Form of Work
Książki
(18)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(31)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(11)
Czytelnia Piła
(2)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Florek Ludwik
(2)
Salwa Zbigniew
(2)
Bińczycka-Majewska Teresa
(1)
Brol Jan
(1)
Frączek Monika
(1)
Gersdorf-Giaro Małgorzata
(1)
Igielska Dorota
(1)
Iwulski Józef
(1)
Jaroszewska-Ignatowska Iwona
(1)
Kosiarz Agnieszka
(1)
Libera Tadeusz
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Marek Andrzej
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Padzik Kinga
(1)
Piekarski Mieczysław
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Stelina Jakub
(1)
Wagner Barbara
(1)
Zduńska Ewa
(1)
Żabski Adam
(1)
Żołyński Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(5)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(16)
unknown (po)
(2)
English
(1)
Subject
Umowa o pracę
(12)
Prawo pracy
(6)
Rozwiązanie umowy o pracę
(6)
Płaca
(4)
Zwolnienia grupowe
(4)
Bhp
(3)
Czas pracy
(3)
Pracodawcy
(3)
Urlopy wypoczynkowe
(3)
Zatrudnienie
(3)
Bezrobocie
(2)
Samorząd pracowniczy
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Urlopy
(2)
Związki zawodowe
(2)
Biografie
(1)
Biura poselskie i senatorskie
(1)
Chałupnictwo
(1)
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc
(1)
Dane osobowe
(1)
Dyskusja
(1)
Dysonans poznawczy
(1)
Dziecko
(1)
Emerytura
(1)
Ergonomia
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Heurystyka
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Internet
(1)
Intranet
(1)
Kadry
(1)
Konflikt
(1)
Konwencja o Prawach Dziecka (1989)
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mentoring
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Mobbing
(1)
Model przywództwa
(1)
Motywacja
(1)
Nagrody jubileuszowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Osobowość
(1)
Outsourcing
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podróże służbowe
(1)
Polska Akcja Humanitarna
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Praca
(1)
Praca czasowa
(1)
Praca młodocianych
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa i obowiązki pracownika
(1)
Rada Europy
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Regulaminy pracy
(1)
Renty
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Socjalizacja
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Stres
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Telepraca
(1)
Testy psychologiczne
(1)
UNESCO
(1)
UNICEF
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Uprowadzenie
(1)
Urlopy bezpłatne
(1)
Urlopy macierzyńskie
(1)
Urlopy wychowawcze
(1)
Wiedza
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Wypowiedzenie umowy o pracę
(1)
Wywiad
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Zasiłki macierzyńskie
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
(1)
Światowa Organizacja Zdrowia
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Słowniki angielsko-polskie
(1)
Słowniki polsko-angielskie
(1)
Słowniki terminologiczne
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 26717 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 38672 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji "Zwolnienia pracowników -praktyczny komentarz" wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. - Którzy pracownicy i kiedy dokładnie są chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę? - Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy? - Kiedy trzeba stosować tzw. ustawę o zwolnieniach grupowych? - Na co uważać, podając jako przyczynę wypowiedzenia likwidację stanowiska pracy? - Czy każde złe zachowanie pracownika uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne? - Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy? - Kiedy warto zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia? - Kiedy nie można wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia? - Jak bezbłędnie ustalić długość okresu wypowiedzenia i datę rozwiązania umowy o pracę? W publikacji dodatkowo: - Wyciąg z najważniejszych aktów prawnych dot. rozwiązywania umów, - Kilkanaście przykładowych wzorów pism przydatnych przy zwalnianiu pracowników, - Instrukcję prawidłowego wypełniania świadectwa pracy, - Listy kontrolne, które pozwalają uniknąć błędów przy zwalnianiu pracowników, - Informacje dotyczące skutecznego wręczania wypowiedzeń pracownikom, np. w sytuacji, gdy pracownik unika odebrania wypowiedzenia, a także zwolnień dyscyplinarnych czy grupowych, - Przykłady sformułowania przyczyny wypowiedzenia w różnych sytuacjach, które decydują o zwolnieniu pracownika, - Wiele orzeczeń Sądu Najwyższego, które mogą być pomocne, gdy Kodeks pracy nie daje gotowych rozwiązań, - Tabele z terminami ważnymi przy rozwiązywaniu umów, okresami wypowiedzeń czy pracownikami chronionymi przed zwolnieniem z pracy, - Instrukcję, jak należy przeprowadzać rozmowę z pracownikiem, który ma zostać zwolniony z pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109240 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 54504, 54503 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 35840 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Ludwik Florek. - Wyd. 8 zm. i zakt. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2006. - 374 s. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42093 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 19680 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 26934 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 59752 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 35305, 29245 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę / Zbigniew Salwa. - Stan prawny na dzień 1 lutego 2000 r. - Bydgoszcz : "Branta", 2000. - 209 s. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59033 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik składa się z czterech części: - w pierwszej ukazane zostały ogólnoteoretyczne problemy prawa pracy, m.in. kierunki rozwoju prawa pracy, jego właściwości i funkcje, zasady i źródła; - w drugiej Autor przedstawił konstrukcje prawne oraz treść poszczególnych instytucji prawa pracy; - w trzeciej, poświęconej zbiorowemu prawu pracy, omówił uprawnienia związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządu pracowniczego, rozwiązywanie sporów zbiorowych i prawo do strajku; - czwarta przedstawia system ubezpieczeń społecznych oraz poszczególne świadczenia przysługujące ubezpieczonym.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113166, 93441 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93442 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40968 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 47175 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65911 (1 egz.)
Book
In basket
Rozwiązanie stosunku pracy / Józef Iwulski. - Wyd. 3 - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1998 - VI, [2], 119 s. ; 22 cm.
(Wzory Pism Becka z. 1)
Publikacja przedstawia wzory pism służących rozwiązaniu przez pracodawcę umowy o pracę lub przekształceniu treści stosunku pracy. Opracowanie stanowi niezbędne minimum wiedzy na temat rozwiązywania umów o pracę. Podaje proste i sprawdzone rozwiązania, niezwykle przydatne w praktyce dla stron tego najbardziej rozpowszechnionego stosunku prawnego. Odpowiednie objaśnienia do każdego z wzorów oraz aktualny stan prawny pozwolą osobom korzystającym z opracowania uniknąć błędów. W czwartym wydaniu znacznie poszerzono bibliografię oraz dodano orzecznictwo z lat 1997 - 2000. Książka adresowana do prawników-praktyków, aplikantów, studentów oraz pracodawców i pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102985 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59690 P 16,3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. Br 1768 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99487 (1 egz.)
Book
In basket
Autor szeroko omawia problematykę zatrudnienia i stosunków pracy. Przedstawia pojęcie, zakres, źródła i charakter europejskiego prawa pracy. Zwraca uwagę na kwestie swobody przepływu pracowników, ich równego traktowania, uprawnień, a także m.in. na zagadnienia informacji i konsultacji pracowników oraz europejskich rad zakładowych. Analiza przepisów, oparta na dokumentach angielskich, francuskich i niemieckich, została uzupełniona bogatym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i poglądami prezentowanymi w piśmiennictwie obcym i polskim. Książka może być pomocna przy wykładni tych przepisów, które zostały wydane w celu dostosowania prawa polskiego do prawa UE lub były wzorowane na tym prawie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93443 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34462 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46734 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej ochrony praw dziecka. Autorka prezentuje prawa i pozycję dziecka w historii, analizuje proces instytucjonalizacji ochrony praw dziecka, uwzględnia zagadnienie przemocy wobec dzieci oraz zjawisko dzieci ulicy. Omawia Konwencję Praw Dziecka, przybliża działalność instytucji działających na rzecz dzieci, ocenia ochronę praw dziecka w poszczególnych regionach świata.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112128 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33580 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46916 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011. - 587 s. ; 24 cm.
Podręcznik ujmuje całościowo problematykę prawa pracy, w tym zagadnienia ogólne, prawo stosunku pracy, prawo ochrony pracy i zbiorowe prawo pracy. Atutem książki są odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza, uwzględniająca aktualne poglądy nauki prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz współczesne realia społeczne i gospodarcze.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102827 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47572 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37918 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44170 (1 egz.)
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again