Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(17)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Dix Paul
(2)
Pikiel Sylwia
(2)
Bocheńska-Włostowska Katarzyna
(1)
Bronk Dorota
(1)
Dymara Bronisława
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Korzeniecka-Bondar Alicja
(1)
Kowalczuk-Walędziak Marta
(1)
Malenda Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Współdziałanie
(5)
Rodzice
(3)
Dziecko
(2)
Kara (psychol.)
(2)
Klasa szkolna (socjol.)
(2)
Motywacja uczenia się
(2)
Nagrody
(2)
Uczenie się
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowawstwo
(2)
Zachowanie
(2)
Zaufanie
(2)
Artmann, Nicolai
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Etnografia
(1)
Geografia
(1)
Happening
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Kultura
(1)
Matematyka
(1)
Mowa
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języka francuskiego
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Pomieszczenia dydaktyczne
(1)
Socjalizacja
(1)
Strony WWW
(1)
Turystyka
(1)
Tutoring
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Web 2.0
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Genre/Form
Poradniki dla nauczycieli
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Książka stanowi efekt zbiorowej pracy kilkunastu autorów, w większości pracowników naukowo-dydaktycznych różnych uczelni, ale i praktyków, którzy podjęli namysł nad złożonością zjawiska twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej. Z punktu widzenia dydaktycznej idei wzajemnego przenikania się myśli naukowej oraz rozwiązań i wdrożeń praktycznych, wychodząc naprzeciw konieczności współpracy i współdziałania wszystkich podmiotów uczestniczących w organizacji i przebiegu procesu kształcenia (zarówno w warstwie refleksji naukowej, jak i realizacyjnej), podjęcie tej problematyki należy uznać za niezwykle cenne i ze wszech miar uzasadnione. […] Publikacja stanowi wartościowe teoretycznie i uwzględniające realia praktyki edukacyjnej studium monograficzne, które bez zbędnej pretensjonalności, ale w duchu troski o dostrzeganie możliwości i ograniczeń oraz dostarczanie inspiracji na drodze twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej ukazuje czytelnikowi bogate spektrum działań służących realizacji tytułowej idei. W tym znaczeniu książka ta łączy zalety interesującej poznawczo publikacji naukowej, jak również nośnika o charakterze aplikacyjnym. […] Publikację tę rekomenduję pedagogom - zarówno teoretykom, jak i praktykom, nauczycielom akademickim, a także studentom pedagogiki, kandydatom do zawodu nauczyciela oraz nauczycielom różnych etapów edukacyjnych. [z recenzji dr hab. Anny Karpińskiej, prof. nadzw. UwB] Dlaczego taki temat książki? Pedagogika jest nauką budującą system teoretycznej wiedzy o wychowaniu, kształceniu i samokształtowaniu człowieka oraz określającą praktyczną użyteczność, aplikacyjność tej wiedzy w praktyce, zatem jest nauką teoretyczno-praktyczną. Dlatego istnieje potrzeba twórczego wiązania teorii praktyki pedagogicznej, które może przynieść obustronne korzyści. Dysponowanie przez praktyków solidnym, aktualnym zapleczem teoretycznym, głębokim namysłem nad działaniem i jego konsekwencjami, posiadanie szerokiego zakresu wiedzy ogólnej jest podstawowym składnikiem poznawczego i praktycznego oglądu rzeczywistości społeczno-pedagogicznej. Natomiast aktywne zaangażowanie intelektualne teoretyków w praktykę pedagogiczną stwarza możliwość formułowania nowych pytań badawczych, odkrywania nowych kategorii językowych, redefinicji zjawisk pedagogicznych, weryfikowania w praktyce treści istniejących koncepcji (konstruktów) teoretycznych, co ma miejsce przede wszystkim w dydaktyce ogólnej. Praca stanowi próbę uwolnienia się od tego stereotypu i otwarcia się na twórcze, wspólnotowe perspektywy poznawcze i praktyczne. Wspólnym celem redaktorek pracy i autorów tekstów było: ukazanie możliwości twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej; określenie wyzwań, barier, ograniczeń, które trzeba pokonać, aby to wiązanie przynosiło pożądane rezultaty; dostarczenie inspiracji/przykładów dobrych praktyk. Tak sformułowane cele pracy wyznaczyły jej strukturę, na którą składają się trzy części.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109012 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32794 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46019 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64810 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele - Nauczycielom ; t. 11)
Tom stanowi kontynuację treści zawartych w tomie 10. Zawarte są tu teksty ujmujące problematykę współdziałania poprzez pewne interpretacje teoretyczne i ich odniesienia do praktyki, wzbogacone często opisem konkretnych technologii działania. Książka ta cechuje się żarliwością i zaangażowaniem autorów w sprawy dziecka. Rozdział I zajmuje się analiza tytułowego pojęcia współdziałania oraz pojęcia dialogu, samorządności i demokracji w wybranych koncepcjach edukacyjnych (c. Frieneta, J.Deweya). Rozdział II eksponuje interakcje pomiędzy dzieckiem a nauczycielem, mówi o integracji uczniów niepełnosprawnych w przeciętnej klasie szkolnej, o komunikacji interpersonalnej. Rozdział III zawiera głównie rozprawy, w których dąży się do "wyostrzenia" pojęcia integracji - jej form i nowych przestrzeni współdziałania jako drogi poszukiwania wartości, omawia następujące obszary integracji: tematyczno-problemową, czynnościowo-strukturalną, czasoprzestrzenno-interpesonalną, autokreacyjną. Publikacja wzbogaca wiedzę o nowych przestrzeniach, metodach i formach współdziałania. Ukazuje potrzebę więzi, dialogu, bezpiecznej współpracy i przyjaźni. Wskazuje, że waloryzacja międzyosobowej przestrzeni odbywa się poprzez uznanie ponadkulturowych wymiarów dobra, piękna i prawdy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107844/Cz.2 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48883 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64815 P 2,6 (1 egz.)
Book
In basket
Praktyczne wskazówki, jak nawiązać dobry kontakt z uczniami i stworzyć dobry klimat do pracy. Paul Dix, doświadczony nauczyciel, wielokrotnie nagradzany za szkolenia z metod pracy z uczniami, objaśnia, jak zachować własny styl nauczania, stosując umiejętności i strategie chroniące godność zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Bez względu na to, czy jesteś nauczycielem szkoły podstawowej, średniej czy pomaturalnej, znajdziesz tu wskazówki, które pomogą ci poprawić zachowanie uczniów i nawiązać z nimi pozytywne relacje.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107060 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49614, 49613, 49564, 49513, 48878 (5 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39335 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32420 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45373 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64427 (1 egz.)
Book
In basket
Praktyczne wskazówki, jak nawiązać dobry kontakt z uczniami i stworzyć dobry klimat do pracy. Paul Dix, doświadczony nauczyciel, wielokrotnie nagradzany za szkolenia z metod pracy z uczniami, objaśnia, jak zachować własny styl nauczania, stosując umiejętności i strategie chroniące godność zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Bez względu na to, czy jesteś nauczycielem szkoły podstawowej, średniej czy pomaturalnej, znajdziesz tu wskazówki, które pomogą ci poprawić zachowanie uczniów i nawiązać z nimi pozytywne relacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40236 (1 egz.)
Book
In basket
Ta obszerna książka, jest zbiorowym dziełem 43 pedagogów, działających w Zespole Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, kierowanym od kilku lat przez profesor Dorotę Klus-Stańską. Publikacja dotyczy edukacji wczesnoszkolnej, a więc opisana jest jej historia, aktualny stan, a przede wszystkim perspektywy i kierunki rozwoju. We wstępie do tego dzieła profesor Klus-Stańska odważnie piszee: "Tego rodzaju szeroka tematycznie publikacja poświęcona całościowemu ujęciu pedagogiki wczesnej edukacji jest pierwszym takim przedsięwzięciem wydawniczym w Polsce".
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105744 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47974 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39023 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32049 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44976 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64127 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again