Form of Work
Książki
(27)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje popularnonaukowe
(2)
Artykuły
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(80)
unavailable
(12)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(16)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(20)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(16)
Wypożyczalnia Trzcianka
(13)
Wypożyczalnia Złotów
(10)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Author
Augustynek Andrzej
(1)
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Chmaj Marek
(1)
Chęć Magdalena
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Cęcelek Grażyna
(1)
Dolecki Rafał
(1)
Felczak Joanna
(1)
Filipiak Beata
(1)
Furmanik-Celejewska Adrianna
(1)
Gasiul Henryk
(1)
Grocki Romuald
(1)
Grudziewska Ewa
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Korzeniowski Leszek
(1)
Kozdroń Agnieszka
(1)
Kwiecień Magdalena
(1)
Leksy Karina
(1)
Markowicz Marcin
(1)
Mikler-Chwastek Anna
(1)
Moczydłowska Joanna M
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Prostak Rafał (1973- )
(1)
Przybyzs-Zaremba Małgorzata
(1)
Prószyńska-Bordas Hanna
(1)
Pytlińska-Markowicz Olga
(1)
Stawiarska Patrycja
(1)
Stepaniuk Joanna
(1)
Sulowski Stanisław
(1)
Szczygieł Aleksandra
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Tomaszewska Ewa
(1)
Trusz Sławomir
(1)
Wajszczyk Katarzyna
(1)
Walęcka-Matyja Katarzyna
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(1)
Wilk Aleksandra
(1)
Zawiślak Aleksandra
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Audience Group
Pedagodzy
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Dziecko
(4)
Rodzina
(3)
Uczniowie
(3)
Uczucia
(3)
Agresywność
(2)
Eurosieroctwo
(2)
Globalizacja
(2)
Kadry
(2)
Konflikt
(2)
Młodzież
(2)
Nałóg
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Osobowość
(2)
Patologia społeczna
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Pracoholizm
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Stres
(2)
Uzależnienie od komputera
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Anoreksja
(1)
Aplikacje internetowe
(1)
Autorytet
(1)
Bariery edukacyjne
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bhp
(1)
Biznesplan
(1)
Budżety terenowe
(1)
Bulimia
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Czapów, Czesław
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dojrzewanie
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dostępność architektoniczna
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dysmorfia mięśniowa
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Erotomania
(1)
Erotyzm
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Gry hazardowe
(1)
Gry i zabawy
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Głuchoniemi
(1)
Głusi
(1)
Hipoteza Sapira-Whorfa
(1)
Imigracja
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakośc życia
(1)
Jakość życia
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Lekozależność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Matura
(1)
Menedżerowie
(1)
Metodologia
(1)
Metody nauczania
(1)
Motoryka duża
(1)
Motoryka mała
(1)
Motywacja
(1)
Multimedia
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Nerwice
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni ruchowo
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Nierówności edukacyjne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Niewidomi
(1)
Nieśmiałość
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(4)
Podręczniki akademickie
(4)
Podręczniki
(2)
Scenariusze zajęć
(2)
Poradniki
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
Rozwój osobisty
(1)
29 results Filter
Book
In basket
(Engram)
Czytelnik otrzymuje publikację zawierającą aktualną wiedzę na temat psychopatologii człowieka dorosłego w odniesieniu do najnowszej klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5). Podręcznik zawiera pierwsze tłumaczenie DSM-5 na język polski. Książka adresowana jest nie tylko do specjalistów, ale także studentów kierunków medycznych i psychologicznych oraz osób zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych, ich etiologią, epidemiologią i leczeniem.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109908 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49477 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39833 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46208 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67364 (1 egz.)
Book
In basket
Konflikty społeczne to nieuchronne zjawisko przenikające ludzką egzystencję, mogące destruktywnie i konstruktywnie oddziaływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów wyzwalających proces konfliktowy, jak i strategie radzenia sobie z nimi, aby rozwijać kompetencje umożliwiające umiejętne zarządzanie tymi trudnymi sytuacjami. Ważne i cenne są podejmowane w monografii rozważania teoretyczne, które dają możliwość spojrzenia na zagadnienie konfliktu w kontekście środowiska szkolnego i rodzinnego, a także pozwalają na usystematyzowanie pewnych ważnych kwestii. Duże znaczenie mają rozdziały o charakterze empirycznym, będące sprawozdaniami z badań własnych ich Autorów. Wyniki prezentowanych badań poszerzają dotychczasową wiedzę w obszarze problemów dotyczących sytuacji konfliktowych w różnych środowiskach wychowawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41931 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35143 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Przed współczesną szkołą jako ważnym środowiskiem wychowawczym i instytucją edukacyjną stawia się coraz poważniejsze zadania oraz wskazuje na konieczność zmiany dotychczasowego funkcjonowania szkoły na taki, który pozwoli aktywnie dostosowywać uczniów do otaczającej ich rzeczywistości społecznej. Powielanie w procesie edukacji tradycyjnych koncepcji nauczania okazuje się bowiem mało skuteczne wobec nowych potrzeb życia jednostkowego, społecznego i gospodarczego i tym samym utrudnia otwarcie się młodego pokolenia na nowości. Celem poznawczym pracy jest zbadanie opinii studentów kierunku pedagogika na temat posiadanych kompetencji społecznych służących realizacji założeń pedagogiki konstruktywistycznej promującej uczenie się jako główny paradygmat procesów edukacyjnych oraz służących likwidowaniu barier w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk spauperyzowanych, bardzo często niewydolnych wychowawczo i stanowiących poważne zagrożenie dla prawidłowego procesu socjalizacji młodego pokolenia. Jako cel praktyczny opracowania wskazano sformułowanie wskazań pedagogicznych służących upowszechnianiu idei społeczeństwa uczącego się oraz optymalizacji procesu służącemu zapewnianiu „równości w dostępie do edukacji” wszystkim dzieciom, bez względu na status społeczny i ekonomiczny rodziny pochodzenia, w jakiej przyszło im się wychowywać oraz nabywać pierwszych doświadczeń, uczyć się rozumienia norm i wartości, kształtować własne postawy społeczne oraz precyzować cele i plany życiowe oraz pracowanie zaleceń służących optymalizacji procesu edukacji nauczycielskiej ze szczególnym położeniem nacisku na kształtowanie szeroko rozumianych kompetencji społecznych nauczycieli i wychowawców.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116513 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 42321 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35418 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67737 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dzieli się na dwie części: teoretyczną i empiryczną. W pierwszej częsci monografii autorka omawia specyfikę i najważniejsze konteksty rozwoju nastolatków, mechanizmy podejmowania przez nich zachowań ryzykownych oraz emocjonalne problemy, z jakimi się borykają. Część empiryczna książki prezentuje badania własne autorki. Coraz częściej spotkać można osoby młode borykające się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu psychologicznym i społecznym, dlatego monografia Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży porusza tematykę zależności pomiędzy różnorodnymi czynnikami biopsychospołecznymi a występowaniem zachowań ryzykownych i problemowych w okresie dorastania, opisuje i wyjaśnia znaczenie aktywności wolnoczasowych młodzieży jako czynników ochronnych i ryzyka dla rozwoju psychopatologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 53127 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35527 (1 egz.)
Book
In basket
Książka kompleksowo przedstawia całość problematyki prawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. W jednym opracowaniu znalazły się rozważania dotyczące istoty i zadań samorządu, systemu wyborczego oraz ustroju organów, mienia i finansów samorządu, statusu pracowników samorządowych, a nawet kwestie referendum lokalnego oraz ochrony samorządu przed ingerencjami nadzorczymi. Adresatem są przede wszystkim studenci studiów prawniczych i administracyjnych, a także politologii i stosunków międzynarodowych. Publikacja ta będzie również przydatna dla radnych i pracowników samorządowych, dziennikarzy oraz aplikantów prawniczych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105991 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48392 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32247 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48352 (1 egz.)
Book
In basket
Polski system penitencjarny : racjonalizacja kosztów / Joanna Felczak. - Warszawa : Difin SA, 2014. - 282 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
W opracowaniu dokonano analizy polskiego systemu penitencjarnego w kontekście kosztów związanych z realizacją jego zadań - porównano wybrane systemy penitencjarne oraz zaproponowano rozwiązania racjonalizujące koszty polskiego systemu penitencjarnego. Dokonano charakterystyki kar izolacyjnych i nieizolacyjnych ze wskazaniem na ich konsekwencje. Poruszono temat pomiaru efektywności ekonomicznej wykonywania kar. Na przykładzie Systemu Dozoru Elektronicznego wykazano warunki konieczne do spełnienia w celu osiągnięcia ekonomicznej efektywności probacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 108389 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111665 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51954 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50658 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia osobowości : nurty, teorie, koncepcje / Henryk Gasiul. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Difin SA, 2012. - 491, [1] s. : il. ; 23 cm.
Książka zawiera przegląd współczesnych i już wcześniej znanych, lecz wciąż zachowujących swoją aktualność teorii osobowości. Jej specyfiką jest analiza korzeni teoretycznych współczesnych koncepcji osobowości sięgająca do klasycznej psychologii. Autor wskazuje na obecne we współczesnych teoriach style myślenia wprowadzone przez psychologię klasyczną, tj. strukruralizm, funkcjonalizm Gestalt personalizm i in.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106148 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48367 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38868 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65644 (1 egz.)
Book
In basket
Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia / Romuald Grocki. - Warszawa : Difin SA, 2014. - 182, [1] s. : il. ; 23 cm.
Książka zawiera zarówno informacje teoretyczne o kategoriach niepełnosprawności, jak również informacje praktyczne dotyczące sposobów komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, metod przekazywania wiadomości o zagrożeniu oraz sposobów wsparcia (udzielenia pomocy) w warunkach zagrożenia. Przeanalizowane zostały zasady ewakuacji osób niepełnosprawnych oraz przygotowania się do sytuacji, w których występują zagrożenia. Przedstawiono propozycje rozwiązań architektonicznych, umieszczenia informacji w obiektach publicznych, ułatwiających prowadzenie działań ratowniczych (praktyczne przykłady). Omówiono krótko zasady postępowania ze zwierzętami-przewodnikami oraz ukazano savoir-vivre w zarysie relacji z osobami niepełnosprawnymi. Jest to poradnik i obowiązkowa lektura dla osób niepełnosprawnych, pracowników i funkcjonariuszy służb ratowniczych, zarządzania kryzysowego, ośrodków pomocy, szkół, ośrodków integracyjnych, a także dla studentów i wykładowców kierunków bezpieczeństwo oraz administracja samorządowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108645 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49281 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książka ma charakter poradnika. Zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności a także kwestie związane z eurosieroctwem.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110594, 109921 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49710 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39959 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32857 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46210 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64807 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 65168 P 1,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51493 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy zarządzania organizacjami / Leszek F. Korzeniowski. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin SA, 2019. - 380 stron : ilustracje, tabele ; 23 cm.
Książka zainteresuje studentów i doskonalących się menedżerów w polskich warunkach i z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych autora. Jej zawartość ograniczono do pojęć i zagadnień podstawowych, niezbędnych w procesie uczenia się, ale zgodnych z wymaganiami programowymi dla przedmiotu zarządzanie dla studiów licencjackich na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, administracja, bankowość i finanse, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne itp. Drugie wydanie zostało znacznie zmienione i uaktualnione w stosunku do pierwszego wydania z 2011 roku, a także rozszerzone o nowy rozdział Biznesplan.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 53055 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41994 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67276 P 16,4 (1 egz.)
Book
In basket
Rozwój przez zabawę, to główne przesłanie książki zawierającej praktyczne scenariusze organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sposób bezpieczny i atrakcyjny zarazem. Zabawa wpływa na rozwój inteligencji wielorakich, kształtuje kompetencje społeczne, wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga w zarządzaniu emocjami, wyposażając dziecko w umiejętności niezbędne do tego, by w dorosłym życiu mogło podjąć z sukcesem określone społeczne role. Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, nadając oddziaływaniom pedagogicznym i rodzicielskim głębszy wymiar w aspektach: kształtowania kompetencji komunikacyjnych, kształtowania kompetencji społecznych, budowania poczucia własnej wartości, rozwijania potencjału jednostek, umiejętnego zarządzania emocjami. Celem zabaw przedstawionych w książce jest ukształtowanie jednostki stabilnej emocjonalnie, świadomej własnych zasobów, o wysokim poczuciu własnej wartości, otwartej na społeczne życie, z poczuciem współodpowiedzialności za tworzenie społecznej rzeczywistości, która ukierunkowana przez pedagogizację dorosłych świadomie w życiu zarządzać będzie swoim wszechstronnym rozwojem. Dzieci i młodzież uczestnicząc w proponowanych zabawach, grach i projektach wzmocnią obszary związane z rozwojem intelektualnym, rozwojem fizycznym, rozwojem społecznym, rozwojem emocjonalnym.
This item is available in 8 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 114364, 110620 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108737 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49196 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39838 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32739 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45904 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64602, 64601 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64516 P 1,4 (1 egz.)
Book
In basket
Treści zawarte w monografii pozwalają poznać i zrozumieć rzeczywistość (w tym rzeczywistość świata wirtualnego), w której żyją dorastający oraz wpływy społeczno-kulturowe determinujące ich codzienne funkcjonowanie i w znacznym stopniu wpływające na proces socjalizacji młodego pokolenia. Istotnym elementem opracowania jest ukazanie problemów zdrowia fizycznego i psychospołecznego dotykających współczesną młodzież, a w znacznym stopniu wynikających ze stylu życia i warunków szeroko rozumianego środowiska ich życia, w tym dominacji aktualnych trendów (pop)kulturowych. Stąd też tak podkreślana w monografii potrzeba realizacji edukacji zdrowotnej, która wydaje się koniecznością wobec wielu nowych zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116036 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42478 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35268 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest przeznaczona dla rodziców, nauczycieli i opiekunów małych dzieci. Mogą oni zapoznać się z normami rozwojowymi dotyczącymi dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, a także poznać metody i formy wspierania rozwoju. Autorzy przybliżają kwestie związane ze wspomaganiem rozwoju umysłowego, zdobywaniem umiejętności społeczno-emocjonalnych, kompetencji w zakresie motoryki małej i dużej, porozumiewania się, samodzielnego rozwiązywania problemów, nabywania umiejętności samoobsługowych. Poruszono tematy zawiązane z wychowaniem małych dzieci w rodzinie, żłobku i przedszkolu a także w rodzinach zastępczych, domach dziecka i rodzinnych domach. Czytelnik znajdzie też odpowiedzi na pytania dotyczące mediów w wychowaniu dzieci, pozna nie tylko korzyści, ale też zagrożenia. Część książki dotyczy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodziną małego dziecka oraz współpracy rodziców i nauczycieli ze specjalistami.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114142 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51220 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41175 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34301 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 47701 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 67393 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacja inteligentna generacyjnie / Joanna M. Moczydłowska. - Warszawa : Difin SA, copyright 2018. - 213 strony : ilustracje ; 24 cm.
Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zatrudnionych w różnego rodzaju organizacjach, zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów non-profit. W szczególności zainteresowani publikacją powinni być członkowie kadry menedżerskiej, przedsiębiorcy, ale również studenci (w tym słuchacze studiów podyplomowych) i konsultanci zajmujący się rozwiązywaniem problemów zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41711 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Adresatami publikacji są wszyscy ci, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie i dążą do tego, aby ich praca wychowawcza stała się bardziej skuteczna, tj.: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grupy, ale także studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Mam nadzieję, że zawarte w niej rozważania okażą się przydatne w projektowaniu indywidualnych programów pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie na poziomie stawiania diagnozy, tworzenia samego programu i doboru właściwych metod. Pozwolą spojrzeć na wychowanka niedostosowanego społecznie nie tylko jako na osobę, która przysparza swoim zachowaniem wielu problemów, ale także jako na człowieka, który doświadcza wielu trudności, niepowodzeń, nie potrafi odnaleźć się w istniejącej rzeczywistości, przez co sam jest nieszczęśliwy i cierpi.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109648 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49488 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39844 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32802 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46093 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64642 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik wpisuje się w ramy programowe obowiązującego przedmiotu „krajoznawstwo” na studiach I stopnia na kierunku „turystyka i rekreacja”. Książka prezentuje rozwój krajoznawstwa w perspektywie przemian historycznych. Przedstawia dziejowe uwarunkowania polskiego krajoznawstwa, tradycyjne formy uprawiania krajoznawstwa i przekazywania wiedzy krajoznawczej (np. opowieść, eksponaty muzealne), a także innowacje wykorzystywane w gromadzeniu i popularyzacji wiedzy krajoznawczej (multimedia, aplikacje mobilne, drony, rzeczywistość rozszerzona).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112123 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46915 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again