Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(57)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(10)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Author
Adamowska Lucyna
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Dudek Mieczysław
(1)
Gajewska Grażyna
(1)
Kanios Anna
(1)
Karwowska Małgorzata
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Kondracka-Szala Marta
(1)
Kwaśniewska Grażyna
(1)
Mendel Maria
(1)
Palak Zofia
(1)
Retowski Sylwiusz
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Sokołowska Jolanta
(1)
Szarota Zofia
(1)
Szczupał Bernadeta
(1)
Szpunar Małgorzata
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Wojciechowska Jolanta
(1)
Wojciechowski Franciszek
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Wysocka Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Wsparcie społeczne
(15)
Rodzina
(5)
Opieka społeczna
(4)
Dziecko
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Ubóstwo
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Bezrobocie
(2)
Dziecko chore
(2)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Ludzie starzy
(2)
Młodzież niepełnosprawna
(2)
Patologia społeczna
(2)
Rynek pracy
(2)
Socjalizacja
(2)
AIDS
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezdomność
(1)
Bydgoszcz(woj.kujawsko-pomorskie)
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Gerontologia
(1)
Grupy społeczne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Kluby pracy
(1)
Kluby seniora
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Młodzież
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Ojcostwo
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Postawy
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotni ojcowie
(1)
Starzenie się
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Wolontariusze
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zatrudnienie
(1)
Żałoba
(1)
Subject: time
1989-
(10)
2001-0
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
15 results Filter
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92325, 92324 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43476, 42808 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67766 (1 egz.)
Book
In basket
Tekst nawiązuje do nowatorskiej metody pracy socjalnej - asystentury rodzin, pokazuje efekty pracy z rodzinami z wieloma problemami, wskazuje na możliwości jej realizacji w mieście. Jest próbą spojrzenia na pojawiającą się w naszym kraju ideę streetworkingu jako metodę pracy socjalnej i edukacyjnej skierowaną do osób i grup podlegających szybkiemu procesowi marginalizacji. Poruszona została specyfika potrzeb osób żyjących z HIV/AIDS, rola i zadania pracownika socjalnego, a także edukacja, jako społeczna szczepionka przeciw dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109106 P (1 egz.)
Book
In basket
(Engram.)
Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób homoseksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią, przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże znaczenie wirtualnych grup samopomocowych jako źródła wsparcia, poddając analizie jego rodzaje i przejawy odzwierciedlone w badanych relacjach. Książka jest skierowana do wszystkich, którzy mają kontakt z osobami w sytuacji trudnej oraz udzielają im wsparcia, m.in. do pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych czy lekarzy. Stanowi próbę wypełnienia luki w polskojęzycznej literaturze przedmiotu z tego zakresu. Być może skłoni ona Czytelnika do refleksji nad sytuacją osób stygmatyzowanych w Polsce, a także nad jakością pomocy, która jest im oferowana.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110917 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49874 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40379 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33143 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65460 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem zainteresowań prowadzonych poszukiwań była przede wszystkim osoba, głównie jednak dziecko, podlegające opiece i wychowaniu, szerzej edukacji w rodzinie, szkole oraz formach rodzinę wspierających lub zastępujących w wypełnianiu jej podstawowych funkcji opiekuńczych, socjalizacyjnych i edukacyjnych. Wiadomo obecnie, że analizowanie relacji, w jakie z nim wchodzi zarówno osobowych, jak i bezosobowych, w wytwarzanej przez niego i wokół niego przestrzeni życiowej, jest błędem. Dlatego w badaniach przyjęto podejście integrujące, systemowe - czy ekosystemowi, interakcyjne oraz dynamiczne, a tym samym także badania podłużne i eksperymentalne tak jeszcze rzadko stosowane w pedagogice. Zajmując się efektywnością procesu opiekuńczo-wychowawczego, kompensacją braków emocjonalnych, społecznych, edukacyjnych u dzieci w opiece zastępczej, poszukiwania autorki skierowane zostały na kategorię wsparcia jako podstawową i warunkującą rozwiązanie i zrozumienie wielu problemów pedagogicznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108688 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46485 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37392 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 62297 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37380 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62292 P 7,5 (1 egz.)
Book
In basket
Praca prezentuje interesujące spojrzenie na kategorie dzieciństwa i młodości, ujmując je jako fenomeny stawania się człowiekiem, sytuując zaś owo stawanie się w okolicznościach rozwojowych i społecznych, kulturowych czy trudnych i niebezpiecznych, by wreszcie w zakmnięciu tomu skoncentrować się na systemie wsparcia. Taki kształt książki doskonale oddaje kierunki naukowego namysłu nad młodym pokoleniem i światami jego doznań.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105734 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48226 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38709 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32074 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44969 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64011 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64010 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy podjęli się porównawczego badania kondycji psychospołecznej osób niepełnosprawnych i sprawnych, zarówno pracujących jak i niepracujących, w aspekcie potrzeb psychicznych, funkcjonowania psychospołecznego, w tym samooceny, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wsparcia społecznego i postaw społecznych. Wybór do badań tych właśnie aspektów kondycji psychospołecznej człowieka wydaje się trafny w świetle współczesnego stanu badań nad uwarunkowaniami psychospołecznymi funkcjonowania człowieka w środowisku społecznym.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110569, 104948, 101687 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47563 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38363 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31852 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43748 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63363 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93078, 93077, 93076 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45710, 45681 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36723 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61965 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Próba rekonstrukcji aksjologicznego wymiaru rodziny, jako swoistego antidotum w dobie jej kryzysu; Terapia rodzin w świetle wybranych koncepcji teoretycznych; Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka - jako forma pomocy rodzinie; Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie; Przedszkole, jako instytucja oświatowa, wspierająca działania wychowawcze rodziny wobec dziecka; Pracownik socjalny - profesja wspomagająca rodzinę dysfunkcjonalną; Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie; Współczesne kierunki działań rządowych w Polsce wobec polityki rodzinnej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108398 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49163 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31510 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43844 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62800 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Książka pokazuje różne aspekty publicznej troski o rodzinę. Autorzy prowadzą analizy teoretyczne, metodologiczne i przedstawiają wyniki diagnoz. Są to opracowania o dużych walorach merytorycznych, a niektóre odznaczają się oryginalnością perspektywy badawczej i niebanalnymi wnioskami.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113431, 104781, 104614 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47820 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38415 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31919 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44650 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63669 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64056 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest teoretyczno-empirycznym studium psychologicznych uwarunkowań zachowań osób bezrobotnych. Autor omawia m.in. dwa konkurencyjne podejścia teoretyczne, wyjaśniające psychologiczne aspekty bezrobocia: perspektywę społecznej przyczynowości oraz teorię "dryfowania". Szczególnie interesuje go wyjaśnienie, jaka jest rola poczucia odpowiedzialności osób bezrobotnych w radzeniu sobie z własnym bezrobociem. W książce wiele miejsca poświęcono opisowi nowych zjawisk społecznych na rynku pracy. Bardzo cenne są rozważania dotyczące psychologicznych konsekwencji niepewności pracy oraz nieadekwatnego zatrudnienia. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zjawiska te występują już w skali masowej i znacząco obniżają jakość dostępnych na rynku zasobów pracy.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105510 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38906 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32184 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44849 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64021 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44861 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36251 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30125 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42502 (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna - przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą. Praktyk, by móc identyfikować, analizować i oceniać niepokojące kwestie społeczne, a następnie podejmować skuteczną interwencję (zmianę) powinien działać w oparciu o refleksję naukową. Współcześnie działania pomocowe są realizowane nie tylko w znanych dotychczas obszarach, ale pojawiają się również nowe przestrzenie, w których pracownik socjalny uczy się sobie radzić. Prezentowana książka składa się z trzech części. Autorzy pierwszej z nich naświetlają problematykę pracy socjalnej w wymiarze aksjologicznym. W drugiej części publikacji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom z obszaru praktyki społecznej. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów dokonują prezentacji działań socjalnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Podejmują oni między innymi problematykę osób chorych, niepełnosprawnych, resocjalizowanych. Przeważa tu zainteresowanie pracą socjalną na rzecz rodzin, w tym rodzin w żałobie oraz ubogich. Teksty obrazują także wybrane przykłady pomocy instytucjonalnej, np. działalności Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca czy też Klubu Seniora. Artykuły z obszaru pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym i praktyce społecznej składają się na cześć trzecią prezentowanego tomu. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno teoretyków, jak i praktyków pracy socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31642 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44389 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62906 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again