Form of Work
Książki
(8)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(14)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Author
Orzeszko Teresa
(3)
Beech Nic
(1)
Gardzińska Anna
(1)
Gaworecki Władysław Włodzimierz
(1)
Kozioł Leszek
(1)
McKenna Eugene
(1)
Napierała Tomasz
(1)
Nowakowski Tomasz
(1)
Olszewska Krystyna
(1)
Panasiuk Aleksander
(1)
Pawlicz Adam
(1)
Stanulewicz Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(7)
unknown (po)
(3)
Subject
Hotelarstwo
(7)
Usługi
(7)
Turystyka
(4)
Biura podróży
(3)
Banki
(2)
Czas wolny od pracy
(2)
Kadry
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Turystyka biznesowa
(2)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Ekorozwój
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Farmacja
(1)
Gastronomia
(1)
Globalizacja
(1)
Informacja turystyczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Internet
(1)
Jakość
(1)
Jakość produktu
(1)
Leasing
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Miasta
(1)
Młodzież
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpady
(1)
Outsourcing
(1)
Poczta
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Recykling
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Reklama
(1)
Ryzyko
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szpitale
(1)
Tajemnica bankowa
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Transfer technologii
(1)
Transport
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport powietrzny
(1)
Transport samochodowy
(1)
Turystyka morska
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Wojsko
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Podręczniki
(1)
11 results Filter
Authority data
Hotelarze (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zawód (hasło przedmiotowe)
zob. też Hotelarstwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Administratorzy hotelu ; Hotelarstwo - zawód ; Hotelkeepers ; Organizatorzy usług hotelarskich ; Technicy hotelarstwa ; Właściciele małych zakładów hotelarskich
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82846 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 42530 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 22885 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 15655, 15654 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 31557 (1 egz.)
Book
In basket
(Turystyka.)
Publikacja jest owocem badań autora prowadzonych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z licznymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego. Omówiono w niej: wpływ oraz główne problemy zastosowania technologii informatycznych w działalności przedsiębiorstw; historię rozwiązań informatycznych w sektorze lotniczym na przykładzie ewolucji systemów rezerwacyjnych; historię zastosowań rozwiązań informatycznych w sektorze hotelarskim oraz touroperatorów; rewolucję internetową z połowy lat 90. XX wieku, która miała wpływ na rozwój sektora turystycznego; problemy związane z implementacją rozwiązań informatycznych w sektorze publicznym (e-partnership, budowa systemów informacji turystycznej); przyszłość zastosowań technik informatycznych w sektorze turystycznym (technologie mobilne, wirtualna rzeczywistość). W książce zamieszczono studia przypadków, które są przykładami badań naukowych w zakresie e-turystyki prowadzonych na całym świecie. Opracowanie jest przeznaczonee dla wszystkich zainteresowanych problematyką zastosowań ICT w sektorze turystycznym, a w szczególności dla praktyków życia gospodarczego, pracowników administracji publicznej, pracowników naukowych oraz studentów kierunków związanych z turystyką.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106056 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38768 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45017 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja - Difin)
Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Znalazły się w nim wiadomości dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, również w ujęciu logistycznym. W podręczniku bardzo szczegółowo omówiono podstawowe pojęcia z zakresu ekologistyki. Scharakteryzowano ekologistykę odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych. Zasadnicza część podręcznika poświęcona jest zagadnieniom logistyki miejskiej, infrastrukturze przesyłowej i transportowej. W tej części omówiono również problematykę zarządzania kryzysowego w mieście. Oddzielne rozdziały poświęcone są logistyce wojskowej, szpitalnej, pocztowej oraz hotelarskiej. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2011.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38119 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60136 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60108 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Turystyka)
Podręcznik akademicki zawierający kompleksową wiedzę na temat gospodarki turystycznej. Szczególną uwagę poświęcono aspektom jakości, mającym obecnie decydujące znaczenie w walce konkurencyjnej na rynku usług turystycznych. Autorzy omawiają kolejno: podstawy teoretyczne i terminologię, problemy jakości w gospodarce turystycznej, przewozy turystyczne, hotelarstwo i gastronomię, biura podróży, inne formy obsługi ruchu turystycznego, gospodarkę lokalną i regionalną, jakość produktu wybranych form gospodarki turystycznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104593 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44606 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62011 (1 egz.)
E-book
In basket
Decyzje cenowe hoteli, podejmowane są w konkretnych warunkach pod wpływem różnych czynników. Błędne byłoby pominięcie przestrzeni geograficznej jako tej, w której zapadają decyzje gospodarcze, jak również tej, w której zmienia się natężenie czynników je determinujących. Potwierdzeniem powyższego jest obserwowany obecnie renesans badań nad lokalizacją działalności gospodarczej oraz rozwój nowych dyscyplin rozpatrujących procesy ekonomiczne w kontekście przestrzennym (ekonometria przestrzenna, geomarketing). Praca jest spojrzeniem na problem przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych jako następstwa zmiennego w przestrzeni kształtowania się determinujących wskazane ceny czynników: popytu na usługi hotelowe, kosztów prowadzenia działalności hotelowej, poziomu konkurencji na rynku usług hotelowych, uwarunkowań prawnych podejmowania decyzji cenowych w hotelach oraz samego charakteru przestrzeni geograficznej. Praca ma charakter interdyscyplinarny, z pogranicza nauk: geografii społeczno-gospodarczej, ekonomii i nauk o zarządzaniu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again