Form of Work
Książki
(31)
Status
available
(70)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(21)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(13)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Wódz Kazimiera
(3)
Karwacki Arkadiusz
(2)
Przybyliński Sławomir
(2)
Biel Krzysztof
(1)
Bucoń Paweł
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Damon Julien
(1)
Duda Małgorzata
(1)
Durka Grażyna
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Garbat Marcin
(1)
Golak Mariusz
(1)
Grabarczyk Iwona
(1)
Gulla Bożena
(1)
Górniak Katarzyna
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Karpowicz Agnieszka
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kopciewicz Lucyna
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Kubicki Paweł
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Mach Aleksandra
(1)
Maciaszek Justyna
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Mazur Jan
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Ruzik-Sierdzińska Anna
(1)
Rymsza Marek
(1)
Sikora Piotr
(1)
Stasiak Makary Krzysztof
(1)
Suchodolska Jolanta
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wajsprych Danuta
(1)
Zacharuk Tamara
(1)
Zgierski Jakub
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Wykluczenie społeczne
(31)
Opieka społeczna
(9)
Bezrobocie
(5)
Bezdomność
(4)
Marginalizacja społeczna
(4)
Pedagogika społeczna
(4)
Ubóstwo
(4)
Niepełnosprawni
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Polityka społeczna
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Agresywność
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Globalizacja
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kobieta
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Osobowość
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rehabilitacja zawodowa
(2)
Stres
(2)
Więźniowie
(2)
Zachowanie
(2)
Alienacja
(1)
Arteterapia
(1)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Broń biologiczna
(1)
Caritas Polska
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Cyganie
(1)
Demografia
(1)
Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" (Marwałd)
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Energetyka jądrowa
(1)
Epidemie
(1)
Fale elektromagnetyczne
(1)
Feminizm
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Genoterapia
(1)
Gospodarka
(1)
Hayek, Friedrich August von
(1)
Hałas
(1)
Ideologia
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Internet
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Katastrofy
(1)
Klęski elementarne
(1)
Komunitaryzm
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Leasing
(1)
Matematyka
(1)
Materiały wybuchowe
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Merkantylizm
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nutribiomed
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odżywianie
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Organizacje charytatywne
(1)
Oszustwo szkolne
(1)
Oświata
(1)
Partyworking
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Subject: time
1989-2000
(6)
2001-
(6)
1989-
(1)
Subject: place
Marwałd (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Mołdawia
(1)
Polska
(1)
Rumunia
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Wielkopolskie, województwo
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
31 results Filter
Book
In basket
Wykluczenie / Julien Damon ; przeł. Agnieszka Karpowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. - 141, [ 1] s. : il. ; 17 cm.
Pojęcie wykluczenia wywołuje niejasności, dyskusje i pytania. Tą samą nazwą można objąć osoby długotrwale bezrobotne, ludzi mających złe warunki mieszkaniowe, osoby korzystające z zapomogi socjalnej, upośledzonych, imigrantów określanych jako nielegalni lub bez dokumentów tożsamości, a także młodych ludzi przesiedlonych i zamieszkujących dzielnice wrażliwe czy osoby bezdomne. Wykluczenie w znaczeniu ogólnym lub zdefiniowane jako społeczne czy miejskie jest mylone z biedą, ubóstwem, izolacją, segregacją, upośledzeniem, dyskryminacją, brakiem. Ponieważ może ono w sposób ekstremalny oznaczać wszelką nierówność albo różnicę, poszerza się je na rozproszone problemy i niejednorodne populacje. Skądinąd ta wielość powoli została narzucona dyskursom, a także prawu. Polityka publiczna nie zajmuje się już wykluczeniem, lecz podejmuje problem wykluczeń.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104329 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38481 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31791 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Problematyka książki wpisuje się w krytykę współczesnej szkoły służącej maksymalizowaniu nierównych szans w społeczeństwie; szkoły poddanej dyktatowi neoliberalnych rozwiązań. Pytania, które przyświecały powstaniu tej pracy dotyczą tego, co matematyka robi z ludźmi (w sensie społecznym), ale i tego, co ludzie robią ze szkolną matematyką. W kontekście zaprezentowanych wyników badań empirycznych, wydaje się ważne podkreślenie konieczności odejścia od języka, którym opisujemy matematykę i uczące się/nauczające podmioty jako stałe, esencjalne, o ustalonych tożsamościach. Ważne jest również pytanie o to, kiedy matematyka zacznie rzeczywiście służyć tym, którym jest najbardziej potrzebna (marginalizowanym grupom społecznym: kobietom, mniejszościom etnicznym, osobom biednym). Może się tak stać wówczas, gdy cele edukacji matematycznej będą obejmować nie tylko rozumienie matematyki, ale i rozumienie: politycznego potencjału matematycznej wiedzy, matematycznej natury polityki oraz samej polityki tworzenia wiedzy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107068 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48516 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64218 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63440 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101814, 100760 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113588 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101166 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114449 (1 egz.)
Book
In basket
W pracy ukazano różnorodne kwestie warunkujące wykluczenie społeczne. Wskazano m. in. środki kształtujące wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Książka adresowana jest do zakładów pracy, szkół, instytucji pomocy społecznej, społeczności lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110570 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108029 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106620 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45444 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38885 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Strukturę książki tworzą trzy części. Pierwsza z nich, nosząca tytuł "Nowe problemy społeczne: wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej" zawiera opracowania wybitnych znawców kwestii dobrze wpisujących się w jej zakres tematyczny. Przykładowo, Jolanta Grotowska-Leder jest autorką studium "Missing class - stary problem w nowej perspektywie", Barbara Szatur-Jaworska: "Starzenie się ludności - wyzwania dla służb społecznych", Ewa Leśniak-Berek "Problem eurosieroctwa jako efekt migracji zarobkowych - nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej", Krzysztof Piątek: "Bariery aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich i poszukiwanie nowych podejść w ich usuwaniu", Marek Rymsza: "Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka?" Część druga zatytułowana "Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej" została przygotowana w oparciu o ekspertyzę wykonaną na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, w której analizie poddano - w oparciu o przypadek województwa śląskiego - takie zagadnienia jak: wykluczenie społeczne a instytucje ekonomii społecznej, problemy ekonomii społecznej w ocenie ekspertów społecznych, funkcjonowanie ekonomii społecznej w wybranych środowiskach lokalnych. Część trzecia przynosi prezentację projektów i przedsięwzięć realizowanych w obszarze pracy socjalnej przez wybrane lokalne instytucje pomocy społecznej. Autorkami poszczególnych tekstów zamieszczonych w tej części są przedstawiciele praktyki, stąd też "ich spojrzenie - jak podkreślają Redaktorki pracy - niejako od wewnątrz na to, co się dzieje w pomocy społecznej stanowi cenne uzupełnienie wcześniejszych analiz".
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110008 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46171 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63558 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji.)
Recenzowany zbiór tekstów oparty jest na literaturze naukowej i popularnonaukowej, w dużym zakresie anglojęzycznej. Struktura i treści wszystkich opracowań odpowiadają wymogom prac pedagogicznych: na początku zawierają opis zjawisk i wyniki badań empirycznych, a dalej autorskie interpretacje i wskazania praktyczne. Z punktu widzenia kryteriów czysto poznawczych, na wyróżnienie zasługują te opracowania, które opisują problemy nieznane w polskiej literaturze albo prezentują nowe sposoby ich rozwiązywania. Wszystkie opracowania są wartościowe i przydatne dla praktyki dydaktycznej na różnych specjalnościach studiów. [Z recenzji prof. zw. dr hab. Bronisława Urbana]
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103654 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38077 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31609 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44334 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63348 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63349 P 5,5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46364 (1 egz.)
Book
In basket
Książka zawiera refleksje doświadczonych i znanych teoretyków pracy socjalnej, z całą pewnością najwybitniejszych polskich przedstawicieli dyscypliny, którzy próbują odpowiedzieć na pytania: jaka jest współczesna praca socjalna? jakie przechodziła koleje losu? w jakim kierunku zmierza? czy zmienił się jej zakres, przedmiot badań i na ile wykształciła własną tożsamość? Obok refleksji teoretycznej zajęto się też w niej praktyczną stroną realizacji idei pracy socjalnej w odniesieniu do wybranych problemów społecznych – problemów bardzo konkretnych, widzialnych i doświadczanych przez zbiorowości, grupy oczekujące wsparcia i pomocy w różnych środowiskach. Skupiono się więc na: ubóstwie, starości, bezdomności, wyzwaniach multikulturowości, opiece paliatywnej, opiece instytucjonalnej czy wreszcie zagadnieniach pracy socjalnej w rodzinie. Czytelnik znajdzie również teksty odnoszące się do konkretnych sposobów interwencji socjalnej, takich jak: streetworking, asystentura rodziny, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Ponadto poddano analizie zagadnienia dotyczące zarówno kształcenia, jak i postaw studentów związanych z pracą socjalną wobec jej cech instytucjonalnych. Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków profesjonalnej pracy socjalnej, nauczycieli akademickich przygotowujących studentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Może stanowić ważną inspirację dla refleksji teoretycznej skoncentrowanej wokół problematyki działania społecznego zarówno w obszarze pracy socjalnej, jak i w dyscyplinach pokrewnych. Powstała także z myślą o osobach praktycznie podejmujących działania na rzecz rozwiązywania ważnych kwestii i problemów społecznych na wszystkich poziomach organizacji społecznej, w szczególności o zawodowych pracownikach socjalnych realizujących swoje zadania w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, asystentach rodziny, studentach pracy socjalnej oraz wszystkich osobach profesjonalnie i społecznie zaangażowanych w socjalnych organizacjach pozarządowych. Adresatem jej są wreszcie członkowie i sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114619, 112096 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50992 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40999 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Oddawany do rąk czytelników tom zawiera teksty obejmujące trzy obszary refleksji teoretycznej: nad kontekstem współczesnej pracy socjalnej (globalnym, regionalnym i lokalnym - część pierwsza), nad kwestią przydatności praktycznej różnych podejść czy modeli pracy socjalnej (część druga), oraz nad problemami słabo rozpoznanymi, które - zdaniem autorów - powinny znaleźć się w polu zainteresowań praktyki (część trzecia).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44651 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63397 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62651 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again