Form of Work
Książki
(25)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(57)
unavailable
(11)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(16)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(9)
Wypożyczalnia Czarnków
(14)
Wypożyczalnia Trzcianka
(9)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Badora Sylwia
(1)
Bereźnicka Małgorzata
(1)
Bieńko Mariola
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Danilewicz Wioleta
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Gumowska Iwona
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Izdebska Jadwiga
(1)
Izdebski Zbigniew
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Jurczyk-Romanowska Ewa
(1)
Kaniok Przemysław Eugeniusz
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Klimek Marek
(1)
Klinik Anna
(1)
Koprowicz Anna
(1)
Liberska Hanna
(1)
Majorczyk Marta
(1)
Malina Alicja
(1)
Marzec Helena
(1)
Olearczyk Teresa Ewa
(1)
Ozorowski Edward
(1)
Róg Anna
(1)
Sobecki Mirosław
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(1)
Szabała Beata
(1)
Szluz Beata
(1)
Walasek Stefania
(1)
Więckiewicz Bogdan
(1)
Wojciechowski Franciszek
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Wąż Krzysztof
(1)
Zięba-Kołodziej Beata
(1)
Łukaszek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Wychowanie w rodzinie
(19)
Rodzina
(16)
Ojcostwo
(5)
Dziecko
(3)
Młodzież
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Rodzice
(3)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Bezrobocie
(2)
Eurosieroctwo
(2)
Internet
(2)
Kobieta
(2)
Konkubinat
(2)
Mężczyzna
(2)
Młodzież niepełnosprawna
(2)
Nauczyciele
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Niepełnosprawni umysłowo
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Prawa dziecka
(2)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(2)
Płeć
(2)
Rodzina dysfunkcyjna
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Rola społeczna
(2)
Rozwód
(2)
Socjalizacja
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Ubóstwo
(2)
Wychowanie
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Aborcja
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Astma oskrzelowa
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autyzm
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Cukrzyca
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko chore na cukrzycę
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Erotyzm
(1)
Eutanazja
(1)
Fani
(1)
Globalizacja
(1)
Glokalizacja
(1)
Homoseksualizm
(1)
Imiona osób
(1)
Inicjacja
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internaty
(1)
Język
(1)
Kara cielesna
(1)
Kariera
(1)
Kluby
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Kultura
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mimika
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Młodzież trudna
(1)
Naprotechnologia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niepłodność kobieca
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Opinia publiczna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postawa ciała
(1)
Praca
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracoholizm
(1)
Subject: time
2001-0
(19)
1989-
(3)
2001-
(3)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48631 (1 egz.)
Book
In basket
Rodzina pełni misję społeczną. Wyraża się ona przede wszystkim w tym, że stanowi fundament, warunek i wzorzec ładu społecznego oraz wspólnotę (jedność) leżącą u podstaw rozwoju kultury w ogóle. Rodzina (w zależności od społeczeństwa, w którym występuje) posiada różne formy, różny zakres i kształt, ale zawsze stanowi swoistą całość, swoistą jedność, o wyraźnie określonych cechach, które decydują o jej wewnętrznej spoistości i odrębności. Ta wspólnotowa jedność rodzinna obejmuje biologiczne, psychiczne, kulturowe i społeczne aspekty życia. Jest to wspólnota, w której przychodzi się na świat, uzyskuje tożsamość oraz kształtuje podmiotowość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107120 (1 egz.)
Book
In basket
Od kilku lat mówi się o kryzysie rodziny - zarówno w Polsce, jak i na świecie. Podejmuje się dyskusje dotyczące przyczyn i konsekwencji tego zjawiska, podkreśla się, że rodzicom coraz trudniej przychodzi wywiązywać się ze swoich rodzicielskich powinności. Monografia ta poświęcona jest różnorakim przeciwnościom, z którymi borykają się rodzice, a których konsekwencje ponoszą również dzieci. Książka prezentuje badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania rodziny, prowadzone przez pracowników Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. O analizę danych statystycznych i komentarz, stanowiący swoisty wstęp do tego opracowania, poprosiłyśmy kuratora Sądu Okręgowego w Słupsku - Tadeusza Jedynaka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114867 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33247 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD.)
Raport pt. „Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją” w szczegółowy sposób rozwija problem przemocy w wychowaniu. Od wielowiekowej kontestacji bicia dzieci przechodzi do aktualnego dyskursu o zakazie stosowania kar fizycznych. Autorka, prof. Ewa Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego, analizuje rozmiary przemocy, ale przede wszystkim przedstawia wnioski i rekomendacje, jak jej przeciwdziałać. Publikacja zawiera podstawowe kierunki argumentacji i działań zmierzających do obniżenia aprobaty dla przemocy oraz podnoszenia gotowości do reagowania na przemoc. W trafny sposób zwraca uwagę na potrzebę kształtowania podstawy wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci oraz na świadomość znaczenia indywidualnego udziału każdego obywatela w tej trosce.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111069 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50721 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40321 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33299 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46679 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65211 (1 egz.)
Book
In basket
Anna Dąbrowska w niniejszej publikacji na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 300 szkołach przedstawia sytuację życiową dorastających wychowują­cych się w rodzinach rozłączonych przestrzennie, a także nakreśla dla nich strategię działań wspierających w formie modelu realnego (zalecanego) oraz modelu wzorcowego. Książka jest kierowana do osób, które z racji wykonywanego zawodu i peł­nionych funkcji potrzebują rzetelnej wiedzy o rodzinie migracyjnej – dość nowym i wciąż jeszcze mało rozpoznanym typie środowiska wychowaw­czego.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50799 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40964 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34095 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47345 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67526 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111834 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 2450-7865 ; nr 730.)
Monografia ma walory poznawcze i praktyczne. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym, kulturą pedagogiczną i pedagogizacją rodziców w Polsce. Część druga ma charakter empiryczny; na podstawie badań własnych Autorka stawia diagnozę stanu kultury pedagogicznej oraz opracowuje projekt pedagogizacji społeczeństwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem grupy rodziców. Publikacja może być przydatna zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, specjalistów tworzących programy szkolne, polityków i wszystkich osób zajmujących się kwestiami edukacyjnymi, a zwłaszcza wychowaniem dzieci i młodzieży.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40593 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33641 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65812 (1 egz.)
Book
In basket
Ze spisu treści: WSTĘP (BEATA SZLUZ) ADAM KULCZYCKI Kryzys instytucji rodziny i jej przemiany w XX wieku JOANNA WRÓBLEWSKA-SKRZEK Kryzys wczesnej dorosłości wyzwaniem dla współczesnej rodziny IZABELA KIEŁTYK-ZABOROWSKA Funkcjonowanie rodziny w obliczu zjawiska eurosieroctwa NATALIA VARGA, VICTORIA RUEHL Wpływ transgranicznej migracji zarobkowej rodziców na socjalizację dzieci KATARZYNA TARKA-RYMARZ Rodzina migracyjna w obszarze działań pracownika socjalnego MONIKA STRUCK-PEREGOŃCZYK Wpływ rodziny na podejmowanie aktywności zawodowej przez młode osoby niepełnosprawne PAULINA DUBIEL-ZIELIŃSKA Kreatywna obecność osób niepełnosprawnych w rodzinie i jej wymiar etyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114386 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 44861 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36251 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30125 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42502 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 110009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39592 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 85999 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86000 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41874 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40583 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107303 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39298 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książka powstała jako rezultat badań jakościowych, wywiadów grupowych zrealizowanych z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wywiadów z dyrektorami szkół, na temat zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie. Opracowanie pozwala na zapoznanie się z obrazem tych zajęć z perspektywy osób odpowiedzialnych za ich organizację, a przede wszystkim z perspektywy ich uczestników, poznanie doświadczeń i ocen uczniów dotyczących zarówno organizacji zajęć, ich problematyki, stosowanych metod i środków dydaktycznych, jak też sposobu postrzegania postawy nauczyciela prezentowanej na lekcji. Z badań wyłania się również obraz samych uczestników fokusów, niezwykle cenny dla zrozumienia uwarunkowań ich rozwoju psychoseksualnego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113097 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50790 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40794 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33779 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47583 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65827 (1 egz.)
Book
In basket
Choroby przewlekłe to zjawisko powszechnie występujące we współczesnych społeczeństwach. Jedną z tych chorób jest cukrzyca, którą coraz częściej obserwujemy u dzieci. Niniejsza publikacja może zainteresować studentów pedagogiki specjalnej, psychologii, pedagogiki opiekuńczej, a zwłaszcza rodziców i opiekunów dzieci, na co dzień zmagających się z wyzwaniem, jakim jest nieuleczalna choroba podopiecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39221 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 452.)
Czy ojcowie zadowoleni z małżeństwa lepiej opiekują się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi Czy ojcowie, którzy mówią o sobie tylko dobrze, są w rzeczywistości zawsze zaangażowanymi w życie dziecka opiekunami i wychowawcami Czy mężczyźni, którzy współpracują ze swoimi żonami w zakresie opieki nad ich niepełnosprawnym dzieckiem, bardziej interesują się jego sprawami Na te i wiele innych pytań wszyscy ci, którym nie jest obojętna problematyka ojców wychowujących dzieci niepełnosprawne, znajdą odpowiedź w niniejszej książce. Prezentowana książka adresowania jest do rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne, pedagogów społecznych, psychologów oraz specjalistów, zajmujących się problematyką rodziny i występującą w niej niepełnosprawnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45822 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkoła-Kultura-Tożsamość)
W dynamicznie zmieniającym się świecie współczesnym występują zjawiska życia społecznego, które wcześniej miały zupełnie inny wymiar. Jak piszą redaktorzy naukowi tej pracy, pedagogika społeczna jest tą subdyscypliną naukową, która w szczególnie aktywny sposób reaguje na otaczającą nas przestrzeń społeczną. Towarzyszy praktyce i teorii naukowej od ponad stu lat. Na różne sposoby pomaga opanować otaczający człowieka świat rzeczy i zjawisk, zrozumieć go i uczynić przyjaznym. W tej zbiorowej monografii naukowej zebrano teksty dotyczące przestrzeni życia społecznego skupionych wokół trzech kategorii: szkoły - kultury - tożsamości. Zgromadzone artykuły odnoszą się do aktualnych zjawisk społecznych oraz kulturowych. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, szczególnie studiów pedagogicznych i kierunków społecznych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące współczesności.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49139 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39587 (1 egz.)
Book
In basket
(Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing, ISSN 2082-9019 ; t. 10 (2/2014))
W publikacji omówiono następujące zagadnienia: uwarunkowania polityczne i instytucjonalne funkcjonowania rodziny, zalecenia wychowawcze na łamach czasopism, współpraca rodziny i szkoły, proces socjalizacji a instytucjonalne wsparcie rodziny, przemiany roli ojca w XX i XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47077 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again