Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(12)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Author
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Kopciewicz Lucyna
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Wiłkomirska Anna
(1)
Zierkiewicz Edyta
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Socjalizacja
(4)
Uczniowie gimnazjów
(4)
Agresywność
(2)
Kobieta
(2)
Młodzież
(2)
Młodzież trudna
(2)
Nauczyciele
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
AIDS
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Arteterapia
(1)
Dorosłość
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Feminizm
(1)
Gender
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Historia
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież niewidoma
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieśmiałość
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Płeć
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzice
(1)
Rola społeczna
(1)
Różnicowanie płciowe
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Szkolnictwo
(1)
Temperament
(1)
Wagary
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowanie
(1)
Znaniecki, Florian
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Autorka, podejmując najistotniejsze wątki i wprowadzając w proces konceptualizacji pojęcia obywatelstwa, obywatelskości i obywatela, omówiła podejścia filozoficzne, socjologiczne i pedagogiczne dotyczące edukacji obywatelskiej. Zaprezentowała wyniki dużego międzynarodowego badania ICCS (International Civic and Citizenship Study), porównała poziom kompetencji poznawczych polskich 14-latków z kompetencjami rówieśników z 37 krajów świata. Szeroko omówiła zakres wiedzy obywatelskiej polskich gimnazjalistów, wskazała niedostatki polskiej edukacji obywatelskiej. Dokonała szczegółowej analizy uwarunkowań wiedzy obywatelskiej w Polsce i na świecie, wykorzystując nowe techniki statystyczne, regresji wielozmiennowej, co w pracach pedagogicznych, nie tylko polskich, jest ewenementem. Książka jest adresowana zarówno do środowiska pedagogów akademickich oraz przedstawicieli nauk społecznych, jak i władz oświatowych oraz nauczycieli na co dzień zajmujących się wychowaniem młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107874 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45564 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest zbiorem artykułów o charakterze refleksji teoretycznej i doniesień z badań. Ich tematyka koncentruje się wokół zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście ich uwarunkowań oraz działań zmierzających do ich zapobiegania i ograniczenia. Wiedza ta może wydatnie pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji w sprawie działań pomocowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej i społecznej uczniów nieradzących sobie z wyzwaniami stawianymi przez współczesną szkołę.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103699 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47785 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38066 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31694 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44326 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63339 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Eneteia)
Praca zbiorowa podejmująca kwestie męskości i kobiecości we współczesnej Polsce, m.in. temat socjalizacji młodych kobiet, stereotypów płciowych i definicji seksualności, feministycznych interwencji edukacyjnych, seksualizacji dziewczyństwa, systemu ról płciowych, homofobicznego dyskursu, szkoły „aseksualnej” i in. Książka w interesujący sposób zwraca uwagę na problem nierówności płci oraz wagę seksualności i czynnika płci w edukacji i socjalizacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109850 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46133 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64088 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 13.)
Trzynasty tom serii, podobnie jak poprzednie, zawiera treści o stosunkowo wysokim stopniu ogólności; zostały one opracowane z myślą o prezentacji stanowisk, koncepcji, modeli stanowiących teoretyczne podstawy organizacji i reorganizacji procesów edukacji oraz socjalizacji osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie dwóch części tego opracowania - pierwszej, ukierunkowanej na procesy edukacyjne, a drugiej na socjalizację - jest zabiegiem umownie porządkującym strukturę tomu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106777, 106722 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33141 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47473, 45259 (2 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again