Form of Work
Książki
(29)
Status
available
(64)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(15)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Wypożyczalnia Czarnków
(11)
Wypożyczalnia Trzcianka
(11)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(11)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Karwatowska Małgorzata
(2)
Parys Katarzyna
(2)
Tymiakin Leszek
(2)
Bajkowski Tomasz
(1)
Baniak Józef
(1)
Bieńko Mariola
(1)
Bożejewicz Wiesław
(1)
Błeszyński Jacek
(1)
Danilewicz Wioleta
(1)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(1)
Dubis Małgorzata
(1)
Fudali Maria
(1)
Gałązka Alicja
(1)
Grzyb Barbara
(1)
Izdebski Zbigniew
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kobierski Konrad
(1)
Kubiak-Szymborska Ewa
(1)
Lemańska-Lewandowska Ewa
(1)
Majerek Bożena
(1)
Możdżyńska Marzena
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Namiotko Urszula
(1)
Nocoń Jolanta
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Piasecka Małgorzata
(1)
Rzymełka-Frąckiewicz Agata
(1)
Safjański Michał
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Sobecki Mirosław
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Spychalska-Kamińska Jolanta
(1)
Straus Grażyna
(1)
Toroń-Fórmanek Barbara
(1)
Wiśniewski Daniel
(1)
Wójtewicz Anna
(1)
Wąż Krzysztof
(1)
Ćwirynkało Katarzyna
(1)
Łączyk Małgorzata
(1)
Świerszcz Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Uczniowie
(14)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(7)
Nauczyciele
(4)
Uczniowie gimnazjów
(4)
Aspiracje edukacyjne
(3)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Niepełnosprawni umysłowo
(3)
Postawy
(3)
Czas wolny od pracy
(2)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Czytelnictwo
(2)
Edukacja międzykulturowa
(2)
Gimnazja
(2)
Internet
(2)
Jakość życia
(2)
Język
(2)
Język polski
(2)
Języki
(2)
Młodzież
(2)
Pedagodzy specjalni
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Rodzina
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Studenci
(2)
Substancje uzależniające
(2)
Szkolnictwo
(2)
Twórczość dzieci i młodzieży
(2)
Ubóstwo
(2)
Uczniowie szkół średnich
(2)
Wartość
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Autonomia (filozofia)
(1)
Autorytet
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czytelnictwo młodzieżowe
(1)
Diagnoza
(1)
Dopalacze (substancje odurzające)
(1)
Drama (pedagog.)
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Grupy społeczne
(1)
Język angielski
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Literatura
(1)
Maturzyści
(1)
Małżeństwo
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odżywianie
(1)
Ojcostwo
(1)
Opinia publiczna
(1)
Oszustwo szkolne
(1)
Oświata
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podmiotowość
(1)
Postmodernizm
(1)
Prawa człowieka
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Samotność
(1)
Seksuologia
(1)
Socjologia ciała
(1)
Socjologia edukacji
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Społeczności internetowe
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uczniowie szkół specjalnych
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wieś
(1)
Więźniowie
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Żołnierz polski
(1)
Subject: time
2001-0
(23)
2001-
(3)
Subject: place
Będzin (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Kalisz (woj. wielkopolskie)
(1)
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Stary Kisielin (woj. lubuskie)
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
29 results Filter
Book
In basket
Szkoła jako miejsce uczenia się między prawdą a kłamstwem; Zjawisko ściągania na tle literatury przedmiotu; Raport z badań nad ściąganiem w szkołach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107693 (1 egz.)
Book
In basket
"Zaprezentowane w recenzowanym tomie rozważania w dużej mierze opisują niepożądane zjawiska w obrębie współczesnej szkoły, jej środowiska wewnętrznego i bezpośrednio z nią powiązanego, jak: rodzina uczniów czy najbliższa społeczność lokalna. Każda inicjowana świadomie zmiana społeczna rodzi oprócz skutków zamierzonych także szereg niepożądanych zjawisk, które zazwyczaj - ze względu na słabość nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych oraz złożoność materii - trudno jest precyzyjnie przewidywać, zwalczać i kontrolować. Prezentowane teksty ujawniają zagrożenia, niedostatki, problemy do rozwiązania - przez co książka stanowić może impuls do szerszej społecznej dyskusji nad stanem i kondycją współczesnej polskiej szkoły". Z recenzji wydawniczej dr hab. Inetty Nowosad
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33252 (1 egz.)
Book
In basket
Wielowymiarowość współczesnego świata, pluralizm i relatywizm wartości, ekspansja kultury popularnej, zmieniający się model szkoły i edukacji to tylko niektóre z kwestii podjętych przez autorów. Praca jest niezwykle udaną próbą charakterystyki wybranych, bardzo różnych problemów związanych ze współczesnym uczniem postrzeganym jako odbiorca kultury, osoba komunikująca się oraz zanurzona we wszechogarniającej rzeczywistości medialnej. Monografia stanowi przykład spójnego opracowania, osadzonego w bogatym i złożonym kontekście filozoficznym, społeczno-kulturowym i lingwistycznym. Zarówno podjęty temat, jak i znakomite jego omówienie zapewni książce szerokie grono odbiorców, wśród których znajda się z pewnością naukowcy (językoznawcy i dydaktycy), nauczyciele różnych typów szkół oraz studenci kierunków humanistycznych. Ponadto należy podkreślić, że praca została napisana wzorcową polszczyzną, co dodatkowo podnosi jej wartość.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108626 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49286 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40577 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33561 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65655, 65590 (2 egz.)
Book
In basket
Wielowymiarowość współczesnego świata, pluralizm i relatywizm wartości, ekspansja kultury popularnej, zmieniający się model szkoły i edukacji to tylko niektóre z kwestii podjętych przez autorów. Praca jest niezwykle udaną próbą charakterystyki wybranych, bardzo różnych problemów związanych ze współczesnym uczniem postrzeganym jako odbiorca kultury, osoba komunikująca się oraz zanurzona we wszechogarniającej rzeczywistości medialnej. Monografia stanowi przykład spójnego opracowania, osadzonego w bogatym i złożonym kontekście filozoficznym, społeczno-kulturowym i lingwistycznym. Zarówno podjęty temat, jak i znakomite jego omówienie zapewni książce szerokie grono odbiorców, wśród których znajda się z pewnością naukowcy (językoznawcy i dydaktycy), nauczyciele różnych typów szkół oraz studenci kierunków humanistycznych. Ponadto należy podkreślić, że praca została napisana wzorcową polszczyzną, co dodatkowo podnosi jej wartość. Z recenzji dr. hab. Artura Rejtera, prof. nadzw. UŚ.
Book
In basket
Książka stanowi pokłosie badań dotyczących przekonań nauczycieli i ich osobistych teorii edukacyjnych związanych z dyscypliną oraz stosowaniem przez nich zindywidualizowanych strategii dyscypliny w codziennych praktykach edukacyjnych. Jest też próbą poszukiwania nowych rozwiązań badawczych oraz kierunków zmian w zakresie myślenia i działania dotyczącego tworzenia środowiska edukacyjnego sprzyjającego wzajemnemu uczeniu się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107295 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książka powstała jako rezultat badań jakościowych, wywiadów grupowych zrealizowanych z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wywiadów z dyrektorami szkół, na temat zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie. Opracowanie pozwala na zapoznanie się z obrazem tych zajęć z perspektywy osób odpowiedzialnych za ich organizację, a przede wszystkim z perspektywy ich uczestników, poznanie doświadczeń i ocen uczniów dotyczących zarówno organizacji zajęć, ich problematyki, stosowanych metod i środków dydaktycznych, jak też sposobu postrzegania postawy nauczyciela prezentowanej na lekcji. Z badań wyłania się również obraz samych uczestników fokusów, niezwykle cenny dla zrozumienia uwarunkowań ich rozwoju psychoseksualnego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113097 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50790 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40794 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33779 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47583 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65827 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46481 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37379 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63154 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65792 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37344 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62261 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
W pracy zaakcentowano z jednej strony ograniczenia młodzieży ponadgimnazjalnej warunkami ekonomicznymi i kulturalnymi najbliższego otoczenia, a z drugiej strony - rysującą się u niej podmiotowość (istotną przesłankę rozwoju osoby), dążenie do autonomii w decyzjach, stawianie sobie wartościowych celów. Autorka przekonuje, że mimo funkcjonowania w bardzo trudnych okolicznościach młodzież całkowicie nie poddaje się środowisku, ma swoje ambicje i pragnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35071 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66909 (1 egz.)
Book
In basket
Książka łączy perspektywę edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z socjo-antropologicznymi rozważaniami na temat ciała w kulturze konsumpcji. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na wiele aktualnych pytań dotyczących systemu nauczania. Czy edukacja zdrowotna w obecnym kształcie wyposaża młodzież w umiejętności pozwalające bezpiecznie żyć i zrozumieć otoczenie? Czy umożliwia jej zaadaptowanie się do zmian społecznych i kreowanie własnej przyszłości? Czy szkoły promujące zdrowie dostarczają młodym ludziom wiedzy potrzebnej do funkcjonowania w społeczeństwie somatycznym? Czy program nauczania jest dostosowany do realiów społeczeństwa masowej konsumpcji, w którym wszystkie aspekty cielesności są przedmiotem nie tylko jednostkowej refleksji, ale podlegają też ocenie społecznej oraz stanowią przedmiot zainteresowania podmiotów rynkowych i mediów? Przeprowadzone przez autorkę badania są dowodem, że socjologiczna refleksja na temat ciała może znaleźć zastosowanie w promocji zdrowia, pokazują także kierunek, w jakim powinna zmierzać edukacja zdrowotna w kulturze konsumpcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110633 (1 egz.)
Book
In basket
Szkolna rzeczywistość we współczesnym zglobalizowanym świecie z jednej strony fascynuje, a z drugiej przeraża. Nie ma wątpliwości, że dzisiejszy uczeń i nauczyciel mają ogromne możliwości rozwoju. W dobie technicyzacji edukacji powstaje wiele przestrzeni otwierających człowieka na pomnożenie swoich możliwości i zasobów. Szkoła staje się miejscem twórczego odkrywania świata, drugiego człowieka, a w konsekwencji siebie. Nie można jednak nie zauważać zmarnowanych szans w środowisku szkolnym. Szkoła może się bowiem jawić jako miejsce pełne zagrożeń i powielanych stereotypów.? [...] Książka jest znakomitym kompendium wiedzy na temat wybranych zjawisk dotykających współczesną szkołę.? [...] publikacja wpisuje się w nurt dyskusji nad reformą edukacji i jej skutkami. Może stanowić leitmotiv dla dalszych poszukiwań twórczej edukacji, w której postulat indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się oraz wychowania będzie zrealizowany. [...] to ważna pozycja dotycząca szkolnej rzeczywistości. Powinni po nią sięgnąć wszyscy, którzy zarówno zawodowo, naukowo, jak i praktycznie zajmują się edukacją, wychowaniem, kształceniem dzieci i młodzieży. [z recenzji ks. prof. zw. dr. hab. Janusza Mastalskiego]. W klasycznej literaturze pedagogicznej o szkole traktuje się przede wszystkim pozytywnie, biorąc pod uwagę jej misję, a nie to, jaka rzeczywiście jest. Od czasu ukazania się pracy Illicha Społeczeństwo bez szkoły nasila się jednak nurt krytyczny wobec szkoły jako instytucji. Z jednej strony w debacie publicznej, a także w pracach naukowych zarzuca się jej nieudolne wykonywanie najważniejszych funkcji: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i środowiskowej. Z drugiej strony szkoła jako instytucja wciąż trwa i nie widać możliwości zastąpienia jej w skali masowej przez instytucje alternatywne. Pozostaje więc systematyczne doskonalenie szkoły, a to z kolei jest uzależnione od wcześniejszych diagnoz różnych zakresów jej funkcjonowania. [...] Zebrane opracowania tworzą publikację, która może pobudzić dalszą dyskusję o kondycji szkoły i jej zadaniach w szybko zmieniającym się społeczeństwie. [z recenzji prof. zw. dr. hab. Mirosława J. Szymańskiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108062 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. Być może także przyczyni się w jakimś stopniu do podniesienia poziomu poradnictwa zawodowego w szkołach. Wykorzystanie wiedzy z tego zakresu powinno pozwolić na racjonalne zagospodarowanie czasu pobytu młodych ludzi w liceum w celu wszechstronnego ich rozwoju. Jeśli szkoła ma się wywiązać z tych zadań, to jej najmocniejszą stroną powinny być odpowiednie kompetencje nauczyciela gotowego podjąć wysiłek związany z przygotowaniem młodego pokolenia do sprostania wyzwaniom bliskiej i odległej przyszłości, do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielnego i odpowiedzialnego poszukiwania własnego miejsca w świecie.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47713 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37765 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33990 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63541 (1 egz.)
Book
In basket
Wartości wyznaczają horyzont rozwoju człowieka. Młody człowiek otwiera się na wartości, zwykle w specyficzny tylko dla siebie sposób. Bywa, że deterministyczne nastawia się na ideał, pragnie być najlepszy, podziwiany, ważny. Sposób bycia i wyrażania siebie jest zatem odpowiedzią na tę potrzebę i daje również obraz tego, co jest dla niego prymarne, a więc wartościowe. Z tego też powodu, mając na uwadze istotne funkcje wartości, w wymiarze zarówno subiektywnym, jak i obiektywnym, podjęto próbę ustalenia, na czym koncentruje się młodzież licealna. W perspektywie problematyki podjętej w tej książce ważne było również poznanie, w jakim zakresie młodzież doświadcza lub doświadczała samotności i jak sobie z nią radzi. Nie bez powodu dociekano również zainteresowań i pasji młodzieży, które wypełniają jej wolny czas, a ponadto stanowią podstawę i przestrzeń rozwoju, autoafirmacji i samourzeczywistnienia.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39355 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32285 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64555 (1 egz.)
Book
In basket
Umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w szkole specjalnej, wynikające z rekwalifikacji, staje się porażką decyzyjną. Mam tu na myśli przede wszystkim rodziców, ale też nauczycieli i dyrektorów szkół integracyjnych, którzy przyjmując dziecko ze zróżnicowanymi zaburzeniami funkcjonalnymi, decydują się na zadanie przekraczające ich możliwości dydaktyczno-wychowawcze. Należy jednak zauważyć, że uczniowie zmieniający placówkę (z integracyjnej na specjalną) to również absolwenci gimnazjów niepodejmujący dalszego kształcenia w systemie edukacji integracyjnej. Sygnalizowana w książce problematyka zwraca uwagę na fakt selekcji "niewygodnej" dla ogólnej idei edukacji integracyjnej. Wielu jej zwolenników uważa, że wszyscy niepełnosprawni, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, powinni być objęci nauczaniem ogólnodostępnym. Mając wątpliwość, czy integracja jest możliwa dla ogólnej populacji dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, postanowiłam zająć się tą problematyką. Podjęty temat jest wyrazem wieloletniego zainteresowania zagadnieniem rekwalifikacji uczniów z niepełnosprawnością, którzy zmieniają szkołę często w trakcie roku szkolnego. Badania dały mi okazję do rozmów z nauczycielami szkół integracyjnych na temat sytuacji dzieci z niepełnosprawnością w byłych placówkach, ich możliwości i trudności, jakie napotykają w codziennej pracy. Istotna była ocena tej sytuacji przez rodziców, którzy podejmowali decyzję o edukacji dziecka w kształceniu integracyjnym. Interesowały mnie opinie, czy wybór szkoły integracyjnej spełnił ich oczekiwania. Przeprowadzone badania wydają się kluczowe dla całego systemu edukacji obejmującego kształcenie dzieci niepełnosprawnych, ale też umożliwiają wyznaczenie bardziej szczegółowych kierunków badawczych i szerszego poznania procesów selekcji międzyszkolnej tej grupy uczniów. Tematem niniejszej rozprawy stały się uwarunkowania rekwalifikacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107084 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48066 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65153 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyka aspiracji jest stosunkowo często przedmiotem analiz przedstawicieli nauk społecznych, w tym także pedagogów. Elementem oryginalnym i nowym w tej publikacji jest powiązanie aspiracji z dokonująca się zmianą ustrojową w Polsce po 1990 r. oraz je konsekwencjami dla wielu obszarów życia społecznego. W książce znakomicie zaprezentowane zostały problemy regionu związane głównie z tradycjami i historią regionu, składem etnicznym mieszkańców województwa opolskiego i podwójnym obywatelstwem. Dużym atutem treści zawartych w książce jest objęcie diagnozą dwu pokoleń. [z recenzji dr. hab. Wiesława Sikorskiego, prof. UO]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106480 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64079 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Terminologia i etiologia zjawiska, dyspozycje osobowościowe, koncepcja odporności oraz rodzaje działań psychoprofilaktycznych. Podjęta problematyka dotyczy zagadnień mało w dotychczasowej literaturze dostrzeganych i posiada ona wyraźne znamiona nowatorskie. Celem relacjonowanych (…) wyników badań była próba identyfikacji działań chroniących, które ograniczają czynniki ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od środków psychoaktywnych. Ponadto celem pracy było również dostarczenie praktyce pedagogicznej wniosków przydatnych w doskonaleniu profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33229 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyce idoli, idolatrii i idolizowania, jako kategoriom pedagogicznym, ale przede wszystkim jako znaczącym zjawiskom społecznym nie poświęcono dotychczas zbyt wiele miejsca we współczesnym dyskursie pedagogicznym. Wagę tej problematyki a zarazem niedostatki w zakresie zarówno opisu, analizy, jaki i eksploracji empirycznej tej stosunkowo ważnej kategorii dostrzegły autorki książki. Publikacja jest wynikiem z jednej strony analiz teoretycznych zjawiska i jego kontekstu socjalizacyjno-tożsamościowego, z drugiej zaś efektem empirycznego rozpoznania zakresu idolatrii oraz poziomu idolizowania przez młodzież wybieranych idoli. Analiza empiryczna dotyczy młodzieży gimnazjalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112302, 111609 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40608 (1 egz.)
Book
In basket
Temat twórczości w kontekście niepełnosprawności, a szczególnie niepełnosprawności intelektualnej jest niezwykle rzadko poruszany w literaturze pedagogicznej, można wręcz rzec, że jest to temat zaniedbany, ujmowany powierzchownie lub traktowany z niedowierzaniem. Rozpoznanie przestrzeni sprzyjającej kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, to główny cel książki. Analiza indywidualnych, rodzinnych i edukacyjnych czynników warunkujących twórczość, została poprzedzona obiektywną i subiektywną diagnozą potencjału twórczego badanych osób. Rezultatem wieńczącym całość dociekań badawczych jest katalog uwarunkowań kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zaprezentowany w podsumowaniu książki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46011 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again