Form of Work
Książki
(4)
Filmy i seriale
(1)
Status
available
(11)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Harbatski Andrei
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Krysztofik-Gogol Elżbieta
(1)
Kubica Hanna
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rode Danuta
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Agresywność
(4)
Młodzież trudna
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Szkolnictwo
(3)
Uczniowie
(3)
Uczniowie gimnazjów
(3)
Alkoholizm
(2)
Choreoterapia
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Przemoc w szkole
(2)
AIDS
(1)
Alienacja
(1)
Arteterapia
(1)
Biegli sądowi
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Informatyka
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Kształcenie
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Profilaktyka wychowawcza
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc wobec nauczycieli
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przyroda
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Psychopatia
(1)
Psychoterapia
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rozmowa
(1)
Rozwód
(1)
Socjoterapia
(1)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(1)
Sztuka ludowa ukraińska
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Wagary
(1)
Wartości
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowawca
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wywiad
(1)
Zachowania zdrowotne
(1)
Zachowanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Dokumenty audiowizualne
(1)
Film edukacyjny
(1)
Film polski
(1)
Materiały pomocnicze dla gimnazjów
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
5 results Filter
Movie
DVD
In basket
Dręczyciele. [Film] / aut. komentarza Hanna Kubica. - Wersja polska. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2010?]. - 1 dysk optyczny (DVD) (36 min) : dźw., kolor ; 12 cm.
(Nie Zamykaj Oczu.)
Co trzeci nauczyciel z powodu mobbingu i dręczenia przeżywa codziennie chwile zagrożenia połączone czasami z totalną bezradnością. Opowiadają o tym nauczyciele - wychowawcy, pedagog i dyrekcja z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Bytomia. Mowią o agresji słownej i czynnej jakiej sami doświadczyli w swojej pracy zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. DVD. 2608 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Przedstawiona problematyka odnosi się do interesujących poznawczo oraz ważnych społecznie zagadnień teoretycznych i praktycznych występujących na styku psychologii i prawa, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny. Z zagadnieniami tymi spotykają się na co dzień psychologowie i prawnicy w różnorodnych sprawach rozstrzyganych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Książka jest adresowana do dwóch podstawowych grup odbiorców: psychologów sądowych (biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych) oraz prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców). Ze względu na zakres tematyczny może stanowić podstawę kształcenia psychologów i prawników. Wiedza zawarta w książce będzie z pewnością wartościowa także dla studentów psychologii i prawa, na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Publikacja może być podstawowym podręcznikiem wykorzystywanym na zajęciach z psychologii sądowej (opiniowanie w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich) w ramach kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach podyplomowych z zakresu psychologii sądowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112275 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33531 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46715 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65464 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana monografia jest pracą zbiorową, w której przedstawiono wieloaspektowe spojrzenie na polską edukację, szkołę i ucznia w kontekście globalnym i krajowym. Jej treść ściśle wpisuje się w prowadzone w ostatnich latach dyskusje na temat edukacji i jej uwarunkowań, szkoły, współczesnego środowiska życia. [...] moją aprobatę wzbudza prezentowana problematyka pracy, której tytuł w bardzo wyraźny sposób prezentuje intencję redaktorów naukowych - Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności. [...] Autorzy tomu stawiają pytania: Czy i w jakim stopniu edukacja i wychowanie są tym samym rodzajem działalności co w nieodległej przeszłości? Jak bardzo wyzwania współczesnego świata stają się nowym elementem wychowania? Jak współczesny świat zmienia warunki funkcjonowania szkoły i wpływa na interakcje w niej zachodzące? W jaki sposób współczesność oddziałuje na kluczowe obszary, dziedziny edukacji i wychowania? Jakie innowacje edukacyjne są niezbędne we współczesnej rzeczywistości szkolnej (i szerzej- w edukacji)?
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112522 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40624 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33657 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia stanowi ciekawy i wartościowy wkład do dyskursu nad współczesnymi zagadnieniami teorii i praktyki wychowania. Teraźniejszość w edukacji i w innych sferach życia społecznego stanowi przebogaty poznawczo obszar badawczy, z którego autorzy poszczególnych rozdziałów sporządzili nośne i trafne sprawozdania. Wartością nie do przecenienia jest zaprezentowana w pracach różnorodność wynikająca z odmiennych perspektyw ujmowania dynamiki współczesnego wychowania oraz przenikanie zagadnień postrzeganych jako szanse i zagrożenia procesu wychowania. Nośność podejmowanej problematyki kieruje monografię do rąk szerokiego grona odbiorców. Może być ona wykorzystywana w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych, socjologicznych i innych humanistycznych, wewnątrz których penetrowane są zagadnienia wychowania. Studium powinno dotrzeć także do praktyków zarządzających edukacją, na różnorodnych szczeblach kształcenia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105187 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48003 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38659 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32130 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44915 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64442 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again