdalena
(1)
Góralczyk Wojciech
(1)
Górka Maciej
(1)
Górska Natalia
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Ignatowicz Jerzy
(1)
Iżycka-Rączka Małgorzata
(1)
Jedynak Tadeusz
(1)
Kołakowska-Halbersztadt Zofia
(1)
Manowska Małgorzata
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Nazar Mirosław
(1)
Niedbała Zdzisław
(1)
Nowacka Ewa J
(1)
Patyk Jacek
(1)
Pazdan Maksymilian
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Rachwał Anna
(1)
Sawicki Stefan
(1)
Sienkiewicz Zofia
(1)
Stasiak Krzysztof
(1)
Stańczak Małgorzata
(1)
Stępień-Sporek Anna
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Tański Maciej
(1)
Tchorek Joanna
(1)
Wyrozumska Anna
(1)
Zając-Rzosińska Małgorzata
(1)
Zoll Fryderyk
(1)
Świątkowski Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(33)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Prawo pracy
(6)
Samorząd terytorialny
(5)
Prawo administracyjne
(4)
Administracja
(3)
Agencje rządowe
(2)
Al Qaida
(2)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(2)
Bractwo Muzułmańskie
(2)
Brigate Rosse
(2)
Hamas
(2)
Hezbollah
(2)
Irish Republican Army
(2)
Jednostki antyterrorystyczne
(2)
Kradzież z włamaniem
(2)
Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyah
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Organizacje terrorystyczne
(2)
Państwo
(2)
Polityka
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo podatkowe
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Przestępczość
(2)
Przesłuchanie świadka
(2)
Rote-Armee-Fraktion
(2)
Rozwód
(2)
Spółki handlowe
(2)
Systemy alarmowe
(2)
Szyfry
(2)
Terroryzm
(2)
Urzędnicy
(2)
Władza państwowa
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Akt administracyjny
(1)
Aplikanci
(1)
Banki
(1)
Budżety terenowe
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Czas pracy
(1)
Dewizy
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dziecko
(1)
Ekoterroryzm
(1)
Emerytura
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Europol
(1)
Euskadi Ta Askatasuna
(1)
Flagi państwowe
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Globalizacja
(1)
Godła państwowe
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Hymn narodowy
(1)
Informacja publiczna
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Interpol
(1)
Inwestorzy indywidualni
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Kryminologia
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Lotnictwo
(1)
Materiały wybuchowe
(1)
Nadzór administracyjny
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narkotyki
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Nauczyciele
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Partie polityczne
(1)
Piractwo morskie
(1)
Podatek
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek rolny
(1)
Policja
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(26)
Podręczniki
(1)
43 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99804 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36827 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo handlowe i gospodarcze.)
Podręcznik Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne zawiera omówienie jednej z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46724 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo międzynarodowe)
Obecne, trzecie wydanie podręcznika Instytucje i prawo Unii Europejskiej zostało gruntownie zmienione i zaktualizowane. Wynika to przede wszystkim z rozszerzenia kręgu jego odbiorców. Poprzednie edycje były adresowane głównie do studentów kierunków administracji i zarządzania. Autorzy zauważyli jednak, że do tego opracowania sięgają również studenci wydziałów prawa. Postanowili więc dostosować podręcznik do wymogów nauczania przedmiotu instytucje i prawo Unii Europejskiej na tych wydziałach, nie tracąc z pola widzenia potrzeb kierunków administracji i zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32235 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Jest to podręcznik, w którym Autorzy dokonali analizy aspektów etycznych pracy urzędnika administracji publicznej oraz najważniejszych standardów i wartości wiązanych z pełnioną przez niego funkcją społeczną. Omawiane zagadnienia wskazują przenikanie się wymogów stawianych urzędnikom przez prawo i zasady etyki zawodowej. Praca jest napisana jasnym i zrozumiałym językiem, stanowi cenną pomoc zarówno dla studentów, jak i urzędników oraz innych osób związanych ze służbą publiczną, zainteresowanych etycznym wymiarem funkcjonowania administracji współczesnego państwa. Iwona Bogucka - doktor nauk prawnych. Autorka monografii Funkcje prawa. Analiza pojęcia (2000) oraz artykułów z zakresu teorii prawa, poświęconych m.in. zagadnieniom derogacji, uznania administracyjnego, a także problematyce etyki zawodowej. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w przeszłości członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach i radca prawny. Członek Rady Instytutu Etyki Prawniczej. Tomasz Pietrzykowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor m.in. monografii Wsteczne działanie prawa i jego zakaz (2004), Etyczne problemy prawa (2005), współautor I tomu Systemu Prawa Prywatnego (2008), opublikował także kilkadziesiąt artykułów i studiów naukowych w kraju i za granicą. W latach 2005-2007 wojewoda śląski. Od 1999 r. praktykujący prawnik, od 2004 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Radca Prawny"" oraz Rady Instytutu Etyki Prawniczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105810 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48360 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie karne.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37806 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Podręcznik Nauka administracji pod redakcją prof. Zbigniewa Cieślaka prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez zastosowanie metody modelowania rzeczywistości administracyjnej i posłużenie się pojęciem-narzędziem w postaci układu administracyjnego. Ujęcie to jest w zasadzie niespotykane w literaturze dostępnej na rynku wydawniczym. W pracy omówiono następujące zagadnienia: istotę administracji publicznej, jej kadry, formy działania i funkcje oraz kontrolę, a także status, modele układów administracyjnych i ich usprawnianie, teorię zmian w administracji publicznej. Opracowanie adresowane jest do studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, oraz osób zatrudnionych w podmiotach administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć ze skorowidza. Autorzy podręcznika Nauka administracji to pracownicy naukowi Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członkowie Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Większość z nich związana jest zawodowo z Trybunałem Konstytucyjnym. Ich zainteresowania badawcze i zawodowe koncentrują się wokół teorii i zastosowania prawa administracyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105735 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45007 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Prawo administracyjne autorstwa wybitnych znawców problematyki prawa administracyjnego stanowi wszechstronne źródło wiedzy o tym przedmiocie. Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale ze względu na przystępny, syntetyczny tok wykładu może służyć pomocą studentom innych kierunków studiów (m.in. ekonomii i zarządzania). Liczne odniesienia do praktyki powodują, że może on być przydatny w pracy szerokiej rzeszy pracowników administracji – zarówno samorządowej, jak i rządowej. Podstawową zaletą książki jest bogactwo treści połączone z dyscypliną słowa. Autorzy omawiają tradycyjne instytucje i konstrukcje prawne na tle przekształceń polskiej administracji publicznej i wyzwań, w tym technologicznych, przed którymi staje współczesna administracja. W podręczniku znalazły się zagadnienia omawiające istotę administracji i prawa administracyjnego, dotyczące ustroju i kontroli administracji publicznej, a także statusu jej pracowników. Wszystko to omawiane jest na tle europeizacji prawa administracyjnego. W wydaniu szóstym dokonano aktualizacji i uzupełnienia treści podręcznika zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40555 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo handlowe / Jerzy Ciszewski [et al.] ; pod red. Jerzego Ciszewskiego. - Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2011 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących z życie 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 490, [6] s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo handlowe i gospodarcze.)
Polskie prawo handlowe przedstawia całość zagadnień objętych wykładem z prawa handlowego. Podręcznik ten z powodzeniem może być również wykorzystywany do nauki innych, zbliżonych tematycznie przedmiotów akademickich na studiach prawniczych lub administracyjnych, takich jak: prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo spółek. Stanowiąc zwarty wykład z prawa handlowego, książka będzie zapewne wykorzystywana także w dalszej edukacji prawniczej. Najważniejsze zagadnienia tej dziedziny prawa Autorzy przedstawili w sposób zwięzły i upo-ządkowany, rozpoczynając od prawa przedsiębiorców ľ ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych ľ poprzez omówienie najważniejszych umów handlowych, a także wy-korzystywanych w obrocie gospodarczym papierów wartościowych ľ po rzadko prezento-wane, lecz pozostające w związku z prawem handlowym zagadnienia prawa upadłościowego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tzw. ADR), cieszących się coraz większą popularnością w praktyce obrotu. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, a także piktogramy ułatwiające odszukanie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z indeksu. Autorami podręcznika są w większości pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, mający bogate doświadczenie praktyczne w zawo-dach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w niniejszym opracowaniu. Stan prawny na 1 lipca 2011 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38103 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111799 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63752 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie cywilne.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49116 (1 egz.)
Book
In basket
Europejskie prawo pracy / Ludwik Florek. - Wyd. 4, stan prawny na styczeń 2010 roku. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 271, [1] s. ; 24 cm + Uzupełnienie do książki : 8 s. ; 24 cm
(Podręczniki LexisNexis : prawo wspólnotowe)
Autor obszernie omawia problematykę zatrudnienia i stosunków pracy. Szczegółowo przedstawia kwestie swobody przepływu pracowników, ich równego traktowania, nietypowego zatrudnienia, uprawnień związanych z restrukturyzacją pracodawcy, czasem pracy, ochroną życia i zdrowia, a także informacji konsultacji pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105306 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo w Pytaniach i Odpowiedziach.)
Podręcznik przybliża problematykę prawa pracy dzięki przyjętej formie wykładu - pytań i odpowiedzi. Sposób sformułowania pytań wynika z wieloletniego doświadczenia Autorów jako egzaminatorów, a odpowiedzi na nie wskazują, jaką wiedzę powinien posiadać student na egzaminie, aby zdać go na ocenę bardzo dobrą. Zostały tu szeroko omówione problemy praktyki związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi oraz najnowsze wypowiedzi judykatury na poruszane tematy. Książka jest przeznaczona dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, mogą z niej też korzystać studenci ekonomii i zarządzania. Intencją Autorów było również to, aby pokazywała ona prawo pracy w działaniu i była przydatna także aplikantom oraz wszystkim stosującym prawo pracy. Dr hab. Małgorzata Gersdorf i dr hab. Krzysztof Rączka - profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, pracownicy naukowi w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji są doświadczonymi badaczami prawa pracy i dydaktykami prowadzącymi w przeszłości wszystkie rodzaje zajęć akademickich, a od wielu lat monograficzne wykłady z prawa pracy. Prof. Małgorzata Gersdorf jest sędzią Sądu Najwyższego. W latach 2005-2008 była prorektorem UW. Jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne". Prof. Krzysztof Rączka jest dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UW, redaktorem naczelnym ww. miesięcznika, a także periodyku "Prawo pracy. Personel od A do Z".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107423 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozstanie Rodziców)
Kryzys rodziny, zwłaszcza ten, w który konieczna staje się ingerencja aparatu państwa, wywołuje często skrajne emocje u osób bezpośrednio nim dotkniętych. Szczególnie trudna jest sytuacja, gdy osią rodzinnego konfliktu staje się kwestia opieki nad wspólnymi dziećmi. Publikacja ma na celu przybliżenie - poza instytucjami prawnymi oraz narzędziami proceduralnymi - praktycznych mechanizmów pomocnych w prewencji konfliktu, skutecznym zahamowaniu jego rozwoju, jak też w zapobieganiu jego najbardziej drastycznym skutkom. W książce w przystępny sposób przedstawiono kluczowe pojęcia i instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie. Omówienie to przybliża istotę takich zagadnień, jak: zakres i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej; kontakty z dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy konieczne staje się ich uregulowanie; obowiązek alimentacyjny; zarząd majątkiem dziecka; ustanowienie opieki i kurateli. Aspekty praktyczne tych zagadnień, a zwłaszcza konfliktów, jakie mogą powstać na tym tle, w nowatorski sposób przedstawiono w rozdziale poświęconym mediacji w sprawach rodzinnych. Na szczególną uwagę zasługuje także omówienie zagadnienia porwań rodzicielskich, gdyż jest to problematyka, której dotąd nie poświęcano w piśmiennictwie należytej uwagi. W przedstawiającym tę tematykę rozdziale wyjaśniono m.in. dominujące poglądy w kwestii przesłanek reakcji organów ścigania na porwania rodzicielskie, podstawy prawne żądania takiej reakcji - zarówno w odniesieniu do terytorium Polski, jak i poza nim - a także zawarto wiele praktycznych informacji dotyczących możliwych do podjęcia działań. W książce zawarte są również wzory pism, które dodatkowo ułatwiają wszechstronne skorzystanie z zamieszczonych w niej informacji. Paulina Gluza - absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2006 r. związana z ruchem pozarządowym, w ramach którego zajmuje się prawnymi i praktycznymi aspektami zjawiska porwań rodzicielskich w Polsce i na świecie. Zofia Kołakowska-Halbersztadt - adwokat, specjalista prawa rodzinnego, jest prezesem fundacji Consensius - Europejskie Centrum Mediacji, zajmującej się m.in. prowadzeniem postępowań mediacyjnych z zakresu prawa rodzinnego i gospodarczego, pracy, nieletnich, karnych. Maciej Tański - mediator i trener umiejętności mediacyjnych od 1996 r. Mediuje w sporach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Prowadził kilkaset spraw mediacyjnych. Kieruje Centrum Mediacji Partners Polska i Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie, a od 2005 r. jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108395 (1 egz.)
Book
In basket
W podręczniku w sposób bardzo przystępny przedstawiono m.in. charakterystykę podatków, zobowiązania i postępowanie podatkowe, organy i kontrolę podatkową, legalne i nielegalne zachowania podatkowe, nieujawnione źródła przychodów oraz przestępstwa i wykroczenia podatkowe, a także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki państwowe i lokalne. W trzecim wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany w ustawach podatkowych. Publikacja jest adresowana do studentów wydziałów prawa i ekonomii, kandydatów na doradców podatkowych oraz praktyków. Dla ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w książce pojęć z indeksu. Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski był dziekanem Wydziału Prawa i prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz w Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie jest profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Wykładowca uczelni zagranicznych m.in. University of Michi-gan. Członek pięciu zagranicznych kolegiów redakcyjnych. Należy do kilku organizacji międzynarodowych w tym European Association of Tax Law Professors. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym. Napisał ponad 250 prac naukowych. Dr hab. Jacek Patyk jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, habilitowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykłada na studiach MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Działalność naukowo-badawczą prowadzi w Wyższych Szkołach Bankowych w Toruniu, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Jest autorem licznych publikacji w zakresie prawa podatkowego. Radca prawny prowadzący własną kancelarię doradztwa ekonomiczno-gospodarczego. Stan prawny na 30 września 2011 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104108 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38391 (1 egz.)
Book
In basket
Podatki i prawo podatkowe / Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki. - Wyd. 5, stan prawny na 15 października 2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 771, [5] s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo finansowe i podatkowe.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111328 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo międzynarodowe.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47719 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodyki)
Wielość i różnorodność zadań stawianych przed kuratorską służbą sądową przez sądy penitencjarne, grodzkie, karne i rodzinne powoduje, że kuratorzy muszą mieć nie tylko gruntowne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, lecz także muszą działać metodycznie, w sposób racjonalny, celowy i uporządkowany. Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów. W świetle obowiązującego prawa precyzyjnie określa zadania wyznaczone kuratorom, istotę tych zadań i cel, a także procedury postępowania. W publikacji przedstawiono aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-terapeutycznego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Omówiono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i funkcję w sądownictwie powszechnym. Autorzy analizują poszczególne zadania kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych. Wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich. Książka stanowi pomoc w pracy kuratorów sądowych. Zawiera materiał szkoleniowy dla aplikantów kuratorskich oraz studentów pedagogiki społecznej i resocjalizacji. Jest także źródłem wiedzy o służbie kuratorskiej dla tych wszystkich, którzy z kuratorami współpracują.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38390 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31935 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44449 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63415 (1 egz.)
Book
In basket
(Orzecznictwo Sądów Administracyjnych w Sprawach Podatkowych)
Książka prezentuje dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych. Dokonując wyboru, starano się uwzględnić wszystkie orzeczenia, które decydowały o ukształtowaniu się określonej linii orzecznictwa albo miały znaczenie dla praktyki samorządowych organów podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104748 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 10 zm. i rozsz. (jubileuszowe). - Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. - 1457 s. : il. ; 24 cm.
Niniejsze wydanie podręcznika, poza aktualizacją danych statystycznych, zawiera nowe treści dotyczące doktryn kryminologicznych, problemów współczesnej kryminologii, badań "ciemnej liczby" kryminologii porównawczej, traktowania przestępców seksualnych oraz profilaktyki. Zachowano układ książki i jej konwencję. Rozszerzono także liczbę cyto-wanych publikacji. Nowe "okienka" problemowe uwzględniają aktualne zagadnienia kryminologii i nauk pokrewnych. Z uwagi na zaplanowaną i technicznie dopuszczalną objętość zrezygnowano zaś z metodologii badań kryminologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 105669 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38773 P (43) (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again