Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(27)
unavailable
(11)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Bieńko Mariola
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Domagała-Zyśk Ewa
(1)
Gutowska Antonina
(1)
Janicka Iwona
(1)
Kobes Paweł
(1)
Kwak Anna
(1)
Kądziołka Władysław
(1)
Marzec Helena
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Obuchowska Irena
(1)
Olszewska Ewelina
(1)
Szymczyk Leokadia
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Wojciechowski Franciszek
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Wychowanie w rodzinie
(11)
Rodzina
(7)
Rodzina zastępcza
(4)
Dziecko
(3)
Rozwód
(3)
Adopcja
(2)
Alkoholizm
(2)
Bezrobocie
(2)
Kobieta
(2)
Konkubinat
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Małżeństwo
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rodzice
(2)
Aborcja
(1)
Agresywność
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Empatia
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Homoseksualizm
(1)
Internet
(1)
Kara (prawo)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeńska umowa majątkowa
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Migracje
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Ojcostwo
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Postawy
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Praca socjalna
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Płeć
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotne matki
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uczniowie
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Więź rodzinna
(1)
Więźniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Subject: time
2001-
(8)
2001-0
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Chocznia (woj. małopolskie)
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Wadowice (woj. małopolskie)
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Publicystyka polska
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Celem pracy jest ukazanie zmian zachodzących pod wpływem programu autorskiego Wychowanie prorodzinne w zakresie więzi małżeńskiej, w postawach rodzicielskich, a także w postawach rodziców wobec problemu wychowania seksualnego i prorodzinnego oraz w nastawieniach prorodzinnych dzieci w wieku przedszkolnym. Tematyka rozważań teoretycznych i badań empirycznych dotyczy możliwości wpływania na relacje rodzinne, kształtowania postaw i poglądów w zakresie wychowania seksualnego i prorodzinnego dziecka w wieku przedszkolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105905 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 99539 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 45752 (1 egz.)
Book
In basket
Praca została napisana z pozycji pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Przyczynkiem do napisania książki stała się chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jaki obraz rodziny pojawia się w retrospekcji młodych mężczyzn nieskazanych i skazanych prawomocnym wyrokiem sądu? Tekst ukazuje, w jaki sposób osoby z obu grup postrzegają swój dom rodzinny w kontekście warunków kulturalnych, społeczno - ekonomicznych, funkcji rodziny, postaw rodzicielskich, stylów wychowawczych oraz systemów rodzinnych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105049 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38613 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32123 (1 egz.)
Book
In basket
Treść książki dotyczy dwóch zagadnień: po pierwsze samego zjawiska stosowania przez rodziców przemocy wobec dziecka w wychowaniu jako swoistej metody wychowawczej oraz postrzegania przemocy wobec dziecka przez badanych uczniów, rodziców i nauczycieli- ten aspekt badano dwukrotnie (w 2003 i 2008 roku) co daje możliwość poznania ewentualnej zmiany poglądów społecznych w tym zakresie, wobec dość szeroko prowadzonych kampanii edukacyjnych. Praca składa się z 6 rozdziałów: pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę przemocy oraz przedstawia założenia metodologiczne. W kolejnych rozdziałach omawiam przemoc fizyczną w wychowaniu, psychiczną, jej uwarunkowania i skutki, a także społeczny sposób postrzegania tego zjawiska. W załączeniu: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty w 2006 roku. Ufam, że przedstawione rezultaty badań mogą stanowić obszar do działań profilaktyczno-edukacyjnych wszelkich służb społecznych, zajmujących się zwalczaniem przemocy wobec dziecka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107247 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37927 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43355 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64512 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Irena Obuchowska ma szczególny talent - gdziekolwiek w zasięgu jej uwagi znajdzie się dziecko, stanie się ciekawym obiektem obserwacji i opisu. Dla autorki nie ma nieciekawych dzieci - wszystkie one są naprawdę interesujące - tak przynajmniej jawi się w jej tekstach, błyskotliwych, pełnych ciepła i humoru Irena Obuchowska pisze o tym, co ją w dzieciach wzrusza i zadziwia, ale także o tym, co ją smuci i niepokoi. Rodzice i wychowawcy znajdą w jej książce wiele mądrych rad, wypowiadanych jakby mimochodem, bez cienia dydaktyzmu. Dla tych wszystkich, którzy polubili książki autorki z cyklu "Kochać i rozumieć", ta nowa pozycja będzie ciekawą, przyjemną lekturą.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106081 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47583 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38942 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 67706 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94185, 94184 (2 egz.)
Book
In basket
Rodzina jest odwieczną wspólnotą. Jest podstawą społecznego ładu i kultury, jest pierwszą i najważniejszą szkołą życia. Kościół w swoim nauczaniu poświęca rodzinie wiele uwagi. Duszpasterzy i pedagogów uwrażliwia na potrzeby małżeństwa i rodziny, wskazując na jej wielką rolę w świecie współczesnym. Kardynał Stefan Wyszyński w programie Wielkiej Nowenny dużo miejsca poświęcił właśnie świętości rodziny, wychowaniu młodego człowieka, godności osoby ludzkiej. Jego hasło "Rodzina silna Bogiem. Naród silny rodziną" jest ciągle aktualne. Zwłaszcza teraz kiedy kryzys dotyka rodziny, a życie nasze staje się coraz bardziej skomplikowane. Książka Ks. Kądziołki to przede wszystkim kompendium wiedzy o wychowaniu młodego człowieka. Autor przeprowadził źródłowe badania w różnych szkołach i w różnych środowiskach. Badania te pozwoliły na dokładną analizę atmosfery rodzinnej i jej wpływu na kształcenie charakteru dziecka. Badacz szczególnie zwrócił uwagę na znaczenie dialogu między rodzicami a wychowankiem. Właśnie dialog, co jest głównym założeniem tej pracy, prowadzi do świadomego wzrastania dziecka jako osoby, uczy świadomie żyć, uczy odpowiedzialności. Praca będzie z pewnością ważną pomocą dla rodziców, duszpasterzy i wychowawców. Oparta na najnowszych wynikach badań psychologicznych, pedagogicznych oraz różnych innych dyscyplinach naukowych pomaga kochać, rozumieć i świadomie prowadzić dziecko w dorosłe życie społecznego ładu. [Ks. prof. dr hab. Bonifacy Miązek Uniwersytet Wiedeński]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104730 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44861 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 36251 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30125 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42502 (1 egz.)
Book
In basket
W niniejszej książce analizie poddano różne systemy rodzinne i ich wpływ na życie rodziców i dzieci. W rozdziale pierwszym Relacje między rodzicami a dziećmi we współczesnych rodzinach przedstawione zostały zagadnienia dotyczące zmian więzi wewnątrzrodzinnej. Stanowi ona o spójności rodziny, co uznaje się za niezbędny wymiar systemu rodzinnegoů. Coraz bardziej powszechne stają się alternatywne formy życia rodzinnego. Badania dotyczące rodziców i dzieci w rodzinach alternatywnych prezentuje rozdział drugi Nietradycyjne systemy rodzinne. Struktura rodziny a jakość funkcjonowania rodziców i dzieci. W rozdziale tym opisane są rodziny o nowej strukturze. Są to rodziny tworzone przez partnerów kohabitujących, rodziny adopcyjne, zrekonstruowane i niepełne. Wyniki zachodnich badań wskazują, że związki niezalegalizowane tworzą gorsze warunki dla rodziny i rozwoju dziecka niż małżeństwoů. Rozdział trzeci Sytuacje trudne. Pomoc dziecku i jego rodzinie dotyczy innych przyczyn zakłóceń systemu rodzinnego. Okazuje się, że system rodzinny jest wyraźnie naruszony, gdy jest w nim osoba przewlekle chora. Zmienia się układ ról i zadań wszystkich członków rodziny. Łatwiej wtedy o nieprawidłowości i zaburzenia, a nawet dezintegrację rodziny. Z drugiej strony, rodzina uznawana jest za podstawowe źródło wsparcia dla osoby chorejů. Szeroki zakres prezentowanych zagadnień jest niezwykle istotny, ponieważ dotyka problemów związanych z życiem rodzinnym. Niektóre z nich zostały tylko zasygnalizowane, inne omówione bardziej wnikliwie. Niewątpliwie nie da się wyeliminować nietradycyjnych systemów rodzinnych, ale należy wypracować taki system wsparcia i pomocy psychologicznej, aby mogły one w miarę prawidłowo egzystować, nie naruszając dobra dzieci i rodziców. Wymaga to odpowiedniego przygotowania psychologów oraz rozwinięcia instytucji pomocy psychologicznej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101908 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 46613 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38381, 37449 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31266 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43588 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63023 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dokumentuje, że małżeństwo i rodzina pozostaje nadal ważną sferą życia jednostki. Nie można ich jednak wtłoczyć w sztywne ramy zasad i przepisów. Zmienia się życie społeczne, a z nim potrzeby i oczekiwania jednostek; zmienia się także rodzina w swoim zewnętrznym kształcie i wewnętrznych układach. [...] Praca jest ważną i potrzebną pozycją z zakresu socjologii małżeństwa i rodziny. Wpisuje się w dyskurs towarzyszący współczesnemu małżeństwu i rodzinie - równości ról, dzietności, formalizacji związków, pluralizmu życia rodzinnego. Jej publikacja z pewnością wzbogaci dotychczasowy stan wiedzy z tego zakresu.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104507 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38550 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44549 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63576 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu publikacja poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104595 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 65573 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again