Form of Work
Książki
(17)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(35)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(15)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Karwacki Arkadiusz
(2)
Budnik Monika
(1)
Błeszyński Jacek
(1)
Czykier Krzysztof
(1)
Górniak Katarzyna
(1)
Jas Katarzyna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kubicki Paweł
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Panek Tomasz
(1)
Polcyn Jan
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rajewska de Mezer Joanna
(1)
Rode Danuta
(1)
Ruzik-Sierdzińska Anna
(1)
Rymsza Marek
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Szymczak Sławomir
(1)
Tarkowska Elżbieta
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Audience Group
Studenci
(1)
Subject
Wykluczenie społeczne
(16)
Ubóstwo
(7)
Bezrobocie
(4)
Opieka społeczna
(3)
Dziecko
(2)
Motywacja
(2)
Młodzież
(2)
Polityka społeczna
(2)
Wypalenie zawodowe
(2)
Zatrudnienie
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Agresywność
(1)
Alienacja
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Biegli sądowi
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dialog społeczny
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Fundacja Familijny Poznań
(1)
Homoseksualizm
(1)
Jakość życia
(1)
Kariera
(1)
Kobieta
(1)
Kofoeds Skole (Kopenhaga)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Metoda DEA
(1)
Mobbing
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Organizacje charytatywne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pieniądz
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Praca
(1)
Pracoholizm
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Psychopatia
(1)
Psychoterapia
(1)
Readaptacja społeczna
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rozmowa
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Transport
(1)
Trening Zastępowania Agresji
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uzależnienia
(1)
Więźniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Wywiad
(1)
Zachowanie
(1)
Zakłady karne
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zawód
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1989-2000
(1)
Subject: place
Dania
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Sidra (woj. podlaskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Dokumenty elektroniczne
(1)
Podręcznik
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
17 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113599 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33975 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114449 (1 egz.)
Book
In basket
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, dotyczy problematyki ważnej, choć niezbyt często w Polsce podejmowanej, a przy tym podejmowanej w sposób wyrywkowy i fragmentaryczny: jej przedmiotem jest to, co znana brytyjska badaczka Ruth Lister określiła mianem niematerialnych "relacyjno-symbolicznych aspektów biedy". [fragment wprowadzenia]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106532 (1 egz.)
Book
In basket
Celem pracy jest przedstawienie metod ilościowej analizy ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności. Badania nad ubóstwem mają już ponad stuletnią historię. Po raz pierwszy badanie tego zjawiska przeprowadził w swoim rodzinnym mieście Yorku S. Rowntree już w 1899 r. Wprowadził on pojęcie granicy ubóstwa, której poziom ustalił w oparciu o wycenę normy żywnościowej zapewniającej możliwość przeżycia, zwiększając ją o koszty mieszkania i odzieży. O powszechnym zainteresowaniu analizami ubóstwa można jednak mówić dopiero od połowy ubiegłego wieku. Znaczenie prac badawczych dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego gwałtownie wzrosło w latach dziewięćdziesiątych, czego wyrazem są z jednej strony priorytety badawcze instytucji UE (zwłaszcza Biura Statystycznego UE-Eurostatu) oraz organizacji międzynarodowych (przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych i Banku Światowego), z drugiej zaś Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii przyznana A. Senie. W Polsce problematyka ubóstwa i wykluczenia społecznego zarówno w teorii, jak i w praktyce, nabrała nowego znaczenia wraz z odchodzeniem od gospodarki centralnie planowanej. Członkostwo Polski w UE narzuciło nowe wymagania w zakresie organizacji badań ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz nierówności, jak i wszechstronności prowadzonych analiz, szczególnie w związku z wdrażaniem unijnej Strategii Spójności Społecznej i walki z ubóstwem. Książka została przygotowana z myślą o studentach przede wszystkim ekonomicznych kierunków studiów, tak dziennych, jak i zaocznych. Jest także przeznaczona dla pracowników instytucji zajmujących się polityką społeczną oraz osób zatrudnionych w urzędach statystycznych. Ułatwi ona czytelnikowi nie tylko ocenę ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności, która wymaga umiejętności stosowania odpowiednich metod ilościowych, lecz również ocenę efektywności prowadzonej polityki społecznej nakierowanej na przeciwdziałanie tym zjawiskom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107154 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ta wyrasta z wieloletnich zainteresowań naukowych pracowników Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Odkrycie "dzieci" jako szczególnej kategorii społecznej zostało dokonane przez nas przypadkiem. Punktem wyjścia badań realizowanych na początku lat 90. przez pracowników dzisiejszej KSSiPS były przemiany w strukturze społecznej po restytucji kapitalizmu w Polsce w roku 1989. Chcieliśmy ustalić i zrozumieć, co dzieje się z lawinowo zwiększającą się liczbą bezrobotnych, którzy z członków "przodującej klasy robotniczej" stawali się z dnia na dzień "ludźmi zbędnymi". Interesowali nas dorośli, którzy tracili dotychczasowy status społeczno-ekonomiczny, a nie ich dzieci, których nie uwzględnia się przecież w badaniach struktury społecznej. Dzieci, podobnie jak inni niepracujący członkowie rodziny, mają status społeczny zależny od głowy rodziny. Kiedy bezrobotni zaczęli stopniowo przekształcać się w kategorię społeczną świadczeniobiorców pomocy społecznej, której status jest także zależny, ale od państwa, sytuacja statusowa ich dzieci stała się jeszcze bardziej rozmyta, a ich obecność w przestrzeni społecznej jeszcze bardziej niezauważalna. I wtedy przypadkowo odkryliśmy, że bieda wśród dzieci ma większy zasięg niż wśród dorosłych, a więc, że dzieci stanowią liczną zbiorowość wśród ludności biednej. Okazało się także, że miejsca dużej koncentracji ludności biednej, które nazwaliśmy "enklawami biedy", ujawniły się przede wszystkim dlatego, że tam właśnie bieda wśród dzieci była najbardziej nasilona. Opracowania koleżanek i kolegów z innych ośrodków naukowych wzbogacają wyniki naszych badań, wskazują na zagadnienia uwzględniane przez nas w mniejszym stopniu lub sugerują możliwość zastosowania innego podejścia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108901, 107237 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64198 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 2343 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113588 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 281)
Publikacja jest zbiorem usystematyzowanych rozważań dotyczących wykluczenia społecznego w różnych aspektach występowania zjawiska. Ukazuje multiprzyczynowość i wielowymiarowy charakter problemu, jego znane i nieznane przejawy, skutki polegające na wielopoziomowej, relatywnej deprywacji. Autorzy przeprowadzają Czytelnika przez problematykę wykluczenia jednostki i rodziny, wynikającego z przemian społecznych, gospodarczych czy politycznych współczesnego świata oraz opisują działania z zakresu profilaktyki i wsparcia jednostek narażonych na ekskluzję społeczną lub będących już na marginesie życia społecznego.
Monografia jest zbiorem usystematyzowanych rozważań dotyczących wykluczenia społecznego w różnych aspektach występowania zjawiska. Ukazuje multiprzyczynowość i wielowymiarowy charakter problemu, jego znane i nieznane przejawy, skutki polegające na wielopoziomowej, relatywnej deprywacji. Autorzy przeprowadzają czytelnika przez problematykę wykluczenia jednostki i rodziny, wynikającego z przemian społecznych, gospodarczych czy politycznych współczesnego świata. Charakteryzują środowiska funkcjonowania człowieka odpowiedzialne za kreowanie wykluczenia (środowisko szkolne, enklawy biedy), rozważają czynniki generujące ekskluzję społeczną (niepełnosprawność psychiczna, fizyczna, dysfunkcje wynikające z wieku – faktu bycia osobą starszą), powodujące niemożność pełnego uczestnictwa społecznego, brak dostępu do praw społecznych, dóbr publicznych, instytucji jednostek, grup społecznych. W książce poruszono problem wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin. Omówiono kwestie możliwości i barier readaptacji i inkluzji społecznej jednostek posiadających w swej biografii pobyt w instytucji o charakterze totalnym. Autorzy poszczególnych rozdziałów rozważając kwestie wykluczenia i jego przyczyn, opisują działania z zakresu profilaktyki i wsparcia jednostek narażonych na ekskluzję społeczną lub będących już na marginesie życia społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115456 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108764, 108763, 108762 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106620 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45444 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi ważny element merytorycznego wsparcia, jakiego Fundacja ORLEN - DAR SERCA udziela Rodzinnym Domom Dziecka. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem RDD w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kwestie dot. budowania kompetencji wychowawczych i rodzicielskich. Patronat honorowy: Rzecznik Praw Dziecka, patronat merytoryczny: Wydział Pedagogiczny UW oraz PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106440 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45238, 45237 (2 egz.)
Book
In basket
Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. - Warszawa : Difin, 2019. - 282 strony : rysunki, tabele, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Publikacja prezentuje socjologiczne spojrzenie na socjologię pracy z perspektywy organizacji: prywatnych, publicznych, sfery ekonomii społecznej i podmiotów istotnych z perspektywy podziału pracy. Wskazuje się na zróżnicowane relacje w podziale pracy w kontekście pojęć socjologicznych wskazujących na nowe formy pracy obecne we współczesności.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115314 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51858 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41968 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34768 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67431 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
Oddziaływanie współczesnych mass mediów – telewizji, radia, komputera i Internetu jest zauważalne na każdym kroku. Proces ten wpływa również na funkcjonowanie rodzin. Przebadaniem tych obszarów w środowisku wielopokoleniowej rodziny wiejskiej zajął się autor przedstawianej publikacji. Jego zamysłem było ustalenie korzyści, jakie płyną z używania mediów elektronicznych oraz wskazanie niedostatków na tym polu. Poruszana problematyka jest szczególnie istotna w kontekście problemów wykluczenia cyfrowego i dystansu międzypokoleniowego terenów słabo zurbanizowanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110098 (1 egz.)
Book
In basket
"(...) praca przedłożona do recenzji posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolnym w dobie współczesnych przemian stylów życia będących konsekwencją procesów globalizacji, zmian ekonomicznych i procesów społeczno-kulturowych. Książka z pewnością może służyć animatorom czasu wolnego a także być wykorzystana w procesie dydaktycznym kształcenia studentów na kierunkach przygotowujących do pracy edukacyjno-pedagogicznej i pracy socjalnej". Prof. dr hab. Ewa Syrek
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47318 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65757 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Przedstawiona problematyka odnosi się do interesujących poznawczo oraz ważnych społecznie zagadnień teoretycznych i praktycznych występujących na styku psychologii i prawa, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny. Z zagadnieniami tymi spotykają się na co dzień psychologowie i prawnicy w różnorodnych sprawach rozstrzyganych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Książka jest adresowana do dwóch podstawowych grup odbiorców: psychologów sądowych (biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych) oraz prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców). Ze względu na zakres tematyczny może stanowić podstawę kształcenia psychologów i prawników. Wiedza zawarta w książce będzie z pewnością wartościowa także dla studentów psychologii i prawa, na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Publikacja może być podstawowym podręcznikiem wykorzystywanym na zajęciach z psychologii sądowej (opiniowanie w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich) w ramach kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach podyplomowych z zakresu psychologii sądowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112275 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33531 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46715 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65464 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108767 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49227 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39544 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32692 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45965 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64539 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest egzemplifikacją badań teoretyczno-empirycznych nad zjawiskiem stereotypizacji i stygmatyzacji w kontekście pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej i resocjalizacji, będąc ważnym wyzwaniem dla profesjonalistów społecznych w kreowaniu świadomości społecznej, dotyczącej mechanizmów naznaczania osób lub grup charakteryzujących się jakąś odmiennością oraz poszerzania wiedzy w tym obszarze. Niewątpliwie obydwa analizowane zjawiska (pojęcia - stereotypizacja i stygmatyzacja), choć są, przez autorów tekstów niejednokrotnie używane zamiennie, posiadają nieco odmienny kontekst semantyczny. (...) Oddając w ręce Czytelnika monografię mamy nadzieję, że zainteresuje ona tych, którym procesy wykluczenia i stereotypizacji są bliskie oraz będzie ważnym drogowskazem dla pedagogów i innych profesjonalistów społecznych w kreowaniu nowej świadomości społecznej dotyczącej stereotypów. Ewa Kantowicz i Anna Leszczyńska-Rejchert Autorki koncepcji książki podjęły ciekawy i stosunkowo rzadko eksplorowany problem jakim jest funkcjonowanie stereotypów w pedagogice, zwłaszcza w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Problem ten jest o tyle ważki, że od jego uświadomienia i właściwej reakcji samych zainteresowanych, jak i wychowawców zależy sukces wychowawczy - zarówno w resocjalizacji, jak i w pracy socjalnej. Zwłaszcza w tej ostatniej, którą coraz rzadziej wiążemy z procesami wychowawczymi. A szkoda, tym bardziej, że bez odwołania się do aspektu wychowawczego nie możemy mówić w zasadzie o pracy socjalnej jako takiej, a jedynie o pewnych procesach zarządzania społecznego biedą czy wykluczeniem. Stąd chwała Redaktorom, jaki Autorom za podjęcie się tego problemu. [dr hab. Małgorzata Orłowska]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106837 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39296 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again