Form of Work
Książki
(31)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(74)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(19)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(19)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Ruszkowski Janusz
(3)
zbiorowa Praca
(2)
Żurek Marek
(2)
Adamczuk Franciszek
(1)
Albigorski Marek
(1)
Ambroziak Adam A
(1)
Borowiec Jan
(1)
Borowski Jakub
(1)
Błaszczyk Paweł
(1)
Cini Michelle
(1)
Dieckheuer Gustaw
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Górnicz Ewa
(1)
Głowacki Andrzej
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
(1)
Kalinowska Felicja
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Konarzewska Anna
(1)
Kowalewski Paweł
(1)
Kołodziejczyk-Konarska Katarzyna
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy
(1)
Neneman Jarosław
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Polcyn Jan
(1)
Rymarczyk Jan
(1)
Schwierskott Ewa
(1)
Sobczyński Dawid
(1)
Sulmicki Jan
(1)
Synowiec Ewa
(1)
Temperton Paul
(1)
Wójcik Cezary
(1)
Zabielski Kazimierz
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(24)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(32)
unknown (po)
(2)
Subject
Unia Gospodarcza i Walutowa
(30)
Unia Europejska
(15)
Euro (pieniądz)
(14)
Pieniądz
(9)
Fundusze strukturalne UE
(6)
Integracja europejska
(6)
Jednolity rynek UE
(5)
Parlament Europejski
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Wspólna Polityka Rolna UE
(5)
Komisja Europejska
(4)
Polityka regionalna UE
(4)
Polska
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Układ z Schengen (1985)
(4)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(4)
Europejski Bank Centralny
(3)
Europejski Fundusz Społeczny
(3)
Europejski System Walutowy
(3)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Komitet Regionów
(3)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(3)
Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE
(3)
Rada Europy
(3)
Traktat nicejski (2000)
(3)
Wspólnota Europejska
(3)
Bilans płatniczy
(2)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(2)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(2)
Europol
(2)
Euroregiony
(2)
Fundusz emerytalny
(2)
Globalizacja
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
ISPA
(2)
Konkurencja
(2)
Kraje rozwijające się
(2)
Obywatelstwo
(2)
PHARE
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Polityka strukturalna UE
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rada Unii Europejskiej
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Rynek walutowy
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Strefa euro
(2)
Traktat amsterdamski (1997)
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Transport
(2)
Unia Zachodnioeuropejska
(2)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(2)
AIDS
(1)
Abolicja
(1)
Aborcja
(1)
Absolutyzm
(1)
Adopcja
(1)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Agresywność
(1)
Akcyza
(1)
Aktuariusze
(1)
Alkoholizm
(1)
Amnesty International
(1)
Anoreksja
(1)
Antykoncepcja
(1)
Antysemityzm
(1)
Autorytaryzm
(1)
Autorytet
(1)
Bank Ochrony Środowiska
(1)
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Biotechnologia
(1)
Broń biologiczna
(1)
Broń chemiczna
(1)
Broń jądrowa
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Burza mózgów
(1)
Celibat
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Centralne Biuro Śledcze
(1)
Ceny
(1)
Cudzoziemcy
(1)
DNA (chem.)
(1)
Deflacja
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Dewizy
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dotacja
(1)
Dyplomacja
(1)
Dług publiczny
(1)
Dżihad
(1)
Edukacja europejska
(1)
Ekologia
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(3)
Subject: place
Polska
(5)
Dania
(1)
Europa
(1)
Szwecja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Encyklopedie
(1)
34 results Filter
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 573.)
Książka traktuje o trzech państwach, które od początku procesu integracji europejskiej zachowywały się odmiennie niż pozostałe, co oznaczało stworzenie własnego ugrupowania integracyjnego na innych zasadach niż Wspólnoty Europejskie, o niższym poziomie rozwiązań ponadnarodowych. Ta odrębność stanowi cechę charakterystyczną ich zachowań również obecnie, kiedy wszystkie trzy przyłączyły się do WE, jednak pozostają poza Unią Gospodarczą i Walutową. Chodzi o Wielką Brytanię, Danię i Szwecję, a w pełnych nazwach - Królestwo Danii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Ostatnie z tych państw jest kolebką liberalizmu i rozwiązań dominujących w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych opartych na otwieraniu gospodarki. To właśnie Wielka Brytania w swych podbojach kolonialnych odkryła, że stosowanie ceł w protekcji własnych rynków jest źródłem wzrostu cen i ogranicza konkurencję. To również Wielka Brytania jest państwem, które najczęściej stosowało w praktyce, mając ku temu specyficzne warunki, zasadę równowagi w stosunkach międzynarodowych. Tworzenie EFTA także jest praktycznym powtórzeniem zastosowania podobnych rozwiązań, ale jest też technicznym i instytucjonalnym rozwiązaniem, które ułatwi liberalizację w skali globalnej, jak można tego oczekiwać. Wielka Brytania, mimo że nie uczestniczyła od początku w procesie integracji europejskiej, to jednak wywarła nań bardzo silny wpływ. To Winston Churchill jako pierwszy z polityków europejskich rzucił hasło tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Skończył swoje przemówienie okrzykiem: ?Niech powstanie Europa!" (Therefore I say to you: let Europe arise!). Było to w Zurychu 19 września 1946 roku, podczas przemówienia do młodzieży. Jednak ani Szwajcaria, ani Wielka Brytania nie brały udziału w tworzeniu zalążka Stanów Zjednoczonych Europy, mimo zaproponowania tego pomysłu. Zjednoczone Stany Europy tworzono zarówno przez podejmowanie pewnych działań konstruktywnych, jak i przez odrzucanie innych, uznanych za niedobre lub niewłaściwe na danym etapie integracji. Przykładem tego może być próba utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej czy Europejskiej Wspólnoty Obronnej na mocy traktatu z 1952 roku, który nie został ratyfikowany przez Francję w 1954 r. Projekty EWO i EPO, a właściwie ich akceptacja i następnie odrzucenie, można uznać za skuteczne torowanie drogi dla projektu mniej ambitnego, jednak o dłuższej perspektywie realizacji, a więc długowzrocznego i przyszłościowego. Projekt EWO i EPO został zawarty w traktacie, który skupiał Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy - sześć państw, które trochę później, bo 25 marca 1957 r., utworzyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą, czego podstawą były traktaty Rzymskie. EFTA powstała później, bo w 1960 roku. EFTA postrzegana była jako imperialne zapędy Wielkiej Brytanii, która nie została przyjęta do Wspólnot Europejskich. Tak interpretowano wiele wydarzeń z tego okresu, a interpretacje te obecnie zaczynają żyć swoim własnym życiem, stając się niemal dogmatami. Tak czy inaczej, są to fakty, w które się wierzy i w oparciu o które buduje się własne oceny zachowań państw, wskazuje się ich interesy itp. Przygotowana przez Annę Konarzewską książka może rozwiać trochę te utarte szlaki prostych prawd i znanych z góry założeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107185 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przew. Rady Program. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
Publikacja przedstawi genezę i rozwój współpracy finansowej państw UE; kryteria członkostwa w unii gospodarczo-walutowej; wspólną walutę euro - jej funkcje i następstwa wprowadzenia; polskie perspektywy uczestnictwa w unii gospodarczo-walutowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108494, 92953 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49084 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113071 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Miesięcznika "Glosa" / "KiK" Konieczny i Kruszewski)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111870 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58207 (1 egz.)
Book
In basket
W najbliższym czasie czeka Polskę jedno z najdonioślejszych wyzwań - wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty euro. Problem ten budzi nie tylko wiele dyskusji i kontrowersji, ale skłania również do prowadzenia intensywnych badań, zarówno w instytucjach naukowych, jak i nienaukowych. Autor publikacji, analizując różne procesy zachodzące w obszarze walutowym, formułuje wnioski i rekomendacje dotyczące optymalnej ścieżki integracji walutowej Polski. Zaletą książki Cezarego Wójcika jest to, że w centrum zawartych w niej rozważań znajduje się najważniejsze zagadnienie, które związane jest z wchodzeniem nowych krajów członkowskich do strefy euro. Zagadnieniem tym jest prowadzenie polityki gospodarczej, która łagodzi konflikt pomiędzy konwergencją realną i nominalną, jaki pojawia się w gospodarkach krajów Europy Centralnej doganiających ekonomicznie zamożne kraje Europy Zachodniej. Cezary Wójcik przedstawia to zagadnienie na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej. Jego książka oferuje atrakcyjny wgląd do kuchni badań makroekonomicznych. Autor w ten sposób proponuje Czytelnikowi wspólne rozważania o zagadnieniach, które wpłyną na dalszy rozwój naszej gospodarki. [Prof. dr hab. Andrzej Sławiński]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104057 (1 egz.)
Book
In basket
Utworzenie Eurolandu jest spełnieniem marzeń, które krystalizowały się od wielu już lat w umysłach Europejczyków. Jest to przedsięwzięcie ogromne, zarówno co do zasięgu terytorialnego, jak i skutków gospodarczych dla krajów, które przyjęły, lub mają w niedługim czasie przyjąć, wspólny pieniądz - euro. Przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej, zastąpienie waluty narodowej euro, a następnie poddanie się wszystkim rygorom Paktu Stabilności i Wzrostu wymaga ogromnego rozsądku i determinacji. Niewątpliwie przyjęcie wspólnego pieniądza daje wiele korzyści dla państw, które taką decyzję podjęły, ale jednocześnie kreuje wiele zagrożeń, zwłaszcza dla tych kandydatów, którzy nie będą prawidłowo przygotowani do uczestniczenia w tak wielkim przedsięwzięciu ekonomicznym. Wśród członków Eurolandu znajdują się kraje, które spełniły kryteria konwergencji nominalnej, jednakże rozpatrując stopień realizacji kryteriów konwergencji realnej, widać wyraźnie, że w tej wspólnej rodzinie są kraje bardzo bogate i kraje biedniejsze. Wystarczy porównać poziom PKB per capita (15 państw) od najwyższego w Luksemburgu do najniższego w Portugalii. To zróżnicowanie może wskazywać na konieczność zwracania uwagi nie tylko na "statystyczne" kryteria konwergencji nominalnej, ale na konieczność analizowania stopnia zbliżania się gospodarek pod względem realnym. Polska musi przyjąć wspólną walutę, takie są wymogi prawne, nie wiadomo tylko, kiedy to nastąpi. Uważam, że powinniśmy dołączyć do rodziny Eurolandu wtedy, kiedy będziemy do tego należycie przygotowani. Proces ten powinien nastąpić szybko, pod warunkiem, że szybko będziemy reformować naszą gospodarkę nie tylko w sferze regulacyjnej, ale również, a może przede wszystkim, w sferze realnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104822 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37559 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86240 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40400 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93120, 93119, 93118 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34652, 34489 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30781 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41107 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59579 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ISSN 2084-6193 ; nr 209.)
Bardzo ciekawa analiza polskiej polityki walutowej w okresie 1990-2010 oraz synteza korzyści i kosztów unii monetarnej, w szczególności w kontekście polityki walutowej. Autor przeprowadził także analizę danych statystycznych z zamiarem wskazania stopnia, w jakim UE, a zwłaszcza strefa euro, wypełnia określone w literaturze kryteria optymalnego obszaru walutowego. Przedstawione rozważania stanowią fundament dokonanej później oceny wyzwań stojących przed polską polityką walutową w kontekście udziału kraju w procesie integracji monetarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105891 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90231 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40447 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40449 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93213, 93212 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42973 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34676 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30915 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40825 (1 egz.)
Book
In basket
Przystąpienie do UE otworzyło Polsce drogę do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty - euro. Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, po uzyskaniu członkostwa w UE Polska stała się członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z tzw. derogacją. Status kraju członkowskiego UGiW z derogacją oznacza, że formalnie Polska zobowiązana jest do przyjęcia euro, choć termin wprowadzenia wspólnej waluty nie jest określony. Perspektywa wprowadzenia euro wywołała w Polsce debatę na temat korzyści i kosztów związanych z przyjęciem wspólnej waluty. Z jednej strony, integracja monetarna, rozumiana jako rezygnacja z waluty krajowej i przystąpienie do obszaru wspólnej waluty, niesie ze sobą istotne konsekwencje dla możliwości prowadzenia niezależnej polityki gospodarczej w krajach uczestniczących we wspólnym obszarze walutowym. Konsekwencją zastąpienia waluty krajowej walutą unii monetarnej jest rezygnacja z możliwości prowadzenia niezależnej polityki monetarnej i przejęcie kompetencji w tym zakresie przez ponadnarodową instytucję, realizującą politykę pieniężną dostosowaną do sytuacji gospodarczej w całym obszarze unii walutowej. Z drugiej strony, przyjęcie wspólnej waluty umożliwia osiągnięcie długofalowych korzyści w postaci przyspieszenia wzrostu gospodarczego i procesu realnej konwergencji, rozumianego jako zmniejszanie występujących między krajami różnic w poziomie PKB per capita. Książka jest próbą oceny bilansu kosztów i korzyści związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro. Dr Jakub Borowski uwzględnił koszt rezygnacji z prowadzenia przez Polskę niezależnej polityki pieniężnej oraz korzyści z przyjęcia wspólnej waluty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104051, 103785 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44410 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102438 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46803 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37668 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31357 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43851 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62723 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111948, 96674 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95823 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43054 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40304, 39287 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again