Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(51)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(12)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(10)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Wódz Kazimiera
(3)
Przybyliński Sławomir
(2)
Biel Krzysztof
(1)
Bucoń Paweł
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Damon Julien
(1)
Duda Małgorzata
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Grabarczyk Iwona
(1)
Gulla Bożena
(1)
Karpowicz Agnieszka
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Mach Aleksandra
(1)
Maciaszek Justyna
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Mazur Jan
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Stasiak Makary Krzysztof
(1)
Suchodolska Jolanta
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wajsprych Danuta
(1)
Zacharuk Tamara
(1)
Zgierski Jakub
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Wykluczenie społeczne
(20)
Opieka społeczna
(8)
Marginalizacja społeczna
(4)
Pedagogika społeczna
(4)
Bezdomność
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Bezrobocie
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kobieta
(2)
Osobowość
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Więźniowie
(2)
Zachowanie
(2)
Agresywność
(1)
Arteterapia
(1)
Caritas Polska
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Cyganie
(1)
Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" (Marwałd)
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Feminizm
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Globalizacja
(1)
Hayek, Friedrich August von
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komunitaryzm
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Oszustwo szkolne
(1)
Oświata
(1)
Partyworking
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Personalizm
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Psychiatria
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Schroniska i noclegownie dla bezdomnych
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Ubóstwo
(1)
Uchylanie się od pracy
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zło
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
1989-
(6)
2001-0
(2)
Subject: place
Marwałd (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
20 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63440 (1 egz.)
Book
In basket
Wykluczenie / Julien Damon ; przeł. Agnieszka Karpowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. - 141, [ 1] s. : il. ; 17 cm.
Pojęcie wykluczenia wywołuje niejasności, dyskusje i pytania. Tą samą nazwą można objąć osoby długotrwale bezrobotne, ludzi mających złe warunki mieszkaniowe, osoby korzystające z zapomogi socjalnej, upośledzonych, imigrantów określanych jako nielegalni lub bez dokumentów tożsamości, a także młodych ludzi przesiedlonych i zamieszkujących dzielnice wrażliwe czy osoby bezdomne. Wykluczenie w znaczeniu ogólnym lub zdefiniowane jako społeczne czy miejskie jest mylone z biedą, ubóstwem, izolacją, segregacją, upośledzeniem, dyskryminacją, brakiem. Ponieważ może ono w sposób ekstremalny oznaczać wszelką nierówność albo różnicę, poszerza się je na rozproszone problemy i niejednorodne populacje. Skądinąd ta wielość powoli została narzucona dyskursom, a także prawu. Polityka publiczna nie zajmuje się już wykluczeniem, lecz podejmuje problem wykluczeń.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104329 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38481 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31791 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101814, 100760 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101166 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38885 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Strukturę książki tworzą trzy części. Pierwsza z nich, nosząca tytuł "Nowe problemy społeczne: wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej" zawiera opracowania wybitnych znawców kwestii dobrze wpisujących się w jej zakres tematyczny. Przykładowo, Jolanta Grotowska-Leder jest autorką studium "Missing class - stary problem w nowej perspektywie", Barbara Szatur-Jaworska: "Starzenie się ludności - wyzwania dla służb społecznych", Ewa Leśniak-Berek "Problem eurosieroctwa jako efekt migracji zarobkowych - nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej", Krzysztof Piątek: "Bariery aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich i poszukiwanie nowych podejść w ich usuwaniu", Marek Rymsza: "Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka?" Część druga zatytułowana "Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej" została przygotowana w oparciu o ekspertyzę wykonaną na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, w której analizie poddano - w oparciu o przypadek województwa śląskiego - takie zagadnienia jak: wykluczenie społeczne a instytucje ekonomii społecznej, problemy ekonomii społecznej w ocenie ekspertów społecznych, funkcjonowanie ekonomii społecznej w wybranych środowiskach lokalnych. Część trzecia przynosi prezentację projektów i przedsięwzięć realizowanych w obszarze pracy socjalnej przez wybrane lokalne instytucje pomocy społecznej. Autorkami poszczególnych tekstów zamieszczonych w tej części są przedstawiciele praktyki, stąd też "ich spojrzenie - jak podkreślają Redaktorki pracy - niejako od wewnątrz na to, co się dzieje w pomocy społecznej stanowi cenne uzupełnienie wcześniejszych analiz".
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110008 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46171 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63558 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji.)
Recenzowany zbiór tekstów oparty jest na literaturze naukowej i popularnonaukowej, w dużym zakresie anglojęzycznej. Struktura i treści wszystkich opracowań odpowiadają wymogom prac pedagogicznych: na początku zawierają opis zjawisk i wyniki badań empirycznych, a dalej autorskie interpretacje i wskazania praktyczne. Z punktu widzenia kryteriów czysto poznawczych, na wyróżnienie zasługują te opracowania, które opisują problemy nieznane w polskiej literaturze albo prezentują nowe sposoby ich rozwiązywania. Wszystkie opracowania są wartościowe i przydatne dla praktyki dydaktycznej na różnych specjalnościach studiów. [Z recenzji prof. zw. dr hab. Bronisława Urbana]
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103654 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38077 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31609 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44334 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63348 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63349 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62651 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi ważny element merytorycznego wsparcia, jakiego Fundacja ORLEN - DAR SERCA udziela Rodzinnym Domom Dziecka. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem RDD w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kwestie dot. budowania kompetencji wychowawczych i rodzicielskich. Patronat honorowy: Rzecznik Praw Dziecka, patronat merytoryczny: Wydział Pedagogiczny UW oraz PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106440 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45238, 45237 (2 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Oddawany do rąk czytelników tom zawiera teksty obejmujące trzy obszary refleksji teoretycznej: nad kontekstem współczesnej pracy socjalnej (globalnym, regionalnym i lokalnym - część pierwsza), nad kwestią przydatności praktycznej różnych podejść czy modeli pracy socjalnej (część druga), oraz nad problemami słabo rozpoznanymi, które - zdaniem autorów - powinny znaleźć się w polu zainteresowań praktyki (część trzecia).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44651 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63397 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Wydawnicza Problemy Pracy Socjalnej)
Na strukturę książki składają się trzy części: O potrzebie reorientacji polityki społecznej. Nowe problemy, nowe zadania służb społecznych; Samonaprawiające się społeczeństwo. Podmioty działań aktywizujących; Aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna w praktyce pracy socjalnej i pomocy społecznej.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105229, 105218 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47905 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32224 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44654 (1 egz.)
Book
In basket
Zamieszczone w publikacji artykuły są zróżnicowane tematycznie, ale łączy je próba zrozumienia istoty zaburzeń psychicznych oraz poszukiwania idealnego modelu opieki i ochrony praw osób niepełnosprawnych. Nie jest to wprawdzie opracowanie, które w sposób pełny i wyczerpujący prezentowałoby tak wieloaspektowe zjawisko, jego celem jest bowiem bardziej uporządkowanie dotychczasowego stanu wiedzy oraz wskazanie kierunków, w których powinna podążać reforma.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104645 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44641 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47377 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96972 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36389 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101497 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46874 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37312 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31079 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43400 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62305 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97944, 97943 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45746 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36585 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61422 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again