Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(36)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Krakowiak Piotr
(2)
Chrostowska Bożena
(1)
Dobrychłop Anna
(1)
Heller Włodzimierz
(1)
Janiak Anna Maria
(1)
Jankowska Katarzyna
(1)
Kaliszczak Lidia
(1)
Kanios Anna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kola Anna M
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Kukowska Marta
(1)
Kurkowski Cezary
(1)
Kwaśniewska Grażyna
(1)
Maciaszczyk Paweł
(1)
Madej-Babul Magdalena
(1)
Marek Zbigniew
(1)
Milwiw-Baron Piotr
(1)
Moroń Dorota
(1)
Nalaskowski Aleksander
(1)
Przyborowska Beata
(1)
Prüfer Paweł
(1)
Sikora Piotr
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Zdebska Ewelina
(1)
Zięba-Kołodziej Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Wolontariusze
(8)
Wolontariat
(7)
Hospicja
(4)
Niepełnosprawni
(3)
Opieka paliatywna
(3)
Opieka społeczna
(3)
Arteterapia
(2)
Bezrobocie
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Internet
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Młodzież trudna
(2)
Praca społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Terroryzm
(2)
Ubóstwo
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Śmierć
(2)
Wolontariusze
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Bezdomność
(1)
Biblioterapia
(1)
Choreoterapia
(1)
Chorzy w stanach terminalnych
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Edukacja domowa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Etyka
(1)
Feminizm
(1)
Filmoterapia
(1)
Hospicja dziecięce
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje kultury
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Korupcja
(1)
Kształcenie
(1)
Lekarze
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osteoporoza
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pierwsza Komunia Święta
(1)
Poezjoterapia
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przekleństwa i wulgaryzmy
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Radlińska, Helena
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Reklama
(1)
Rodzina współczesna
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Starość
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła katolicka
(1)
Teatrotrapia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1989-2000
(3)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Książka wpisuje się w nurt pedagogiki humanistycznej, pedagogiki modernizacji społecznych i nurt teoretyczno-empiryczny pedagogiki społecznej. Należy podkreślić, że zaprezentowane przez Autorkę wyniki badań inspirują do podjęcia i projektowania działań, które umożliwią studentom podwyższenie poziomu społecznych kompetencji do pracy na zasadzie wolontariatu, bowiem "edukacja do wolontariatu to droga do demokracji". Opracowanie stanowi wartościową pozycję nie tylko ze względu na jego walory poznawcze, ale również ze względu na niewielką liczbę badań naukowych poświęconych problematyce wolontariatu. Publikacja jest adresowana do studentów nauk społecznych, politologów, nauczycieli szkół średnich i środowisk akademickich oraz działaczy społeczno-politycznych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104116 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47335 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38548 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31501 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43813 (1 egz.)
Book
In basket
Przedłożona do oceny praca poświęcona jest problematyce wolontariatu. Problematyka ta, choć obecna i realizowana już od wielu lat na gruncie edukacyjnej praktyki społecznej w Polsce (ustawowo uregulowana w 2003 roku), jak również rozpoznawana na poziomie jej podstaw teoretycznych - ciągle jest obszarem aktywnych działań, podejmowania nowych rozwiązań oraz formułowania wielu oczekiwań. Przedstawiona więc propozycja wydawnicza niewątpliwie wpisuje się w istniejące zapotrzebowanie i to zarówno gdy chodzi o teorię jak i praktykę wolontariatu. (...) Wartość prezentowanej pracy jest tym większa, iż porusza ona ciągle aktualną problematykę wolontariatu opisując prowadzone w tym względzie działania nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Problematyka wolontariatu to przecież przestrzeń wychowawczego kształtowania dobrych postaw w odniesieniu do drugiego człowieka - niejednokrotnie potrzebującego, niesamodzielnego, wykluczanego. Przygotowywana do druku książka jest nie tylko opisem działań wolontariackich, ale często jest precyzyjnie zaprezentowaną propozycją działania - jest rekomendacją dla praktyki i to, jak się wydaje, nie tylko dla pracy socjalnej - ma ona bowiem szerokie pedagogiczne odniesienia. [dr hab. Mariusz Cichosz, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105134 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32221 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63881 (1 egz.)
Book
In basket
Przepis na wolontariat / Marta Kukowska. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2015. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm.
Książka jest jedną z pierwszych tego typu publikacji, jeśli nie pierwszą, na polskim rynku. To wartościowa pozycja o walorach tak poznawczych, jak praktycznych dedykowana pracownikom instytucji kultury. Całość napisana jest językiem precyzyjnym, łatwym w odbiorze i atrakcyjnym dla czytelnika. Jest to niezwykle ciekawe kompendium wiedzy na temat organizacji i zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury. Może być traktowana jako użyteczne źródło wiedzy na temat organizowania wolontariatu i kierowania nim w instytucji kultury oraz jako materiał dydaktyczny przydatny w szkoleniach i seminariach z tego zakresu. Warta jest zatem polecenia wszystkim osobom zainteresowanym doskonaleniem swej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizowania wolontariatu i zarządzania nim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111255 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46618 (1 egz.)
Book
In basket
Wolontariat w opiece hospicyjnej nad dzieckiem / Ewelina Zdebska. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2016. - 236, [1] stron : ilustracje ; 19 cm.
Książka rozprawia o nowej jakości pracy pomocowej w opiece hospicyjnej. To ważny głos w tematyce pedriatycznej opieki paliatywnej w Polsce i roli wolontariuszy.
Książka rozprawia o nowej jakości pracy pomocowej w opiece hospicyjnej nad dzieckiem. Wymaga ona od wolontariusza bazowania na ludzkim potencjale, wartościach i wielowymiarowych umiejętnościach, które stanowią podwaliny idei pomocniczości. Szczególne znaczenia będzie tu miał dialog wolontariusza z dzieckiem nieuleczalnie chorym i jego rodziną. Wzajemne relacje pacjentów, ich bliskich oraz tych, którzy niosą im pomoc, podlegają wszelkim regułom komunikacji interpersonalnej. Wszystko to w zasadniczy sposób wpływa na całokształt opieki. Aktualna kondycja wolontariatu hospicyjnego nad dziećmi ma niezwykłe znaczenie w kreowaniu modelu opieki hospicyjnej zarówno w kontekście medycznym, jak i pozamedycznym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114550 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34116 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47474 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101148 (1 egz.)
Book
In basket
W niniejszej publikacji zaprezentowano udane inicjatywy edukacyjne, teksty tych, którym się udało. Mogą one posłużyć jako źródło inspiracji, przykłady odwagi w zmaganiu się w urzeczywistnianiu dobrej edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45677 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37213 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43250 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62232 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Ostatni etap ludzkiego życia jest przedmiotem badań i analiz dla nauk szczegółowych. Zagadnieniem tym zajmuje się medycyna i nauki o zdrowiu. W historii ich rozwoju były jednak okresy, gdy temat ten pomijano zarówno w podręcznikach, jak i w zainteresowaniach badawczych. W ostatnich dziesięcioleciach ważną rolę w przywróceniu debaty publicznej poświęconej tematowi umierania, z udziałem medycyny, psychologii i innych nauk szczegółowych, odegrały praktyczne zajęcia i ich zapisy dokonane przez Elizabeth Kübler-Ross. Interdyscyplinarne warsztaty z udziałem pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, psychologów i pedagogów, duszpasterzy i innych osób, gotowych do przełamania społecznego tabu, były obok analizowanych w tej publikacji działań współczesnego ruchu hospicyjnego ważnymi sygnałami zmian w społecznej percepcji kresu ludzkiego życia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108892 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45468 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64298 (1 egz.)
Book
In basket
Książka zawiera refleksje doświadczonych i znanych teoretyków pracy socjalnej, z całą pewnością najwybitniejszych polskich przedstawicieli dyscypliny, którzy próbują odpowiedzieć na pytania: jaka jest współczesna praca socjalna? jakie przechodziła koleje losu? w jakim kierunku zmierza? czy zmienił się jej zakres, przedmiot badań i na ile wykształciła własną tożsamość? Obok refleksji teoretycznej zajęto się też w niej praktyczną stroną realizacji idei pracy socjalnej w odniesieniu do wybranych problemów społecznych – problemów bardzo konkretnych, widzialnych i doświadczanych przez zbiorowości, grupy oczekujące wsparcia i pomocy w różnych środowiskach. Skupiono się więc na: ubóstwie, starości, bezdomności, wyzwaniach multikulturowości, opiece paliatywnej, opiece instytucjonalnej czy wreszcie zagadnieniach pracy socjalnej w rodzinie. Czytelnik znajdzie również teksty odnoszące się do konkretnych sposobów interwencji socjalnej, takich jak: streetworking, asystentura rodziny, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Ponadto poddano analizie zagadnienia dotyczące zarówno kształcenia, jak i postaw studentów związanych z pracą socjalną wobec jej cech instytucjonalnych. Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków profesjonalnej pracy socjalnej, nauczycieli akademickich przygotowujących studentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Może stanowić ważną inspirację dla refleksji teoretycznej skoncentrowanej wokół problematyki działania społecznego zarówno w obszarze pracy socjalnej, jak i w dyscyplinach pokrewnych. Powstała także z myślą o osobach praktycznie podejmujących działania na rzecz rozwiązywania ważnych kwestii i problemów społecznych na wszystkich poziomach organizacji społecznej, w szczególności o zawodowych pracownikach socjalnych realizujących swoje zadania w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, asystentach rodziny, studentach pracy socjalnej oraz wszystkich osobach profesjonalnie i społecznie zaangażowanych w socjalnych organizacjach pozarządowych. Adresatem jej są wreszcie członkowie i sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114619 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 50992 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40999 (1 egz.)
Book
In basket
Jest wiele sposobów, metod i technik, których człowiek używa, aby wykonywać swoją pracę. Ostatecznie każda aktywność jako twórcza lub odtwórcza, zmierza ku jednemu: ku zaspokojeniu własnych potrzeb, często przeobrażających się w bardziej lub mniej cenne wartości, w ich wymiarze użyteczności i autoteliczności. Sposoby na podejmowanie teoretycznej analizy pracy są analogiczne do tych, które umożliwiają jej wykonywanie. Jest ich wiele i wiele mogą wywoływać pośrednich i ostatecznych efektów. Teoretyczno-empiryczna praca nad pracą (metapraca lub coś na wzór intelektualnego rzemiosła, o którym z pasją pisze Charles Wright Mills) wykonywana przez badacza będzie z pewnością wiązać się z trudem, nierzadko zniechęceniem i wysiłkiem, ale także z satysfakcją, poczuciem sprawstwa i z radością w korzystaniu z jej owoców. Autorzy rozprawy na temat pracy, przetłumaczonej na język włoski (tłumaczenie okazało się dostępne dla piszącego te słowa), zatytułowanej Il gusto di lavorare. Soddisfazione, felicita e lavoro z zauważalną dla czytelnika lotnością i erudycją powołują się na przykłady potwierdzające prawdę o tym, że pracować można na różne sposoby i dla różnych celów. Wskażę chociażby jeden z nich, który dotyczy pewnego żonatego mężczyzny wydłużającego w czasie wykonywaną pracę tylko po to, by nie wracać do domu zbyt wcześnie, aby tym samym wykluczyć możliwość kłócenia się z żoną. Czy zatem praca będzie skutecznym remedium na krzykliwo-konfliktogenną naturę ludzką? W jakimś sensie także. Inny z kolei autor jest przekonany, że praca stanowi najlepszą formę rozrywki, jaką człowiek może zaaplikować swojej leniwej, ale i skłonnej do aktywności naturze. Wielość kategorii, które można by uszeregować w nurcie opus i w nurcie labor, odpowiada w pewnym sensie rozróżnieniom dotyczącym już nie samej czynności związanej z pracą, ale człowieka, który ją wykonuje. Będzie to zatem "dwugłos" w postaci homo faber i animal laborens.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39289 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41013 (1 egz.)
Book
In basket
Książka zamyka swoisty tryptyk dedykowany Profesorowi Stanisławowi Kawuli w 70. rocznicę Jego urodzin. Podjęte zostały w nim aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, które ukazały się już drukiem to: Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań oraz Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Łączy je wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Młodzież w obliczu wyzwań współczesności" przynosi szerokie spojrzenie na aktywność podejmowaną przez młodzież oraz na uwarunkowania postaw moralnych oraz poglądów młodzieży. Część druga grupuje teksty skupione wokół hasła przewodniego "Szanse i perspektywy pracy z młodzieżą". Kolejna część podejmuje niezwykle istotne kwestie społeczno-pedagogiczne wiążące się z kryzysami i zagrożeniami jakich doświadcza polska młodzież. Ostatnia, czwarta część skupia się na ukazaniu różnorodności działań podejmowanych w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej na rzecz młodzieży oraz z udziałem młodzieży. Wartość tej części pracy jest tym większa, że zamieszczone w niej opracowania dowodzą skuteczności wspomnianych działań, zachęcając do czerpania z zaprezentowanych "dobrych praktyk". Należy odnotować, że książka odznacza się - co podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbieta Łuczak - wysokim poziomem naukowym zawartych w niej publikacji, które ukazują, "że współczesna młodzież - wbrew obiegowym opiniom - potrafi angażować się w wiele cennych inicjatyw, że może być twórcza i kreatywna, a przez to bardziej wartościowa. Jestem przekonana - pisze Recenzentka - że lektura tej książki będzie stanowiła poważny wkład w ogólnopolską dyskusję nt. problemów młodzieży oraz że przyczyni się do rozwoju i poszerzenia pól badawczych pedagogiki społecznej".
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106457 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47909 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37717 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31918 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63151 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46098, 45573 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37793, 36673 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42458 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62955, 62945 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again