Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(32)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Grabowska-Lusińska Izabela
(2)
Duszczyk Maciej
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Gałęziak Janusz
(1)
Głaz Monika
(1)
Hildebrandt Anna
(1)
Kaczmarczyk Paweł
(1)
Kwak Anna
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Marciniszyn Marcin
(1)
Okólski Marek
(1)
Okólski Marek (1944- )
(1)
Stroińska Ewa
(1)
Szaban Jolanta
(1)
Szaban Jolanta M
(1)
Walczak Bartłomiej
(1)
Zawadzki Kamil
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(13)
Subject
Rynek pracy
(9)
Zatrudnienie
(7)
Zatrudnienie za granicą
(5)
Emigracja zarobkowa
(3)
Swobodny przepływ osób
(3)
Migracje
(2)
Praca
(2)
Rodzina
(2)
Banki
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Emigracja
(1)
Energetyka
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Gender
(1)
Handel
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Kadry
(1)
Kariera
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Poczta
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracownicy wysoko kwalifikowani
(1)
Prawo
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prezydencja Rady Unii Europejskiej
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Rodzice
(1)
Rolnictwo
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Studenci zagraniczni
(1)
Telekomunikacja
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Transport
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport morski
(1)
Transport powietrzny
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej
(1)
Weterynaria
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Podręczniki
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44480 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Nowoczesnego Menedżera)
Praca ulega istotnym i ciągłym zmianom m.in. pod wpływem zastosowania nowoczesnych technologii. Powstają nowe zawody i specjalizacje, a jednocześnie zanikają niektóre dotychczas istniejące. W książce omówione są przemiany następujące w społeczeństwie informacyjnym w odniesieniu do: przedsiębiorstw (tworzenie struktur, sprzyjających zmiany w stylach zarządzania i systemach kontroli); rynku pracy (nowe podejście do zatrudnienia, elastyczne formy pracy, powstawanie grup pracowników informacyjnych i pracowników wiedzy); zatrudnionych (konieczność zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji, mobilność zawodowa i terytorialna). Szczególny nacisk został położony na proces zarządzania pracą zdalną i e-pracownikiem, organizację pracy i relacje zatrudnieniowe z perspektywy doświadczeń telepracowników. Takie ujęcie, stanowiące o innowacyjności książki, przyczyniło się m.in. do opracowania sposobów efektywnego i skutecznego modyfikowania procesów zarządzania pracownikami funkcjonującymi poza obrębem organizacji. Celem książki jest również przedstawienie najlepszych praktyk, które mogą zostać wykorzystane przez pracodawców, menedżerów, osoby zarządzające personelem, instytucje rynku pracy, firmy doradcze i szkoleniowe do wspierania czy modyfikowania systemów pracy i zarządzania w kontekście wdrażania telepracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104646 (1 egz.)
Book
In basket
W w sposób kompleksowy omówiono najważniejsze problemy i wyzwania europejskiej polityki społecznej. Proces tworzenia takiej polityki na poziomie UE dopiero się rozpoczął w ostatnich kilku latach, kiedy podjęto szereg działań mających zwalczać ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz sprzyjać integracji społecznej i wzmocnieniu pozycji obywateli wszystkich krajów członkowskich UE. Przed kryzysem gospodarczym w całej UE ubóstwem zagrożonych było aż 80 mln osób. W europejski program walki z ubóstwem zaangażowana jest zarówno UE, jak i kraje członkowskie. Znalazło to wyraz w przyjętej w 2009 r. Strategii Lizbońskiej oraz nowej strategii UE "Europa 2020". Jednak ze względu na brak kompetencji UE w dziedzinie integracji społecznej obecne strategie integracji społecznej realizowane są za pomocą otwartej metody koordynacji. Omówiony w pracy Europejski Model Socjalny stanowi nadal przedmiot ożywionych dyskusji i kontrowersji. W publikacji przedstawiono także różne koncepcje europeizacji lub/i unionizacji polityki społecznej oraz zbyt powolną konwergencję systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Sporo miejsca i uwagi poświęcono również funkcjonowaniu rynków pracy, strategiom zatrudnienia oraz prawnym aspektom regulacji rynku pracy. Szczegółowo omówiono też zmiany demograficzne we wszystkich krajach UE, które wymuszają odpowiednie przemiany w polityce rynku pracy wobec szybkiego kurczenia się europejskich zasobów siły roboczej. W końcowych częściach pracy przedstawiono działania krajów członkowskich i UE przeciw ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, realizację strategii integracji społecznej oraz ocenę koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103589 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47317 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38176 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31737 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44275 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63184 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111641 P (1 egz.)
Book
In basket
Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. - Wyd. 2 uaktual. i poszerz. - Warszawa : "Difin", 2016. - 371 s. : il. ; 23 cm.
Zmiany na światowym, europejskim i krajowym rynku zachodzą tak szybko, że wymaga to reakcji pracowników naukowych zajmujących się tematyką rynku pracy, tak by wszyscy zainteresowani, głównie studenci i doktoranci, mieli dostęp do najaktualniejszych danych pochodzących z różnorodnych unijnych i krajowych statystyk, książek oraz artykułów opisujących współczesne rynki pracy. W niniejszym wydaniu Autorka nie tylko przedstawia i analizuje te dane, lecz także zwraca uwagę na zjawiska, które w ostatnim czasie mają szczególne znaczenie dla rynku pracy, jak np. ruchy migracyjne. Zwrócono także uwagę na inne czynniki demograficzne determinujące zmiany na rynkach pracy oraz na efekty funkcjonujących na nich rozwiązań prawnych i organizacyjnych, czego skutkiem jest np. kształtowanie się takich nowych grup, a nawet klas społecznych, jak prekariat czy plutokracja. Opisano zjawisko ubóstwa, jego uwarunkowania i związek z rynkiem pracy. Zaprezentowano informacje dotyczące pracy w szarej strefie i jej powiązań z rynkiem pracy, a także scharakteryzowano współczesne standardowe i niestandardowe formy zatrudnienia. W odniesieniu do zasadniczego problemu, czyli bezrobocia, opisano próby zapobiegania temu zjawisku w Unii Europejskiej, m.in. przedstawiono reformy polskich urzędów pracy. Opisano także koncepcję kontraktu psychologicznego i jego związku z rynkiem pracy. Uwagę poświęcono także kwestiom zróżnicowań na rynku pracy, w tym pracy kobiet i mężczyzn, pracowników młodych i tych w wieku 50+, oraz związkowi między osiągnięciami edukacyjnymi ludności w krajach UE a rynkiem pracy. Przyjrzano się zarówno wynagrodzeniom bezpośrednio związanym z rynkiem pracy, jak i wpływom takich czynników, jak: wolność gospodarcza, innowacyjność, łatwość prowadzenia biznesu czy kwestie podatkowe, na gospodarkę, przede wszystkim zaś na funkcjonowanie współczesnych rynków pracy. Istotnym przedmiotem rozważań są wszystkie Kluczowe Wskaźniki Rynku Pracy (KILM), według ostatniej, dziewiątej edycji klasyfikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40371 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41979 (1 egz.)
Book
In basket
Celem książki jest służenie pomocą przede wszystkim studentom, interesującym się szeroko rozumianą problematyką rynku pracy. Może ona pozwolić im zrozumieć skomplikowanie współczesnych zasad rządzących rynkiem pracy - nie tylko po to, by zdobyć wiedzę potrzebną na studiach, ale także kompetencje ułatwiające poruszanie się na tym rynku. Wiele odniesień międzynarodowych w tej pracy, w szczególności dotyczących europejskiego rynku pracy, ma związek ze swobodą przepływu osób, pozwalającą szukać i znajdować pracę w dowolnym kraju UE i pomóc może w zorientowaniu się w sytuacji na konkretnych rynkach pracy w wybranych krajach unijnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 107839 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48915 (1 egz.)
Book
In basket
Koniec z pracą? / Anna Hildebrandt. - Warszawa : Difin, 2013. - 204, [2] : il. ; 23 cm
Publikacja jest analizą trudnego i wielowątkowego problemu funkcjonowania rynków pracy w środowisku integracyjnym UE. Problem ten dotyka różnych aspektów z pogranicza ekonomii, etyki, filozofii integracji i polityki społecznej, i z tego względu jest trudny do pełnego zbadania i dobrej oceny. Autorka w kompetentny sposób dokonała oceny doświadczeń UE w zakresie koordynacji zatrudnienia i rynków pracy. Przeprowadziła wartościowe badania empiryczne stopnia zróżnicowania rynków pracy i modeli społecznych w krajach członkowskich, wnosząc tym samym własny wkład do badań nad integracją rynków pracy w UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106865 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45283 (1 egz.)
Book
In basket
Doświadczenia innych państw pokazują, że imigracja przebiega niejako po ścieżkach, które są wydeptywane w pierwszym okresie przekształcenia się danego państwa w kraj atrakcyjny dla imigracji zarobkowej. Polska jest obecnie w sytuacji, kiedy może jeszcze skutecznie wytyczać ścieżki, po których będą w przyszłości przyjeżdżać do naszego kraju imigranci. Może przy tym uniknąć wielu popełnionych przez inne państwa błędów zarówno w stosowaniu instrumentów polityki imigracyjnej, jak i integracyjnej. Przedstawiona praca stanowi pod wieloma względami bardzo cenne, nowatorskie na polskim gruncie opracowanie, zawierające bogaty materiał empiryczny oraz wiele istotnych rozważań teoretycznych, a także cały szereg wartościowych, solidnie uzasadnionych rekomendacji dla praktyków kształtujących polską politykę imigracyjną.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106039 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38916 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64561 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47806 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90689 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42684 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34193 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30765 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40606 (1 egz.)
Book
In basket
Niewątpliwie wartością pracy jest nowe podejście do tematu, jakim są migracje zarobkowe w kontekście tworzących się w ten sposób rodzin transnarodowych. Autor konsekwentnie prowadzi wywód o zróżnicowaniu przyczyn zjawiska i zmianach społeczeństwa. Wskazuje na proces wewnętrznie ulegający przeobrażeniom. Dokumentuje tezę o naznaczaniu migrantów-rodziców i wskazuje głębsze przyczyny takich stanowisk. Ta socjologiczna analiza przynosi wiedzę płynącą z różnych perspektyw badawczych, chociaż Autor nie opowiada się za którąś z nich jako przewodnią, raczej opisuje podejścia, czy wyciąga z nich to co jest najistotniejsze w odniesieniu do podjętego tematu. (…) praca znajdzie z pewnością odbiorców, zapełni lukę czy chociażby rozszerzy zakres wiedzy dotyczącej migracji zarobkowej podejmowanej przez jednostki obciążone rodziną - tworzące model rodziny transnarodowej, model jednak zróżnicowany wewnętrznie. (z recenzji prof. dr hab. Anny Kwak)
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50631 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40517 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46802 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65685 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia zgłębia znaczenie migracji w życiu zawodowym człowieka. Empiryczną podstawę prezentowanego tomu stanowią wyniki badań prowadzonych w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę można jednocześnie traktować jako syntezę rozważań teoretycznych, stosowanych metod i wreszcie wyników badawczych dotyczących migracji. Migracja traktowana jest w pracy i jako zjawisko społeczne, o określonych uwarunkowaniach, przebiegu, zamierzonych i niezamierzonych konsekwencjach oraz jako zjawisko indywidualne, będącym istotnym składnikiem ludzkich losów, owych tytułowych "ścieżek zawodowych", a nawet szerzej całych ścieżek biograficznych migrantów.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105429 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38848 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64586 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again