Form of Work
Książki
(23)
Status
available
(57)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(10)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Faliszek Krystyna
(2)
Kantowicz Ewa
(2)
Marzec-Holka Krystyna
(2)
Oliwa-Ciesielska Monika
(2)
Przybyliński Sławomir
(2)
Wódz Kazimiera
(2)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Byra Stanisława
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Drozdowski Rafał
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Grabarczyk Iwona
(1)
Grotowska-Leder Jolanta
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Piekut-Brodzka Danuta M
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Rutkowska Anna
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Szarota Zofia
(1)
Wajsprych Danuta
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Welskop Wojciech
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Wykluczenie społeczne
(23)
Opieka społeczna
(7)
Marginalizacja społeczna
(6)
Bezdomność
(5)
Pedagogika społeczna
(5)
Bezrobocie
(4)
Rodzina
(4)
Ubóstwo
(4)
Agresywność
(3)
Cyganie
(3)
Integracja społeczna
(3)
Wieś
(3)
Instytucje nonprofit
(2)
Kobieta
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Migracje
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Oświata
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Przemoc
(2)
Rodzina niepełna
(2)
Rynek pracy
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Starość
(2)
Subkultura
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Więźniowie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" (Marwałd)
(1)
Domy dziecka
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dystans społeczny
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Emigracja
(1)
Feminizm
(1)
Gelotofobia
(1)
Globalizacja
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Język angielski
(1)
Korupcja
(1)
Koła zainteresowań
(1)
Kościół katolicki
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Postkomunizm
(1)
Prostytucja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Readaptacja społeczna
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samotne matki
(1)
Schroniska i noclegownie dla bezdomnych
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Służba zdrowia
(1)
Unia Europejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Uzależnienia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wolontariusze
(1)
Subject: time
1989-
(12)
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Marwałd (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
23 results Filter
Book
In basket
W pracy ukazano różnorodne kwestie warunkujące wykluczenie społeczne. Wskazano m. in. środki kształtujące wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Książka adresowana jest do zakładów pracy, szkół, instytucji pomocy społecznej, społeczności lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110570 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45886 (1 egz.)
Book
In basket
(Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 42.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45879 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61322 (1 egz.)
Book
In basket
Autorka analizuje aspekt wyizolowania osób bezdomnych. Badania zaprezentowane w książce (prowadzone w wybranych placówkach dla bezrobotnych, a także w okolicach dworca PKP i PKS w Poznaniu) dały możliwość dotarcia do najbardziej skrajnych przypadków pozostawania w stanie długoletniej bezdomności, a także do osób, których skrywana dawniej bezdomność stała się jawna. Wskazują m.in. na różne mechanizmy wpływające na wyizolowanie społeczne osób bezdomnych, jak również na sytuacje podtrzymujące ową izolację. Książka jest wynikiem czteroletnich badań nad bezdomnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108930 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 618.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48780 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114458 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63877 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62651 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Strukturę książki tworzą trzy części. Pierwsza z nich, nosząca tytuł "Nowe problemy społeczne: wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej" zawiera opracowania wybitnych znawców kwestii dobrze wpisujących się w jej zakres tematyczny. Przykładowo, Jolanta Grotowska-Leder jest autorką studium "Missing class - stary problem w nowej perspektywie", Barbara Szatur-Jaworska: "Starzenie się ludności - wyzwania dla służb społecznych", Ewa Leśniak-Berek "Problem eurosieroctwa jako efekt migracji zarobkowych - nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej", Krzysztof Piątek: "Bariery aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich i poszukiwanie nowych podejść w ich usuwaniu", Marek Rymsza: "Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka?" Część druga zatytułowana "Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej" została przygotowana w oparciu o ekspertyzę wykonaną na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych, w której analizie poddano - w oparciu o przypadek województwa śląskiego - takie zagadnienia jak: wykluczenie społeczne a instytucje ekonomii społecznej, problemy ekonomii społecznej w ocenie ekspertów społecznych, funkcjonowanie ekonomii społecznej w wybranych środowiskach lokalnych. Część trzecia przynosi prezentację projektów i przedsięwzięć realizowanych w obszarze pracy socjalnej przez wybrane lokalne instytucje pomocy społecznej. Autorkami poszczególnych tekstów zamieszczonych w tej części są przedstawiciele praktyki, stąd też "ich spojrzenie - jak podkreślają Redaktorki pracy - niejako od wewnątrz na to, co się dzieje w pomocy społecznej stanowi cenne uzupełnienie wcześniejszych analiz".
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110008 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46171 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63558 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47377 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36388 (1 egz.)
Book
In basket
(Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 52.)
Publikacja zawiera studia i materiały przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu Socjologii UAM. Każdy z tekstów stanowi autonomiczną całość, lecz wszystkie mieszczą się w przyjętym nurcie badawczym. Dlatego można je traktować dwojako i czytać na dwóch poziomach. Po pierwsze, każdy z nich można czytać i oceniać na poziomie jego konkretnych treści, kotwiczących go w takim czy innym nurcie badawczym, w takim czy innym kręgu problemowym, w takiej czy innej tradycji metodologicznej. Po drugie jednak, każdy z tych artykułów można traktować również jako (mniej albo bardziej zobowiązującą) deklarację dzisiejszych i przyszłych zainteresowań naukowych. W książce przeważają teksty o charakterze teor-tycznym, odnoszące się do rzeczywistości społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108911, 108910 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47263 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96317 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29959, 29958 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42133 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101497 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46874 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37312 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31079 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43400 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62305 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest egzemplifikacją badań teoretyczno-empirycznych nad zjawiskiem stereotypizacji i stygmatyzacji w kontekście pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej i resocjalizacji, będąc ważnym wyzwaniem dla profesjonalistów społecznych w kreowaniu świadomości społecznej, dotyczącej mechanizmów naznaczania osób lub grup charakteryzujących się jakąś odmiennością oraz poszerzania wiedzy w tym obszarze. Niewątpliwie obydwa analizowane zjawiska (pojęcia - stereotypizacja i stygmatyzacja), choć są, przez autorów tekstów niejednokrotnie używane zamiennie, posiadają nieco odmienny kontekst semantyczny. (...) Oddając w ręce Czytelnika monografię mamy nadzieję, że zainteresuje ona tych, którym procesy wykluczenia i stereotypizacji są bliskie oraz będzie ważnym drogowskazem dla pedagogów i innych profesjonalistów społecznych w kreowaniu nowej świadomości społecznej dotyczącej stereotypów. Ewa Kantowicz i Anna Leszczyńska-Rejchert Autorki koncepcji książki podjęły ciekawy i stosunkowo rzadko eksplorowany problem jakim jest funkcjonowanie stereotypów w pedagogice, zwłaszcza w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Problem ten jest o tyle ważki, że od jego uświadomienia i właściwej reakcji samych zainteresowanych, jak i wychowawców zależy sukces wychowawczy - zarówno w resocjalizacji, jak i w pracy socjalnej. Zwłaszcza w tej ostatniej, którą coraz rzadziej wiążemy z procesami wychowawczymi. A szkoda, tym bardziej, że bez odwołania się do aspektu wychowawczego nie możemy mówić w zasadzie o pracy socjalnej jako takiej, a jedynie o pewnych procesach zarządzania społecznego biedą czy wykluczeniem. Stąd chwała Redaktorom, jaki Autorom za podjęcie się tego problemu. [dr hab. Małgorzata Orłowska]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106837 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39296 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97944, 97943 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45746 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36585 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61422 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Oddawany do rąk czytelników tom zawiera teksty obejmujące trzy obszary refleksji teoretycznej: nad kontekstem współczesnej pracy socjalnej (globalnym, regionalnym i lokalnym - część pierwsza), nad kwestią przydatności praktycznej różnych podejść czy modeli pracy socjalnej (część druga), oraz nad problemami słabo rozpoznanymi, które - zdaniem autorów - powinny znaleźć się w polu zainteresowań praktyki (część trzecia).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44651 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63397 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dedykowana prof. S. Kawuli stanowi drugą część swoistego tryptyku podejmującego aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, to: "Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań" oraz "Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży". Wszystkie trzy łączy wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Perspektywy badań nad rodziną" przybliża m.in. fenomenologiczno-hermeneutyczną koncepcję badań nad rodziną, jak również dotyczy wielowymiarowości macierzyństwa w realiach współczesności. B. Kromolicka podejmuje cenną próbę dookreślenia definicyjnego problematyki zjawiska małoletnich matek. Całości dopełnia artykuł E. Sierankiewicz-Miernik poświęcony zagadnieniom rodzin niepełnych czasowo. W tekście W. Danilewicz pojawia się natomiast nowa kategoria pojęciowa - transnarodowego rodzicielstwa jako alternatywnej formy "organizacji" rodziny. W części II monografii pt.: "Współczesna rodzina w procesie zmiany" przybliżona została problematyka przeobrażeń współczesnej rodziny, ukazująca kierunki przemian w życiu małżeńsko-rodzinnym oraz nowe obszary zadań socjalno-wychowawczych w pracy z rodziną. G. Orzechowska zwraca uwagę na zagadnienia związane z potrzebą wspierania rodziny w odniesieniu do seniorów, zaś M. Ciczkowska-Giedziun - rodzin doświadczających rozwodu. Obraz współczesnej rodziny w polskich serialach telewizyjnych przedstawiony przez K. Szatrawskiego stanowi następny wątek tego rozdziału, który kończy się rodzicielskimi strategiami edukacyjnymi w kontekście uczestnictwa chłopców w treningach piłki nożnej, rozpatrywanymi przez K. Hübscher. Na część III składają się artykuły ukazujące "Rodzinę i dziecko jako podmiot wsparcia społecznego". Autorzy zwracają uwagę na wielość zagrożeń tkwiących w środowisku rodzinnym oraz sugerują różnorodne działania wspierające rodzinę. B. Matyjas podejmuje zagadnienie osamotnienia dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. A. Rozłucka i G. Szabelska omawiają temat krzywdzenia dzieci w środowisku rodzinnym i społecznej wrażliwości na tę krzywdę, zaś Cz. Lewicki - funkcjonowania dzieci i młodzieży w obliczu przewlekłej choroby. Odrębny blok artykułów dotyczy socjalizacji dziecka w rodzinach: biednej, wielodzietnej, z przemocą i alkoholowej. Ciekawym wątkiem jest także problematyka dziecka ulicy w społeczeństwie ponowoczesnym. Część IV dotyczy "Działań społeczno-pedagogicznych i instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie". Dyskusję otwiera artykuł M. Gawęckiej poświęcony nowym podejściom do interwencji socjalnej zorientowanej na rodzinę. Kolejny z nich przybliża funkcjonowanie domów dziecka w Polsce, po reformie systemu opieki. Jednym z sugerowanych tu przez J. Białą rozwiązań w pokonywaniu barier społecznych wychowanków jest wielopodmiotowy model relacji domu dziecka, szkoły i środowiska lokalnego. Inne instytucje pomocy rodzinie, na które zwrócili uwagę Autorzy, to między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale także szkoła w kontekście pomocy dzieciom czeczeńskim. Pozostałe artykuły ukazują różne wymiary funkcjonowania dziecka we współczesnym świecie. Całości zaś dopełnia tekst W. Łuczaka poświęcony prawnym możliwościom wspierania rodziny niewydolnej wychowawczo.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106461 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 46877 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37716 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31917 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63152 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku / Wojciech Welskop. - Łysomice ; Toruń : ECE Wydawnictwo, 2013. - 244, [1] s. : il. ; 23 cm.
Za tym prostym tytułem ukrywa się opis zagadnienia, wskazanie jego genezy i następstw. Autor analizuje też związek dynamiki tego zjawiska z procesem transformacji w Polsce po 1989 roku, procesem mającym wieloraki wymiar - od otwarcia granic po zmiany w systemie wartości, zmniejszenie skali kontroli społecznej nad zachowaniem jednostki, mniejszą opresyjność państwa i stanowionego przez nie prawa.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 108371 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49159 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45726 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to 25 opracowań na temat najbardziej palących problemów współczesnej rzeczywistości społecznej i pedagogicznej. Powstało obszerne kompendium wiedzy pod redakcją wybitnego pedagoga społecznego prof. Tadeusza Pilcha, który zaprosił do grona autorów - profesorów i pracowników naukowych z uczelni pedagogicznych z całej Polski. Wśród autorytetów, którzy zabrali głos są profesorowie: Barbara Kromolicka, Ewa Jarosz, Wioleta Danilewicz, Bogusław Śliwerski, Bożena Matyjas i wielu innych. Jako motto redaktorzy naukowi tej monografii zbiorowej przyjęli znane słowa Korczaka: "Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest." Wydźwięk tego tomu jest na wskroś humanistyczny - z troski o rzeczywistość społeczną pedagodzy społeczni upominają się o wartości zagrożone we współczesnym świecie. Publikacja powstała również z okazji V Zjazdu Pedagogów Społecznych, o których historii pisze w tomie prof. Wiesław Theiss.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49169 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45626 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64643 P 4,3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again