Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(15)
unavailable
(3)
Branch
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(1)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bębas Sylwester
(3)
Hołyst Brunon
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Pol Jan Dezyderiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Więźniowie
(6)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Kobieta
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
AIDS
(2)
Agresywność
(2)
Duszpasterstwo więzienne
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(2)
Przestępczość
(2)
Religia
(2)
Samobójstwo
(2)
Subkultura
(2)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(2)
Alkoholizm
(1)
Arteterapia
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezdomność
(1)
Biblioterapia
(1)
Bunt
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Czarny rynek
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Eutanazja
(1)
Filmoterapia
(1)
Gorzelnictwo nielegalne
(1)
Gry hazardowe
(1)
HIV
(1)
Handel narządami ludzkimi
(1)
Internet
(1)
Jan Paweł
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Kryminologia
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leczenie
(1)
Lekozależność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Migracje
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nagrody
(1)
Narkomania
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Pedofilia
(1)
Podejrzany
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Praca
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Prostytucja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemytnictwo
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przestępstwa komputerowe
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjoterapia
(1)
Sport
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Tatuaż więzienny
(1)
Teatroterapia
(1)
Transplantacja
(1)
Więzienie
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zabójcy
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(2)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Słowniki
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Książka Sylwestra Bębasa pt. "Rola religii w procesie resocjalizacji" posiada wymiar teoretyczny oraz praktyczny ukierunkowany przez refleksję o znaczeniu religii we współcześnie realizowanej pracy resocjalizacyjne. Już we "Wprowadzeniu" Autor zwraca uwagę na to, że ".coraz częściej dostrzega się potrzebę działalności resocjalizacyjnej, która opiera swe założenia na duchowości, religijności i praktykach religijnych. Uzasadnione wydaje się odwoływanie w resocjalizacji do właściwie ukształtowanej religijności oraz podjęcie edukacji religijnej w resocjalizacji, która może pomóc w przyjęciu norm zgodnych ze standardami życia społecznego. Działania naprawcze i odnowa życia religijnego mogą stanowić zespół środków korekcyjnych skierowanych do człowieka uwikłanego w życie przestępcze i odbywającego karę pozbawienia wolności, a odniesienie się do religii i przestrzegania praktyk życia religijnego może wzmocnić działania socjalizacyjne i resocjalizacyjne skazanych, posługi religijne mogą stanowić z kolei formę działalności resocjalizacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33248 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65747 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47759 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 48770 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47829 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31815 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105671 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48370 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38796 P (43) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32237 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44919 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63903 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2001. - 1403, [1] s : mapy, rys., tab., wykr ; 25 cm.
Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna koncentruje swoją uwagę na człowieku i jego środowisku. Przedmiotem jej zainteresowania są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym. W zakresie mikroskali rozpatrujemy indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś przestępczość jako zjawisko społeczne. Siódme wydanie podręcznika nie stanowi nowego opracowania. W poprzednim wydaniu zostały wzbogacone liczne rozdziały, szczególnie dotyczące metodologii badań, doktryn kryminologicznych, analizy przestępczości, a także prognoz i profilaktyki. Uwzględniono najnowsze materiały informacyjne, dotyczące przestępczości i tak powszechnego zjawiska przemocy. Nowe okienka problemowe przedstawiają aktualne problemy przestępczości.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40386 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33338 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46773, 46772 (2 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46774 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65262 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again