Form of Work
Książki
(39)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(93)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(26)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(12)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(17)
Wypożyczalnia Trzcianka
(12)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(14)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Wódz Kazimiera
(3)
Kukla Daniel
(2)
Przybyliński Sławomir
(2)
Szczurek-Boruta Alina
(2)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Bednarczyk Łukasz
(1)
Biel Krzysztof
(1)
Biernat Tomasz
(1)
Bieńkowska Izabela
(1)
Bucoń Paweł
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Chrostowska Bożena
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Damon Julien
(1)
Duda Małgorzata
(1)
Duda Wioleta
(1)
Durka Grażyna
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Fula Milan
(1)
Grabarczyk Iwona
(1)
Gulla Bożena
(1)
Hirszel Krzysztof
(1)
Jas Katarzyna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Karpowicz Agnieszka
(1)
Kitlińska-Król Małgorzata
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kubik Ferdinand
(1)
Kurkowski Cezary
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Mach Aleksandra
(1)
Maciaszek Justyna
(1)
Malinowski Jan Adam
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Matejek Józefa
(1)
Mazur Jan
(1)
Modrzejewska Daria
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Olak Antoni
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Petrykowska Marta
(1)
Pikuła Norbert
(1)
Rajewska de Mezer Joanna
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Stasiak Makary Krzysztof
(1)
Suchodolska Jolanta
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Szymczak Sławomir
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wajsprych Danuta
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wilczyńska Agnieszka
(1)
Wydawnictwo Naukowe PWN
(1)
Zacharuk Tamara
(1)
Zbonikowski Andrzej
(1)
Zgierski Jakub
(1)
Łuczyński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(11)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(38)
unknown (pol)
(1)
Language
Polish
(38)
Audience Group
Katecheci
(1)
Nauczyciele
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Wykluczenie społeczne
(39)
Opieka społeczna
(12)
Marginalizacja społeczna
(7)
Młodzież
(7)
Patologia społeczna
(7)
Pedagogika społeczna
(7)
Bezrobocie
(6)
Bezdomność
(4)
Kobieta
(4)
Niepełnosprawni
(4)
Pomoc postpenitencjarna
(4)
Rodzina
(4)
Ubóstwo
(4)
Więźniowie
(4)
Agresywność
(3)
Dziecko
(3)
Integracja społeczna
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Osoby w wieku starszym
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Polityka społeczna
(3)
Praca
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dostęp do oświaty
(2)
Dziecko trudne
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Edukacja międzykulturowa
(2)
Globalizacja
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Młodzież trudna
(2)
Niepełnosprawni umysłowo
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Osobowość
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Przemoc
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Socjalizacja
(2)
Uchylanie się od pracy
(2)
Zachowanie
(2)
Arteterapia
(1)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Caritas Polska
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyganie
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" (Marwałd)
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Feminizm
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Fundacja Familijny Poznań
(1)
Gender mainstreaming
(1)
Głusi
(1)
Hayek, Friedrich August von
(1)
Hipoterapia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Jan Bosko
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kariera
(1)
Kofoeds Skole (Kopenhaga)
(1)
Komunitaryzm
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Lekcje muzealne
(1)
Liberalizm
(1)
Ludzie w wieku średnim
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1989-2000
(8)
1801-1900
(1)
Subject: place
Dania
(1)
Marwałd (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki
(2)
Opracowanie
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
39 results Filter
Book
In basket
W pracy ukazana została wielowątkowa problematyka ze styku nauk o edukacji, pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Określając ramy tematyczne książki, jej redaktorzy naukowi przyjęli, że należy w niej ukazać szerszy kontekst socjalny i pedagogiczny współczesnej edukacji akcentując w szczególny sposób jej funkcję włączającą (inkluzyjną), nie pomijając przy tym i tego, że edukacja stanowi obszar życia społecznego, gdzie daje znać o sobie również wykluczenie. W pracy zamieszczono szereg interesujących opracowań, których Autorzy reprezentują kilka środowisk akademickich, a także praktyki społeczno-edukacyjnej, co niewątpliwie podnosi jej walory poznawcze. Książkę otwiera tekst zawierający refleksje wprowadzające czytelnika w tytułową problematykę. Poprzedza on część pierwszą, która rozpoczyna studium autorstwa Andrzeja Olubińskiego ukazujące nauki pedagogiczne jako dyscypliny inkluzyjno-reformatorskie. Autorem kolejnej publikacji jest Jarosław Bochenek, który empirycznej analizie poddał projekt stypendialny "Zdolni na start" stanowiący przykład działania wspierającego uczniów zdolnych. Bardziej teoretyczny charakter ma kolejne studium przygotowane przez Małgorzatę Kowalik-Olubińską, w którym odnosi się do dzieci jako aktywnych uczestników życia społecznego. Tę część zamyka opracowanie zatytułowane "Dialog Motywujący w pracy z uczniem zdolnym", którego Autorką jest Izabela Krasiejko. Autorzy trzech kolejnych opracowań składających się na część drugą ("Zagrożenia ekskluzją społeczną i działania inkluzyjne w środowisku lokalnym") podejmują zagadnienia, które w czytelny sposób konkretyzują ich tytuły: "Szkoła jako środowisko zachowań zdrowotnych młodzieży dużego miasta" (Paweł Sobierajski i Jacek Szczepkowski), "Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna a włączenie społeczne dzieci i młodzieży" (Jan A. Malinowski), "Oratoria we włączeniu trudnej młodzieży do społeczeństwa" (ks. Czesław Kustra). Na ostatnią, trzecią część, składają się teksty ukazujące wybrane socjalne i edukacyjne wymiary działań z obszaru włączenia społecznego. Zamieszczono tu opracowania odnoszące się do możliwości wzmacniania aspiracji edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin objętych pomocą społeczną i pracą socjalną (Józefa Grodecka), edukacji i koordynacji w tworzeniu wolontariatu sąsiedzkiego i parafialnego w społeczności lokalnej (Anna Janowicz), edukowania osób dorosłych i starszych do wolontariatu na rzecz chorych u kresu życia (ks. Piotr Krakowiak), reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (Arkadiusz Żukiewicz). Całość dopełnia studium Ewy Przybylskiej spełniające rolę swoistego zakończenia książki, wywołującego refleksję nad koniecznością uczenia się przez całe życie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107951 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49008 (1 egz.)
Book
In basket
Wykluczenie / Julien Damon ; przeł. Agnieszka Karpowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. - 141, [ 1] s. : il. ; 17 cm.
Pojęcie wykluczenia wywołuje niejasności, dyskusje i pytania. Tą samą nazwą można objąć osoby długotrwale bezrobotne, ludzi mających złe warunki mieszkaniowe, osoby korzystające z zapomogi socjalnej, upośledzonych, imigrantów określanych jako nielegalni lub bez dokumentów tożsamości, a także młodych ludzi przesiedlonych i zamieszkujących dzielnice wrażliwe czy osoby bezdomne. Wykluczenie w znaczeniu ogólnym lub zdefiniowane jako społeczne czy miejskie jest mylone z biedą, ubóstwem, izolacją, segregacją, upośledzeniem, dyskryminacją, brakiem. Ponieważ może ono w sposób ekstremalny oznaczać wszelką nierówność albo różnicę, poszerza się je na rozproszone problemy i niejednorodne populacje. Skądinąd ta wielość powoli została narzucona dyskursom, a także prawu. Polityka publiczna nie zajmuje się już wykluczeniem, lecz podejmuje problem wykluczeń.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104329 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38481 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31791 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63440 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 2)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113607 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113599 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33975 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101814, 100760 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101166 (1 egz.)
Book
In basket
W pracy ukazano różnorodne kwestie warunkujące wykluczenie społeczne. Wskazano m. in. środki kształtujące wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Książka adresowana jest do zakładów pracy, szkół, instytucji pomocy społecznej, społeczności lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110570 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38885 (1 egz.)
Book
In basket
Książka nie tylko ma wartość poznawczą, lecz także praktyczną, ponieważ łączy wiedzę podstawową z kilku działów psychologii z jasno przedstawionymi zastosowaniami i uwa­gami dotyczącymi możliwości ulepszenia nauczania na wszystkich poziomach w polskich szkołach. Publikacja jest skierowana do studentów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich osób pracujących z młodzieżą i przygotowujących się do tej roli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48220 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ta wyrasta z wieloletnich zainteresowań naukowych pracowników Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Odkrycie "dzieci" jako szczególnej kategorii społecznej zostało dokonane przez nas przypadkiem. Punktem wyjścia badań realizowanych na początku lat 90. przez pracowników dzisiejszej KSSiPS były przemiany w strukturze społecznej po restytucji kapitalizmu w Polsce w roku 1989. Chcieliśmy ustalić i zrozumieć, co dzieje się z lawinowo zwiększającą się liczbą bezrobotnych, którzy z członków "przodującej klasy robotniczej" stawali się z dnia na dzień "ludźmi zbędnymi". Interesowali nas dorośli, którzy tracili dotychczasowy status społeczno-ekonomiczny, a nie ich dzieci, których nie uwzględnia się przecież w badaniach struktury społecznej. Dzieci, podobnie jak inni niepracujący członkowie rodziny, mają status społeczny zależny od głowy rodziny. Kiedy bezrobotni zaczęli stopniowo przekształcać się w kategorię społeczną świadczeniobiorców pomocy społecznej, której status jest także zależny, ale od państwa, sytuacja statusowa ich dzieci stała się jeszcze bardziej rozmyta, a ich obecność w przestrzeni społecznej jeszcze bardziej niezauważalna. I wtedy przypadkowo odkryliśmy, że bieda wśród dzieci ma większy zasięg niż wśród dorosłych, a więc, że dzieci stanowią liczną zbiorowość wśród ludności biednej. Okazało się także, że miejsca dużej koncentracji ludności biednej, które nazwaliśmy "enklawami biedy", ujawniły się przede wszystkim dlatego, że tam właśnie bieda wśród dzieci była najbardziej nasilona. Opracowania koleżanek i kolegów z innych ośrodków naukowych wzbogacają wyniki naszych badań, wskazują na zagadnienia uwzględniane przez nas w mniejszym stopniu lub sugerują możliwość zastosowania innego podejścia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108901, 107237 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64198 (1 egz.)
Book
In basket
W książce odnajdujemy potwierdzenie tego, że procesy globalizacyjne, które zachodzą na naszych oczach, niosą za sobą wiele zagrożeń. Autorzy zgodnie podkreślają, że negatywne skutki tych zmian dotykają rodzinę, która zaczyna przechodzić poważny kryzys. Przemoc, agresja, alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo - to tylko przykłady problemów, z jakimi zmagać się musi współczesny człowiek. Publikacja przybliża te zagadnienia i uświadamia, że należy w szczególny sposób otoczyć opieką dzieci w rodzinach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33666 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Strukturę książki tworzą trzy części. Pierwsza z nich, nosząca tytuł "Nowe problemy społeczne: wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej" zawiera opracowania wybitnych znawców kwestii dobrze wpisujących się w jej zakres tematyczny. Przykładowo, Jolanta Grotowska-Leder jest autorką studium "Missing class - stary problem w nowej perspektywie", Barbara Szatur-Jaworska: "Starzenie się ludności - wyzwania dla służb społecznych", Ewa Leśniak-Berek "Problem eurosieroctwa jako efekt migracji zarobkowych - nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej", Krzysztof Piątek: "Bariery aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich i poszukiwanie nowych podejść w ich usuwaniu", Marek Rymsza: "Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka?" Część druga zatytułowana "Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej" została przygotowana w oparciu o ekspertyzę wykonaną na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, w której analizie poddano - w oparciu o przypadek województwa śląskiego - takie zagadnienia jak: wykluczenie społeczne a instytucje ekonomii społecznej, problemy ekonomii społecznej w ocenie ekspertów społecznych, funkcjonowanie ekonomii społecznej w wybranych środowiskach lokalnych. Część trzecia przynosi prezentację projektów i przedsięwzięć realizowanych w obszarze pracy socjalnej przez wybrane lokalne instytucje pomocy społecznej. Autorkami poszczególnych tekstów zamieszczonych w tej części są przedstawiciele praktyki, stąd też "ich spojrzenie - jak podkreślają Redaktorki pracy - niejako od wewnątrz na to, co się dzieje w pomocy społecznej stanowi cenne uzupełnienie wcześniejszych analiz".
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110008 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46171 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63558 (1 egz.)
Book
In basket
Proponowany zbiór artykułów naukowych podejmuje bardzo ważne problemy funkcjonowania młodego człowieka we współczesnym, skomplikowanym i dynamicznie rozwijającym się świecie. Autorzy odkrywają m.in. problemy funkcjonowania rodziny i wskazują możliwości pomocy instytucjonalnej, pokazują, jak zapobiegać patologiom i jak ukierunkować proces dydaktyczno-wychowawczy na optymalizację rozwoju ucznia, sygnalizują potrzebę edukacji do wartości, prezentują i oceniają skuteczność działań wychowawczych, profilaktycznych i prewencyjnych. Niezaprzeczalnym walorem książki jest jej wymiar teoretyczno-praktyczny. Sądzę, że potencjalny Czytelnik znajdzie w niej wiele pożytecznych informacji i sposobów rozwiązywania konfliktów związanych z eskalacją agresji i przemocy oraz rozwiązywania kluczowych problemów Adolescentów, poszukujących drogi życiowej i swojego miejsca w społeczeństwie. Autorzy podejmują także ważną problematykę inkluzji społecznej, co sprawia, że książka wpisuje się nie tylko w dyskurs naukowy i społeczny, ale także polityczny, związany z jednym z głównych nurtów polityki Unii Europejskiej. Prof. nzw. dr hab. Aleksandra Kuzior
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34142 (1 egz.)
Book
In basket
W części drugiej omówiono wiele aspektów zachowań społecznie destruktywnych młodzieży, jak m.in.: wadliwość układu wartości i postaw nieletnich; przestępczość nieletnich, cyberprzemoc; wagarowanie, zachowania agresywne młodzieży; przemoc seksualna wśród młodzieży; wpływ alkoholu i narkotyków na przestępczość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107302/T.2 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39301 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji.)
Recenzowany zbiór tekstów oparty jest na literaturze naukowej i popularnonaukowej, w dużym zakresie anglojęzycznej. Struktura i treści wszystkich opracowań odpowiadają wymogom prac pedagogicznych: na początku zawierają opis zjawisk i wyniki badań empirycznych, a dalej autorskie interpretacje i wskazania praktyczne. Z punktu widzenia kryteriów czysto poznawczych, na wyróżnienie zasługują te opracowania, które opisują problemy nieznane w polskiej literaturze albo prezentują nowe sposoby ich rozwiązywania. Wszystkie opracowania są wartościowe i przydatne dla praktyki dydaktycznej na różnych specjalnościach studiów. [Z recenzji prof. zw. dr hab. Bronisława Urbana]
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103654 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38077 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31609 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44334 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63348 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63349 P 5,5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108764, 108763, 108762 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again