Form of Work
Książki
(4)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Bocheńska-Włostowska Katarzyna
(1)
Domańska Katarzyna
(1)
Głowacka Ewa
(1)
Korzeniecka-Bondar Alicja
(1)
Kowalczuk-Walędziak Marta
(1)
Marzec Paweł
(1)
Piotrowska Ewa
(1)
Rogoż Michał
(1)
Skórka Stanisław
(1)
Tyszkowska Marta
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(4)
English
(1)
Subject
Web 2.0
(4)
Internet
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioteki cyfrowe
(1)
Edukacja medialna
(1)
Informacja naukowa
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura informacyjna
(1)
Nauczyciele języka francuskiego
(1)
Pedagogika
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Strony WWW
(1)
Tutoring
(1)
Współdziałanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
5 results Filter
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 91.)
Celem książki jest ukazanie znaczenia koncepcji Internetu Drugiej Generacji dla współczesnych bibliotek oraz ich użytkowników, co w dobie rosnącego zainteresowania narzędziami Web 2.0 i szerokiego ich wykorzystania staje się niezwykle istotne. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważa się rosnącą uwagę środowiska bibliotekarskiego kierowaną ku tematyce Web 2.0 i możliwościom zastosowania założeń tej koncepcji w bibliotekach polskich. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został koncepcji Internetu Drugiej Generacji. Rozdział drugi dotyczy obecności Internetu Drugiej Generacji w bibliotekach i wykorzystania koncepcji Biblioteki 2.0 na gruncie polskim. Trzecia część pracy obejmuje krytyczną analizą zjawiska Web 2.0 i próbę określenia konsekwencji jego rozwoju na szeroką skalę. Pod uwagę wzięto zarówno kulturowy, prawny, ekonomiczny jak i naukowy aspekt wykorzystania narzędzi i serwisów Internetu Drugiej Generacji. W ostatnim rozdziale omówione zostały poszczególne narzędzia Web 2.0, w szczególności serwisy społecznościowe i blogi, będące czołowymi przykładami omawianego nurtu, a także zjawisko folksonomii i serwisy stosujące mechanizm wiki, jako przykłady wykorzystania Internetu Drugiej Generacji w praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informatorium
There are copies available to loan: sygn. 110690 BL (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informatorium
There are copies available to loan: sygn. 112336 BL (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi efekt zbiorowej pracy kilkunastu autorów, w większości pracowników naukowo-dydaktycznych różnych uczelni, ale i praktyków, którzy podjęli namysł nad złożonością zjawiska twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej. Z punktu widzenia dydaktycznej idei wzajemnego przenikania się myśli naukowej oraz rozwiązań i wdrożeń praktycznych, wychodząc naprzeciw konieczności współpracy i współdziałania wszystkich podmiotów uczestniczących w organizacji i przebiegu procesu kształcenia (zarówno w warstwie refleksji naukowej, jak i realizacyjnej), podjęcie tej problematyki należy uznać za niezwykle cenne i ze wszech miar uzasadnione. […] Publikacja stanowi wartościowe teoretycznie i uwzględniające realia praktyki edukacyjnej studium monograficzne, które bez zbędnej pretensjonalności, ale w duchu troski o dostrzeganie możliwości i ograniczeń oraz dostarczanie inspiracji na drodze twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej ukazuje czytelnikowi bogate spektrum działań służących realizacji tytułowej idei. W tym znaczeniu książka ta łączy zalety interesującej poznawczo publikacji naukowej, jak również nośnika o charakterze aplikacyjnym. […] Publikację tę rekomenduję pedagogom - zarówno teoretykom, jak i praktykom, nauczycielom akademickim, a także studentom pedagogiki, kandydatom do zawodu nauczyciela oraz nauczycielom różnych etapów edukacyjnych. [z recenzji dr hab. Anny Karpińskiej, prof. nadzw. UwB] Dlaczego taki temat książki? Pedagogika jest nauką budującą system teoretycznej wiedzy o wychowaniu, kształceniu i samokształtowaniu człowieka oraz określającą praktyczną użyteczność, aplikacyjność tej wiedzy w praktyce, zatem jest nauką teoretyczno-praktyczną. Dlatego istnieje potrzeba twórczego wiązania teorii praktyki pedagogicznej, które może przynieść obustronne korzyści. Dysponowanie przez praktyków solidnym, aktualnym zapleczem teoretycznym, głębokim namysłem nad działaniem i jego konsekwencjami, posiadanie szerokiego zakresu wiedzy ogólnej jest podstawowym składnikiem poznawczego i praktycznego oglądu rzeczywistości społeczno-pedagogicznej. Natomiast aktywne zaangażowanie intelektualne teoretyków w praktykę pedagogiczną stwarza możliwość formułowania nowych pytań badawczych, odkrywania nowych kategorii językowych, redefinicji zjawisk pedagogicznych, weryfikowania w praktyce treści istniejących koncepcji (konstruktów) teoretycznych, co ma miejsce przede wszystkim w dydaktyce ogólnej. Praca stanowi próbę uwolnienia się od tego stereotypu i otwarcia się na twórcze, wspólnotowe perspektywy poznawcze i praktyczne. Wspólnym celem redaktorek pracy i autorów tekstów było: ukazanie możliwości twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej; określenie wyzwań, barier, ograniczeń, które trzeba pokonać, aby to wiązanie przynosiło pożądane rezultaty; dostarczenie inspiracji/przykładów dobrych praktyk. Tak sformułowane cele pracy wyznaczyły jej strukturę, na którą składają się trzy części.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 109012 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32794 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46019 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64810 (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór artykułów podejmujących aktualny i budzący wiele kontrowersji temat kierunków rozwoju profesji bibliotekarza oraz roli i miejsca nowoczesnej biblioteki w czasach dominacji sieci globalnej. Autorzy kładą nacisk na umiejętności istotne w każdej dobrze rozwijającej się instytucji, jak innowacyjne podejście do zawodu, otwartość na zmiany, budowanie sieci społecznych. Próbują określić wiedzę, umiejętności i kompetencje współczesnego bibliotekarza-specjalisty informacji, a także nowe funkcje biblioteki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40589 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33635 (1 egz.)
Informatorium
There are copies available to loan: sygn. 110838 BL (1 egz.)
E-book
In basket
The subject of the development and implementation of ICT is a source of many scientific considerations, whereas investing in modern ICT solutions is one of the main directions of organizational improvement. Therefore, the subject of management systems is still current and an important topic of publication. The editors would like to thank the authors for the following articles, thanks to which the magazine is thriving and developing. An extremely valuable feature of the Business Informatics series is the fact that the studies included in it present various opinions and points of view on the application of modern ICT solutions. The perspectives and views presented by the authors allow the readers to broaden their own reflections related to the created view on the possibilities and directions of the application of information and communication technologies in economic practice. It is also important that not all the articles sent for publication meet the formal and substantive requirements. This further increases the significance and value of the texts which have received double positive reviews and were then selected for publication in this issue of Business Informatics. Currently, as a result of a multistage and strict formal and substantive verification of our journal, approximately 25% of the texts submitted are accepted for publication. The editor of this issue would like to express his gratitude to all the authors who wanted to share their experiences and opinions. He would also like to thank the reviewers for their insightful and factual assessments of the submitted works.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again