Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(69)
unavailable
(13)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(16)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(13)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(11)
Wypożyczalnia Trzcianka
(12)
Wypożyczalnia Złotów
(10)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(2)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Jachimczak Beata
(2)
Kania Iwona
(2)
Lelińska Krystyna
(2)
Rachalska Wanda
(2)
Bednarski Henryk
(1)
Bee Helen L
(1)
Boyd Denise
(1)
Druczak Katarzyna
(1)
Francuz Władysława Maria
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Gutowska Joanna
(1)
Gąsieniec Stefan
(1)
Jeżewska Małgorzata
(1)
Karpiński Jan
(1)
Kopaczyńska Iwona
(1)
Kowalski Mirosław
(1)
Krzeszewska Barbara
(1)
Kukla Daniel
(1)
Magda-Adamowicz Marzenna
(1)
Maćkowiak Arkadiusz
(1)
Mikulski Kazimierz
(1)
Minta Joanna
(1)
Myszka-Strychalska Lucyna
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Olszewska Barbara
(1)
Podgórska-Jachnik Dorota
(1)
Rosalska Małgorzata
(1)
Sotomski Stefan
(1)
Sołtysińska Grażyna
(1)
Szlosek Franciszek
(1)
Wawrzonek Anna
(1)
Wojciechowski Aleksander
(1)
Woroniecka Julia
(1)
Wołejszo Jadwiga
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Wybór zawodu
(15)
Zawód
(12)
Nauczanie
(10)
Poradnictwo zawodowe
(8)
Szkolnictwo zawodowe
(4)
Kariera
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Rozwój społeczny
(3)
Rynek pracy
(3)
Bezrobocie
(2)
Doradcy zawodowi
(2)
Gry edukacyjne
(2)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie na odległość
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Rodzice
(2)
Samopoznanie
(2)
Starość
(2)
Starzenie się
(2)
Technika
(2)
Uczniowie
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowawstwo
(2)
Zdolności
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Wykształcenie
(1)
Absolwenci szkół zawodowych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Adopcja
(1)
Agresywność
(1)
Akademickie biura karier
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bourdieu, Pierre
(1)
Bowlby, John
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Choroba wieńcowa
(1)
Choroby przenoszone drogą płciową
(1)
Ciąża
(1)
Coaching
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja domowa
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Eklektyzm
(1)
El'konin, Daniil Borisovič
(1)
Emerytura
(1)
Erikson, Erik H.
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Geragogika
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Homoseksualizm
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Internet
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Konkubinat
(1)
Kształcenie rodziców
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kübler-Ross, Elisabeth
(1)
Ludzie starzy
(1)
Lęk
(1)
Małżeństwo
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Multimedia
(1)
Muzyka
(1)
Mózg
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Odruchy
(1)
Osobowość
(1)
Otyłość
(1)
Pamięć
(1)
Pavlov, Ivan Petrovič
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Piaget, Jean
(1)
Poradnictwo
(1)
Poród
(1)
Praca młodocianych
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Przedszkola
(1)
Przemoc
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Poradniki dla nauczycieli
(2)
Scenariusze zajęć
(2)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Fotografia
(1)
Młodzież
(1)
Opracowanie
(1)
Piosenka dziecięca polska
(1)
Poradniki
(1)
Programy nauczania dla szkół zawodowych
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Humanistycznych / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Seria F ; Nr 1)
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 05871 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 07486 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 09384 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 10588, 10587 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 19671 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Publikacja skierowana jest do nauczycieli, którzy pracują z młodzieżą uczącą się w gimnazjum. Jest jedną z propozycji wspierania gimnazjalistów w planowaniu przez nich własnych ścieżek edukacyjno-zawodowych. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi nauczycieli przedmiotów na zagadnienia z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, które mają charakter ponadprzedmiotowy i w różnym wymiarze są obecne w edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 2851, CD. 2850 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97418 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97419 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 74210 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Publikacja ma na celu wsparcie doradców zawodowych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem młodzieży do planowania kariery; zawiera narzędzie diagnostyczne do pomiaru preferowanej aktywności oraz bazę zawodów najbardziej wskazanych dla ucznia. Taką bazą jest Interaktywna sieć zawodów, która może ułatwić doradcom zawodowym i młodzieży wskazanie obszaru, sektora, dziedziny i branży zawodów najbardziej adekwatnego do preferowanej aktywności. W jej nazwie posłużono się pojęciem sieci, obrazującą złożoność świata zawodów oraz ich wzajemne związki. Pierwsza część pracy dotyczy istoty i uwarunkowań psychologicznych i społecznych przygotowania młodzieży do planowania kariery. W części drugiej przedstawiono autorską koncepcję Interaktywnej sieci zawodów, którą poprzedziło omówienie procesu przekazu informacji potrzebnych w trafnym zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a także prezentację różnych kategorii informacji składających się na pełną charakterystykę zawodu oraz przegląd różnych podziałów zawodów, których wspólnym kryterium jest przedmiot pracy. Pracę kończą rozdziały prezentujące Kwestionariusz preferowanych aktywności, na podstawie którego każdy może określić KOD PLANOWANEJ KARIERY. Publikacja zawiera scenariusze zajęć, które mogą pomóc doradcom zawodowym w prowadzeniu warsztatów z młodzieżą. W Aneksie załączono Interaktywną sieć zawodów, Wykaz kierunków studiów oraz Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego opatrzone kodami zawodów, które można porównać z kodem planowanej kariery. Książką będą zainteresowani doradcy zawodowi z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkolni doradcy zawodowi w szkołach różnych typów i poziomów nauczania, w biurach karier w wyższych uczelniach, jak również koordynatorzy doradztwa zawodowego, pedagodzy szkolni, nauczyciele zajmujący się tą problematyką. Książka może być także przydatna dla studentów doradztwa zawodowego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112095 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 50269 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40465 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33526 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46835 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65450 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82390, 82389 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32816 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Książka integruje analizę teoretyczną problemu z wynikami badań empirycznych i przykładami rozwiązań zagranicznych. Na tej podstawie powstała propozycja zajęć warsztatowych, z licznymi ćwiczeniami i bogatym materiałem graficznym (płyta CD). Zgodnie z zasadami edukacji włączającej, materiał pomocny w pracy z uczniami i studentami z niepełnosprawnością w większości można wykorzystać również do wspierania rozwoju zawodowego młodzieży bez niepełnosprawności oraz w pracy z grupą zróżnicowaną. Mamy nadzieję, że zainspiruje on również pedagogów do nowego spojrzenia na edukację prozawodową i do kreowania własnych rozwiązań dydaktycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 106851 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 79545 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39111 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 31750, 30869 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64258 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102190 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 46580 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37416 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43518 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63072 P 1,4 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Kim zostanę, gdy dorosnę : piosenki o zawodach / Arkadiusz Maćkowiak ; muzyka Stefan Gąsieniec. - Gdańsk : Harmonia, 2016. - 103, [2] s. : il. ; 21 cm + 2 dyski optyczne CD-ROM.
Publikacja zawiera pięćdziesiąt piosenek o różnych zawodach i profesjach. Do każdego utworu opracowano cztery zabawy: ruchową, językową, plastyczną i zabawę w skojarzenia. Do książki dołączono 2 płyty CD z utworami w wersjach: wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51601 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34650, 33786 (2 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 112803 A (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 251.)
Współczesna rzeczywistość znamionuje się niestałością, permanentną zmianą i dynamizmem przeobrażeń. Stwarza nowe możliwości wkomponowywania się w przestrzenie społeczne, co sprzyja samorealizacji oraz podmiotowemu zaistnieniu w zglobalizowanym społeczeństwie. Publikacja odnosi się do problematyki kształtowania nastawień młodzieży w stosunku do własnej przyszłości zawodowej. Uznając, że strefa życia zawodowego pochłania coraz większy wycinek egzystencji człowieka - zagadnienie kariery oraz planowania przyszłości zawodowej stanowi interesujący kognitywnie przedmiot badań. Młodzież z Zespołów Szkół Zawodowych w niedalekiej przyszłości stanie się kreatorem rynku pracy. Ponadto, mając na uwadze, że postrzegana jest ona jako grupa, która „już wybrała swój zawód”, można sprawdzić, czy podejmowane przez uczniów tego rodzaju placówek edukacyjnych decyzje uznawane są przez nich za trafne. Orientacja zawodowa stanowi konstrukt bardzo zmienny, wyróżniający się dynamiczną naturą, co dowodzi tego, iż jego jednoznaczne dookreślenie nie należy do zadań najprostszych. W niniejszej pracy podjęto próbę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy na temat orientacji zawodowych oraz ich wnikliwej eksploracji w wyniku badań naukowych, których rezultatem okazały się interesujące poznawczo spostrzeżenia, istotne dla teorii i praktyki doradztwa zawodowego.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115440 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51069 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41068 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66675 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 69810, 69809, 69808, 69807, 69806 (5 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 37355, 37354 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 26202, 26201 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 48950, 48949, 48948 (3 egz.)
Book
In basket
Książka jest adresowana do tych, którzy chcą wspierać uczniów szkół zawodowych w projektowaniu dalszych ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Jej celem jest wspieranie doradców, nauczycieli i wychowawców w projektowaniu takich propozycji doradczych, które w możliwie największym stopniu będą dotykać specyficznych zadań, problemów i wyzwań, z którymi spotykają się uczniowie przygotowujący się do profesjonalnego funkcjonowania na rynku pracy. Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi teoretyczne wprowadzenie do doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych - technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Druga część zawiera propozycję rozwiązań metodycznych - konspektów i kart pracy. Patron medialny: kwartalnik "Doradca zawodowy".
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104923 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104924 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48534 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38608 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32266 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44784 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64310 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1717 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39509 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32683 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. Br 1788 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65560 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnim czasie bardzo często przytacza się w środkach przekazu, a także na spotkaniach różniej rangi oświatowej zwrot "cyfryzacja". Decydując się na odmianę nie tylko przez przypadki, ale także poszerzając zakres znaczenia, autor podjął owocną próbę ukazania, jak - z upływem czasu - kształtowało się określenie technologii informacyjnej wraz z konsekwencjami dotyczącymi wykluczenia czy włączenia cyfrowego. Autor zwraca uwagę, że uczniom każdej szkoły, a szczególnie uczniom szkoły zawodowej, są potrzebne działania odbierane i realizowane jako mądra cyfryzacja. Fragment recenzji wydawniczej Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasza Królikowskiego
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110560 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50509 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33239 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65161 (1 egz.)
Book
In basket
Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Wyd. 2 zm. i popr. - Warszawa : Difin, 2011. - 431 s. : il. ; 23 cm.
Rozważania przedstawione w opracowaniu ukazują wielowymiarowość poradnictwa zawodowego, z jakim mamy do czynienia w ciągu życia. Ważnym ujęciem pracy jest przedstawienie wpływu tych wymiarów poradniczych na kształtowanie się życia człowieka i jego realiów. Poradnictwo jako "działanie" wieloaspektowe występuje we wszystkich sferach życia personalno-społecznego. Współcześnie poradnictwo zmierza do pojmowania go jako procesu trwającego i towarzyszącego człowiekowi przez całe życie. Podejmowane decyzje mają szczególne znaczenie. Dotyczy to m.in. planowania przyszłej kariery edukacyjno-zawodowej. Pojawia się tu koncepcja doradztwa całożyciowego.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104578 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47953 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32126 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44647 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63554 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja zawiera teksty specjalistów zajmujących się pedagogiką wczesnoszkolną, badających problematykę edukacji dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Praca składa się z sześciu części, podejmujących zagadnienia teoretyczne i odnoszące się do praktyki, nawiązujące do zmieniających się kontekstów społecznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108793/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49980 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46086 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64670 P 2,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again