Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Hołyst Brunon
(7)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Bieńkowska Ewa
(1)
Haś Mieczysław
(1)
Kasparek Krzysztof
(1)
Mazowiecka Lidia
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szmidt Jacek
(1)
Szpitalak Malwina
(1)
Wójcik Jerzy Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
unknown (po)
(1)
Subject
Wiktymologia
(12)
Ofiary przestępstw
(5)
Policja
(4)
Przestępstwo
(4)
Agresywność
(3)
Patologia społeczna
(3)
Przemoc w szkole
(3)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(3)
Terroryzm
(3)
Alkoholizm
(2)
Choroby psychiczne
(2)
Cyberprzemoc
(2)
Ekspertyza
(2)
Kara aresztu
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Kara śmierci
(2)
Kryminalistyka
(2)
Mobbing
(2)
Molestowanie seksualne
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Narkomania
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedofilia
(2)
Prokuratorzy
(2)
Prostytucja
(2)
Przestępcy
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Przestępczość nieletnich
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Przesłuchanie dziecka
(2)
Przesłuchanie świadka
(2)
Psychologia kryminalistyczna
(2)
Rodzina
(2)
Samobójstwo
(2)
Sport
(2)
Stalking
(2)
Sądownictwo
(2)
Sędziowie
(2)
Więziennictwo
(2)
Wojsko
(2)
Zabójstwo
(2)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Chorzy
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Dokumenty
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziewczęta
(1)
Etyka lekarska
(1)
Fałszywe zeznania
(1)
Handel ludźmi
(1)
Hipnoza
(1)
Kobieta
(1)
Korupcja
(1)
Kradzież
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Młodzież
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nikotyna
(1)
Ofiary gwałtu
(1)
Osoba wiktymna
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Policja kryminalna
(1)
Policjanci
(1)
Pracoholizm
(1)
Prokuratura
(1)
Przemoc emocjonalna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość dziewcząt
(1)
Przestępczość kobiet
(1)
Przestępczość narkotykowa
(1)
Przestępczość terrorystyczna
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Psychoterapia
(1)
Rozboje
(1)
Rzecznik praw ofiar
(1)
Sekty
(1)
Starość
(1)
Subkultura blokersów
(1)
Subkultury
(1)
Technologia
(1)
Urojenia
(1)
Utonięcie
(1)
Uzależnienia od hazardu
(1)
Uzależnienie od komputera i Internetu
(1)
Wiktymizacja klienta
(1)
Wiktymologia penitencjarna
(1)
Wiktymologia społeczna
(1)
Wypalenie emocjonalne
(1)
Władza
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zachowania dewiacyjne
(1)
Zachowania nieumyślne
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42132 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35169 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 71992, 71991, 71990 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 37051 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 26948 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 50621 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 35171 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56142 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji "Wiktymizacja wtórna" zorganizowanej z okazji Dnia Ofiar Przestępstw dnia 22 lutego 2011 r. w Prokuraturze Generalnej, W opracowaniu przedstawiono źródła wiktymizacji wtórnej oraz sposoby jej zapobiegania. Wskazano jak powinny postępować osoby i instytucje, które mają kontakt z pokrzywdzonymi, aby nie dopuszczać do sytuacji powtórnego pokrzywdzenia. Podkreślono także potrzeby zmian regulacji prawnych w celu ochrony przed powstawaniem zjawiska wiktymizacji wtórnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46598 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63756 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42272, 42183 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111707, 111706 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40966 (1 egz.)
Book
In basket
Teksty zawarte w monografii poruszają najważniejsze zagadnienia psychologii sądowej. Można do nich zaliczyć zeznania świadków, przygotowywanie opinii psychologicznych na potrzeby sądu (w tym diagnostykę ryzyka recydywy), profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (również przestępstw komputerowych), analizy skuteczności technik stosowanych przez policję w celu identyfikacji sprawcy (na przykładzie procedury okazania oraz sporządzania portretu pamięciowego), a także możliwości wykorzystania w procesie sądowym wiedzy z zakresu neuronauki poznawczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47288 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45315 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36742 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42453 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47938 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37272 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31060 P (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63102 P 4,5 (1 egz.)
E-book
In basket
Dopiero w XX wieku zaczęto się zajmować systematycznie problematyką ofiary przestępstwa. Pojawiły się poglądy o konieczności systemowego spojrzenia na osobę sprawcy, ofiarę i czyn. Dużą rolę w tym całościowym ujęciu teorii zachowań przestępczych odegrała koncepcja symbolicznego interakcjonizmu Georga H. Meada (1863–1931), w której szeroko uwzględniono zagadnienia wpływu postrzegania partnera oraz przypisywanego mu znaczenia na własne zachowanie. W 1979 r. w Münster założono Światowe Towarzystwo Wiktymologii (The World Society of Victimology), które uzyskało status organu konsultacyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy. W następnych latach powstały krajowe towarzystwa wiktymologii w Australii, Brazylii, Grecji, Indiach, Japonii i Południowej Korei. Od 1973 r. co trzy lata są organizowane międzynarodowe sympozja. Pierwsze odbyło się w Jerozolimie, a kolejne między innymi w: Bostonie (1976), Münster (1979), Tokio/Kioto (1982), Zagrzebiu (1985), Jerozolimie (1988), Rio de Janeiro (1991), Adelaide (1994) oraz Amsterdamie (1997). Wiktymologia ewoluuje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także w Europie. Wiele prac na jej temat ukazało się w Izraelu, jak również w Ameryce Środkowej i Południowej, Indiach, Australii i Japonii, publikowane są też czasopisma, np. „International Review of Victimology” USA, „Japanese Journal of Victimology”, „Victimology” Cordoba/Argentyna, „Journal of Australasian Society of Victimology”. Na rozwój wiktymologii kryminalnej wpływa europejskie prawo karne. W Polsce znaczącymi wydarzeniami były ogłoszenie Polskiej Karty Praw Ofiary z 2000 r. oraz przyjęcie Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw, opracowanego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w 2004 r.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Wiktymologię interesują wszelkie zjawiska powodujące nierówności społeczne, pokrzywdzenie społeczeństw czy jednostki ludzkiej, w tym przedmiotem jej badań jest zarówno globalizacja, powodująca zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych i poprawę bytu ludności, jak i sfera poruszana przez przeciwników globalizacji, mówiąca o pogorszeniu i zagrożeniu jakości życia i o wynikających z tego rożnych formach pokrzywdzenia człowieka. Niniejsza praca nie wyczerpuje bogatej problematyki wiktymologii. Zawiera jednak analizę i ocenę tych problemów, które w wymiarze jednostkowym i społecznym stały się zagrożeniami na przełomie tysiącleci. Dla rozwoju wiktymologii jako ruchu społecznego ważne jest wdrażanie wyników badań wiktymologicznych. W najbliższym czasie powinna więc wzrastać profilaktyczna funkcja wiktymologii, na co zwrócono uwagę w kolejnych rozdziałach książki, będącej holistycznym opracowaniem obejmującym wszelkie aspekty współczesnej wiktymologii. Opracowanie naukowe Profesora Brunona Hołysta to wybitna praca ukazująca horyzont tożsamości człowieka i przyrody z punktu widzenia zachowania gatunku ludzkiego. Na poziomie świata obiektów, zmysłów i myśli została zaprezentowana problematyka bezpieczeństwa rodu ludzkiego, które jest rozumiane jako zgodność ideałów – świata wartości – jednostki, wspólnoty oraz kultury i cywilizacji. Autor ukazał najistotniejsze zagrożenia cywilizacyjne dla dobra wspólnego, proponując działania profilaktyczno-prewencyjne mające na celu ograniczenie przemocy strukturalnej i dochodzenie do społeczeństwa sprawiedliwego. prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (z recenzji) Kolejne dzieło Profesora Brunona Hołysta budzi podziw z racji wielopłaszczyznowego i wielopoziomowego ujęcia problemu wiktymologii. Stanowi ono rezultat interdyscyplinarnej wiedzy Autora, w tym także filozoficznej. Profesor Brunon Hołyst wyjaśnia, że właściwie każda działalność człowieka może mieć implikacje wiktymizacyjne. Zagrożenia są nie tylko zewnętrzne, lecz także wewnętrzne, płynące z niepożądanych zmian w psychice człowieka. prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (z recenzji)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again