Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(26)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(2)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Czytelnia Czarnków
(1)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bartkowski Jerzy
(1)
Drzonek Maciej
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Honka Norbert
(1)
Itrich-Drabarek Jolanta
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Król Marcin
(1)
Mieczkowska-Czerniak Katarzyna
(1)
Migalski Marek
(1)
Niezgoda Marian
(1)
Otto Justyna Grażyna
(1)
Paziewska Elżbieta
(1)
Radzik-Maruszak Katarzyna
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Wojnicki Jacek
(1)
Zając Jan M
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(13)
unknown (po)
(2)
Subject
Wybory samorządowe
(15)
Samorząd terytorialny
(9)
Samorząd powiatowy
(4)
Burmistrz
(3)
Partie polityczne
(3)
Radni
(3)
Samorząd gminny
(3)
Samorząd województwa
(3)
Wójt
(3)
Administracja
(2)
Budżety terenowe
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Konstytucja
(2)
Korupcja
(2)
Opieka społeczna
(2)
Polityka regionalna
(2)
Prezydent miasta
(2)
Referendum lokalne
(2)
Samorząd wiejski
(2)
Wybory
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Balicki, Zygmunt
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budżet
(1)
Budżety gminne
(1)
Demokracja
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Dług publiczny
(1)
Elita społeczna
(1)
Facebook
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Globalizacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Izby wytrzeźwień
(1)
Jellinek, Georg
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kinga
(1)
Kontrola
(1)
Kościół katolicki
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marketing polityczny
(1)
Marszałek województwa
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
NATO a Sojusz Lewicy Demokratycznej
(1)
Nieruchomości
(1)
Oceny pracowników
(1)
PRL
(1)
Państwo
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Podmiotowość
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Policja
(1)
Politycy
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polskie Stronnictwo Ludowe (1989- )
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Rady narodowe
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozbrojenie
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samorząd miejski
(1)
Sojusz Lewicy Demokratycznej a NATO
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
(1)
Unia Europejska a Kościół katolicki
(1)
Urzędnicy
(1)
Warszawa
(1)
Wieś
(1)
Współdziałanie
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
2001-
(2)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Norwegia
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Słowacja
(1)
Tyczyn (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Warszawa
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Wydawnictwa popularne
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111990 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 46181 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34377 (1 egz.)
Book
In basket
Raport omawia słabe i silne strony internetowych kampanii profrekwencyjnych, realizowanych w Polsce w latach 2007-2010. Analizując przykładowe polskie i zagraniczne akcje profrekwencyjne, autorzy pokazują jakich błędów się wystrzegać i jak skutecznie prowadzić kampanie na rzecz zwiększenia frekwencji z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104394 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. 900.)
Wybory do struktur władzy lokalnej mają swoją specyfikę. Po pierwsze, elekcje samorządowe odbywają się na kilku płaszczyznach. Obywatele głosują na swoich przedstawicieli do rad gmin (miast), rad powiatów i sejmików wojewódzkich, a ponadto wybierają także prezydentów lub burmistrzów miast oraz wójtów gmin. Po drugie, wybory te są przeprowadzane w różnych pod względem wielkości jednostkach – od małych gmin do kilkusettysięcznych metropolii. Po trzecie, w wyborach samorządowych istotną rolę odgrywają nie tylko partie polityczne, ale również lokalne komitety wyborcze. Właśnie zagadnienie zdobywania władzy lokalnej przez partie polityczne i lokalne ugrupowania jest przedmiotem zainteresowania Autorów, którzy w niniejszej publikacji zamieścili swoje szkice.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46052 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie podejmuje bardzo ważną problematykę poświęconą wyborom samorządowym. W nowoczesnych demokracjach wybory odgrywają szczególną rolę w funkcjonowaniu systemu politycznego. Ich najważniejszą funkcją jest wymiana elit. Wybory samorządowe są formą demokracji, która umożliwia mieszkańcom określonego terytorium sprawowanie władzy poprzez wyłanianie swoich przedstawicieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48271 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest najpełniejszą w literaturze naukowej komparatystyką czeskiego i polskiego systemu partyjnego. Autor skupił się na prawnym i programowym wymiarze funkcjonowania partii politycznych w Republice Czeskiej i w Polsce. W książce można odnaleźć unikalne dla polskiego czytelnika informacje i opinie o czeskim krajobrazie politycznym i skonfrontować je z wiedzą na temat polskiego systemu partyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108529 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44734 (1 egz.)
Book
In basket
Żadna władza nie będzie ubóstwiać władzy samorządowej. Bo kto chciałby wspierać konkurencję? Dlatego Marcin Król radzi, żebyśmy sami dbali o nasze samorządy, uczyli się ich i - przede wszystkim - rozważnie głosowali. W Słowniku demokracji samorządowej czytelnik znajdzie filozoficzne i praktyczne odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące władzy lokalnej. Jakie są jej cele i zadania? Kto jest jej beneficjentem? Jaki powinien być radny i przewodniczący rady gminy czy powiatu? Jak sprawnie zorganizować posiedzenie rady? Co powinno się znaleźć w protokole obrad? Co jest istotą wolności? Jak powinna wyglądać debata publiczna? Komu służy referendum? Słownik to także garść publicystycznych uwag o bolączkach polskiej wsi, o przedsiębiorczości, a także o słabości ludzkiej natury, której wyrazem jest nepotyzm, łączenie się ludzi w kliki itp. Marcin Król opisywał je w 2013 roku w swych felietonach na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Warto zapoznać się z hasłami Słownika, które składają się na opowieść o tym, że demokracja samorządowa jest formą demokracji najbliższą ideałowi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109102 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46401 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz lokalnych. Autorami tekstów są pracownicy naukowo-dydaktyczni z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Problematyka badawcza skupia się wokół kilku aspektów: Relacje między organami przedstawicielskimi a organami wykonawczymi; Formy partycypacji obywateli w zarządzaniu społecznościami lokalnymi; Kwestie finansowe władz lokalnych i regionalnych. Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108281 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39865 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45890 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem badań prezentowanych w tym opracowaniu jest ustrojowa ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce od zakończenia II wojny światowej, podjęta z perspektywy zainteresowań nauki o polityce. Zajęcie się tym problemem wydaje się celowe, gdyż umożliwia lub co najmniej ułatwia: 1) zaprezentowanie zmian zachodzących w systemie administracyjnym Pol ski od zakończenia II wojny światowej z perspektywy poziomu lokalnego i regionalnego; 2) porównanie samorządu terytorialnego okresu PRL z samorządem III RP; 3) ocenę funkcjonowania rad narodowych; 4) określenie kierunku dalszych zmian, w jakim powinien podążać samorząd terytorialny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45820 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43968 (1 egz.)
Book
In basket
Praca jest przedsięwzięciem z pogranicza socjologii, nauk politycznych i studiów regionalnych, w nich bowiem sytuuje się pojęcie "samorządności", wokół którego krążą rozważania autorów. Myśli autorów podążają w kierunku szukania optymalnych modeli zarządzania publicznego na poziomie lokalnym, a co za tym idzie - warunków ich implementacji, ograniczeń i możliwych dysfunkcji. Starają się oni pokazać, w jaki sposób samorząd terytorialny wpływa na rozwój podlegających mu obszarów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106098 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45095 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101653/Cz.1 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47314 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37437 P (52) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32094 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43575 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63064 P 16,5 (1 egz.)
Book
In basket
Rozważania zawarte w książce koncentrują się wokół czterech obszarów tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy szeroko rozumianej roli samorządu terytorialnego w systemie politycznym. Odnaleźć tu można teksty odnoszące się zarówno do filozofii działania samorządu, jak i rozwoju poszczególnych jego szczebli. Z kolei w części drugiej zawarte są refleksje skupiające się na funkcjonowaniu samorządów w wybranych krajach. Poszczególni autorzy prezentują doświadczenia amerykańskie i zachodnioeuropejskie w reformowaniu samorządów oraz problemy związane z restytucją administracji lokalnej w innych państwach byłego bloku wschodniego. W trzeciej części pracy dokonano analizy zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego. Autorzy zawartych w niej artykułów koncentrują się przede wszystkim na problemie efektywności działania polskich jednostek samorządowych, wskazując zarówno dobre praktyki, jak i obszary wymagające dalszych reform. Publikację zamykają rozważania dotyczące relacji między samorządem a społeczeństwem. Podnoszone tu kwestie odnoszące się do problemu braku zaufania obywateli wobec instytucji samorządu, jak i trudnych relacji między lokalnymi władzami a mediami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105812 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45002 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again