Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(18)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Ajdacki Michał
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dziamski Seweryn
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jajuga Teresa
(1)
Jarzemowska Magdalena
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kozarkiewicz-Chlebowska Alina
(1)
Krawczyk Agnieszka
(1)
Krawiec Franciszek
(1)
Kulicki Jacek
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Mincer Weronika
(1)
Modzelewska Agnieszka
(1)
Mońka Jerzy
(1)
Orzechowski Remigiusz
(1)
Sokół Piotr
(1)
Sołtys Danuta
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Walesiak Marek
(1)
Wańkowicz Maria
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łada Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(2)
Subject
Wartość ekonomiczna
(9)
Przedsiębiorstwo
(4)
Koszty
(3)
Analiza wartości
(2)
Dochód
(2)
Finanse
(2)
Kredyt
(2)
Obligacje
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Pieniądz
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Towar
(2)
Upadłość
(2)
Środki trwałe
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja skarbowa
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Amortyzacja
(1)
Bilans księgowy
(1)
Biura rachunkowe
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny
(1)
Controlling
(1)
Czek
(1)
Czynny żal
(1)
Darowizna
(1)
Decyzje
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dyscyplina finansów publicznych
(1)
Dzierżawa
(1)
Dłużnicy
(1)
Egzekucja podatkowa
(1)
Ekonomia
(1)
Factoring
(1)
Fundacja
(1)
Fundusz zakładowy
(1)
Gry hazardowe
(1)
Handel
(1)
Handel detaliczny
(1)
Handel hurtowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hipoteka
(1)
Innowacje
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kapitał
(1)
Karta podatkowa
(1)
Komis
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Koszty pracy
(1)
Kryzys
(1)
Księgi podatkowe
(1)
Księgi rachunkowe
(1)
Księgowość
(1)
Leasing
(1)
Marketing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Ministerstwo Finansów
(1)
NIP
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Nadpłata podatku
(1)
Najem
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Obrót towarowy
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność posiłkowa
(1)
Opłaty
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Osoba fizyczna
(1)
Osoba prawna
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek od gier
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od posiadania psów
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od wynagrodzeń
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatek rolny
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Podróże służbowe
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo spadkowe
(1)
Prokuratura
(1)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcz
(1)
Rentowność
(1)
Renty
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Encyklopedie
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58602 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 22057 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 19674 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 18266 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 27933 (1 egz.)
Book
In basket
The book is a collective work in which the authors attempted to include a broad spectrum of subjects from the field of innovation targeted at building customer value for a company. It is not a complete study of the subject matter, but emphasises the need to find a new approach to innovation - as a source of value for the customer, since only when understood in that way can innovation translate to a return on investment and generate higher profitability.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45451 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105943, 105942 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111630 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorstwo Współczesne)
Celem publikacji jest analiza roli technologii informacyjnych w budowaniu wartości współczesnego przedsiębiorstwa, a także próba scharakteryzowania zjawiska dopasowania biznes-IT i jego wpływu na budowanie wartości firmy. Jak się wydaje, oddziaływanie to jest uzależnione nie tyle od samych technologii, ile od umiejętnego ich wykorzystania do budowy i wdrażania strategii przedsiębiorstwa. Wielkość tego wpływu jest dodatnio skorelowana ze stopniem dopasowania biznes-IT. Skuteczne stosowanie technologii informacyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie opiera się zatem na minimalizowaniu luki dopasowania pomiędzy biznesem a IT. Miarodajne wyniki przyniosła w związku z tym analiza metod pomiaru dopasowania biznes-IT oraz zarządzania tym dopasowaniem. W badaniach empirycznych podjęto także próbę zidentyfikowania i opisania czynników wpływających na minimalizowanie wskazanej luki w przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokonano ponadto pogłębionej analizy wpływu zastosowania IT na budowanie wartości wybranych przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104833 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w firmie przyszłości / Franciszek (Frank) Krawiec. - Warszawa : Difin, 2006. - 243 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
Celem niniejszej książki jest przedstawienie miejsca i roli marketingu w koncepcji przedsiębiorstwa przyszłości. Praca ta jest przeznaczona dla menedżerów, którzy są lub będą odpowiedzialni za transformację swoich firm w rodzącej się nowej gospodarce sieciowej, studentów zarządzania strategicznego i marketingu, a także dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania strategicznego w ogóle, a marketingu w szczególności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109595 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57361 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44424 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111097 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
E-book
In basket
Wypłata świadczeń z tytułu szkód na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej stanowi w ostatnim czasie istotne wyzwanie dla rynku ubezpieczeniowego. Odnotowuje się znaczny wzrost liczby i wartości roszczeń z tego tytułu. W badaniach i ocenach tych tendencji na rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych pojawiają się dwie istotne kwestie. Pierwsza to wpływ postaw poszkodowanych na intensyfikację liczby i wartości roszczeń, druga to coraz większy udział świadczeń za szkody o charakterze niemajątkowym (ból i cierpienie) w ogólnej wartości świadczeń, do których wypłaty zobowiązani zostają ubezpieczyciele. Postawy poszkodowanych determinowane są przez szereg czynników, w tym przez czynniki niezależne od ubezpieczycieli. Szkody o charakterze niemajątkowym są w zasadzie niewymierne, co wydaje się sprzeczne z podstawowymi ideami ubezpieczenia. Oba zagadnienia wprowadzają element niepewności do procesu likwidacji szkód, a w efekcie także do procesu zarządzania ryzykiem, tak ubezpieczyciela, jak i podmiotu zagrożonego odpowiedzialnością cywilną. Jednocześnie szkody na osobie mają szczególny wymiar społeczno-ekonomiczny. Oddziałują na kondycję i położenie samej jednostki (poszkodowanego) i jej najbliższego otoczenia, mają jednak, co oczywiste, negatywne implikacje dla społeczeństwa i gospodarki, poprzez chociażby obniżenie produktywności czy obciążenie systemu pomocy społecznej – dlatego niezwykle istotna jest ich pełna kompensacja.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Temat: Naczelny Sąd Administracyjny ; Podatek ; Prawo podatkowe - Polska - stan na 1998 r ; Administracja skarbowa ; Amortyzacja ; Biura rachunkowe ; Budżet państwowy ; Ceny ; Czek ; Czynny żal ; Darowizna ; Decyzje ; Podróże służbowe ; Dłużnicy ; Dochód ; Doręczenie pisma ; Dyscyplina finansów publicznych ; Dzierżawa ; Handel zagraniczny ; Factoring ; Podatek od towarów i usług ; Fundacja ; Gry hazardowe ; Hipoteka ; Urzędy skarbowe i izby skarbowe ; Karta podatkowa ; Komis ; Kontrola skarbowa i podatkowa ; Koszty ; Kryzys ; Księgi rachunkowe ; Leasing ; Ministerstwo Finansów ; Nadpłata podatku ; Najem ; NIP ; Obligacje ; Obrót gospodarczy ; Odpowiedzialność posiłkowa ; Odpowiedzialność państwa za szkodę ; Opłaty ; Opłaty skarbowe ; Podatki i opłaty lokalne ; Prawo podatkowe ; Egzekucja podatkowa ; Osoba fizyczna ; Osoba prawna ; Podatek dochodowy ; Papiery wartościowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Podatek dochodowy od osób prawnych ; Podatek leśny ; Podatek od gier ; Podatek od nieruchomości ; Podatek od posiadania psów ; Podatek od spadków i darowizn ; Podatek od środków transportowych ; Podatek od wynagrodzeń ; Podatek rolny ; Księgi podatkowe ; Postępowanie administracyjne ; Postępowanie podatkowe ; Postępowanie przygotowawcze ; Kredyt ; Prokuratura ; Przedawnienie odpowiedzialności karnej ; Oazy podatkowe ; Renty ; Prawo spadkowe ; Specjalna strefa ekonomiczna ; Spółki ; Środki odwoławcze ; Środki trwałe ; Świadkowie ; Tajemnica bankowa ; Tajemnica skarbowa ; Terminy ustawowe ; Towar ; Ulgi podatkowe ; Umorzenie postępowania administracyjnego ; Abolicja podatkowa ; Upadłość ; Wartości niematerialne i prawne ; Wolne zawody ; Współwłasność ; Fundusz zakładowy ; Zwrot podatku ; Encyklopedie
Podatki muszą płacić wszyscy. Dotyczy to zarówno firm, jak i poszczególnych osób. Dlatego stale rośnie zapotrzebowanie na wiedzę z tego zakresu, nie przeładowaną jednak naukowymi i prawniczymi analizami, ale podaną zwiężle, a jednocześnie przystępnie. Leksykon podatkowy przekazuje taką właśnie wiedzę. W skondensowanej i przejrzystej formie dostarcza podstawowej wiedzy o podatkach, ich typach i rodzajach, i wszystkim, co się z nimi wiąże (instytucje, procedury, przepisy prawne).
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82889 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40313 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46748 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56859 P 16,3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again