Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bandura Agnieszka
(1)
Braun Katarzyna
(1)
Fopka-Kowalczyk Małgorzata
(1)
Heller Włodzimierz
(1)
Janiak Anna Maria
(1)
Jankowska Katarzyna
(1)
Kustra Czesław Adam
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Segiet Katarzyna
(1)
Słupska Kamila
(1)
Tokaj Astrid
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Wolontariusze
(5)
Młodzież
(2)
Opieka społeczna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Animacja społeczno-kulturalna
(1)
Babicki, Józef Czesław
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Hospicja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kryzys
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Oświata
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Postawy
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Rodzina
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Streetworking
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
5 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 3.)
Wolontariat w pierwszej kolejności kojarzymy z pomocą, którą ochotnicy niosą potrzebującym. W tej perspektywie jawi się nam zjawisko niezmiernie pożądane społecznie. Prezentowana książka, nie pomijając aspektu wkładu wolontariuszy w zaspokajanie potrzeb korzystających z pomocy, podejmuje analizę zjawiska wolontariatu w aspekcie podmiotowym. Przeprowadzone analizy teoretyczno-empiryczne starają się znaleźć odpowiedź na pytania: Czy i w jaki sposób zaangażowanie zmienia samych wolontariuszy? Czy można aktywność wolontarystyczną młodzieży potraktować jako element wychowania prospołecznego? Zawarte w książce wnioski mogą stanowić praktyczne wskazówki, które warto uwzględnić na etapie tworzenia i prowadzenia młodzieżowych grup wolontariackich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44845 (1 egz.)
Book
In basket
Praca zbiorowa pod redakcją Czesława Kustry, Małgorzaty Fopki-Kowalczyk oraz Agnieszki Bandury zatytułowana "Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej" składa się z dwóch części. Pierwsza pt. "Opieka i wsparcie jako kategoria naukowa" zawiera 7 opracowań autorstwa uznanych reprezentantów pedagogiki opiekuńczej, m.in. Mikołaja Winiarskiego, Grażyny Gajewskiej, Czesława Kustry, Ireneusza Pyrzyka. Na część drugą noszącą tytuł "Opieka i wsparcie w różnych sytuacjach ludzkiego życia" składa się 14 opracowań, których autorami są m.in.: Bożena Matyjas, Katarzyna Kuziak, Małgorzata Fopka-Kowalczyk. Używając słów Autora "Wprowadzenia" - prof. Czesława Kustry - można powiedzieć, że zaprezentowane w książce publikacje pedagogów reprezentujących wiele ośrodków akademickich z całego kraju dobrze wpisują się w studia z zakresu pedagogiki opiekuńczej będącej dyscypliną, "która ciągle się rozwija i poszukuje swojej tożsamości, ale już ma pewną pozycję wśród nauk pedagogicznych. Ponieważ wyrosła z praktyki, jej mocną stroną jest diagnozowanie środowiska opiekuńczo-wychowawczego, a wnioski płynące z badań wzbogacają istniejącą teorię. Nadal pewnym problemem jest brak swoistej metodologii badawczej pedagogiki opieki. W toczącej się dyskusji nad tożsamością pedagogiki opiekuńczej M. Winiarski wskazuje, że niezbędne jest nieco inne spojrzenie na mapę nauk pedagogicznych i zdanie sobie sprawy ze szczególnego miejsca na niej pedagogiki opiekuńczej. Na niewątpliwe walory prezentowanej publikacji wskazuje także w recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, która w swojej opinii m.in. zwraca uwagę na to, że "recenzowana praca stanowi obszerne studium dotyczące opieki i wsparcia jako zadania całożyciowego. Jest to zagadnienie o dużej wadze teoretyczno-poznawczej, jak również praktyczno-społecznej. W Polsce próby i starania instytucjonalnego opanowania i rozwiązania problemów opieki nad dzieckiem, rodziną i jednostkami z dysfunkcjami społecznymi i zdrowotnymi mają długą historię, znaczne dokonania, w miarę bogate doświadczenia i kompetentne diagnozy. Niestety, bywa i tak, że niektóre z tych działań nie przynoszą jednak spodziewanych rezultatów. (.) Tym bardziej więc należy podkreślić znaczenie ocenianej tu publikacji zawierającej analizę problemów "opieki i wsparcia jako zadania całożyciowego" będącego także nieodłącznym elementem społecznej nauki kościoła i mechanizmu odnowy moralnej. (.) Podjęty przez Autorów dyskurs zawiera kategorię powinności-opieki i wsparcia jako zadania całożyciowego wobec osób w normie, osób z odchyleniami od normy fizjologiczno-psychologicznej oraz osób z odchyleniami od normy społecznej. Uważam go za całkowicie uzasadniony i wartościowy merytorycznie. Należy dodać, że jest to dyskurs interdyscyplinarny, w którym poddano analizie wiele konstruktów pojęciowych nauk społecznych, a szczególnie pedagogiki opiekuńczej. Autorzy tekstów zamieszczonych w monografii odwołują się do klasyki pedagogiki i wybitnych reprezentantów pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, teorii wychowania oraz psychologii". I dalej w przywołanej recenzji czytamy: "Reasumując, rekomenduję niniejszą publikację - pod znakomitą redakcją naukową ks. dra hab. Czesława Kustry, prof. UMK i zespołu Współpracowników - do druku w Wydawnictwie Edukacyjnym "Akapit", gdyż w mojej ocenie, podjęte w pracy merytoryczne analizy teoretyczne i diagnozy stanu opieki i wsparcia znacznie poszerzą pole badań pedagogiki opiekuńczej".
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114137 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40996 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34138 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66013 (1 egz.)
Book
In basket
Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która - zachowując wysoki poziom naukowy - jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania rodziny w kryzysie, trafnie wskazuje na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej autokreacji tożsamości społecznej. [z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza]
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39527, 38816 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64096 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63838 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 260)
Praca zbiorowa obejmuje szereg zagadnień związanych z aktywizacją, postrzeganą przez autorów wielowymiarowo i wielowątkowo. Animacja staje się bardzo istotna w ożywianiu i uruchamianiu sił społecznych tkwiących w środowisku, dzięki którym można dokonywać przeobrażeń obejmujących zmiany społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Niniejszy tom dedykowany jest pamięci Heleny Radlińskiej, prekursorki polskiej pedagogiki społecznej, która zawsze podkreślała w swoich licznych publikacjach dotyczących wychowania i demokracji, że nadrzędnym celem pedagogiki społecznej jest przekształcanie istniejących warunków oraz budowanie przyszłości. W centrum zaś procesu przebudowy środowiska społecznego jest Jej zdaniem takie wdrażanie czynników, które nastawiając wolę ludzką mają zapewnić status quo lub modyfikować istniejące struktury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115444 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42122 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again