Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Czytelnia Piła
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Florek Ludwik
(1)
Kasprzak Magdalena
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Muszalski Wojciech
(1)
Nowak Monika
(1)
Radziński Tadeusz
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Wiśniewski Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Specjaliści ds. kadr
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo pracy
(5)
Urlopy wypoczynkowe
(5)
Bhp
(3)
Czas pracy
(3)
Pracodawcy
(3)
Płaca
(3)
Zatrudnienie
(3)
Bezrobocie
(2)
Emerytura
(2)
Renty
(2)
Rozwiązanie umowy o pracę
(2)
Samorząd pracowniczy
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Umowa o pracę
(2)
Urlopy bezpłatne
(2)
Związki zawodowe
(2)
Zwolnienia grupowe
(2)
Czynsz
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Inwalidztwo
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Podróże służbowe
(1)
Praca
(1)
Praca czasowa
(1)
Praca młodocianych
(1)
Prawa i obowiązki pracownika
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Regulaminy pracy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telepraca
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Unia Europejska
(1)
Urlop bezpłatny
(1)
Urlop macierzyński
(1)
Urlop ojcowski
(1)
Urlop wychowawczy
(1)
Urlop wypoczynkowy
(1)
Urlopy macierzyńskie
(1)
Urlopy wychowawcze
(1)
Wypowiedzenie umowy o pracę
(1)
Zasiłek macierzyński
(1)
Zasiłki macierzyńskie
(1)
Zasiłki mieszkaniowe
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Opracowanie dotyczy urlopów związanych z wypoczynkiem i rodzicielstwem. Stanowi zatem część szerszego zagadnienia, tj. prawa pracownika do zwolnienia od pracy czy realizowania ściśle określonych celów. Odbiorcami książki mogą być zarówno podmioty stosujące prawo, a zwłaszcza pracownicy działów personalnych przedsiębiorstw, osoby zarządzające sprawami pracowniczymi, jak również sami pracownicy. Publikacja może być przydatna także do celów dydaktycznych i szkoleniowych jako materiał źródłowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116289 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 18021 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 15581 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Podręcznik składa się z czterech części: - w pierwszej ukazane zostały ogólnoteoretyczne problemy prawa pracy, m.in. kierunki rozwoju prawa pracy, jego właściwości i funkcje, zasady i źródła; - w drugiej Autor przedstawił konstrukcje prawne oraz treść poszczególnych instytucji prawa pracy; - w trzeciej, poświęconej zbiorowemu prawu pracy, omówił uprawnienia związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządu pracowniczego, rozwiązywanie sporów zbiorowych i prawo do strajku; - czwarta przedstawia system ubezpieczeń społecznych oraz poszczególne świadczenia przysługujące ubezpieczonym.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113166, 93441 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93442 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40968 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47175 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65911 (1 egz.)
Book
In basket
Autor szeroko omawia problematykę zatrudnienia i stosunków pracy. Przedstawia pojęcie, zakres, źródła i charakter europejskiego prawa pracy. Zwraca uwagę na kwestie swobody przepływu pracowników, ich równego traktowania, uprawnień, a także m.in. na zagadnienia informacji i konsultacji pracowników oraz europejskich rad zakładowych. Analiza przepisów, oparta na dokumentach angielskich, francuskich i niemieckich, została uzupełniona bogatym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i poglądami prezentowanymi w piśmiennictwie obcym i polskim. Książka może być pomocna przy wykładni tych przepisów, które zostały wydane w celu dostosowania prawa polskiego do prawa UE lub były wzorowane na tym prawie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93443 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34462 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46734 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011. - 587 s. ; 24 cm.
Podręcznik ujmuje całościowo problematykę prawa pracy, w tym zagadnienia ogólne, prawo stosunku pracy, prawo ochrony pracy i zbiorowe prawo pracy. Atutem książki są odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza, uwzględniająca aktualne poglądy nauki prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz współczesne realia społeczne i gospodarcze.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102827 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47572 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37918 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44170 (1 egz.)
E-book
In basket
Publikacja dotyczy problematyki urlopów wypoczynkowych w kontekście jednego z podstawowych praw pracowniczych - prawa do odpoczynku. Autorka wyjaśnia pojęcie i znaczenie tego prawa, przedstawia jego uzasadnienie, a także wskazuje na podstawowe instrumenty jego realizacji, wśród których główną rolę odgrywa urlop wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji rozwiązań prawnych. Dokonała też analizy i oceny poszczególnych elementów konstrukcyjnych prawa do urlopu wypoczynkowego oraz zasad jego udzielania z punktu widzenia podstawowej funkcji tego urlopu, jaką jest wypoczynek. W odróżnieniu od innych opracowań z tego zakresu, zawarte w prezentowanej monografii rozważania nie stanowią jedynie opisu instytucji urlopów wypoczynkowych, ale są próbą oceny stopnia, w jakim instytucja ta urzeczywistnia konstytucyjną i kodeksową zasadę prawa pracy - prawa do odpoczynku. Autorka koncentruje się na odpowiednich unormowaniach kodeksowych, jednak odwołuje się również do szeregu ustaw szczególnych w zakresie prawa urlopowego, dotyczących wybranych grup pracowniczych - zwłaszcza nauczycieli i pracowników tymczasowych. Odnosi się ponadto do międzynarodowych i europejskich rozwiązań prawnych. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zajmujących się prawem pracy - w szczególności do przedstawicieli polskiej nauki prawa pracy, legislatorów, sędziów sądów pracy, adwokatów, radców prawnych, inspektorów pracy czy przedstawicieli związków zawodowych. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz wykorzystanie bogatego orzecznictwa sądowego powoduje, że będzie ona również cennym źródłem wiedzy dla pracodawców, pracowników działów kadr i HR.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again