Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(29)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Kalinowski Adam
(2)
Kierczak Urszula
(2)
Żołyński Stanisław
(2)
Garbaciak Wiesław
(1)
Górna-Łukasik Krystyna
(1)
Laurentowski Franciszek
(1)
Nowakowska Krystyna
(1)
Pańczyk Władysław
(1)
Romanowska Alicja
(1)
Żukowska Zofia
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Klasa 4.
(1)
Klasa 5.
(1)
Klasa 6.
(1)
Klasa 7.
(1)
Klasa 8.
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Wychowanie fizyczne
(12)
Edukacja zdrowotna
(2)
Lekkoatletyka
(2)
Ocenianie kształtujące
(2)
Odpoczynek
(2)
Piłka nożna
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Sport
(2)
Turystyka
(2)
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(2)
Gimnastyka korekcyjna
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Gry i zabawy terenowe
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Uczniowie
(1)
Genre/Form
Programy nauczania dla szkół podstawowych
(5)
Poradniki dla nauczycieli
(3)
Podręczniki akademickie
(2)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(2)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Programy nauczania dla gimnazjów
(1)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 11479, 11478, 10982, 10981 (4 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 31249 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 12588, 12587, 12183 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 16508 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 26101, 23473 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 03739, 03681 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 04736 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza pozycja to zbiór szeregu metodyczno-praktycznych wskazań które powinny ułatwić nauczycielowi wychowania fizycznego realizację poszczególnych celów kształcenia i wychowania. Wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia nauki omówiono ogólne i szczegółowe zasady postępowania nauczyciela mające na celu kształtowanie motoryczności, , nauczanie technik i taktyk sportowych, wyposażenie w zasób wiedzy oraz usamodzielnianie uczniów. Przedstawiono również wskazania do pracy z dziećmi w różnym wieku, wynikające z cech ich rozwoju psychofizycznego. Wiele miejsca w niniejszej pozycji zajmują szczegółowe informacje dotyczące planowania procesu wychowania fizycznego, budowy lekcji, jej organizacji i prowadzenia, doboru zadań, możliwości stosowania znanych metod i form organizacyjnych. Opracowując poszczególne rozdziały tego skryptu korzystano z bogatego dorobku praktyków i teoretyków wf. Uznano że podporządkowując się nowym trendom występującym w metodyce wychowania fizycznego nie można stracić z pola widzenia funkcjonujących i sprawdzonych w praktyce zasad i sposobów postępowania dydaktyczno-wychowawczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110698, 110697 (2 egz.)
Book
In basket
Program ten jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14. lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, opublikowane w dniu 24 lutego 2017 r. w Dzienniku Ustaw poz. 356, Załącznik Nr 2) oraz opiera się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów, warunkach lokalowych, terenowych i tradycji szkoły oraz warunkach naturalnych środowiska lokalnego. Program wychowania fizycznego „Ruch - zdrowie dla każdego 2” adresowany jest dla uczniów II etapu edukacyjnego - ośmioletniej szkoły podstawowej. Program może być realizowany praktycznie w każdych warunkach szkolnych, po ewentualnych korektach. Do jego realizacji wystarczą standardowe warunki szkolne (sala gimnastyczna lub pomieszczenie zastępcze, korytarze oraz boisko na zewnątrz). Bardzo przydatne będą tereny naturalne, położone w bliskiej odległości od szkoły.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113847 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51223 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41251 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33999 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47633 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 28963, 28962 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65819 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 74938 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 12017 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40447 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48474 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 57700 (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawiony program jest propozycją dojrzałą i bardzo interesującą. Widać wyraźnie, że Autor jest doskonale zorientowany w założeniach reformy edukacyjnej. Wie, jak powinno się konstruować programy edukacyjne. Ma dużą wiedzę w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego. Nie popełnił błędu proponując kryteria oceny ucznia (co się często zdarza innym nauczycielom tego przedmiotu). Program zasługuje na upowszechnienie, aby mogły z niego korzystać inne szkoły i nauczyciele wychowania fizycznego w swojej pracy pedagogicznej. Nowoczesne wychowanie fizyczne, najogólniej rzecz ujmując, nakierowane jest na zdrowie i troskę o nie. Program ten jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw nr , poz. 17) oraz opiera się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów, warunkach lokalowych i terenowych szkoły oraz warunkach naturalnych środowiska lokalnego. Odpowiada współczesnym tendencjom edukacji fizycznej, opierając swoje założenia na pedagogicznej teorii wychowania fizycznego, w myśl której należy kształtować osobowość wychowanka do całożyciowej dbałości o ciało.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105096 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46195 (1 egz.)
Book
DVD
In basket
Poradnik z płytą DVD zawierający zestawy ćwiczeń filmowych i animowanych. Przeznaczony dla: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców w świetlicach, nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Pozwoli na zaplanowanie skutecznej profilaktyki zdrowotnej w trakcie przerw międzylekcyjnych, w świetlicy szkolnej, na boisku szkolnym, a także w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Gry i zabawy ruchowe zawarte na płycie nie tylko podnoszą sprawność fizyczną uczniów, ale i motywują do pracy oraz nauki. W poradniku znajdują się: instrukcje metodyczne do prowadzenia zajęć ruchowych, opisy ćwiczeń dołączonych na płycie DVD. Na płycie DVD: zestawy ćwiczeń, filmy, filmy animowane. Poradnik szeroko opisuje rolę aktywności fizycznej w życiu człowieka oraz wagę ruchu w rozwoju fizycznym ucznia we wczesnym wieku szkolnym. Nauczyciele i wychowawcy dowiedzą się również jakie są zalecenia światowych, europejskich i polskich organizacji zdrowotnych (WHO, Komisja Europejska, Narodowy Program Zdrowia) i jakie metody wychowawcze należy zastosować by je zrealizować, a także znajdą wskazówki metodyczne, uwagi praktyczne oraz przykłady ćwiczeń do wykorzystania w codzienejj pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. DVD. 2587 (1 egz.)
Book
In basket
Koncepcja edukacji fizycznej przedstawiona w książce to program do nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji przygotowany w oparciu o nową podstawę programową wprowadzoną do realizacji 1 września 2012 r. oraz 1 września 2009 r.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104990 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47889 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44908 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64549 P 8,3 (1 egz.)
Book
In basket
Plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego obejmuje rok nauki i opisuje realizowane czynności i treści nauczania, które mają umożliwić osiągnięcie celów szczegółowych dla danej klasy. Układ planu pracy jest indywidualną sprawą każdego nauczyciela, powinien się jednak opierać na wskazanych w podstawie programowej i wybranym programie nauczania celach edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. Plan powinien być czytelny, rzeczowy, konkretny i realny, czyli możliwy do wykonania, jasno określać realizowane treści, wyznaczać zadania szczegółowe, dostosowane do możliwości uczniów i aktualnych założeń programowych szkoły. Plan pracy musi więc być dostosowany do poziomu sprawności uczniów, warunków szkoły, posiadanej bazy dydaktycznej, zaplecza sportowo-rekreacyjnego, sprzętu i wyposażenia. Powinien być powiązany z tradycjami sportowymi, odpowiadać na potrzeby szkoły i środowiska. Aby umożliwić uczniom twórczy i aktywny udział w procesie edukacji, plan pracy powinien także uwzględniać ich zainteresowania i pasje. Przed przystąpieniem do opracowania planu pracy nauczyciel musi zatem przeprowadzić diagnozę indywidualną, grupową i środowiskową.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114843 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51585 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34486 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again