Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(45)
unavailable
(10)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Adamowska Lucyna
(1)
Bee Helen L
(1)
Bejma Urszula
(1)
Białecka-Pikul Marta
(1)
Białobrzeska Katarzyna
(1)
Boyd Denise
(1)
Błeszyński Jacek
(1)
Czarnocka Marzenna
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Cęcelek Grażyna
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Kanios Anna
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Kurkowski Cezary
(1)
Kępski Czesław
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Mendel Maria
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Schaffer H. Rudolph
(1)
Sikora Katarzyna
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Wojciechowski Aleksander
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Żłobicki Wiktor
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(13)
unknown (po)
(1)
Subject
Ubóstwo
(12)
Dziecko
(7)
Rodzina
(5)
Wychowanie w rodzinie
(5)
Agresywność
(4)
Bezrobocie
(3)
Internet
(3)
Małżeństwo
(3)
Nauczyciele
(3)
Rodzice
(3)
Rozwód
(3)
Alkoholizm
(2)
Bowlby, John
(2)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Dyskryminacja
(2)
Dziecko chore przewlekle
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Dziecko wiejskie
(2)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(2)
Dziecko zdolne
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Homoseksualizm
(2)
Inteligencja (psychol.)
(2)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(2)
Ludzie starzy
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Obowiązek szkolny
(2)
Ojcostwo
(2)
Opieka społeczna
(2)
Pedagodzy szkolni
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Piaget, Jean
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Przemoc
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Samopoznanie
(2)
Samotni ojcowie
(2)
Socjalizacja
(2)
Starość
(2)
Subkultura
(2)
Telewizja
(2)
Uczniowie szkół podstawowych
(2)
Wolontariusze
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowawstwo
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Żałoba
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Adopcja
(1)
Afazja
(1)
Altruizm
(1)
Arteterapia
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Choroba wieńcowa
(1)
Choroby przenoszone drogą płciową
(1)
Ciąża
(1)
Cyberkultura
(1)
Cyganie
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dane osobowe
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dokumenty
(1)
Domy dziecka
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dyslalia
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Eklektyzm
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja
(1)
Erikson, Erik H.
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Głód
(1)
Hospicja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Jakość życia
(1)
Jednostkowienie
(1)
Katecheza
(1)
Kibice
(1)
Kluby seniora
(1)
Koalkoholizm
(1)
Kobieta
(1)
Kohlberg, Lawrence
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konkubinat
(1)
Kübler-Ross, Elisabeth
(1)
Lojalność
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majkowski, Władysław
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
Genre/Form
Gry komputerowe
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Spis treści: Wstęp; Cz.I. Ubogie i głodne dzieci w Polsce (Czesław Kępski - Głodne dzieci w Polsce; Ireneusz Pyrzyk - System opieki nad dzieckiem w Polsce w okresie transformacji systemowej; Dorota Kornas-Biela - Psychopedagogiczne aspekty niedożywienia dziecka w prenatalnym okresie rozwoju; Ks. Andrzej Łuczyński - Dzieciństwo w kryzysie a wspierająca rola rodzicielstwa zastępczego; Barbara Wojciechowska-Charlak - Pozycja socjometryczna uczniów z rodzin ubogich; Ilona Kożuch - Opieka matek samotnie wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym; Wiesława Walc - "Emocjonalnie głodne" dzieci w Polsce; Anna Marzec-Tarasińska - Bezrobocie jako czynnik zaburzający funkcjonowanie dziecka w szkole - potrzeba wspierania funkcji opiekuńczej współczesnej rodziny; Katarzyna Targońska - Przygotowanie młodzieży Lubelszczyzny do aktywności zawodowej przez ich bezrobotnych i pracujących rodziców; Tomasz Wach - Wykluczenie społeczne a jakość wychowania rodzinnego młodzieży; Marta Markiewicz - Wpływ patologii w rodzinie na sytuację szkolną dzieci; Lidia Pietruszka - Rola matki w wychowaniu rodzinnym oraz Sukces szkolny dziecka i jego uwarunkowania; Piotr Magier - Naturalizm a pojęcie dziecka w pedagogice; Katarzyna Zaremba - Opieka w domu dziecka w świetle potrzeb wychowanków; Lilianna Klimek - Opinie wychowanków domów dziecka o własnej rodzinie; Jolanta Barszcz-Skowronek - Żywienie dzieci we współczesnym przedszkolu) Cz. II. Dzieci ubogie i głodne w Polsce i na ziemiach polskich w przeszłości (Marian Surdacki - Początki opieki nad dziećmi w Europie i w Polsce; Anna Szylar - Działalność wychowawczo-edukacyjno-opiekuńcza sióstr augustianek w Krakowie do schyłku XIX w.; Piotr Paweł Gach - Głodne dzieci polskie w Królestwie Polskim pod koniec XIX w.; Małgorzata Stawiak-Ososińska - Obraz głodnego dziecka polskiego z początku XX w. w pracach Eugeniusza Sokołowskiego; Małgorzata Lis - Walka z głodem w powiecie tarnobrzeskim w latach 1914-1915; Olga Krasuska - Przemiany w prawie rodzinnym i w prawie opiekuńczym w Polsce w latach 1918-2007; Jolanta Mazur - Głodne dzieci polskie podczas drugiej wojny światowej; Ks. Edward Walewander - Ubogie i głodne dzieci potrzebujące pomocy na Lubelszczyźnie podczas drugiej wojny światowej; Adam Winiarz - Polonia mandżurska wobec biednych i opuszczonych dzieci; Helena Komaryńska - Formy pomocy udzielane "dzieciom ulicy" na przykładzie pracy świetlicy socjoterapeutycznej sióstr albertynek w Usolu Syberyjskim; Maria Barbara Styk - Literatura i teatr wobec dzieci głodnych i potrzebujących pomocy. Wybrane przykłady; Elżbieta Stoch - Kościół a dziecko potrzebujące pomocy - realia a literackie egzemplifikacje; Maria Hawrylak - Rodziny zastępcze w powiecie Łęczyńskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104528 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38501 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114436, 99046, 99045 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45468 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 36923 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30832 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43284 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 66115 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62413 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Spis terści: Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia; Zmieniające się konteksty współczesnej rodziny polskiej; Problematyka i wymiar społeczny ubóstwa; Uwarunkowania dostępu młodego pokolenia do edukacji; Sytuacja szkolna ucznia z rodziny z problemem ubóstwa materialnego niezawinionego i zawinionego; Profilaktyka i kompensacja skutków socjalizacji dziecka w rodzinie z problemem ubóstwa materialnego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103336 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47304 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37903 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31553 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44090 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63225, 63224 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 60730 P 2,3 (1 egz.)
Book
In basket
Redaktorowi, profesorowi Wiktorowi Żłobickiemu, z całą pewnością udało się zgromadzić w tomie takie egzemplifikacje transgresji w edukacji, które – jak wyeksponował to we wstępie – „są stałym elementem edukacji w wymiarze nie tylko grupowym, ale także jednostkowym/ indywidualnym, i towarzyszą człowiekowi na różnych etapach jego życia, dając szanse na rozwój, lecz stanowiąc również o barierach, które ów rozwój utrudniają czy wręcz uniemożliwiają”. Mamy tutaj przy tym do czynienia – jak pisze słusznie redaktor – z „edukacją, która przybiera formę swoistej gry o wykorzystanie potencjału rozwojowego jednostki”.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110216/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46212 (1 egz.)
Book
In basket
Tom poświęcony został m.in. zagadnieniom związanym z analizą zagrożeń w kontekście środowiska wychowawczego, jakim jest rodzina. Zaprezentowano różne stanowiska dotyczące przemian struktury współczesnej rodziny, jak też pełnienia przez nią przypisanych jej funkcji. W tomie znalazły się również teksty traktujące o braku poczucia bezpieczeństwa, w szerokim tego słowa znaczeniu, dotyczące okresu dzieciństwa i dorastania, a w szczególności kryzysu autorytetów, wartości, buntu młodych ludzi w odniesieniu do ładu społecznego oraz budowaniu przez nich wizji świata opartej na wzorcach kultury masowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106864 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48584 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32400 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45292 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64577 (1 egz.)
Book
In basket
Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu prof. Władysławowi Majkowskiemu. Zbiór artykułów na temat rodziny jako naturalnego środowiska życia człowieka oraz roli rodziny w kręgu społecznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40681 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47004 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik przedstawia aktualny stan wiedzy na temat rozwoju społecznego dziecka. Jest przeznaczony dla studentów psychologii i innych nauk społecznych, zarówno tych, którzy mają pewną wiedzę na temat rozwoju, jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Przedstawione treści dotyczące rozwoju społecznego dzieci oraz młodzieży są uporządkowane problemowo, lecz jednocześnie tak, aby ukazać prawidłowości rozwojowe. Głównym tematem książki jest socjalizacja, a zatem to, w jaki sposób człowiek - istota biologiczna staje się istotą społeczną, co więcej, tak niezwykle złożoną i doskonałą jednostką społeczną. Nie pomijając kwestii, które od dawna stanowiły ważne zagadnienia w tej dziedzinie, książka prezentuje najnowsze badania dotyczące genetyki zachowania, dziecięcych teorii umysłu, rozwoju przywiązania w okresie średniego i późnego dzieciństwa oraz dynamiki zmian w systemach rodzinnych. Przedstawiając wyniki badań w kontekście celów i pytań badawczych oraz ich teoretycznego zaplecza, profesor Schaffer prezentuje również metody i techniki stosowane do uzyskania tych właśnie wyników. Wskazuje także, jakie jest znaczenie i waga badań nad rozwojem społecznym. Czyni to, opisując implikacje wyników badań dla rozwiązań podejmowanych w odniesieniu do kwestii praktycznych, jak np. opieka i wychowanie dziecka w przedszkolu czy żłobku, rozwój zachowań antyspołecznych czy konflikty w rodzinie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105848, 104355 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47597, 46051 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36718 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45161 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63435 P 5,2 (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Nadzór)
W książce znajdują się przykłady praktycznych rozwiązań związane z organizacją i dokumentowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W poradniku dyrektor znajdzie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania m.in. związane z zatrudnianiem nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W publikacji znajdują się także gotowe narzędzia, szablony, które dyrektor może wykorzystać w codziennej pracy. Wśród nich m.in. wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 51352, 50862 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40841 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33688 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47283 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65848 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 112554 A (1 egz.)
Book
In basket
"(...) praca przedłożona do recenzji posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolnym w dobie współczesnych przemian stylów życia będących konsekwencją procesów globalizacji, zmian ekonomicznych i procesów społeczno-kulturowych. Książka z pewnością może służyć animatorom czasu wolnego a także być wykorzystana w procesie dydaktycznym kształcenia studentów na kierunkach przygotowujących do pracy edukacyjno-pedagogicznej i pracy socjalnej". Prof. dr hab. Ewa Syrek
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35367 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47318 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65757 (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna - przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą. Praktyk, by móc identyfikować, analizować i oceniać niepokojące kwestie społeczne, a następnie podejmować skuteczną interwencję (zmianę) powinien działać w oparciu o refleksję naukową. Współcześnie działania pomocowe są realizowane nie tylko w znanych dotychczas obszarach, ale pojawiają się również nowe przestrzenie, w których pracownik socjalny uczy się sobie radzić. Prezentowana książka składa się z trzech części. Autorzy pierwszej z nich naświetlają problematykę pracy socjalnej w wymiarze aksjologicznym. W drugiej części publikacji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom z obszaru praktyki społecznej. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów dokonują prezentacji działań socjalnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Podejmują oni między innymi problematykę osób chorych, niepełnosprawnych, resocjalizowanych. Przeważa tu zainteresowanie pracą socjalną na rzecz rodzin, w tym rodzin w żałobie oraz ubogich. Teksty obrazują także wybrane przykłady pomocy instytucjonalnej, np. działalności Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca czy też Klubu Seniora. Artykuły z obszaru pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym i praktyce społecznej składają się na cześć trzecią prezentowanego tomu. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno teoretyków, jak i praktyków pracy socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31642 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44389 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62906 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to 25 opracowań na temat najbardziej palących problemów współczesnej rzeczywistości społecznej i pedagogicznej. Powstało obszerne kompendium wiedzy pod redakcją wybitnego pedagoga społecznego prof. Tadeusza Pilcha, który zaprosił do grona autorów - profesorów i pracowników naukowych z uczelni pedagogicznych z całej Polski. Wśród autorytetów, którzy zabrali głos są profesorowie: Barbara Kromolicka, Ewa Jarosz, Wioleta Danilewicz, Bogusław Śliwerski, Bożena Matyjas i wielu innych. Jako motto redaktorzy naukowi tej monografii zbiorowej przyjęli znane słowa Korczaka: "Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest." Wydźwięk tego tomu jest na wskroś humanistyczny - z troski o rzeczywistość społeczną pedagodzy społeczni upominają się o wartości zagrożone we współczesnym świecie. Publikacja powstała również z okazji V Zjazdu Pedagogów Społecznych, o których historii pisze w tomie prof. Wiesław Theiss.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49169 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45626 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64643 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98101, 85487 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32627 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39566 (1 egz.)
Book
In basket
Po omówieniu każdego okresu rozwojowego następuje krótkie przypomnienie i przeanalizowanie problemów. Pytania skłaniają do przypomnienia sobie omawianych wcześniej teorii. Zawierają szczegółowe omówienie niektórych badań naukowych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104273 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47509 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37273 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31016 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44446 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63104 P 5,2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again