Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(64)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(16)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Czytelnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(14)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Szczepaniak Marian
(2)
Arcimowicz Jolanta
(1)
Bald Margaret
(1)
Balicki Janusz
(1)
Chmaj Marek
(1)
Czaputowicz Jacek
(1)
Gronowska Bożena
(1)
Holmes Stephen
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kalinowska Felicja
(1)
Karolides Nicholas J
(1)
Karpiński Wojciech
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Kugler Jerzy S
(1)
Malinowska Ewa
(1)
Marcinkowski Adam
(1)
Mikos Jarosław
(1)
Mleczko Piotr
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Rostworowski Emanuel
(1)
Sadurski Wojciech
(1)
Sagan Stanisław
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Sova Dawn B
(1)
Sołtysiński Stanisław
(1)
Sunstein Cass R
(1)
Szlachta Bogdan
(1)
Wessel Milton R
(1)
Wiśniewski Leszek
(1)
Woźniak Wojciech
(1)
Wybicki Józef
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(10)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
unknown (po)
(1)
Subject
Wolność obywatelska
(14)
Prawa człowieka
(7)
Polityka
(4)
Prawo państwowe
(4)
Społeczeństwo obywatelskie
(4)
Bezrobocie
(3)
Demokracja
(3)
Egalitaryzm
(3)
Instytucje nonprofit
(3)
Konstytucja
(3)
Partie polityczne
(3)
Państwo
(3)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(3)
Prawo
(3)
Wolność
(3)
Wolność słowa
(3)
Związki zawodowe
(3)
Absolutyzm
(2)
Autorytaryzm
(2)
Autorytet
(2)
Cenzura
(2)
Demografia
(2)
Ekologia
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Globalizacja
(2)
Ideologia
(2)
Integracja europejska
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Kara śmierci
(2)
Kobieta
(2)
Korupcja
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Liberalizm
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Opinia publiczna
(2)
Podatek
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rodzina
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Samorząd
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sprawiedliwość
(2)
Sądownictwo
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Totalitaryzm
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Władza państwowa
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
AIDS
(1)
Abolicja
(1)
Aborcja
(1)
Administracja
(1)
Adopcja
(1)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Agresywność
(1)
Akcja Wyborcza Solidarność
(1)
Akcyza
(1)
Aktuariusze
(1)
Alkoholizm
(1)
Amnesty International
(1)
Anarchizm
(1)
Anoreksja
(1)
Antykoncepcja
(1)
Antysemityzm
(1)
Asertywność
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bank Ochrony Środowiska
(1)
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bioetyka
(1)
Bochniarz, Henryka
(1)
Borowski, Marek
(1)
Broń biologiczna
(1)
Broń chemiczna
(1)
Broń jądrowa
(1)
Budżet państwowy
(1)
Burmistrz
(1)
Burza mózgów
(1)
Bóg
(1)
Celibat
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Centralne Biuro Śledcze
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cimoszewicz, Włodzimierz
(1)
Cnota (filoz.)
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
DNA (chem.)
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Dekomunizacja
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dotacja
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Albania
(1)
Bułgaria
(1)
Czechy
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
Spisy
(1)
Szkice
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 52536, 52535 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 20414, 20413 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 23730 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 25903, 25902 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 37973 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59733 P 7,4 (1 egz.)
Book
In basket
Koncepcja publikacji zakłada, że być możeopisane w niej pozycje nie są powszechnie znane i dlatego każdy tytuł został streszczony. Po opisie treści danego tytułu następuje historia właściwa, czyli kto, kiedy i dlaczego chciał daną książkę wycofać, skrócić bądź nie dopuścić do publikacji. Z perspektywy czasu niektóre z opisywanych wydarzeń wydają się czysto "fantastyczne" - Car zabronił rosyjskiej edycji Chaty Wuja Toma, gdyż godziła w "istniejący porządek rzeczy", czyli rządy arystokracji. S. Kingowi dostało się za wulgaryzmy oraz obscenę (Cujo).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94167 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46597 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 24676 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 16740 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 32812 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 09412 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 11170 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 16223 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 17439 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 17378, 17377 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 16086 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 11953 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 13877 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 12559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 19054, 18693 (2 egz.)
Book
In basket
Książka została opracowana przez trzynastu autorów. W całości dotyczy ona stosowania w praktyce ustawodawczej i orzeczniczej najważniejszych postanowień nowej polskiej konstytucji z 1997 r. w zakresie wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela oraz ich gwarancji instytucjonalnych in statu quo - bo w dziewiątym roku jej obowiązywania w pierwotnie uchwalonej i niezmienianej wersji. Jest to w jakiejś mierze kontynuacja opublikowanego w 1997 r. tomu zatytułowanego Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, w którym autorzy prezentowali poglądy doktryny prawa polskiego i międzynarodowego na ten temat. Ówczesnym zamiarem autorów było udostępnienie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego teoretycznego i prawnoporównawczego fundamentu, określającego pozycję jednostki w państwie in statu nascendi - bo dla potrzeb ustrojodawcy przygotowującego pierwszą konstytucję III Rzeczypospolitej. Autorzy tej książki oceniają stosowanie Konstytucji RP z 1997 r. zarówno przez prawodawców, jak i wykonawców ustaw i rozporządzeń, w tym przez sądy, trybunały i inne organy orzekające. Dlatego właśnie w gronie autorów są nie tylko badacze prawa konstytucyjnego, ale też osoby, które łączą badania naukowe ze stosowaniem prawa w praktyce, np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, sędziowie Sądu Najwyższego, a także członek Komitetu Praw Człowieka ONZ.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35233 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 470.)
Przedmiotem monografii jest dyskurs prawnoustrojowy w Polsce na tle europejskiej kultury prawnej, a jej celem opis tradycji uchwalania aktów o ustrojowym znaczeniu oraz ukazanie ewolucji gatunku najbardziej reprezentatywnego dla tegoż dyskursu - konstytucji. Głównym zadaniem badawczym jest porównawczy opis wszystkich ustaw zasadniczych (od Konstytucji 3 maja po Konstytucję RP).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45829 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47430 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44736 (1 egz.)
Book
In basket
Dociekania autora koncentrują się na zasadniczym dylemacie konstytucjonalizmu i nauk politycznych: w jaki sposób najlepiej zapewnić równowagę między konstytucjonalizmem a demokracją? Autor rozpatruje działalność najmłodszych sądów konstytucyjnych, wyłonionych po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, na tle drobiazgowej analizy porównawczej i teoretycznej współczesnej kontroli konstytucyjności prawa. Kreśląc szczegółowy portret sądownictwa konstytucyjnego w regionie, autor przekonuje, że ocena dokonań sądów środkowo-wschodnio-europejskich nie jest bynajmniej jednoznaczna.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108447 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32640 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45866, 44723 (2 egz.)
Book
In basket
Opracowanie przybliża czytelnikom zagadnienia prawa konstytucyjnego, źródła prawa, ustrój państwa polskiego, prezentuje również prawa obywatelskie i środki ich ochrony. Autor omawia strukturę, funkcje oraz kompetencje organów władzy publicznej, m.in.: parlamentu, rządu, samorządu terytorialnego oraz przedstawia nowe instytucje ustrojowe, które wprowadzono w związku z uchwaleniem ustaw zapowiedzianych przez Konstytucję: ustawodawcza inicjatywa obywatelska, Rzecznik Praw Dziecka czy też Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85688, 85686 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46726 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65910 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105880 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48450, 48449 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45233 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64158 (1 egz.)
Book
In basket
Antologia poświęcona najważniejszym zagadnieniom administracji publicznej. Część pierwsza przedstawia najważniejsze wyzwania i zagrożenia związane z funkcjonowaniem państwa i administracji publicznej w dobie integracji europejskiej. W części drugiej przedstawiono problematykę organizacji i zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jakości (skuteczności i sprawności) jej działania. Część trzecia poświęcona jest zagadnieniom służby cywilnej, profesji urzędniczej, jej specyfice i napięciom, jakim podlega. W czwartej części wyznacza etyczne standardy dla administracji publicznej, w odwołaniu do koncepcji etosu pracowniczego, wzorów urzędnika funkcjonujących w Polsce oraz brytyjskich doświadczeń.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105674 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44902 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63845 P 16,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Publikacja zawiera następujące zagadnienia: Zagrożenia współczesnej rodziny w społeczeństwie ryzyka, Educational Function of a Family in the Risk Society, Konsekwencje świadczenia płatnych usług seksualnych i ich wpływ na decyzje o założeniu rodziny - aspekt medyczny, psychiczny oraz społeczny, Pierwsza praca i rodzina. Rzecz o koteryjnym kapitale społecznym Wolność, równość, bezpieczeństwo rodziny w polskiej Konstytucji, Sceny z życia rodzinnego w wierszach "Solistek".
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49718 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46242 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65589 (1 egz.)
Book
In basket
Encyklopedia Politologii jest owocem pracy specjalistów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W doborze tematów uwzględnili oni najważniejsze i najbardziej interesujące rozwiązania ustrojowe. Encyklopedia zawiera ok. 2000 haseł dotyczących m.in.: zasad funkcjonowania współcześnie istniejących państw; terminów z teorii prawa, polityki, ekonomii i socjologii; instytucji wchodzących w skład systemu politycznego, gospodarczego i społecznego; Opracowanie jest nieocenionym kompendium wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90108/T.2 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46746 p (1 egz.)
Book
In basket
Książka Wojciecha Woźniaka podejmuje ważny poznawczo i społecznie problem związany z percepcją nierówności społecznych i ich dziedziczenia przez reprezentantów gremiów politycznych na szczeblu centralnym i lokalnym. Obydwie te grupy mają istotny wpływ na formułowanie polityki społecznej: pierwsi na poziomie krajowym poprzez stanowienie prawa i jego monitoring, drudzy na poziomie lokalnym, oraz - w przypadku drugich - na realizację tej polityki wobec konkretnych społeczności, jednostek i rodzin.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106010 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45055 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ; Krajowy Rejestr Sądowy ; Wychowanie obywatelskie - materiały pomocnicze dla szkół ; Abolicja ; Agresywność ; Aborcja ; Absolutyzm ; Adopcja ; Agencja Nieruchomości Rolnych ; AIDS ; Akcyza ; Aktuariusze ; Alkoholizm ; Amnesty International ; Anoreksja ; Antykoncepcja ; Antysemityzm ; Autorytaryzm ; Autorytet ; Bank centralny ; Bank Ochrony Środowiska ; Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju ; Bezrobocie ; Przedsiębiorstwo - planowanie ; Broń biologiczna ; Broń chemiczna ; Broń jądrowa ; Budżet państwowy ; Unia Europejska - finanse ; Burza mózgów ; Celibat ; Centralne Biuro Antykorupcyjne ; Centralne Biuro Śledcze ; Mentoring ; Cudzoziemcy ; Demografia ; Demokracja ; DNA (chem.) ; Kara dożywotniego pozbawienia wolności ; Dyplomacja ; Dżihad ; Kształcenie ; Wychowanie seksualne ; Ekologia ; Elektrownie jądrowe ; Unia Gospodarcza i Walutowa ; Etyka zawodowa ; Europejska Wspólnota Energii Atomowej ; Euro (pieniądz) ; Europejski Bank Centralny ; Europejski Trybunał Praw Człowieka ; Euroregiony ; Eutanazja ; Feminizm ; Fundusze strukturalne UE ; Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) ; Kara śmierci ; Kazirodztwo ; Uprowadzenie ; Internet ; Konkubinat ; Konstytucja Europejska ; Korupcja ; Leasing ; Mobbing ; Molestowanie seksualne ; Środki masowego przekazu ; Niepłodność ; Pedofilia ; Prezydentura (urząd) ; Narkomania ; Przemoc ; Wolontariusze ; Tolerancja ; Zapłodnienie sztuczne ; Związki zawodowe ; Państwowa Inspekcja Pracy
This item is available in 10 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96888 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96889 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47276, 47275 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47274 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37990 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37989 P (26) (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31572 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31570 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44165 p, 44164 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63275 P 7,3 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Absolutyzm ; Anarchizm ; Autorytaryzm ; Autorytet ; Banki - system bankowy ; Bezrobocie ; Bioetyka ; Bóg ; Chrześcijaństwo ; Cnota (filoz.) ; Cykl koniunkturalny ; Kultura ; Demografia ; Demokracja ; Dialog społeczny ; Etyka społeczna ; Działalność charytatywna ; Egalitaryzm ; Ekologia ; Ekonomia ; Elita społeczna ; Encykliki społeczne ; Etyka ; Gospodarka - etyka ; Etyka - gospodarka ; Faszyzm ; Feudalizm ; Polityka - filozofia ; Filozofia ; Finanse publiczne ; Gospodarka ; Plan gospodarczy ; Grzech ; Ideologia ; Imperializm ; Indywidualizm (filoz.) ; Inflacja ; Integracja europejska ; Siła robocza ; Kapitał społeczny ; Kara śmierci ; Nauka społeczna Kościoła katolickiego ; Komunikacja społeczna ; Komunitaryzm ; Konserwatyzm ; Związki wyznaniowe ; Liberalizm ; Makroekonomia ; Marksizm ; Migracje ; Mikroekonomia ; Mniejszości (socjol.) ; Nauki społeczne - modele metodologiczne ; Monarchia ; Nacjonalizm ; Nierówności społeczne ; Niewolnictwo ; Obywatel ; Rynek - organizacja ; Osoba ; Państwo ; Państwo - Kościół ; Partie polityczne ; Patologia społeczna ; Pieniądz ; Gospodarka - polityka ; Polityka społeczna ; Ponowoczesność ; Porządek społeczny ; Postęp ; Postmodernizm ; Praca ; Prawa człowieka ; Prawo ; Produkt krajowy ; Psychologia społeczna ; Racja stanu ; Rasizm ; Religia ; Republika ; Rodzina ; Rynek ; Rynki finansowe ; Samorząd ; Sekty ; Słuszność (prawo) ; Socjalizm ; Socjologia i społeczeństwo ; Socjologia polityki ; Socjologia prawa ; Społeczeństwo obywatelskie ; Ekonomia społeczna ; Społeczność lokalna ; Społeczność międzynarodowa ; Sprawiedliwość ; Sumienie ; Szkoły katolicko-społeczne ; Ruchy katolicko-społeczne ; Teologia ; Teologia polityczna ; Konsumenci (ekon.) ; Przedsiębiorstwo - teoria ; Teoria wyboru publicznego ; Terroryzm ; Tomizm ; Totalitaryzm ; Tradycja ; Umowa społeczna ; Ustrój polityczny ; Władza ; Własność ; Wojna ; Pokój ; Masoneria ; Wolność ; Wzrost gospodarczy ; Zarządznie ; Zasady życia społecznego ; Zmiana społeczna ; Związki zawodowe ; Nauki społeczne - encyklopedia ; Społeczeństwo - zagadnienia - encyklopedia ; Nauki społeczne - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych ; Nauki społeczne - materiały pomocnicze dla szkół wyższych
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94037 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34831 P (42) (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41571 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60186 P 5,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again