Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(15)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Andrzejewska Anna
(1)
Bednarek Józef
(1)
Czykier Krzysztof
(1)
Krawiec Marek
(1)
Nóżka Marcjanna
(1)
Popiołek Malwina
(1)
Romanowska-Łakomy Halina
(1)
Smagacz-Poziemska Marta
(1)
Szmigielska Barbara
(1)
Tomczyk Łukasz
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Wykluczenie cyfrowe
(8)
Ludzie starzy
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Internet
(2)
Uniwersytety trzeciego wieku
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Animaloterapia
(1)
Anonimowi alkoholicy
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Bagiński, Tomasz
(1)
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Domy pomocy społecznej rodzinne
(1)
Duchowość religijna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Empatia
(1)
Facebook
(1)
Fenomenologia
(1)
Globalizacja
(1)
Hartwig, Julia
(1)
Herder, Johann Gottfried von
(1)
Ingarden, Roman Stanisław
(1)
Intuicja
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kryzys wiary
(1)
Kultura
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura masowa
(1)
Leśmian, Bolesław
(1)
Ludzie
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Ludzie w wieku średnim
(1)
Media społecznościowe
(1)
Medytacja
(1)
Miłość
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Multimedia
(1)
Muzyka
(1)
Mózg
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauki społeczne
(1)
Osobowość
(1)
Pasierb, Janusz Stanisław
(1)
Pieper, Josef
(1)
Podmiotowość
(1)
Postawy
(1)
Religia
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rozmyślania religijne
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Staff, Leopold
(1)
Starość
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stres
(1)
Symotiuk, Stefan
(1)
Słowacki, Juliusz
(1)
Służba zdrowia
(1)
Teresa Benedykta od Krzyża
(1)
Tischner, Józef
(1)
Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz
(1)
Transhumanizm
(1)
Trentowski, Bronisław
(1)
Twórczość
(1)
Uzależnienie od komputera
(1)
Wartość
(1)
Zamâtin, Evgenij Ivanovič
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zdolności
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
2001-
(1)
Subject: place
Sidra (woj. podlaskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
8 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104996 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38578 (1 egz.)
Book
In basket
Tematem przewodnim książki jest charakterystyka współczesnych polskich seniorów jako użytkowników komputera i internetu. Przedstawiono tu analizy oparte na wynikach szeroko zakrojonych badań własnych na temat aktywności seniorów podejmowanych w sieci z uwzględnieniem ich wieku, płci oraz cech osobowości i dobrostanu psychicznego. Ponadto prezentowane są wyniki dotyczące kompetencji seniorów w zakresie korzystania z internetu. Zalety publikacji to przede wszystkim: Wyniki prezentowane w książce dotyczą unikatowej, szczególnie interesującej, zarówno dla badaczy internetu jak i rozwoju człowieka, grupy użytkowników. Są nimi osoby, które z internetem zetknęły się w późnym okresie swojego życia. Każde następne pokolenie ludzi starych będzie już takim, które rozpoczęło używanie interentu we wczesnej młodości albo w wieku dziecięcym. Przedstawiono w niej badania, w których po raz pierwszy eksperymentalnie oceniano rzeczywiste kompetencje seniorów, a nie tylko - jak dotychczas - deklarowane. W książce zawarte zostały wnioski teoretyczne i praktyczne, których wykorzystanie powinno przyczynić się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110597 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40006 (1 egz.)
Book
In basket
Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej to książka interdyscyplinarna, łącząca wiedzę pedagogiczną z pogranicza edukacji medialnej i informatycznej oraz profilaktyki, diagnozy i terapii. Analizy treści wskazują nowe zagrożenia, ich różnorodny charakter, wymiar i aspekty. Ma ona jednocześnie walory praktyczne ze względu na ich przydatność dla każdego człowieka korzystającego z najnowszych technologii. W sposób przystępny przedstawia najnowsze pułapki czyhające na każdego z nas, które stają się największym nieuświadomionym wyzwaniem społeczno-wychowawczym w skali globalnej XXI wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 110770/T.2 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46385/T.2 (1 egz.)
Book
In basket
Żyjemy w czasach, w których dostęp do Internetu przestał być wyborem. W dobie sieciowego społeczeństwa informacyjnego niekorzystanie z sieci może skutkować wykluczeniem z wielu sfer życia, zarówno prywatnego, jak i publicznego. Rozwój i upowszechnienie dostępu do Internetu, a także pojawienie się narzędzi Web 2.0 początkowo spowodowały wybuch entuzjazmu. Internet stał się symbolem demokratyzacji, postrzegany był jako remedium na wiele bolączek współczesnego świata. Niektórzy w rozwoju ICT, powszechnej komputeryzacji i informatyzacji dopatrywali się potencjalnego źródła zrównoważonego rozwoju i narzędzi pozwalających redukować nierówności społeczne. Szybko jednak okazało się, że przestrzeń internetowa została zdominowana przez duże firmy świadczące usługi informacyjno-komunikacyjne, a ich działania budzą coraz więcej obaw.
Książka przedstawia kompletny obraz dylematów stojących przed osobami decydującymi się na zrezygnowanie z korzystania z Facebooka. Można ją określić jako ambitną i interdyscyplinarną próbę analizy zjawiska w kategoriach jakościowych, rozszerzoną o osadzenie omawianej problematyki w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa sieciowego i mediów społecznościowych. Badanie empiryczne to nadzwyczaj udana jakościowa analiza przyczyn dołączenia i „wypisywania się” ze społeczności FB oraz dyskomfortu i niepokoju z tym związanego (głównie obawy przed missing out, charakterystycznej dla strategii pokolenia FB i konieczności doinformowania się w dobie nadmiaru informacji). Z recenzji prof. dr. hab. Bohdana Junga
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 116032 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52433 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 35253 (1 egz.)
Book
In basket
Oddziaływanie współczesnych mass mediów – telewizji, radia, komputera i Internetu jest zauważalne na każdym kroku. Proces ten wpływa również na funkcjonowanie rodzin. Przebadaniem tych obszarów w środowisku wielopokoleniowej rodziny wiejskiej zajął się autor przedstawianej publikacji. Jego zamysłem było ustalenie korzyści, jakie płyną z używania mediów elektronicznych oraz wskazanie niedostatków na tym polu. Poruszana problematyka jest szczególnie istotna w kontekście problemów wykluczenia cyfrowego i dystansu międzypokoleniowego terenów słabo zurbanizowanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110098 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Pracy Socjalnej, ISSN 1507-4285 ; z. 18)
Tom dotyczy zagadnień, które w wyrazisty i wielowymiarowy sposób odzwierciedlają kluczowe wyzwania, problemy i możliwości wpisane w indywidualne doświadczenia ludzi oraz społeczną praktykę: to starość i starzenie się. Podejmowane są między innymi kwestie wpływu kultury konsumpcyjnej, stygmatyzacji i stereotypizacji starości na konstruowanie społecznego obrazu ciała osób starszych, wielość form starości i samego procesu starzenia się człowieka, również w aspekcie demograficznym, wreszcie starość jako pozytywny czynnik powiązany z dojrzałością oraz mądrością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46090 (1 egz.)
Book
In basket
Autor, który przez wiele lat wspierał swoją wiedzą w zakresie nowych mediów Uniwersytety Trzeciego Wieku w południowej części Polski, analizując miejsce seniorów w przestrzeni nowych mediów opisuje dobre praktyki w wymiarze edukacyjnym z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych. Publikacja adresowana jest do osób zajmujących się organizowaniem działań edukacyjnych w instytucjonalnych formach kształcenia, a więc: UTW, klubach seniora, NGO, a także w ramach działań wolontariackich (np. „Latarnicy Polski Cyfrowej”). Autor dedykuje książkę również studentom kierunków pedagogicznych, gerontologii oświatowej oraz słuchaczom kursów dających podstawy do pracy z osobami w wieku senioralnym.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110897 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49991 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33154 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46504 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64962 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka.)
Pierwszy z dwóch tomów stanowiących interdyscyplinarną pracę zbiorową poświęconą fenomenowi człowieczeństwa, jaki podejmuje od lat redaktorka książki. Problematyka ta była przedmiotem konferencji naukowej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim (Olsztyn, 2008). Publikacja obejmuje aspekty subiektywne, jak i ponadczasowe istoty człowieka, temat wizji człowieka w literaturze i sztuce, jak też zagadnienia związane z uwarunkowaniami życia naszej cywilizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109853 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46132 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again