Form of Work
Książki
(28)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(73)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Wypożyczalnia Czarnków
(13)
Wypożyczalnia Trzcianka
(14)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(6)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(4)
Author
Tanajewska Alicja
(7)
Naprawa Renata
(6)
Bednarz Marzena
(3)
Bladowska Joanna
(3)
Ludkiewicz Eliza
(3)
Mach Cecylia
(3)
Miłosz Angelika
(3)
Okoniewska Małgorzata
(3)
Pliwka Aneta
(3)
Szczepańska Krystyna
(3)
Żmuda-Trzebiatowska Marzena
(3)
Cytowska Beata
(2)
Drzazga Agnieszka
(2)
Gładyszewska-Cylulko Joanna
(2)
Jagoszewska Iwona
(2)
Kluczkowska Karolina
(2)
Lubocka Weronika
(2)
Maślaczyk-Trzasko Agnieszka
(2)
Pawlus Marta
(2)
Plichta Piotr
(2)
Radzka Katarzyna
(2)
Sowińska Magdalena
(2)
Szakiewicz Aleksandra
(2)
Szczupał Bernadeta
(2)
Szostak Barbara
(2)
Borkowska Agnieszka
(1)
Czarnocka Marzenna
(1)
Dawidowicz Maria
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Hinz Magdalena
(1)
Jarosińska Małgorzata
(1)
Jas Małgorzata
(1)
Klaro-Celej Lidia
(1)
Klinik Anna
(1)
Kossewska Joanna
(1)
Kozak Katarzyna
(1)
Krefft Anna
(1)
Krztoń Alicja
(1)
Lubińska-Kościółek Elżbieta
(1)
Majorek Czesław
(1)
Naprawa Renata. Autor
(1)
Pawlis Marta
(1)
Piotrowska Magdalena
(1)
Rottermund Jerzy
(1)
Serafin Teresa
(1)
Szczepańska Lidia
(1)
Sztreker Aleksandra
(1)
Sękowski Andrzej Edward
(1)
Tomkiewicz-Bętkowska Aleksandra
(1)
Wołoszczuk Krzysztof
(1)
Ćwirynkało Katarzyna
(1)
Łaś Helena
(1)
Śliwińska Katarzyna
(1)
Żabiński Dawid
(1)
Żłobicki Wiktor
(1)
Year
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(27)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(2)
Pedagodzy specjalni
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Szkoły specjalne
(2)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele szkół zawodowych
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Terapeuci
(1)
Subject
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(17)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(15)
Uczniowie szkół specjalnych
(6)
Kształcenie integracyjne
(5)
Nauczanie początkowe
(5)
Dziecko autystyczne
(4)
Dziecko niepełnosprawne
(4)
Dziecko zdolne
(4)
Edukacja włączająca
(4)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(4)
Nauczanie
(4)
Pedagogika specjalna
(4)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(3)
Nauczyciele
(3)
Niepowodzenia szkolne
(3)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Autyzm
(2)
Dojrzałość szkolna
(2)
Dyrektorzy szkół
(2)
Dyslalia
(2)
Dzieci niepełnosprawne umysłowo
(2)
Dziecko chore przewlekle
(2)
Dziecko głuche
(2)
Edukacja ekologiczna
(2)
Mowa
(2)
Pedagodzy specjalni
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Uczenie się
(2)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(2)
Afazja
(1)
Autonomia (filozofia)
(1)
Dane osobowe
(1)
Dokumenty
(1)
Domy kultury
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Fizykoterapia
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Jednostkowienie
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Matematyka
(1)
Mutyzm
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczyciele języka angielskiego
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Osobowość
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika
(1)
Pedeutologia
(1)
Podmiotowość
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych
(1)
Przedszkola integracyjne
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjoterapia
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo podstawowe specjalne
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły podstawowe specjalne
(1)
Sztuka
(1)
Słuch
(1)
Terapia manualna
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Twórczość
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uczniowie szkół zawodowych
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wyobraźnia
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2009-2010
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych specjalnych
(5)
Programy nauczania dla szkół podstawowych specjalnych
(3)
Programy nauczania dla szkół specjalnych
(3)
Programy nauczania początkowego
(3)
Karty pracy ucznia
(2)
Opracowanie
(2)
Scenariusze zajęć
(2)
Ćwiczenia i zadania dla szkół specjalnych
(2)
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Piosenka dziecięca polska
(1)
Podręczniki
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Program nauczania
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół specjalnych
(1)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Psychologia
(1)
29 results Filter
Authority data
Uczniowie szkół specjalnych (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Dziecko niepełnosprawne (hasło przedmiotowe) ; Młodzież niepełnosprawna (hasło przedmiotowe) ; Uczniowie (hasło przedmiotowe)
zob. też Szkolnictwo specjalne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Szkolnictwo specjalne - uczniowie ; Uczniowie - szkoły specjalne
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 28080 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi prezentuje twórcze propozycje konkretnych form realizacji edukacyjnej i wychowawczej funkcji szkoły w odniesieniu do uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, które są cennym materiałem dla psychologów i pedagogów, jak również podstawą i inspiracją do dalszych poszukiwań najbardziej odpowiednich metod. Mogą one stanowić punkt wyjścia do tworzenia programów realizowanych w placówkach terapeutyczno-szkolnych dla uczniów z autyzmem. W niniejszej monografii prezentujemy twórcze sposoby wykorzystywane przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie, mając nadzieję, że Czytelnik odnajdzie w przedstawionych propozycjach inspirację do własnych działań podejmowanych wobec osób z autyzmem. W rehabilitacji niepełnosprawnych można wyróżnić dwa główne podejścia. Pierwsze skupia się na wspomaganiu osoby niepełnosprawnej w rozwiązywaniu przez nią sytuacji problemowych, a więc na pokonywaniu barier społecznych. Natomiast drugie – polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej przyswajania zachowań i umiejętności niezbędnych do jak najpełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie, czyli jest związane z likwidowaniem predyspozycji do bezpośredniego wchodzenia w sytuacje problemowe (Kowalik, 1998). Prezentowana w tym opracowaniu kompleksowa forma wspomagania rozwoju uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami wypracowana na przestrzeni kilkunastu lat doświadczeń przez zespól Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego w Krakowie mieści się właśnie w tym drugim nurcie działań. Warto nadmienić, że Ośrodek Terapeutyczno-Szkolny w Krakowie, jest pierwszą tego typu placówką w Polsce, powołaną do istnienia przez rodziców poszukujących z jednej strony najmniej restrykcyjnego środowiska szkolnego dla swoich dzieci, a z drugiej – placówki, która będzie najpełniejszą odpowiedzią na ich szczególne potrzeby poznawcze i emocjonalno- społeczne, wynikające z istoty zaburzenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101692, 101691 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47343 (1 egz.)
Book
In basket
PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną zostały przygotowane z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycielach szkół masowych uczących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną oraz rodzicach tych uczniów. Programy obejmują treści kształcenia zgodne z podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skorelowane z publikacjami: Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Umożliwi to efektywne realizowanie i monitorowanie programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52353 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41074 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34000 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66240 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113103 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40864 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33777 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47268 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66060 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113102 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40863 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33776 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47323 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66059 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkoljen oraz nauczycieli specjalistów. Ułatwi nauczycieom dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozowjowych i edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być równiez wykorzystana podczas tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 52102 (1 egz.)
Book
In basket
Program edukacyjny jest jedną z części publikacji Ja i mój świat. Został przygotowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Cele i sposoby uczenia zawarte w programie wywodzą się z założeń metodycznych stosowanej analizy zachowania oraz metody ośrodków pracy. Przedstawiono w nim techniki nauczania, które można wykorzystać zarówno w pracy edukacyjnej, jak i nauce samodzielności i niezależności uczniów. Znajduje się tutaj również charakterystyka struktury zajęć z całym zespołem dzieci oraz opis sposobów jej wprowadzania i modyfikowania wraz z rozwojem kompetencji uczniów. Zadaniem programu jest ułatwienie pełnego wykorzystania pakietu Ja i mój świat.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110977 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32973 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46429 (1 egz.)
Book
In basket
Program edukacyjny jest jedną z części publikacji Ja i mój świat. Został przygotowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Cele i sposoby uczenia zawarte w programie wywodzą się z założeń metodycznych stosowanej analizy zachowania oraz metody ośrodków pracy. Przedstawiono w nim techniki nauczania, które można wykorzystać zarówno w pracy edukacyjnej, jak i nauce samodzielności i niezależności uczniów. Znajduje się tutaj również charakterystyka struktury zajęć z całym zespołem dzieci oraz opis sposobów jej wprowadzania i modyfikowania wraz z rozwojem kompetencji uczniów. Zadaniem programu jest ułatwienie pełnego wykorzystania pakietu Ja i mój świat.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40157 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych oraz możliwe formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności przez: zagwarantowanie przez władze lokalne edukacji dostosowanej do potrzeb, możliwości i talentów tych uczniów; łączenie zajęć edukacyjnych z organizacją zajęć rewalidacyjnych, kreatywności i sportowo-rekreacyjnych; tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz prowadzenie kształcenia specjalnego najbliżej miejsca zamieszkania. Opracowanie pozwoli rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych oraz organom prowadzącym na lepszą organizację nauki dzieci niepełnosprawnych, prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązków organizatorów oświaty. Kuratorom ułatwi monitorowanie i ocenę realizacji prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do działań edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101411, 99957 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37156 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43431 (1 egz.)
Book
DVD
In basket
(Pewny start.)
Plansze demonstracyjne i materiały interaktywne z zakresu umiejętności społecznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to publikacja zawierająca 46 plansz demonstracyjnych oraz towarzyszące im 223 ćwiczenia interaktywne na płycie DVD.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 3037 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 789.)
Publikacja dotyka zagadnień istotnych z punktu widzenia pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie. W pierwszej części autorzy dokonali prezentacji podstawowych terminów związanych z inteligencją oraz wybranych koncepcji teoretycznych wskazujących na możliwość rozważania inteligencji w kontekście teorii czynnikowej, fizjologicznej, poznawczej oraz rozwojowej. Rozdział drugi koncentruje się na istocie niepełnosprawności intelektualnej oraz problematyce oceny i wspomagania rozwoju intelektualnego w kontekście współczesnego ujęcia zjawiska niepełnosprawności intelektualnej.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113393 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40995 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34137 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66012 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsze karty pracy są przeznaczone dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Zawierają materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania sprawności i umiejętności. Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i umożliwia pełną realizację treści zawartych w podstawie programowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33714 (1 egz.)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. GF. 592 (1 egz.)
Book
In basket
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym zostały przygotowanie z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycielach szkół masowych uczących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz rodzicach tych uczniów. Programy obejmują treści kształcenia zgodne z podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skorelowane z publikacjami: Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (Jest już jesień, Nadeszła zima, Przyszła wiosna, Nareszcie lato). Umożliwi to efektywne realizowanie i monitorowanie programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50933 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41248 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34073 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66671 P 3,6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51631 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46481 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37379 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63154 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsze karty pracy są przeznaczone dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Zawierają materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania sprawności i umiejętności. Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i umożliwia pełną realizację treści zawartych w podstawie programowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33717 (1 egz.)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. GF. 591 (1 egz.)
Book
In basket
(Pewny Start)
"Mój dobry rok. Ola, Adam i ich rok" to zbiór czytanek, które pomagają kształtować kompetencje społeczne uczniów. Bohaterowie, Ola i Adam, uczestniczą w różnych sytuacjach społecznych związanych z porami roku, świętami, wydarzeniami rodzinnymi i prezentują modelowe zachowania, typowe dla wieku i specyfiki funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Teksty są łatwe do czytania, każdy z nich jest opatrzony kolorową ilustracją. Wszystkie czytanki mają 2 wersje: pełen tekst oraz tekst z lukami do uzupełnienia za pomocą naklejek dołączonych do publikacji. Czytanki zostały wzbogacone o ćwiczenia oraz krzyżówkę, zamieszczoną na końcu publikacji. Publikacja "Mój dobry rok. Ola, Adam i ich rok" składa się 20 czytanek oraz 2 kart z naklejkami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40980 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; Tom 5)
Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wokół zagadnień nauczania i wychowania dzieci z ograniczonymi możliwościami. Poruszone zostały tematy związane z kompetencją pedagoga specjalnego, możliwości kontaktu i kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach. Zawarte są również doniesienia praktyków wychowujących dzieci ze specjalnymi potrzebami ze Słowacji i z Czech.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101652 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47041 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36472 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31075 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45215 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61964 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Piosenki i zabawy są jedną z części publikacji Ja i mój świat 3. W teczce znajdująW komplecie znajduje się płyta CD z piosenkami w wersjach: wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej.Proponowane zabawy i piosenki są ściśle związane z treścią podręcznika Ja i mój świat 3 i w najbardziej naturalny sposób pomogą dzieciom utrwalić zdobytą wiedzę. Rozwijają kompetencje społeczne: komunikację, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, szczególnie istotne w nauczaniu dzieci z autyzmem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
No availability information: sygn. GF. 603
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again