Form of Work
Książki
(47)
Status
available
(141)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(29)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(25)
Czytelnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(24)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(15)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(18)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(13)
Czytelnia Wągrowiec
(9)
Author
Kozaczuk Franciszek
(4)
Bębas Sylwester
(3)
Jaworska Anetta
(3)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(2)
Marczak Monika
(2)
Opora Robert
(2)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(2)
Przybyliński Sławomir
(2)
Raś Danuta
(2)
Stępniak Piotr
(2)
Urban Bronisław
(2)
Adamczyk-Bębas Wioleta
(1)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Breska Radosław
(1)
Chojecka Jana
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela
(1)
Dybalska Irena
(1)
Filipowski Henryk
(1)
Florczykiewicz Janina
(1)
Gucwa-Porębska Katarzyna
(1)
Jasiński Zenon
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Kieszkowska Anna
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Kwaśniewski Jerzy
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Mudrecka Irena
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Olak Antoni
(1)
Ornowska Alicja
(1)
Pecyna Maria Bogumiła
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Pol Jan Dezyderiusz
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Sakowicz Tadeusz
(1)
Skafiriak Beata
(1)
Snopek Mariusz
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stanik Jan M
(1)
Szczepaniak Paweł
(1)
Szerląg Alicja
(1)
Szykut Michał
(1)
Toroń Barbara
(1)
Widelak Dariusz
(1)
Zduński Igor
(1)
Year
2010 - 2019
(30)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(47)
Language
Polish
(46)
unknown (po)
(1)
Subject
Więźniowie
(46)
Pedagogika resocjalizacyjna
(23)
Pedagogika penitencjarna
(19)
Przestępczość
(11)
Kara pozbawienia wolności
(10)
Adaptacja społeczna
(8)
Patologia społeczna
(8)
Kuratorzy (prawo)
(7)
Kobieta
(6)
Pomoc postpenitencjarna
(6)
Probacja (prawo)
(6)
Przemoc w rodzinie
(5)
Rodzina
(5)
Służba więzienna
(5)
Wykluczenie społeczne
(5)
Arteterapia
(4)
Młodociani przestępcy
(4)
Nałóg
(4)
Niedostosowanie społeczne
(4)
Przestępcy
(4)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(4)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(4)
Socjoterapia
(4)
Więziennictwo
(4)
Agresywność
(3)
Autodestruktywność
(3)
Nieletni przestępcy
(3)
Subkultura
(3)
Wolontariusze
(3)
Alkoholizm
(2)
Biblioterapia
(2)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(2)
Integracja społeczna
(2)
Muzykoterapia
(2)
Młodzież trudna
(2)
Palenie tytoniu
(2)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Penitencjarystyka
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca
(2)
Przestępcy seksualni
(2)
Recydywa (prawo)
(2)
Sport
(2)
Wychowanie
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Zwolnienie warunkowe
(2)
AIDS
(1)
Aleksander, Tadeusz
(1)
Aspiracje
(1)
Bezrobocie
(1)
Biseksualizm
(1)
Chmielowski, Bogusław
(1)
Choreoterapia
(1)
Cichosz, Mariusz
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czerepaniak-Walczak, Maria
(1)
Czerniawska, Olga
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dubas, Elżbieta
(1)
Duszpasterstwo więzienne
(1)
Dym tytoniowy
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Filmoterapia
(1)
Frąckowiak, Tadeusz
(1)
Gerontologia
(1)
Grupy Balinta
(1)
HIV
(1)
Handel ludźmi
(1)
Hejnicka-Bezwińska, Teresa
(1)
Heteroseksualizm
(1)
Homoseksualizm
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Izdebska, Jadwiga
(1)
Jakość życia
(1)
Jan Paweł
(1)
Joga
(1)
Kamiński, Aleksander
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kargulowa, Alicja
(1)
Kawula, Stanisław
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kowalski, Stanisław
(1)
Kryminologia
(1)
Kryzys
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kuratela
(1)
Leczenie
(1)
Leworęczność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Marynowicz-Hetka, Ewa
(1)
Subject: time
2001-0
(10)
1989-
(9)
2001-
(2)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
1918-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Słowniki
(1)
48 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48783 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102750 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja dokłada cegiełkę do wcześniejszych rozważań z zakresu trudnej i skomplikowanej pracy penitencjarnej. Poza tym ukazuje uwarunkowania, w których należałoby dokonywać zmian, by działalność penitencjarna w zakładach karnych była bardziej efektywna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106843 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48790 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65020 (1 egz.)
Authority data
Pedagogika penitencjarna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Pedagogika resocjalizacyjna (hasło przedmiotowe)
zob. też Penitencjarystyka (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Resocjalizacja penitencjarna ; Więziennictwo - wychowanie ; Więźniowie - wychowanie
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31955 (1 egz.)
Book
In basket
Książka została poświęcona zagadnieniu wykorzystania arteterapii w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych. Jest to jej drugie wydanie, w którym poszerzono znacznie część badawczą o analizy dwojakiego rodzaju. Poddano badaniom wpływ programu arteterapeutycznego na poprawę zachowania recydywistów, zmianę w hierarchii wartości oraz zmianę w postawach wobec uczestnictwa w działaniach resocjalizacyjnych. Korzystna zmiana w zakresie tych kategorii jest istotnym wskaźnikiem efektywności resocjalizacji. Drugi nurt analiz podejmował zagadnienie wpływu czynników związanych z przebiegiem resocjalizacji: systemu odbywania kary, charakteru przestępczości, statusu podkulturowego oraz stażu pobytu w zakładzie karnym na zróżnicowanie rezultatów terapii przez kreację plastyczną. Poszerzenie zaprezentowanych badań o analizę czynników pedagogicznych dopełnia zaprezentowany w pierwszym wydaniu książki obraz efektywności weryfikowanej metody terapii przez kreację plastyczną w zakresie korzystnego wpływu na zmiany w zachowaniu i osobowości resocjalizowanych jednostek - recydywistów penitencjarnych. Publikacja obejmuje jedenaście rozdziałów, w tym cztery pierwsze składają się na część teoretyczną, a kolejne zawierają koncepcję badawczą oraz wyniki zrealizowanych badań. Przedstawiona na łamach tej książki koncepcja resocjalizacji stanowi teoretyczne podłoże dla projektowania programów adresowanych do jednostek, u których nieprzystosowanie społeczne i przestępczość są wynikiem splotu niekorzystnych czynników socjokulturowych, sytuacyjnych bądź psychicznych, z wyłączeniem osób, u których zaburzenia zachowania są następstwem patologii w obrębie centralnego układu nerwowego lub innych uwarunkowań biologicznych. Zawężenie zasięgu stosowania koncepcji nie oznacza jej "nieprzydatności" w resocjalizacji wymienionej grupy jednostek, lecz sugeruje konieczność łączenia procedur resocjalizacyjnych z innymi formami terapii, często farmakologicznej i psychiatrycznej, co znacznie wykracza poza zakres pedagogiki resocjalizacyjnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106122 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64073 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy publikacji już na wstępie podkreślają ogromną rolę oraz dostrzegają szanse w realizacji zadań resocjalizacyjnych wobec skazanych przebywających w zakładach karnych. Opracowanie nie jest wyłącznie studium teoretycznym, lecz uwzględnia w szerokim zakresie uwarunkowania społeczne resocjalizacji w systemie penitencjarnym. W opracowaniu częste są odwołania do orzecznictwa ETPCz w Strasburgu, które pozwalają czytelnikowi lepiej zorientować się w randze i skali problemu. Książka zawiera prezentację najważniejszych zagadnień dotyczących resocjalizacji skazanych na karę pozbawienia wolności, ukazaną ze znawstwem i w sposób interesujący dla czytelnika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109824 (1 egz.)
Book
In basket
Jak zaznaczył autor we wstępie, ?Żyjemy w społeczeństwie, w którym ceni sobie sprawiedliwość. Z tego powodu oczekujemy, aby przestępcy byli ukarani stosownie do wagi popełnionego przestępstwa?. W pracy poddano więc analizie sześć podstawowych teoretycznych perspektyw postępowania z przestępcami ? perspektywę retrybutywną, odstraszania przestępców, izolacyjną, resocjalizacyjną, sprawiedliwości naprawczej, skoncentrowaną na wczesnej interwencji społecznej. Tematem rozważań szczegółowych zaś są tytułowe oddziaływania resocjalizacyjnego jako pożądany ? zdaniem autora ? sposób przywracania sprawców przestępstw społeczeństwu. Celem tego opracowania z zakresu literatury penitencjarnej jest dokonanie omówienia pojęcia efektywności resocjalizacyjnej oraz możliwych jego znaczeń, a także określenie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Kolejnym zadaniem jest przegląd teorii istotnych dla działań resocjalizacyjnych, wskazanie na skuteczne interwencje resocjalizacyjne, a także omówienie warunków wdrażania określonych programów resocjalizacyjnych. Przykładanie dużej wagi do działań resocjalizacyjnych nie oznacza jednak, że system penitencjarny nie powinien reagować na zachowania przestępcze. Jak jednak zauważa autor, ?Sposób postępowania społeczeństwa z osobami potrzebującymi pomocy świadczy o tym, co znaczy jednostka dla tej zbiorowości. Jeśli więc kierujemy człowieka do systemu penitencjarnego, jesteśmy moralnie zobowiązani wskazać przyczyny takiego działania oraz wyznaczyć pewne idee, które chcielibyśmy przez to działanie osiągnąć?.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110599 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50518 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40795 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33288 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46929 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66149 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42966 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105135 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62304 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Za Kurtyną Resocjalizacji)
Praca zbiorowa "Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań" pod redakcją Małgorzaty H. Kowalczyk i Michała Szykuta otwiera nową serię wydawniczą zatytułowaną "Za kurtyną resocjalizacji". Zarówno tytuł serii, jak i książki dobrze oddają jej zawartość treściową, którą dookreślają tytuły czterech części: 1) Kryminologiczny i wiktymizacyjny wymiar zachowań przestępczych, 2) Specyfika pracy kuratorów sądowych w ujęciu porównawczym, 3) Teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji nieletnich, 4) Opieka i wsparcie wobec osób zagrożonych przestępczością. Książka jest, co akcentują jej redaktorzy, "efektem dyskusji, której celem jest określenie oczekiwań i poszukiwanie optymalnych rozwiązań służących podejmowaniu zróżnicowanych i efektywnych form oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych w różnych warunkach - zarówno w środowisku wolnościowym, jak i w warunkach izolacyjnych".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41012 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33253 (1 egz.)
Book
In basket
Ze względu na niezbadane obszary przystosowania się skazanych w środowisku lokalnym, a także roli rodziny i środowiska, konieczne staje się poznanie w szerszym wymiarze zależności między czasem pobytu na wolności a czynnikami warunkującymi pozytywny przebieg procesu reintegracji skazanych w środowisku otwartym. Wpisywani tu skazani to osoby, które po opuszczeniu zakładu karnego w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia powróciły do środowiska lokalnego i podlegają procesom ponownej integracji społecznej. (...) Zmiana społecznej przynależności wiąże się z przebudową roli byłego skazanego, ze zmianą motywacji, z nauką postrzegania rzeczywistości przez pryzmat współuczestnictwa i współodpowiedzialności społecznej, ze wzmacnianiem samooceny, podniesieniem własnej wartości, poczuciem kontroli życia, z osobistym zaangażowaniem w poprawę własnej sytuacji. (...) Wieloletnie badania pozwoliły uchwycić dynamikę zachodzących zmian w okresie wolności dozorowanej i wolności rzeczywistej oraz miejsca skazanych w środowisku lokalnym, ich dyspozycje osobowe w zakresie celów oraz sensu życia, samooceny, stylu radzenia sobie, rozwiązywania problemów, planów życiowych, roli wsparcia i znaczenia pracy zawodowej oraz kontaktów z otoczeniem. (...) Książka ta jest rozprawą badawczą o charakterze ilościowym, w której przy użyciu odpowiednich narzędzi poszukiwano i przedstawiono wyznaczniki procesu reintegracji społecznej skazanych w środowisku otwartym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106090 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48699, 46913 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64047 (1 egz.)
Book
In basket
Osoby opuszczające zakłady karne, po odbyciu kary pozbawienia wolności, znajdują się w bardzo trudnej i zarazem złożonej sytuacji. Muszą bowiem poradzić sobie z wieloma problemami, które wynikają nie tylko z faktu przebywania w zakładzie karnym i nabytych w związku z tym doświadczeń, lecz także z sytuacji rodzinnej, potrzeby uzyskania społecznej akceptacji, zapewnienia sobie przynajmniej podstawowych warunków egzystencjalnych. Nie bez znaczenia pozostaje także ich stosunek do czynu, za którego popełnienie zostali ukarani pozbawieniem wolności. Dlatego do opuszczenia zakładu karnego skazani winni być profesjonalnie przygotowani. Autorzy książki mają nadzieję, że zamieszczone w niej teksty zachęcą do głębszego namysłu i dyskursu na gruncie nauk zajmujących się karą pozbawienia wolności, resocjalizacją skazanych, wsparciem psychologicznym i społecznym osób przebywających w zakładach karnych i opuszczających te jednostki penitencjarne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104576 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38536 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63739 (1 egz.)
Book
In basket
Wybrane do publikacji artykuły stanowią przekrój dorobku pedagogicznego autorki. Każdy z nich oscyluje wokół spraw ludzkich i dotyczy analizy problemów pedagogicznych, jakie pojawiały się w toku wieloletnich badań. Artykuły przedstawiają nie tylko sprawy związane z dziećmi, m.in. problemy dysleksji i stygmatyzacji, młodzieżą w wieku szkolnym, np. problematyka narkomanii czy agresji, ale także dorosłymi, którzy doświadczyli w swym życiu zaburzeń socjalizacji, a swój styl życia zawdzięczają pobytowi za więziennymi murami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108647 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65749 (1 egz.)
Book
In basket
Omawiane tu koncepcje postępowania ze sprawcami przestępstw w zakładach karnych wpisują się w nurt resocjalizacji wielopłaszczyznowej. Z jednej strony są one wynikiem koncepcji pozytywistycznych - zasadność tego typu postępowania penitencjarnego staram się bowiem dowieść naukowo; z drugiej - są silnie zabarwione koncepcją humanistyczną, zgodnie z którą przejawiam wiarę w wewnętrzne dobro istoty ludzkiej. W każdym razie stanowią one realizację dyrektywy, by pobyt w zakładzie karnym niósł jak najmniej negatywnych konsekwencji dla dobrostanu uwięzionego człowieka. Dążenie do moralnego i psychicznego rozwoju (lub przynajmniej dążenie do niepogarszania jakości tych sfer) podczas pobytu więźnia w zakładzie karnym jest zarówno postulatem humanitarnym, jak i utylitarnym. Psychiczna i moralna destrukcja osobowości osób odbywających karę kryminalną stanowi bowiem znaczne zagrożenie dla ogółu społeczeństwa. Mając kompetencje zawodowe w tej dziedzinie oraz czując się pedagogiem, starałam się jednak czerpać inspiracje także z innych dyscyplin intelektualnej aktywności człowieka, a przede wszystkim z filozofii i psychologii. Pedagogika resocjalizacyjna, będąc jednocześnie dyscypliną praktyczną, domaga się przede wszystkim efektów działań wychowawczych. Trudno znaleźć drugą taką dyscyplinę pedagogiczną, w której te efekty byłyby tak trudne do przewidzenia i w tak trudny sposób osiągalne. Szczególny brak efektywności przypisywany jest resocjalizacji penitencjarnej. Wszystko to powoduje, że pedagogika resocjalizacyjna domaga się ścisłej współpracy z innymi dyscyplinami nauk. Dlatego własne rozważania teoretyczne postanowiłam osadzić nie tylko w kontekstach teorii pedagogicznych, ale także mających swe źródło w filozofii, socjologii i psychologii. W rozważaniach ujętych w tej pracy wychodzę od nurtów filozoficznych, czerpiąc najwięcej z fenomenologii i egzystencjalizmu. Praca ta nie powstałaby także, gdybym nie mogła zaczerpnąć z myśli naukowej takich psychologów, jak Abraham Maslow czy Carl Rogers. Wreszcie, inspiracje do pracy czerpałam z nurtów pedagogiki alternatywnej (głównie humanistycznej i personalistycznej), przenosząc je do resocjalizacji. Zawarta tu refleksja naukowa pozostaje otwarta na wielość interpretacji świata, sięgając do teoriopoznawczego i metodologicznego pluralizmu, co pozostaje zgodne z interdyscyplinarnością pedagogiki penitencjarnej oraz koniecznością łączenia w niej teorii i praktyki. [Autorka, ze Wstępu]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104532 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46494 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37386 (1 egz.)
Book
In basket
Przestępcy seksualni zwykle postrzegani są w dość jednolitych kategoriach - jako sprawcy, którzy w wynaturzonych czynach seksualnych realizują swoje potrzeby seksualne. W wielu wypadkach przestępstwa te określane są mianem crime of passion. Po tym pojęciem skrywa się fałszywa sugestia, że sprawcy ci nie do końca są odpowiedzialni za swoje działania, targani gwałtownymi namiętnościami, nie panują nad zachowaniem. W książce Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja został przedstawiony rzeczywisty, wielowymiarowy wizerunek sprawców przestępstw seksualnych ukazujący zróżnicowane czynniki ryzyka, okoliczności, a także tło motywacyjne dokonanych czynów. Prezentowane liczne przypadki sprawców wskazują na niejednolite motywy przestępstw seksualnych, począwszy od najbardziej oczywistych motywów seksualnych, przez motywy gniewne, odwetowe, a skończywszy na czerpaniu przyjemności z zadawania cierpienia torturowanej ofierze. Ważnym elementem tej publikacji jest wskazanie na możliwości terapeutyczne i resocjalizacyjne dedykowane tej kategorii sprawców. Ponieważ sprawcy prezentują różne typy osobowości i formy zaburzeń (odnoszących się także do ich preferencji seksualnych), odmienne muszą być także proponowane oddziaływania obejmujące specyficzne komponenty sytuacji życiowej i indywidualne możliwości sprawców. Książka ta może być zatem interesująca nie tylko dla pedagogów zajmujących się resocjalizacją czy penitencjarystyką, ale także dla psychologów, prawników karnistów czy terapeutów mających do czynienia ze złożonymi problemami dotyczącymi przestępczości seksualnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110054 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37791 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101116/Cz.2, 101115/Cz.2 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46165 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37173 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30884 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43275 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62295 P 4,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again