Form of Work
Książki
(17)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(23)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Kuciński Mariusz
(2)
Bielicki Eugeniusz
(1)
Budrewicz Irena
(1)
Bybluk Marian
(1)
Cichosz Mariusz
(1)
Ciżkowicz Kazimierz
(1)
Czakowska Helena
(1)
Czerwiński Kazimierz
(1)
Czyżewski Andrzej
(1)
Fiedor Marian
(1)
Galina Tarasenko
(1)
Grażyna Szabelska
(1)
Kokot Aneta
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Kuchcińska Maria
(1)
Leppert Roman
(1)
Marszałek Katarzyna
(1)
Ornowska Alicja
(1)
Pająk Krzysztof
(1)
Rutkiewicz Małgorzata
(1)
Stępień Sebastian
(1)
Szabelska Grażyna
(1)
Tarasenko Galina Sergiivna
(1)
Wasilewska Katarzyna Maria
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(1)
Węc Klaudia
(1)
Zduński Igor
(1)
Zgoliński Igor
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Patologia społeczna
(3)
Młodzież
(2)
Anoreksja
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bulimia
(1)
Dopalacze (substancje odurzające)
(1)
Dziecko
(1)
Etyka lekarska
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Homoseksualizm
(1)
Innowacje
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie w wieku średnim
(1)
Medycyna
(1)
Mobbing
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odżywianie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samotność
(1)
Starzenie się
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Wielokulturowość
(1)
Więzienia
(1)
Więźniowie
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wychowanie
(1)
Zarządzanie wiekiem
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(2)
1901-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
E-booki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
18 results Filter
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94745 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94746 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35088 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100752, 100751 (2 egz.)
Book
In basket
Autor pracy prof. dr hab. Marian Bybluk jest uznanym w Polsce specjalistą oraz autorytetem w zakresie spraw dotyczących kondycji oraz rozwoju edukacji i pedagogiki u naszych „wschodnich sąsiadów". Potwierdzone licznymi publikacjami kompetencje prof. Bybluka dotyczą zwłaszcza problematyki funkcjonowania oraz rozwoju mikrosystemów wychowawczych, a także działalności pedagogów nowatorów - „ludzi czynu pedagogicznego". Nie ma w Polsce osoby, która miałaby większy tytuł niż prof. Bybluk do przygotowania takiego rodzaju pracy, jaki został (...) przedłożony do oceny. (...) Publikacja zawiera opisy dwunastu projektów innowacyjnych (...), których „cykl istnienia przypadł na okres „przełomu ustrojowego", jaki dokonał się (...) na terenie byłego ZSRR, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. Inicjatywy te zostały wybrane przez Autora spośród „dziesiątków innowacji", udokumentowanych publicystycznie w wymienionych krajach, lecz „mniej znanych lub całkowicie nieznanych w Polsce". Inspiracją do podjęcia powyższego zadania była dla Autora najnowsza, realizująca częściowo pokrewną misję, publicystyka prof.: B. Śliwerskiego, Z. Kwiecińskiego oraz L. Witkowskiego (...)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110113 (1 egz.)
Book
In basket
Życie społeczne jednak ciągle podlega przemianom - każde czasy rodzą nowe wyzwania - także w obszarze wychowania, a więc i w obszarze środowisk wychowawczych. Autorzy tomu doświadczając tych zmian i je obserwując, podjęli próbę dyskusji nad współczesnymi środowiskami wychowawczymi. Przyjmując w tym wypadku pewną egzystencjalną - ogólnie pojętą społeczną lokalizację i tożsamość tych środowisk - niezależnie od przemian, jakie w nich zachodzą - przyjęto, iż w perspektywie naszych rodzimych uwarunkowań, należą do nich: rodzina, szkoła i kościół. W wymiarze wychowawczym są to, jak się okazuje, miejsca najbardziej wyrazistej obecności człowieka, z drugiej zaś strony miejsca największych wpływów a jednocześnie przemian i "przesileń".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108953 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65021 P 3,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49939 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65177 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Temat: Mobbing
(...) Publikacja opracowana przez Panią Anetę Kokot zasługuje na pełne poparcie, tym bardziej, iż zjawisko mobbingu pomimo coraz większej w tym względzie świadomości społecznej, wcale nie słabnie. Istnieje ciągle duża potrzeba uświadamiania tego mechanizmu jego przyczyn, przejawów i możliwości przebiegów. Wartość podjętej w książce refleksji, jest również tym większa i cenniejsza, iż wypowiadana jest przez pedagoga, wypowiadana z zaangażowaniem i pasją, oraz chęcią niesienia pomocy tym, którzy są krzywdzeni. Zawarta w niej wiedza, zarówno, gdy chodzi o teorię jak i wskazywane możliwe działania praktyczne, może być istotnie pomocna zarówno dla tych, którzy osobiście doświadczyli mobbingu jak i tym, którzy w takich sytuacjach niosą pomoc. (...) Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Mariusza Cichosza (...) Kwestie podjęte w publikacji są bardzo ważne i ciągle aktualne. Słusznie zauważa we "Wstępie" do recenzowanej pracy jej Autorka: "(...) mobbing, to nowe i bardzo niebezpieczne zjawisko. Coraz więcej osób zgłaszających się po pomoc do Stowarzyszenia Antymobbingowego (...) to ludzie, którzy mają problemy z komunikacją interpersonalną (...) nie potrafią (...) rozwiązać (...) konfliktu (...)".(...) Autorka trafnie zauważa, że czytelnik aktywnie zaangażowany w taki czy inny rodzaj udzielanej pomocy pragnie poprawić swe działania i poszerzyć zasób wiedzy na ten temat oraz wykorzysta te książkę w sposób zgodny ze swoimi potrzebami. Można mieć nadzieję, że czytelnik wybierze i dopasuje do własnej sytuacji warte w tej książce pomysły i propozycje (...). Z recenzji prof. zw. dr hab. Ryszarda Parzęckiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 109825 A (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62259 P 7,5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49933 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy publikacji już na wstępie podkreślają ogromną rolę oraz dostrzegają szanse w realizacji zadań resocjalizacyjnych wobec skazanych przebywających w zakładach karnych. Opracowanie nie jest wyłącznie studium teoretycznym, lecz uwzględnia w szerokim zakresie uwarunkowania społeczne resocjalizacji w systemie penitencjarnym. W opracowaniu częste są odwołania do orzecznictwa ETPCz w Strasburgu, które pozwalają czytelnikowi lepiej zorientować się w randze i skali problemu. Książka zawiera prezentację najważniejszych zagadnień dotyczących resocjalizacji skazanych na karę pozbawienia wolności, ukazaną ze znawstwem i w sposób interesujący dla czytelnika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109824 (1 egz.)
Book
In basket
(...) Rodzina w toku swojego rozwoju przechodzi różne etapy i kryzysy, które poko­nuje i których przezwyciężanie rodzi nowe wartości. Jednak w tym procesie powinna być chroniona zarówno przed rywalizacją z wolnorynkowymi zasadami, jak i ide­ologicznymi próbami redefiniowania jej istoty. Mimo zauważalnych przemian w tra­dycyjnym rozumieniu wartości rodziny, jako grupa naturalna, wspólnota i instytucja niezmiennie pozostaje zasadniczą, substancjonalną tkanką społeczeństwa. Jednocze­śnie jakość rodziny coraz bardziej zależy od wsparcia, które otrzymuje od państwa oraz atmosfery, którą społeczeństwo otacza rodzinę. Dlatego też współczesna myśl społeczna powinna opierać się na idei tworzenia cywilizacji przyjaznej rodzinie, do­ceniającej związek pomiędzy kondycją rodziny a ogólnym dobrostanem jednostki i społeczeństwa (...) ze wstępu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33246 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyka "samotności młodzieży" jest aktualna nie tylko na gruncie polskim, ale i europejskim, a może i światowym. W każdym społeczeństwie znajdziemy ludzi samotnych w środowisku rodzinnym, szkolnym, społecznym, religijnym, którymi nikt się nie zajmuje, nie szuka się dla nich nowych środowisk, w których znaleźliśmy namiastkę ciepła rodzinnego. Dlatego powyższa praca stara się podpowiedzieć pewne sposoby w zapobieganiu dalszej samotności młodych ludzi oraz niesienia pomocy już osamotnionym. Publikacja jest nowatorska pod względem prezentacji nowych obszarów badawczych dla pedagogiki, wprowadza pewien porządek w klasyfikacji rodzajów samotności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109665 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65014 (1 egz.)
Book
In basket
Praca w swojej treści zawiera aspekty społeczne, naukowe i pedagogiczne i niewątpliwie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, w tym szczególnie nauczycielskiemu. Struktura pracy jest przejrzysta i składa się z wprowadzenia i trzech części kolejno zatytułowanych: Jednostkowy wymiar problemów i zagrożeń dzieci i młodzieży; Rodzinny wymiar problemów i zagrożeń dzieci i młodzieży; Instytucjonalny wymiar problemów i zagrożeń dzieci i młodzieży. Mamy więc trzy obszary: jednostkę, rodzinę i instytucję, w których pojawiają się różne dewiacje, a często i patologie (...). Przygotowana pozycja harmonijnie stwierdza, że droga etycznego wymiaru praw człowieka jest trudna. Sacrum i profanum, jasność i ciemność, dobro i zło, radość i cierpienie, nadzieja i rozczarowanie, rzeczy wielkie i zgrzebna codzienność - wszystko w życiu się miesza. Żyjąc w tej trudnej rzeczywistości, wśród nie zawsze zrozumiałych zmian, w ciągłym pośpiechu i niepokoju o przyszłość, tak bardzo człowiek potrzebuje i pragnie - Wartości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108954 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44852 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49934 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49932 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socajlnej)
We wstępie redaktorzy naukowi piszą: Artykuły zgromadzone w czterech, tematycznie wyodrębnionych częściach pokazują czynniki determinujące kondycję pracy socjalnej i różne jej oblicza jako dyscypliny naukowej i sfery działań praktycznych. Są dowodem na to, że dyskurs w pracy socjalnej o jej usytuowaniach, polach działania, profilach i dylematach jest ciągle aktualny, obecny i potrzebny. Wieloaspektowość i wielodyscyplinarność pracy socjalnej, jej zakotwiczenie w wielu dziedzinach wzbogacają wiedzę o uwarunkowaniach problemów jednostkowych i społecznych. Części opracowania to: Aspekty pracy socjalnej; Kształcenie do pracy socjalnej; Środowiska pracy socjalnej; Problemy praktyki socjalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108870 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107952 P (1 egz.)
Book
In basket
Temat: E-booki
Współczesny świat jest zróżnicowany pod wieloma względami, a ludzkość coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemów do niedawna niedostrzegalnych lub nieistniejących. Wielowymiarowa rzeczywistość XXI wieku nacechowana jest niewyobrażalnymi zmianami, jakie zaszły w krótkim czasie. Dynamicznie rozwijają się wszystkie obszary działalności człowieka. Z jednej strony stwierdzić można, że żyjemy w globalnej wiosce, wielokulturowej, barwnej i pięknej, jednak z drugiej strony panorama współczesnego świata jest skomplikowana i pełna zagrożeń. Religia, kultura i edukacja to jedne z fundamentalnych komórek, które tworzą tkankę otaczającej nas rzeczywistości. To właśnie one stanowią surowiec, dzięki któremu wznoszony jest gmach struktury społeczeństwa. Stanowią podstawę wzajemnie powiązanych ze sobą uwarunkowań. Tworzą byt istoty ludzkiej, kształtują jej teraźniejszość i przyszłość. Niestety współczesna cywilizacja niesie ze sobą coraz więcej negatywnych zjawisk, które intensywnie wpływają na zachwianie się owych trzech filarów ludzkiej egzystencji. Są to płaszczyzny, w których człowiek dojrzewa, rozwija się fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i intelektualnie. Czerpiąc z nich mądrość kreuje samego siebie i otaczający go świat, nazywa go i ocenia. Jednak zagrożenia płynące ze świata, sprawiają, iż omawiane trzy dziedziny życia: religia, kultura i edukacja, tracą swą stabilność i na ich fundamencie zaczynają pojawiać się coraz większe rysy. Jan Paweł II stwierdził, że żyjemy w świecie, który daje nam wiele powodów do zwątpienia, utraty wiary i nadziei. Według niego są dwa główne zagrożenia. Pierwszym źródłem zagrożenia jest sam świat, boleśnie dotknięty grzechem pierworodnym i jego rozlicznymi konsekwencjami. Drugie źródło natomiast stanowi sam człowiek ze swoimi słabościami i wewnętrznym rozdarciem.
E-book
In basket
(...) Rodzina w toku swojego rozwoju przechodzi różne etapy i kryzysy, które poko­nuje i których przezwyciężanie rodzi nowe wartości. Jednak w tym procesie powinna być chroniona zarówno przed rywalizacją z wolnorynkowymi zasadami, jak i ide­ologicznymi próbami redefiniowania jej istoty. Mimo zauważalnych przemian w tra­dycyjnym rozumieniu wartości rodziny, jako grupa naturalna, wspólnota i instytucja niezmiennie pozostaje zasadniczą, substancjonalną tkanką społeczeństwa. Jednocze­śnie jakość rodziny coraz bardziej zależy od wsparcia, które otrzymuje od państwa oraz atmosfery, którą społeczeństwo otacza rodzinę. Dlatego też współczesna myśl społeczna powinna opierać się na idei tworzenia cywilizacji przyjaznej rodzinie, do­ceniającej związek pomiędzy kondycją rodziny a ogólnym dobrostanem jednostki i społeczeństwa (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again