Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(31)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(10)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Author
Bellemare Diane
(1)
Czerkawski Andrzej
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Firlit-Fesnak Grażyna
(1)
Forowicz Jadwiga
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Grotkowska Gabriela
(1)
Haber Lesław Henryk
(1)
Hildebrandt Anna
(1)
Ignaczak Bożena
(1)
Jaroszewska Emilia
(1)
Jeruszka Urszula
(1)
Kozek Wiesława
(1)
Michoń Piotr
(1)
Męcina Jacek
(1)
Oberloskamp Helga
(1)
Poulin-Simon Lise
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Wolska Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(10)
unknown (po)
(1)
Subject
Rynek pracy
(11)
Zatrudnienie
(10)
Praca
(7)
Bezrobocie
(6)
Siła robocza
(3)
Cudzoziemcy
(2)
Migracje
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Ankieta
(1)
Cyganie
(1)
Emigracja
(1)
Etyka biznesu
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Integracja społeczna
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Keynesizm
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie dualne
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing polityczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Mentoring
(1)
Metodologia
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Negocjacje
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo lekarskie
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Polityka społeczna
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przemysł
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Public relations
(1)
Płaca
(1)
Regionalny rynek pracy
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Rynek a zatrudnienie
(1)
Segmentacja rynku
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci zagraniczni
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Ubóstwo
(1)
Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej
(1)
Uzależnienie od komputera
(1)
Wyszukiwanie informacji
(1)
Wyszukiwarki internetowe
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
zatrudnienie a rynek
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życiorysy urzędowe
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Europa
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Kraje rozwinięte
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Psychologia
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59354, 59353 (2 egz.)
Book
In basket
Książka jest niezwykle interesującym i godnym uwagi socjologicznym ujęciem problematyki rynku pracy, napisaną z rozmachem wieloaspektową pracą, umiejętnie łączącą wątki społeczne, gospodarcze oraz kontekst polityczny. Autorka charakteryzuje rynek pracy jako swoistą instytucję życia społecznego, obejmującą ogólne mechanizmy współdziałania ludzi, procesy wymiany, dystrybucji i cyrkulacji pracy, interakcje zachodzące między właścicielem swej siły roboczej a nabywcą tej siły, czyli pracodawcą.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106561 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45162 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1656, Br 1655 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37661 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31362 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. Br 1731 (1 egz.)
Book
In basket
W monografii w spójny i przejrzysty sposób zaprezentowano uwarunkowania i kierunki zmian w polityce rynku pracy oraz stan badań nad jej efektywnością. Rozważania teoretyczne wsparto analizą danych charakteryzujących Polskę na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i USA. Dużą uwagę poświęcono zmianom unormowań prawnych wprowadzonych w naszym kraju w 2014 roku i ich wpływowi na funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy, w tym ich współpracy z podmiotami niepublicznymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47030 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 811.)
Publikacja ma charakter naukowo-popularyzatorski. Wskazuje na znaczenie wsparcia osób z niepełnosprawnością w procesie przygotowania do tranzycji, przejścia z systemu edukacji na rynek pracy. Stanowi ważny głos zarówno z perspektywy rozwoju pedagogiki specjalnej, jak i możliwości zastosowania praktycznych rozwiązań przez osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawców. Prace Monograficzne 811.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114388 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41374 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66604 (1 egz.)
Book
In basket
(Badania Ekonomiczne / Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych.)
W książce omówiono zagadnienia związków między otwarciem polskiej gospodarki a sytuacją na rynku pracy. Autorka, odwołując się do wybranych teorii wymiany międzynarodowej i ekonomii rynku pracy, stawia hipotezy dotyczące skutków dynamicznego przyrostu wymiany zagranicznej Polski w zakresie towarów, dla wynagrodzeń i zatrudnienia w poszczególnych działach przemysłu. Następnie, uwzględniając dane dotyczące gospodarki polskiej z okresu od początku transformacji do wejścia Polski do UE, weryfikuje postawione hipotezy. Obraz zależności rynku pracy i wymiany międzynarodowej okazuje się znacznie bardziej złożony i niejednoznaczny, niż wskazują na to formułowane w mediach opinie i oceny problemu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105722 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39206 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44941 (1 egz.)
Book
In basket
Koniec z pracą? / Anna Hildebrandt. - Warszawa : Difin, 2013. - 204, [2] : il. ; 23 cm
Publikacja jest analizą trudnego i wielowątkowego problemu funkcjonowania rynków pracy w środowisku integracyjnym UE. Problem ten dotyka różnych aspektów z pogranicza ekonomii, etyki, filozofii integracji i polityki społecznej, i z tego względu jest trudny do pełnego zbadania i dobrej oceny. Autorka w kompetentny sposób dokonała oceny doświadczeń UE w zakresie koordynacji zatrudnienia i rynków pracy. Przeprowadziła wartościowe badania empiryczne stopnia zróżnicowania rynków pracy i modeli społecznych w krajach członkowskich, wnosząc tym samym własny wkład do badań nad integracją rynków pracy w UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106865 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45283 (1 egz.)
Book
In basket
Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy / Urszula Jeruszka. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 226 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Książka zawiera treści uwzględniające dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy, odnoszące się do aktualnych i najnowszych tendencji w zakresie problematyki zatrudnialności. Publikacja wykazuje, iż problemy zatrudnialności i jej poprawy należą do najtrudniejszych wyzwań nie tylko dla zarządzania i rynku pracy, ale też dla pedagogiki, w szczególności pedagogiki pracy. Zaprezentowano w niej problemy definicyjne związane z pojęciem zatrudnialności oraz scharakteryzowano różne jej wymiary. Dokonano identyfikacji kluczowych determinant zatrudnialności, ze szczególnym uwzględnieniem czynników indywidualnych i organizacyjnych. Szczególną uwagę w książce zwrócono na perspektywę indywidualnych cech jednostki (jej zdolności do znalezienia i utrzymania pracy, umiejętności skutecznego zaprezentowania posiadanych cech potencjalnym pracodawcom lub praktycznego z nich korzystania) oraz perspektywę organizacji (jako specyficznego rodzaju transakcyjnej relacji pracodawca-pracownik). Książka stanowić może literaturę podstawową dla studentów kierunku pedagogika, specjalności pedagogika pracy, zaś uzupełniającą dla studentów kształconych w zakresie nauk społecznych. Powinna ona również zainteresować szersze grono Czytelników zamierzających poznać podstawowe pojęcia, procesy i zależności związane z zatrudnialnością.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 52006 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41841 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34805 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48204 (1 egz.)
Book
In basket
Doświadczenia innych państw pokazują, że imigracja przebiega niejako po ścieżkach, które są wydeptywane w pierwszym okresie przekształcenia się danego państwa w kraj atrakcyjny dla imigracji zarobkowej. Polska jest obecnie w sytuacji, kiedy może jeszcze skutecznie wytyczać ścieżki, po których będą w przyszłości przyjeżdżać do naszego kraju imigranci. Może przy tym uniknąć wielu popełnionych przez inne państwa błędów zarówno w stosowaniu instrumentów polityki imigracyjnej, jak i integracyjnej. Przedstawiona praca stanowi pod wieloma względami bardzo cenne, nowatorskie na polskim gruncie opracowanie, zawierające bogaty materiał empiryczny oraz wiele istotnych rozważań teoretycznych, a także cały szereg wartościowych, solidnie uzasadnionych rekomendacji dla praktyków kształtujących polską politykę imigracyjną.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106039 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38916 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64561 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32146 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44592 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104183 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38180 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44361 (1 egz.)
Book
In basket
Książka podejmuje bardzo aktualne i ważne problemy, które są rozważane zarówno w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w różnych ujęciach na obszarze UE. W badaniach nad społeczeństwem obywatelskim oraz relacją społeczeństw obywatelskich w UE integracja społeczna jest traktowana jako szczególna wartość perspektywiczna, bez której trudno byłoby mówić o powodzeniu europejskiego politycznego, gospodarczego i społecznego projektu. Ważną cechą tego zbiorowego opracowania jest to, że przedstawione zostały prace autorów niemieckich i polskich, co umożliwia czytelnikowi zapoznanie się nie tylko z osiągnięciami teorii, lecz także praktyki w szerszym międzynarodowym kontekście, w którym integracja społeczna jest dyskutowana jako trudne zadanie dla polityki społecznej. [prof. dr hab. Adam Kurzynowski] Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zawodowej w Kolonii oraz Fundacją Friedricha Eberta.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104970 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32098 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44765 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63994 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again