Form of Work
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(9)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Dawidowicz Maria
(1)
Kossewska Joanna
(1)
Kozak Katarzyna
(1)
Majorek Czesław
(1)
Szurowska Beata
(1)
Łaś Helena
(1)
Żabiński Dawid
(1)
Żłobicki Wiktor
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Dojrzałość szkolna
(2)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Uczniowie szkół specjalnych
(2)
Anorekscja i bulimia
(1)
Anoreksja
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Domy kultury
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko w wieku szkolnym
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Jednostkowienie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Matematyka
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nadwaga
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języka angielskiego
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Otyłość
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedeutologia
(1)
Psychologia
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sztuka
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych specjalnych
(1)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 28080 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi prezentuje twórcze propozycje konkretnych form realizacji edukacyjnej i wychowawczej funkcji szkoły w odniesieniu do uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, które są cennym materiałem dla psychologów i pedagogów, jak również podstawą i inspiracją do dalszych poszukiwań najbardziej odpowiednich metod. Mogą one stanowić punkt wyjścia do tworzenia programów realizowanych w placówkach terapeutyczno-szkolnych dla uczniów z autyzmem. W niniejszej monografii prezentujemy twórcze sposoby wykorzystywane przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie, mając nadzieję, że Czytelnik odnajdzie w przedstawionych propozycjach inspirację do własnych działań podejmowanych wobec osób z autyzmem. W rehabilitacji niepełnosprawnych można wyróżnić dwa główne podejścia. Pierwsze skupia się na wspomaganiu osoby niepełnosprawnej w rozwiązywaniu przez nią sytuacji problemowych, a więc na pokonywaniu barier społecznych. Natomiast drugie – polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej przyswajania zachowań i umiejętności niezbędnych do jak najpełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie, czyli jest związane z likwidowaniem predyspozycji do bezpośredniego wchodzenia w sytuacje problemowe (Kowalik, 1998). Prezentowana w tym opracowaniu kompleksowa forma wspomagania rozwoju uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami wypracowana na przestrzeni kilkunastu lat doświadczeń przez zespól Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego w Krakowie mieści się właśnie w tym drugim nurcie działań. Warto nadmienić, że Ośrodek Terapeutyczno-Szkolny w Krakowie, jest pierwszą tego typu placówką w Polsce, powołaną do istnienia przez rodziców poszukujących z jednej strony najmniej restrykcyjnego środowiska szkolnego dla swoich dzieci, a z drugiej – placówki, która będzie najpełniejszą odpowiedzią na ich szczególne potrzeby poznawcze i emocjonalno- społeczne, wynikające z istoty zaburzenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101692 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47343 (1 egz.)
Book
In basket
Karty pracy „Co dzień naprzód!” wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem; uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej; uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie, o najbliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, funkcje percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną. Polecenia zostały sformułowane w taki sposób, żeby nieustannie, przy każdej okazji zachęcać dziecko do mówienia lub komunikowania się w dostępny mu sposób. Publikacja „Co dzień naprzód!” składa się z trzech części („Oto ja”, „Oto my”, „Oto świat”). Wszystkie ćwiczenia zostały przygotowane na trzech poziomach trudności, które oznaczono literami A, B, C.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33267 (1 egz.)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. GF. 524 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 29706 (1 egz.)
Book
In basket
Redaktorowi, profesorowi Wiktorowi Żłobickiemu, z całą pewnością udało się zgromadzić w tomie takie egzemplifikacje transgresji w edukacji, które – jak wyeksponował to we wstępie – „są stałym elementem edukacji w wymiarze nie tylko grupowym, ale także jednostkowym/ indywidualnym, i towarzyszą człowiekowi na różnych etapach jego życia, dając szanse na rozwój, lecz stanowiąc również o barierach, które ów rozwój utrudniają czy wręcz uniemożliwiają”. Mamy tutaj przy tym do czynienia – jak pisze słusznie redaktor – z „edukacją, która przybiera formę swoistej gry o wykorzystanie potencjału rozwojowego jednostki”.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110216/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46212 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
W prezentowanej publikacji przedstawione zostały zagrożenia współczesnego świata, sytuacje trudne, problemy wychowawcze w perspektywie szkoły oraz wskazówki, jak sobie z nimi radzić i jak pomóc dzieciom. Książka przedstawia problemy związane z rozwojem i wychowaniem zarówno małych, jak i starszych uczniów oraz sytuacje trudne, z którymi może spotkać się nauczyciel w szkole, tj.: wagary, niepowodzenia szkolne, niechęć do nauki; rozstanie rodziców; trudności w uczeniu się czytania i pisania; przyczyny niepowodzeń w nauce matematyki; szkoła wobec objawów niedostosowania społecznego; zagrożenia cyberprzestrzeni; szkoła a rozwój ucznia zdolnego; uczeń z niepełnosprawnością (niesłyszący, słabo słyszący, niewidomy). Wskazówki, pomoce dydaktyczne pomogą nauczycielom zrozumieć problem, będą podpowiedzią przed spotkaniem z rodzicami. Nauczyciele i rodzice otrzymają również konkretne rozwiązania metodyczne i wychowawcze.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 116020 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 52455 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 42376 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35193 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67531 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again