Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(25)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Czytelnia Piła
(1)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Adamska Lidia
(1)
Dołęga-Herzog Halina
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Dzienisz Łukasz
(1)
Firlit-Fesnak Grażyna
(1)
Harasimiuk Stanisław
(1)
Herzog Tomasz
(1)
Ignatowski Grzegorz
(1)
Jaroszewska Emilia
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Jończy Romuald
(1)
Knyżewska Joanna
(1)
Kubiciel Sabina
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Major Tomasz
(1)
Małek Agnieszka
(1)
Oberloskamp Helga
(1)
Pawłowska Beata
(1)
Rosalska Małgorzata
(1)
Sobieska Justyna
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Sypniewska Grażyna
(1)
Słodziak Marta
(1)
Wawrzonek Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Zatrudnienie cudzoziemców
(10)
Bezrobocie
(3)
Cudzoziemcy
(3)
Migracje
(3)
Rynek pracy
(3)
Zatrudnienie
(3)
Emigracja zarobkowa
(2)
Kobieta
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pracodawcy
(2)
Prawo pracy
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet
(1)
Chorzy
(1)
Cmentarze
(1)
Cyganie
(1)
Czas pracy
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dowody osobiste
(1)
Drogi publiczne
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Emigracja
(1)
Energetyka
(1)
Geodezja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Górnictwo
(1)
Handel uliczny
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja społeczna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja w zarządzaniu
(1)
Kultura
(1)
Leśnictwo
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mieszkania
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Monopol
(1)
Muzealnictwo
(1)
Napoje alkoholowe
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oczyszczanie miasta
(1)
Odpady
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Orzecznictwo lekarskie
(1)
Oświata
(1)
Parlament Europejski
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Powódź
(1)
Pożarnictwo
(1)
Praca młodocianych
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Płaca
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Reklama
(1)
Repatriacja
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Specjalna strefa ekonomiczna
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Straż gminna
(1)
Studenci zagraniczni
(1)
Susza
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telekomunikacja
(1)
Telepraca
(1)
Transport pasażerski
(1)
Turystyka
(1)
Tytoń
(1)
Ubóstwo
(1)
Umowa o pracę
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej
(1)
Urlopy bezpłatne
(1)
Urlopy macierzyńskie
(1)
Urlopy wychowawcze
(1)
Urlopy wypoczynkowe
(1)
Uzdrowiska
(1)
Woda
(1)
Wodociągi
(1)
Wybory
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Niemcy (Republika Federalna)
(1)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Rzym (Włochy)
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
Encyklopedie
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 65915 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92129, 92128 (2 egz.)
Book
In basket
Doświadczenia innych państw pokazują, że imigracja przebiega niejako po ścieżkach, które są wydeptywane w pierwszym okresie przekształcenia się danego państwa w kraj atrakcyjny dla imigracji zarobkowej. Polska jest obecnie w sytuacji, kiedy może jeszcze skutecznie wytyczać ścieżki, po których będą w przyszłości przyjeżdżać do naszego kraju imigranci. Może przy tym uniknąć wielu popełnionych przez inne państwa błędów zarówno w stosowaniu instrumentów polityki imigracyjnej, jak i integracyjnej. Przedstawiona praca stanowi pod wieloma względami bardzo cenne, nowatorskie na polskim gruncie opracowanie, zawierające bogaty materiał empiryczny oraz wiele istotnych rozważań teoretycznych, a także cały szereg wartościowych, solidnie uzasadnionych rekomendacji dla praktyków kształtujących polską politykę imigracyjną.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106039 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38916 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64561 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44507 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42745 (1 egz.)
Book
In basket
Zasadniczym celem publikacji jest ukazanie zjawiska migracji z perspektywy kobiet poprzez uwzględnienie ich subiektywnych doświadczeń w różnych sferach migracyjnego życia, począwszy od początkowych wyborów i wyobrażeń, poprzez budowanie i podtrzymywanie sieci migranckich, negocjowanie własnej pozycji w relacjach z pracodawcami, aż po rolę Kościoła i religii. Na temat coraz bardziej intensywnego w ostatnich dekadach strumienia migracji zarobkowych z Polski do Włoch powstało niewiele opracowań naukowych, książka stanowi zatem istotne uzupełnienie istniejącej luki. Wybór kobiety jako głównej bohaterki badań podyktowany był przede wszystkim specyfiką migracji z Polski do Włoch, silnie sfeminizowanej i cyrkulacyjnej. Monografia wpisuje się w nurt ujęcia kompensacyjnego, uzupełniającego niedostatek wiedzy o migracjach kobiet, łączy więc obszary badawcze z zakresu studiów migracyjnych i studiów nad płcią kulturową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107079 (1 egz.)
Book
In basket
(Metody i Techniki Zarządzania)
Książka stanowi kolejny tom serii wydawniczej „Metody i techniki zarządzania”. Podjęto w nim problematykę metod, technik i narzędzi polityki społecznej w perspektywie wielokulturowości. Realizacja polityki społecznej nie jest zawężona do metod zaczerpniętych z nauk o zarządzaniu, chociaż z metodologii zarządzania wykorzystuje koncepcje strategii, zarządzania kadrami oraz teorii organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41328 (1 egz.)
Book
In basket
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE stanowi praktyczne kompendium wiedzy o skomplikowanych relacjach w jakich pozostają europejskie systemy zabezpieczenia społecznego. Jej zasadniczą częścią jest kompletny zbiór aktów prawnych obowiązujących w omawianej materii. Niniejsza publikacja przedstawia i wyjaśnia zasady obowiązujące w koordynacji, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz poszczególne świadczenia objęte koordynacją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45169 (1 egz.)
Book
In basket
Książka podejmuje bardzo aktualne i ważne problemy, które są rozważane zarówno w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w różnych ujęciach na obszarze UE. W badaniach nad społeczeństwem obywatelskim oraz relacją społeczeństw obywatelskich w UE integracja społeczna jest traktowana jako szczególna wartość perspektywiczna, bez której trudno byłoby mówić o powodzeniu europejskiego politycznego, gospodarczego i społecznego projektu. Ważną cechą tego zbiorowego opracowania jest to, że przedstawione zostały prace autorów niemieckich i polskich, co umożliwia czytelnikowi zapoznanie się nie tylko z osiągnięciami teorii, lecz także praktyki w szerszym międzynarodowym kontekście, w którym integracja społeczna jest dyskutowana jako trudne zadanie dla polityki społecznej. [prof. dr hab. Adam Kurzynowski] Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zawodowej w Kolonii oraz Fundacją Friedricha Eberta.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104970 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32098 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44765 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63994 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011. - 587 s. ; 24 cm.
Podręcznik ujmuje całościowo problematykę prawa pracy, w tym zagadnienia ogólne, prawo stosunku pracy, prawo ochrony pracy i zbiorowe prawo pracy. Atutem książki są odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza, uwzględniająca aktualne poglądy nauki prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz współczesne realia społeczne i gospodarcze.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102827 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47572 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37918 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44170 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana praca stanowi drugą część Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Część 1. Ustrój, wydanej w roku 2010. Po dwudziestu latach od utworzenia gmin, kilkunastu od reformy, która wprowadziła powiaty i województwa samorządowe i po wielu dalszych działaniach decentralizacyjnych, przyszedł czas na pogłębioną refleksję i kompleksowe ujęcie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego. W tym czasie zakres zadań i kompetencji samorządu terytorialnego ulegał stałemu rozszerzaniu - poprzez zwiększanie zakresu zadań własnych i przekazywanie na rzecz samorządu licznych zadań z zakresu administracji rządowej. Problematyka samorządu terytorialnego cieszy się zainteresowaniem doktryny, co zaowocowało wielką liczbą monografii, artykułów i komentarzy. Jednocześnie jednak brakowało do dzisiaj kompleksowego opracowania zakresu działania samorządu terytorialnego po zmianach, jakie zachodziły na przestrzeni lat. Prezentowana praca wypełnia tę lukę oraz wykazuje po raz pierwszy w takich rozmiarach i ujęciu, w oparciu o ogromny materiał normatywny, jak bardzo istotną i znaczącą część zadań publicznych wykonuje obecnie samorząd terytorialny w Polsce. Publikacja stanowi dzieło zbiorowe pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od lat zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego. Podstawę opracowania haseł stanowi prawo materialne określające zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i ich organów. Na końcu hasła podawane są akty normatywne regulujące określone zadanie lub kompetencję.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104104/Cz.2 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47315 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38079 P (52) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32095 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44525 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63065 P 16,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again