Form of Work
Książki
(5)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(1)
Czytelnia Złotów
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Czarnecki Paweł Stanisław
(1)
Dróżdż Krzysztof
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Nowak Anna
(1)
Panek Tomasz
(1)
Wojciszke Bogdan
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Wykluczenie społeczne
(5)
Ubóstwo
(3)
Marginalizacja społeczna
(2)
Opieka społeczna
(2)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autorytaryzm
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cynizm (postawa)
(1)
Egoizm
(1)
Etyka
(1)
Heteroseksualizm
(1)
Heurystyka
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kobieta
(1)
Konformizm
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Miłość
(1)
Nagrody
(1)
Negocjacje
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Perswazja
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Postawy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przywództwo
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć
(1)
Reklama
(1)
Samoakceptacja
(1)
Samobójstwo
(1)
Samokontrola (psychol.)
(1)
Samopostrzeganie
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szczęście
(1)
Sądy (psychol.)
(1)
Władza
(1)
Zachowanie
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zaufanie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
6 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50450 (1 egz.)
Book
In basket
Celem pracy jest przedstawienie metod ilościowej analizy ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności. Badania nad ubóstwem mają już ponad stuletnią historię. Po raz pierwszy badanie tego zjawiska przeprowadził w swoim rodzinnym mieście Yorku S. Rowntree już w 1899 r. Wprowadził on pojęcie granicy ubóstwa, której poziom ustalił w oparciu o wycenę normy żywnościowej zapewniającej możliwość przeżycia, zwiększając ją o koszty mieszkania i odzieży. O powszechnym zainteresowaniu analizami ubóstwa można jednak mówić dopiero od połowy ubiegłego wieku. Znaczenie prac badawczych dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego gwałtownie wzrosło w latach dziewięćdziesiątych, czego wyrazem są z jednej strony priorytety badawcze instytucji UE (zwłaszcza Biura Statystycznego UE-Eurostatu) oraz organizacji międzynarodowych (przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych i Banku Światowego), z drugiej zaś Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii przyznana A. Senie. W Polsce problematyka ubóstwa i wykluczenia społecznego zarówno w teorii, jak i w praktyce, nabrała nowego znaczenia wraz z odchodzeniem od gospodarki centralnie planowanej. Członkostwo Polski w UE narzuciło nowe wymagania w zakresie organizacji badań ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz nierówności, jak i wszechstronności prowadzonych analiz, szczególnie w związku z wdrażaniem unijnej Strategii Spójności Społecznej i walki z ubóstwem. Książka została przygotowana z myślą o studentach przede wszystkim ekonomicznych kierunków studiów, tak dziennych, jak i zaocznych. Jest także przeznaczona dla pracowników instytucji zajmujących się polityką społeczną oraz osób zatrudnionych w urzędach statystycznych. Ułatwi ona czytelnikowi nie tylko ocenę ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności, która wymaga umiejętności stosowania odpowiednich metod ilościowych, lecz również ocenę efektywności prowadzonej polityki społecznej nakierowanej na przeciwdziałanie tym zjawiskom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107154 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym pracy socjalnej, ujmującym całkowitą jej problematykę. We współczesnych krajach rozwiniętych praca socjalna jest prowadzona w ramach instytucji państwa lub przynajmniej we współpracy z tymi instytucjami, zachodzi więc potrzeba formalnego uregulowania działalności instytucji świadczących pracę socjalną i inne rodzaje pomocy społecznej. Opracowanie odpowiada na rosnącą potrzebę informacji i wiedzy społeczeństwa związaną z zagadnieniami pracy socjalnej, w obliczu coraz większego znaczenia owego działu w krajach piątego sektora gospodarczego.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106949 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49108 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32431 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45330 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64591 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2011. - 635 s. : wykr. ; 31 cm.
Temat: Psychologia społeczna - podręczniki akademickie ; Wykluczenie społeczne - psychologia - podręczniki akademickie ; Psychologia poznawcza ; Zachowanie prospołeczne - psychologia - podręczniki akademickie ; Świadomość społeczna - psychologia - podręczniki akademickie ; Heurystyka - psychologia - podręczniki akademickie ; Sądy (psychol.) - podręczniki akademickie ; Zaufanie - psychologia - podręczniki akademickie ; Cynizm (postawa) - psychologia - podręczniki akademickie ; Manipulacja (psychol.) ; Autorytaryzm - psychologia - podręczniki akademickie ; Zachowanie - psychologia - podręczniki akademickie ; Spostrzeganie interpersonalne - psychologia - podręczniki akademickie ; Samopostrzeganie - psychologia - podręczniki akademickie ; Autoprezentacja - psychologia - podręczniki akademickie ; Samokontrola (psychol.) ; Poczucie własnej wartości - psychologia - podręczniki akademickie ; Samoakceptacja - psychologia - podręczniki akademickie ; Perswazja - psychologia - podręczniki akademickie ; Stosunki interpersonalne - psychologia - podręczniki akademickie ; Postawy - psychologia - podręczniki akademickie ; Reklama - psychologia - podręczniki akademickie ; Etyka - psychologia - podręczniki akademickie ; Szczęście - psychologia - podręczniki akademickie ; Konformizm - psychologia - podręczniki akademickie ; Samobójstwo - psychologia - podręczniki akademickie ; Atrakcyjność interpersonalna - psychologia - podręczniki akademickie ; Płeć - psychologia - podręczniki akademickie ; Miłość - psychologia - podręczniki akademickie ; Nagrody - teoria - psychologia - podręczniki akademickie ; Kara (psychol.) ; Heteroseksualizm - psychologia - podręczniki akademickie ; Egoizm - psychologia - podręczniki akademickie ; Agresywność - psychologia - podręczniki akademickie ; Władza - psychologia - podręczniki akademickie ; Negocjacje - psychologia - podręczniki akademickie ; Cyberprzemoc - psychologia - podręczniki akademickie ; Alkohol - wpływ na zdrowie - psychologia ; Przywództwo - psychologia ; Stosunki interpersonalne - psychologia ; Stereotyp (psychol., socjol.) ; Płeć - psychologia ; Kobieta - psychologia
Książka obejmuje wszystkie klasyczne zagadnienia składające się na tę dyscyplinę oraz zagadnienia relatywnie nowe, takie jak kwestie różnic płci, nowych mediów, miłości i władzy. Napisana jasnym i barwnym językiem skupia się na prawidłowościach rządzących ludzką psychiką i postępowaniem. Pokazuje, w jak fascynujący sposób psychologia społeczna odpowiada na pytanie, kim jest człowiek i na czym polega jego społeczna natura. Bogdan Wojciszke - profesor psychologii, dziekan sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, fellow (z wyboru) Association of Psychological Science, członek korespondent PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia psychologii społecznej - spostrzeganie i ocenianie ludzi, oceny moralne, dynamika bliskich związków uczuciowych, kultura narzekania, następstwa sprawowania władzy i treść poglądów na świat społeczny.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103695, 103694 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47544 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38110 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31663 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44289 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63390 P 5,6 (1 egz.)
E-book
In basket
Artykuły zamieszczone w tomie „Chowanny” zatytułowanym Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne oscylują wokół szeroko pojętej tematyki marginalizacji społecznej. Wśród poruszonych w kontekście marginalizacji zagadnień znalazły się między innymi takie oto: wykształcenie a indywidualny i globalny rozwój społeczny, problem marginalizacji w środowisku dzieci i młodzieży, wykluczenie edukacyjne, uczestnictwo osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy. Zagadnienia poruszone w niniejszym tomie mogą zainteresować socjologów, pedagogów społecznych oraz polityków społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again