Form of Work
Książki
(10)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(28)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Strelau Jan
(4)
Rekść Magdalena
(2)
Arnheim Rudolf
(1)
Baczko Bronisław
(1)
Dubicki Andrzej
(1)
Kowalska Małgorzata
(1)
Libura Agnieszka
(1)
Mach Jolanta
(1)
Miele Philip
(1)
Sartre Jean-Paul
(1)
Sepkowski Andrzej
(1)
Silva Jose
(1)
Tobiasz-Lis Paulina
(1)
Wójcikiewicz Andrzej
(1)
Łaciak Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(2)
Subject
Wyobrażenia
(8)
Pojęcia
(5)
Hipnoza
(4)
Inteligencja (psychol.)
(4)
Język
(4)
Motywacja
(4)
Myślenie
(4)
Osobowość
(4)
Pamięć autobiograficzna
(4)
Psychologia
(4)
Rozumienie
(4)
Temperament
(4)
Twórczość
(4)
Uczucia
(4)
Pamięć
(3)
Spostrzeganie
(3)
Uczenie się
(2)
Uwaga (psychol.)
(2)
Bóg
(1)
Diabeł
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Erotyzm
(1)
Językoznawstwo kognitywne
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kreatywność
(1)
Merkantylizm
(1)
Metafora
(1)
Miasta
(1)
Mnemotechnika
(1)
Moda dziecięca
(1)
Praca młodocianych
(1)
Prostytucja dziecięca
(1)
Psychoterapia
(1)
Semantyka lingwistyczna
(1)
Serial filmowy
(1)
Socjalizacja
(1)
Szkice
(1)
Sztuka
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wyobraźnia
(1)
Wyobrażenia społeczne
(1)
Wzrok
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 37601 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32341 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29273 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 37354, 37353 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56168 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 06890, 05828 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 10023 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 23689, 23688 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 16589 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 17248 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 15489 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 23221 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56919 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33833 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 8 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84647/T.2 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52382 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41590 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38633, 32767 (2 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29296 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39110 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. T.2. 56634 (1 egz.)
Book
In basket
Książka, jak wskazuje Beata Łaciak, ma mozaikowy, niejednorodny charakter, przedstawia obraz dzieciństwa uwypuklając tematy najbardziej aktualne we współczesnej Polsce - migracje nieletnich Polaków, życie w dawnych i obecnych czasach na wsi, wychowanie dziecka w świecie wszechpanującej konsumpcji, modę dla dzieci, dziecięce postrzeganie roli kobiety oraz ukazując obraz galerianek. W tomie zawierającym wiele tematów bliskich współczesnym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, zawarte są liczne odniesienia do założeń Korczakowskiej koncepcji wychowania jako tematu przewodniego minionego Roku Korczakowskiego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106576 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49384, 48939 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39375 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32327 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45199 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64114 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41127 p (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42933 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61196 P 5,2 (1 egz.)
E-book
In basket
Łódź jest przykładem miasta, którego społeczny, subiektywny obraz bardzo długo obciążony był tzw. syndromem złego krajobrazu miejskiego ukształtowanego przez proces gwałtownej industrializacji w drugiej połowie XIX w. Powszechnie, zarówno w badaniach mieszkańców, jak i osób z zewnątrz panowała negatywna opinia o Łodzi jako mieście fabryk, biednej klasy robotniczej, brudnym i zaniedbanym. Po upadku przemysłu włókienniczego lokalne władze próbują zmienić oblicze miasta. Poszukuje się innych dróg rozwoju w dziedzinie nowoczesnych technologii, w sferze nauki, kultury, w branży turystycznej. Zmieniać powinno się zatem także doświadczanie Łodzi i jej wyobrażenia w świadomości mieszkańców i gości, czyli nowe „metapolis”. Problematyka podejmowana w książce mieści się w szeroko pojętej geografii społecznej miast. Badania behawioralne pozwalają lepiej zrozumieć rolę i miejsce człowieka jako osoby w przestrzeni miejskiej. Poruszane w książce zagadnienia mieszczą się również w nurcie socjologii miasta, psychologii środowiskowej, a także w teorii urbanistyki i architektury. Podjęcie dyskusji na temat wizerunku Łodzi zbliża tę problematykę także do zagadnień marketingu terytorialnego. Zakres rzeczowy książki obejmują zmiany realnej przestrzeni i wyobrażeń Łodzi oraz ich wzajemne relacje, a także działania podejmowane przez samorząd lokalny w celu kształtowania wizerunku miasta w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Publikacja zawiera również wyniki badania kształtowania subiektywnego obrazu Łodzi w świadomości mieszkańców.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. Przyjęty model teoretyczny posłużył autorce do naszkicowania i przeanalizowania kształtów wyobrażeń zbiorowych społeczeństw byłej Jugosławii w niełatwym okresie przedłużającego się kryzysu gospodarczego i nawarstwiania się kolejnych problemów politycznych. Pogłębiona diagnoza odczuć zwykłych ludzi na temat otaczającej ich rzeczywistości doprowadziła do konstatacji, iż w ostatnich latach piętrzące się trudności i negatywne emocje zaczęły przeważać nad optymistycznymi przesłankami, a utrzymanie stabilności regionu wymaga bardziej stanowczych i przemyślanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej. Monografia, napisana z perspektywy politologicznej i oparta na danych jakościowych, łączy w sobie pierwiastki innych nauk społecznych i humanistycznych, co wydawało się konieczne do integralnego wyjaśnienia interdyscyplinarnej kategorii wyobrażeń zbiorowych. Takie poszerzone spojrzenie na skomplikowany region bałkański może przyczynić się do jego lepszego poznania i zrozumienia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Monografia gromadzi studia poświęcone wyobrażeniom zbiorowym, mitom politycznym, wreszcie - pamięci zbiorowej. To problematyka, która budzi coraz większe zainteresowanie nie tylko historyków, którzy zwykle bywają bliżsi idiografii, lecz także politologów, socjologów, specjalistów od stosunków międzynarodowych i kulturoznawców. Jesteśmy zaskakiwani zarówno tym, co się dzieje w Europie i na innych obszarach globu ziemskiego, czyli rozpadem z pozoru stabilnego ładu, jak i szybkością oraz nieprzewidywalnością zmian, których nie są w stanie przewidzieć prospektywnie nastawieni ludzie nauki. Mamy do czynienia z obojętnością społeczeństw nawet wtedy, gdy zagrożenie staje się bezpośrednie. Poniekąd stajemy się zbiorowościami, jakich nie wymyśliłby George Orwell. Niewielkie grupy sterników zbiorowej świadomości ludzi „popychają” te społeczności w kierunkach, które sami znają. Wszystko to dzieje się za sprawą usilnego dążenia do kreowania wyobrażeń zbiorowych przez nowoczesne media. Refleksja nad problematyką wyobrażeń zbiorowych i tożsamości w jej dwóch wymiarach staje się zatem żywotnie potrzebna. W serii ukazały się m.in.: Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. Tomasza Domańskiego Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej, pod red. Tomasza Kamińskiego Stany Zjednoczone - Chiny. W stronę dwubiegunowości?, pod red. Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Magdaleny Marczuk-Karbownik Political Players? Sovereign Wealth Funds’ lnvestments in Central and Eastern Europe, pod red. Tomasza Kamińskiego Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007, Joanna Ciesielska-Klikowska Międzynarodowe oblicze terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. Tomasza Domańskiego Europa swoich, Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe, pod red. Magdaleny Żakowskiej, Agaty Dąbrowskiej, Jakuba Parnesa Międzynarodowa pozycja Kanady (2006–2018), Marcin Gabryś, Magdalena Marczuk-Karbownik, Tomasz Soroka
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again