Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(21)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Czytelnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Zbiory specjalne Czarnków-Wypożyczalnia
(1)
Author
Panufnik Maciej
(2)
Pasek Jarosław
(2)
Rawls John
(2)
Romaniuk Adam
(2)
Szlachta Bogdan
(2)
Balicki Janusz
(1)
Bartyzel Jacek
(1)
Kobes Paweł
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Peretiatkowicz Antoni
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Rousseau Jean Jacques
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Stelina Jakub
(1)
Stelmachowski Andrzej
(1)
Styczyński Rafał
(1)
Szymański Sebastian
(1)
Wielomski Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(11)
English
(1)
unknown (po)
(1)
Subject
Umowa społeczna
(6)
Państwo
(5)
Etyka społeczna
(3)
Praca
(3)
Prawo pracy
(3)
Sprawiedliwość
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Własność
(3)
Absolutyzm
(2)
Autorytaryzm
(2)
Bhp
(2)
Demokracja
(2)
Egalitaryzm
(2)
Etyka
(2)
Faszyzm
(2)
Feudalizm
(2)
Monarchia
(2)
Nacjonalizm
(2)
Polityka
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Racja stanu
(2)
Rasizm
(2)
Republika
(2)
Totalitaryzm
(2)
Umowa
(2)
Umowa o pracę
(2)
Wolność
(2)
Władza
(2)
Związki zawodowe
(2)
Alkoholizm
(1)
Anarchizm
(1)
Autorytet
(1)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Bioetyka
(1)
Biura poselskie i senatorskie
(1)
Budownictwo
(1)
Bóg
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cnota (filoz.)
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Czas pracy
(1)
Demografia
(1)
Despotyzm
(1)
Dialog społeczny
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Elita społeczna
(1)
Emerytura
(1)
Encykliki społeczne
(1)
Feminizm
(1)
Filozofia
(1)
Finanse publiczne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Grzech
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Ideologia
(1)
Imperializm
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Inflacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Interes prywatny
(1)
Interes społeczny
(1)
Kadry
(1)
Kapitalizm
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara śmierci
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunitaryzm
(1)
Komunizm
(1)
Konserwatyzm
(1)
Konstytucja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Księgowość
(1)
Kultura
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Liberalizm
(1)
Makroekonomia
(1)
Marksizm
(1)
Masoneria
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mesjanizm
(1)
Migracje
(1)
Mikroekonomia
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież trudna
(1)
Naród
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1701-
(1)
Genre/Form
Dokument elektroniczny
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 54123 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Filozofów)
W książce widać pragnienie dogłębnego przemyślenia tradycyjnego problemu, potraktowanego niczym zadanie: jak w sposób racjonalny, krok po kroku, zbudować sprawiedliwe społeczeństwo. Rawls zaczyna wywód od zarysowania warunków wyboru. Sytuacja pierwotna to sytuacja czysta, w której obowiązuje zasłona niewiedzy. Powoduje ona, że jednostki, chcąc chronić siebie, zmuszone są stanąć po stronie sprawiedliwości rozumianej jako bezstronność. Muszą bowiem na wszelki wypadek minimalizować straty, jakie w wyniku realizacji umowy społecznej mogą ponieść osoby znajdujące się w najgorszej sytuacji. Następnie Rawls zastanawia się, jak się zachować sprawiedliwie i racjonalnie już po usunięciu zasłony niewiedzy. Wypracowane w sytuacji pierwotnej ogólne zasady sprawiedliwości trzeba dostosować do funkcjonowania konkretnych instytucji państwowych. Przy tej okazji analizuje klasyczne zagadnienia filozofii politycznej: jaka powinna być rola państwa, w co może ono ingerować, jakie zobowiązania mają obywatele, kiedy mogą wystąpić przeciw istniejącemu porządkowi itd. Wywody te mają dodatkowe ugruntowanie w ostatniej części książki, w której filozof bada świat wartości, szukając teorii obejmującej pojęcia dobra, słuszności, sprawiedliwości, równości i wolności. Wydanie opiera się na poprawionym przez autora tekście z 1999 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102711 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowa społeczna / Jean Jacques Rousseau ; przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Antoni Peretiatkowicz. - Wyd. 5, na podst. wyd. 3 popr. i uzup. - Kęty : "Antyk", 2002. - 106 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111830 (1 egz.)
Book
In basket
Książka pióra znanego autora ma już swoją historię. Była w przeszłości dwukrotnie wydawana pod nieco innym tytułem: Wstęp do teorii prawa cywilnego. Podręcznik przedstawia naczelne zasady prawa cywilnego i jego podstawowe instytucje. Jednocześnie ukazane są mechanizmy prawa cywilnego, takie jak mechanizm zawierania umów czy realizacji praw cywilnych. W tej części jest najwięcej nowości, które przyszły do nas z krajów zachodnich. Listy intencyjne, przetargi, umowy leasingu, wszystko to nie było znane tradycyjnemu prawu cywilnemu. Do dzisiaj trwa jeszcze proces wmontowywania owych nowych instytucji prawnych do systemu naszego prawa. Obserwacja tego procesu to swego rodzaju przygoda intelektualna dla każdego myślącego prawnika.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46727 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik składa się z czterech części: - w pierwszej ukazane zostały ogólnoteoretyczne problemy prawa pracy, m.in. kierunki rozwoju prawa pracy, jego właściwości i funkcje, zasady i źródła; - w drugiej Autor przedstawił konstrukcje prawne oraz treść poszczególnych instytucji prawa pracy; - w trzeciej, poświęconej zbiorowemu prawu pracy, omówił uprawnienia związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządu pracowniczego, rozwiązywanie sporów zbiorowych i prawo do strajku; - czwarta przedstawia system ubezpieczeń społecznych oraz poszczególne świadczenia przysługujące ubezpieczonym.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113166, 93441 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93442 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40968 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 47175 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 65911 (1 egz.)
Book
In basket
Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - Wyd. 7 popr., stan prawny na dzień 01.05.2016 r. - Warszawa : Difin, 2016. - 295, [2] s. ; 23 cm.
Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym w szczególności omawia: - zatrudnianie cudzoziemców - zatrudnianie młodocianych - świadectwa pracy - urlopy wypoczynkowe - wynagrodzenia - rozwiązanie umów o pracę - czas pracy, telepracę, dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika oraz przychody pracownika, w tym m. in.: - przychody ze stosunku pracy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nieodpłatne świadczenia - oddelegowania pracowników - koszty pracownicze oraz świadczenia na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS Siódme wydanie dotyczy stanu prawnego na dzień 1 maja 2016 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33501 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. Br 1768 (1 egz.)
Book
In basket
Celem książki jest zaakcentowanie znaczenia wychowawczego umowy społecznej, co ukazuje potrzebę wczesnej obecności dzieci w grupie rówieśniczej, bogatej w uporządkowane, pozytywne bodźce społeczne, wychowawcze, edukacyjne. Przedmiotem rozważań Autorki jest umowa zawierana między dorosłym a dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz między samymi dziećmi, przy czym postrzega ją jako płaszczyznę poszukiwania sposobów porozumienia drogą demokratycznych relacji, z uwrażliwieniem na potrzeby drugiego człowieka, z poszanowaniem jego zdania. Umowę społeczną wiąże wprost z wychowaniem ku demokracji, a główną tezą tej książki są założenia, iż umowa z dzieckiem może stanowić skuteczny środek przygotowujący je do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym - początkowo w rodzinie, później w grupie rówieśniczej, następnie w społeczności lokalnej i w końcu w państwie. Aby w pełni zrozumieć i docenić możliwości stosowania umowy w pracy wychowawczej w przedszkolu, szkole, rodzinie, należy łączyć treści zawarte w tej książce z danymi zamieszczonymi w drugiej przygotowanej przez Autorkę monografii "Umowa w edukacji dzieci : studium metodyczno-praktyczne", traktującej o umowie społecznej w pracy nauczyciela przedszkola; w pracy tej ukazuje też możliwości zmian w formule edukacji najmłodszych. Adresatami książki są nauczyciele akademicy kształcący nauczycieli różnego stopnia, studenci przygotowujący się do pracy z najmłodszymi oraz nauczyciele przedszkolni, którzy na co dzień uczą dzieci budowania relacji z rówieśnikami. Autorka ma nadzieję, że lektura tego opracowania zainspiruje ich do zwrócenia szczególnej uwagi na trudne zagadnienie, jakim jest przygotowanie dziecka do życia w demokratycznym społeczeństwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105155 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47906 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Absolutyzm ; Anarchizm ; Autorytaryzm ; Autorytet ; Banki - system bankowy ; Bezrobocie ; Bioetyka ; Bóg ; Chrześcijaństwo ; Cnota (filoz.) ; Cykl koniunkturalny ; Kultura ; Demografia ; Demokracja ; Dialog społeczny ; Etyka społeczna ; Działalność charytatywna ; Egalitaryzm ; Ekologia ; Ekonomia ; Elita społeczna ; Encykliki społeczne ; Etyka ; Gospodarka - etyka ; Etyka - gospodarka ; Faszyzm ; Feudalizm ; Polityka - filozofia ; Filozofia ; Finanse publiczne ; Gospodarka ; Plan gospodarczy ; Grzech ; Ideologia ; Imperializm ; Indywidualizm (filoz.) ; Inflacja ; Integracja europejska ; Siła robocza ; Kapitał społeczny ; Kara śmierci ; Nauka społeczna Kościoła katolickiego ; Komunikacja społeczna ; Komunitaryzm ; Konserwatyzm ; Związki wyznaniowe ; Liberalizm ; Makroekonomia ; Marksizm ; Migracje ; Mikroekonomia ; Mniejszości (socjol.) ; Nauki społeczne - modele metodologiczne ; Monarchia ; Nacjonalizm ; Nierówności społeczne ; Niewolnictwo ; Obywatel ; Rynek - organizacja ; Osoba ; Państwo ; Państwo - Kościół ; Partie polityczne ; Patologia społeczna ; Pieniądz ; Gospodarka - polityka ; Polityka społeczna ; Ponowoczesność ; Porządek społeczny ; Postęp ; Postmodernizm ; Praca ; Prawa człowieka ; Prawo ; Produkt krajowy ; Psychologia społeczna ; Racja stanu ; Rasizm ; Religia ; Republika ; Rodzina ; Rynek ; Rynki finansowe ; Samorząd ; Sekty ; Słuszność (prawo) ; Socjalizm ; Socjologia i społeczeństwo ; Socjologia polityki ; Socjologia prawa ; Społeczeństwo obywatelskie ; Ekonomia społeczna ; Społeczność lokalna ; Społeczność międzynarodowa ; Sprawiedliwość ; Sumienie ; Szkoły katolicko-społeczne ; Ruchy katolicko-społeczne ; Teologia ; Teologia polityczna ; Konsumenci (ekon.) ; Przedsiębiorstwo - teoria ; Teoria wyboru publicznego ; Terroryzm ; Tomizm ; Totalitaryzm ; Tradycja ; Umowa społeczna ; Ustrój polityczny ; Władza ; Własność ; Wojna ; Pokój ; Masoneria ; Wolność ; Wzrost gospodarczy ; Zarządznie ; Zasady życia społecznego ; Zmiana społeczna ; Związki zawodowe ; Nauki społeczne - encyklopedia ; Społeczeństwo - zagadnienia - encyklopedia ; Nauki społeczne - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych ; Nauki społeczne - materiały pomocnicze dla szkół wyższych
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94037 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34831 P (42) (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41571 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60186 P 5,4 (1 egz.)
Book
In basket
Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu publikacja poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104595 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65573 (1 egz.)
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again